intTypePromotion=1
ADSENSE

Sách kinh tế học

Xem 1-20 trên 7706 kết quả Sách kinh tế học
 • Phần 1 tài liệu Kinh tế học của tác giả Paul A. Samuelson giới thiệu tới người đọc những khái niệm cơ bản về kinh tế; kinh tế học vi mô - Cung, cầu và thị trường sản phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf421p tramnamcodon_09 18-05-2016 645 118   Download

 • Khái niệm (1) Kinh tế học: KTH là môn khoa học nghiên cứu cách thức con người sử dụng nguồn tài nguyên có hạn để thỏa mãn nhu cầu vô hạn của mình (2) Kinh tế học vi mô: nghiên cứu hoạt động của các đơn vị kinh tế riêng lẻ, chẳng hạn hoạt động sx của một DN hay hoạt động tiêu dùng của một cá nhân.

  ppt30p huytaichinh1 12-09-2011 204 68   Download

 • (BQ) Phần 1 tài liệu Kinh tế học của tác giả David Begg cung cấp cho người đọc các kiến thức tổng quan về kinh tế học và sự phát triển của nền kinh tế, kinh tế học vi mô thực chứng, kinh tế học phúc lợi. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf374p tramnamcodon_09 19-05-2016 132 60   Download

 • (BQ) Nối tiếp nội dung phần 1 tài liệu Kinh tế học, phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức về kinh tế học vĩ mô (giới thiệu về kinh tế học vĩ mô, sản lượng và tổng cầu, chính sách tài khóa và ngoại thương, chính sách tiền tệ và tài khóa,...) và kinh tế thế giới. Mời các bạn tham khảo.

  pdf349p tramnamcodon_09 19-05-2016 116 54   Download

 • Nội dung phần này chủ yếu là giới thiệu môn kinh tế học, một môn khoa học xã hội nghiên cứu sự phân bổ các nguồn lực khan hiếm cho các mục đích sử dụng có tính cạnh tranh nhằm tối ưu hóa lợi ích cá nhan, tổ chức và xã hội.

  pdf48p bonsai89 26-12-2011 206 52   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 tài liệu Kinh tế học (Tập 2) của tác giả Paul A.Samuelson, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung phần 7 - Thương mại quốc tế và nền kinh tế thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf237p tramnamcodon_09 18-05-2016 148 55   Download

 • Phần 1 Tài liệu Kinh tế học đại cương giới thiệu tới người đọc các nội dung của phần 1 và phần 2 Tài liệu bao gồm các nội dung: Nhập môn Kinh tế học (Kinh tế học và nền kinh tế; cung, cầu và thị trường sản phẩm), kinh tế học vi mô (lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu dùng, doanh nghiệp và hoạt động sản xuất, các chi phí và sản lượng, cạnh tranh và độc quyền). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf144p nhasinhaoanh_05 30-10-2015 198 47   Download

 • Phần 1 tài liệu Kinh tế học (Tập 2) cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm cơ bản của kinh tế học vĩ mô; tổng cung, tăng trưởng kinh tế, và các chính sách kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf571p tramnamcodon_09 18-05-2016 147 45   Download

 •  Giáo trình Kinh tế học chính trị Mác - Lênin được biên soạn thành 25 chương, chia thành ba phần: Phần mở đầu, phần thứ nhất - Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, phần thứ hai - Những vấn đề lý luận và chính sách kinh tế của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. "Giáo trình Kinh tế học chính trị Mác - Lênin: Phần 1" sau đây gồm nội dung phần mở đầu và phần thứ nhất. Nội dung phần này trình bày các nội dung cơ bản của học thuyết giá trị, học thuyết trị thặng dư của C.Mác và học thuyết chủ nghĩa đế quốc của V.I.

  pdf345p uocvongxua05 28-07-2015 116 39   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 tài liệu Kinh tế học, phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Thị trường yếu tố và phân phối thu nhập; hiệu quả, công bằng môi trường và chính phủ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf371p tramnamcodon_09 18-05-2016 82 37   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Kinh tế học đại cương, phần 2 trình bày các nội dung của phần Kinh tế học vĩ mô bao gồm: Khái quát về kinh tế học vĩ mô, tổng cung và tổng cầu; hạch toán sản lượng quốc gia, tiền tệ và hoạt động ngân hàng, lạm phát và thất nghiệp, thương mại quốc tế và chính Tài liệu ngoại thương. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf144p nhasinhaoanh_05 30-10-2015 118 36   Download

 •  "Giáo trình Kinh tế học chính trị Mác - Lênin: Phần 2" trình bày nội dung chương 13 của phần 1 là "Chủ nghĩa tư bản ngày nay và xu hướng vận động của nó" và trình bày nội dung phần thứ hai - Những vấn đề lý luận và chính sách kinh tế của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf330p uocvongxua05 28-07-2015 105 33   Download

 • Phần 1 Tài liệu Kinh tế học phát triển - Những vấn đề đại cương (Tài liệu tham khảo) cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tăng trưởng và bất bình đẳng, tài chính bên ngoài và phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 Tài liệu.

  pdf294p doinhugiobay_03 24-11-2015 91 28   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Kinh tế học phát triển - Những vấn đề đại cương (Tài liệu tham khảo) , phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung phần 3 - Trung quốc và các quốc gia đang phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf138p doinhugiobay_03 24-11-2015 92 28   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Kinh tế học phát triển về công nghiệp hóa và cải cách nền kinh tế , phần 2 trình bày các nội dung: Cải cách, đổi mới kinh tế thị trường - Những vấn đề cốt yếu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf236p doinhugiobay_03 24-11-2015 60 24   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Kinh tế học kinh doanh, phần 2 trình bày các nội dung: Chương 4 - Lựa chọn chiến lược cạnh tranh, Chương 5 - Lựa chọn trong điều kiện rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf54p doinhugiobay_00 05-11-2015 60 15   Download

 • Phần 1 Tài liệu Kinh tế học kinh doanh cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số vấn đề cơ bản trong lý thuyết giá cả, giá cả trên thị trường cạnh tranh, giá sản phẩm độc quyền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf69p doinhugiobay_00 05-11-2015 75 13   Download

 • Bài giảng 5: Nền tảng tư duy cho phân tích chính sách trong kinh tế học vĩ mô trình bày một số lý thuyết cơ bản, các bước làm lý thuyết của các nhà kinh tế, khung tư duy trong phân tích vĩ mô, các chủ đề trong phân tích kinh tế vĩ mô, mối quan hệ giữa tiền và lạm phát và một số nội dung khác.

  pdf11p hoa_lan91 17-06-2014 77 7   Download

 • phần 1 cuốn sách "kinh tế học vi mô" giới thiệu tới người học các kiến thức: tổng quan về kinh tế học vĩ mô, hoạch toán tổng sản phẩm quốc dân, tổng cầu và mô hình số nhân, tiền tệ và chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa. mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf202p bautroibinhyen14 19-01-2017 48 8   Download

 • phần 2 cuốn sách "kinh tế học vi mô" giới thiệu tới người học các kiến thức: mô hình is-lm, mô hình tổng cầu - tổng cung, kinh tế vĩ mô của các nền kinh tế mở, lạm phát và thất nghiệp, cuộc tranh luận về các chính sách kinh tế, tăng trưởng kinh tế. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf286p bautroibinhyen14 19-01-2017 52 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sách kinh tế học
p_strCode=sachkinhtehoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2