intTypePromotion=1
ADSENSE

Ràng buộc toàn vẹn

Xem 1-20 trên 130 kết quả Ràng buộc toàn vẹn
 • Ràng buộc toàn vẹn (Integrety Constraints) xuất phát từ những qui định hay điều kiện - Trong thực tế - Trong mô hình dữ liệu  Các thao tác làm thay đổi dữ liệu không nên được thực hiện một cách tùy tiện vì có thể đưa CSDL đến một tình trạng ‘xấu’.Ràng buộc toàn vẹn là một điều kiện được định nghĩa trên một hay nhiều quan hệ khác nhau  Các Ràng buộc toàn vẹn là những điều kiện bất biến mà mọi thể hiện của quan hệ đều phải thỏa ở bất kỳ thời điểm nào...

  ppt61p quynhngasp 30-03-2010 738 170   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu chương 6: Ràng buộc toàn vẹn trang bị cho sinh viên các kiến thức về bối cảnh ràng buộc toàn vẹn, bảng tầm ảnh hưởng, liên thuộc tính, liên quan hệ, thuộc tính tổng hợp, cài đặt ràng buộc toàn vẹn. Tham khảo bài giảng để nắm bắt một cách chi tiết nội dung môn học.

  pdf56p phuongpham357 22-07-2014 294 41   Download

 • Ràng buộc toàn vẹn là các quy định, điều kiện từ ứng dụng thực tế, các điều kiện này là bất biến. Vì thế phải luôn đảm bảo cơ sở dữ liệu thoả ràng buộc toàn vẹn sau mỗi thao tác làm thay đổi tình trạng của cơ sở dữ liệu. Mô tả chặt chẽ ý nghĩa của ràng buộc toàn vẹn. Nội dung được phát biểu bằng ngôn ngữ tự nhiên hoặc bằng ngôn ngữ hình thức (ngôn ngữ tân từ, đại số quan hệ, mã giả,…) Ngôn ngữ tự nhiên: dễ hiểu nhưng không chặt chẽ, logic. Ngôn ngữ...

  ppt34p tet0202 19-02-2013 177 27   Download

 • Ràng buộc toàn vẹn là các quy định, điều kiện từ ứng dụng thực tế, các điều kiện này là bất biến. Vì thế phải luôn đảm bảo cơ sở dữ liệu thoả ràng buộc toàn vẹn sau mỗi thao tác làm thay đổi tình trạng của cơ sở dữ liệu. Mô tả chặt chẽ ý nghĩa của ràng buộc toàn vẹn. Nội dung được phát biểu bằng ngôn ngữ tự nhiên hoặc bằng ngôn ngữ hình thức (ngôn ngữ tân từ, đại số quan hệ, mã giả,…) Ngôn ngữ tự nhiên: dễ hiểu nhưng không chặt chẽ, logic. Ngôn ngữ...

  ppt34p lqvang02 02-02-2013 93 10   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Xác định ràng buộc toàn vẹn gồm có 3 nội dung chính, đó là: Qui tắc xác định các loại ràng buộc, xác định ràng buộc có bối cảnh 1 quan hệ, xác định ràng buộc có bối cảnh nhiều quan hệ.

  pdf34p namthangtinhlang_01 03-11-2015 73 7   Download

 • Bài giảng môn "Cơ sở dữ liệu - Bài 7: Ràng buộc toàn vẹn" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu ràng buộc toàn vẹn, các đặc trưng của một RBTV, phân loại RBTV, bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf34p doinhugiobay_16 28-02-2016 52 5   Download

 • Bài giảng gồm 3 nội dung chính trình bày về các kiến thức: Ràng buộc toàn vẹn, cài đặt ràng buộc toàn vẹn khi tạo bảng Create table và phụ thuộc hàm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf34p meteheav2515 26-03-2017 71 6   Download

 • Dưới đây là bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 6 - Ràng buộc toàn vẹn (Integrity Constraint). Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về các yếu tố của ràng buộc toàn vẹn; phân loại ràng buộc toàn vẹn và cài đặt ràng buộc toàn vẹn.

  pdf0p cocacola_08 21-11-2015 71 3   Download

 • Bài giảng môn Cơ sở dữ liệu: Chương 7 - Ràng buộc toàn vẹn trình bày về khái niệm ràng buộc toàn vẹn; các đặc trưng của ràng buộc toàn vẹn; các loại ràng buộc toàn vẹn. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những ngành có liên quan.

  pdf0p cocacola_10 02-12-2015 78 3   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Ràng buộc toàn vẹn gồm có hai nội dung chính là RBTV, Các yếu tố của RBTV và phân loại ràng buộc toàn vẹn. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf41p maiyeumaiyeu28 13-01-2017 40 4   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 7: Ràng buộc toàn vẹn" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, các đặc trưng của dàng buộc toàn vẹn, phân loại, cài đặt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf59p doinhugiobay_16 29-02-2016 41 2   Download

 • Chương 6 - Ràng buộc toàn vẹn (Integrity Constraint). Nội dung trình bày trong chương này gồm cócác yếu tố của ràng buộc toàn vẹn; phân loại ràng buộc toàn vẹn và cài đặt ràng buộc toàn vẹn.

  ppt28p nguoibakhong02 19-03-2018 45 2   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Ràng buộc toàn vẹn. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf72p hpnguyen8 26-04-2018 42 1   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Ràng buộc toàn vẹn (RBTV)" cung cấp cho người học các kiến thức: Các vấn đề liên quan đến RBTV, các loại RBTV, phụ thuộc hàm, khóa. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học có thể ôn tập và củng cố kiến thức.

  pdf70p koxih_kothogmih2 23-08-2020 20 0   Download

 • Ràng buộc toàn vẹn là các quy định, điều kiện từ ứng dụng thực tế, các điều kiện này là bất biến. Vì thế phải luôn đảm bảo cơ sở dữ liệu thoả ràng buộc toàn vẹn sau mỗi thao tác làm thay đổi tình trạng của cơ sở dữ liệu.Nội dung được phát biểu bằng ngôn ngữ tự nhiên hoặc bằng ngôn ngữ hình thức (ngôn ngữ tân từ, đại số quan hệ, mã giả,…) Ngôn ngữ tự nhiên: dễ hiểu nhưng không chặt chẽ, logic. Ngôn ngữ hình thức: chặt chẽ, cô đọng ...

  ppt34p chieu_mua 23-08-2012 134 19   Download

 • Bài giảng này trang bị cho người học những kiến thức về kiểu dữ liệu, tạo bảng, ràng buộc toàn vẹn trong cơ sở dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết của bài học.

  ppt54p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 51 3   Download

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP,HCM KHOA TOÁN – TIN HỌC http://www.hcmup.edu.vn CƠ SỞ DỮ LIỆU – BÀI TẬP 3 RÀNG BUỘC TOÀN VẸN (LT) Nội dung yêu cầu: Ràng buộc toàn vẹn Bài 1: QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ HỌC CHUYÊN ĐỀ Phòng giáo vụ tại một trường đại học muốn tin học hóa việc quản lý đăng ký học các chuyên đề của sinh viên. Sau đây là kết quả của việc phân tích thiết kế ứng dụng trên: 1. SINHVIEN (MASV, HOTEN, PHAI, NGAYSINH, DCHI, MANGANH) Tân từ: Mỗi sinh viên có một mã số...

  pdf3p hangkute_101091 10-07-2010 310 71   Download

 • Là những điều kiện bất biến mà tất cả các bộ trong và ngoài các quan hệ có liên quan ( đến ràng buộc) phải thỏa tại mọi thời điểm. Ràng buộc tòan vẹn rất quan trọng vì nó quy định ràng buộc trên dữ liệu nhận/ xuất trong CSDL.

  ppt14p caoquyen 24-11-2009 424 155   Download

 • Mỗi CSDL luôn tồn tại nhiều mối liên hệ giữa các thuộc tính, giữa các bộ; sự liên hệ này có thể xảy ra trong một quan hệ hoặc trong các lược đồ quan hệ của một CSDL. Các mối liên hệ này là những điều kiện bất biến mà tất cả các bộ của những quan hệ có liên quan trong CSDL đều phải thỏa mãn ở mọi thời điểm, những điều kiện bất biến đó được gọi là RBTV. (RBTV là các quy tắc quản lý được áp đặt trên các đối tượng của thế giới thực)...

  ppt16p thienthanoze 31-10-2010 412 135   Download

 • Nội dung chương 3 trình bày về các vấn đề sau: Các khái niệm về mô hình dữ liệu quan hệ: Mô hình dữ liệu quan hệ, Các khái niệm, Định nghĩa toán học của quan hệ, Đặc trưng của quan hệ. Các ràng buộc toàn vẹn: Ràng buộc miền giá trị, Ràng buộc toàn vẹn thực thể, Ràng buộc toàn vẹn tham chiếu.

  ppt25p leethong 22-09-2010 582 126   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ràng buộc toàn vẹn
p_strCode=rangbuoctoanven

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2