intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Sách kinh tế học

Xem 1-20 trên 9366 kết quả Sách kinh tế học
 • Mặc dù khu vực kinh tế tư nhân đã có những đóng góp nhất định đối với nền kinh tế đất nước nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Năng suất lao động khu vực kinh tế tư nhân còn thấp, năng lực cạnh tranh còn hạn chế, cơ cấu sản phẩm, ngành nghề chưa đa dạng và nhạy bén với thị trường. Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại nêu trên một phần là do hệ thống chính sách của nhà nước trong đó có chính sách tài chính, mà trong đó chính sách thuế đóng vai trò quan trọng, cho phát triển kinh tế tư nhân còn nhiều hạn chế, bất cập, gây khó khăn, thách thức cho việc phát triển kinh tế tư nhân.

  pdf6p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Việc phát triển thị trường tài chính nhất là thị trường vốn sẽ đánh thức tiềm năng của nền kinh tế KTTH để giải quyết những rủi ro môi trường trong khi tạo ra giá trị kinh tế lâu dài thông qua thực hiện các giải pháp tài chính hiện có, cũng như phát triển các công cụ của thị trường tài chính gồm TPX, trái phiếu chuyển đổi, các quỹ đầu tư hay cung cấp các khoản vay bền vững… Bài viết này sẽ trình bày một số kinh nghiệm quốc tế về xây dựng nền Kinh tế tuần hoàn và những bài học rút ra đối với Việt Nam. Mời các bạn cùng đón đọc.

  pdf5p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu "Xu hướng chính sách thương mại quốc tế trong bối cảnh “khủng hoảng đa chiều”: Cơ hội và thách thức đặt ra đối với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam" nhằm đánh giá những cơ hội và thách thức chính đặt ra đối với các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam từ quá trình này, đồng thời gợi ý giải pháp ứng phó từ cấp độ doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p tukhauquantuong1011 22-04-2024 3 1   Download

 • Nghiên cứu "Tác động của sự cạnh tranh và trách nhiệm xã hội đến tính ổn định của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam" đề xuất một số kiến nghị cho các nhà hoạch định chính sách và các nhà quản lý các ngân hàng thương mại, nhằm thúc đẩy tính ổn định của hệ thống ngân hàng tại Việt Nam và khuyến khích tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh biến động mới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p tukhauquantuong1011 22-04-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch nhằm gia tăng tổng cầu và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế" với mục tiêu phân tích tổng quan thực trạng phát triển của ngành du lịch trong các năm vừa qua, trong đó trọng tâm là phân tích hai năm 2022 và 2023. Trên cơ sở phân tích thực trạng, bài viết cũng làm rõ một số thách thức cho việc phát triển ngành du lịch trong giai đoạn tới. Cuối cùng, bài viết đưa ra một số hàm ý chính sách để vượt qua các thách thức để thực hiện phát triển ngành du lịch nhằm gia tăng tổng cầu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới.

  pdf8p tukhauquantuong1011 22-04-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Bảo lãnh của chính phủ cho các ngân hàng chính sách ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị" nghiên cứu về bảo lãnh của Chính phủ đối với các ngân hàng chính sách ở Việt Nam. Thông qua phân tích tình hình cấp và sử dụng bảo lãnh chính phủ vào việc tạo lập nguồn vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Phát triển Việt Nam từ năm 2015 đến nay, bài viết đã chỉ ra rằng, bảo lãnh của Chính phủ là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo nguồn vốn để triển khai các hoạt động tín dụng chính sách mà Chính phủ giao cho các ngân hàng này thực hiện.

  pdf11p tukhauquantuong1011 22-04-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Đánh giá du lịch Việt Nam năm 2023 và triển vọng phát triển năm 2024" tập trung vào việc phân tích hiện trạng của du lịch Việt Nam trong năm vừa qua đặt trong bối cảnh chung của thế giới và khu vực, cùng với việc làm rõ kỳ vọng phát triển của các bên liên quan trong phát triển du lịch Việt Nam thời gian tới thông qua việc thực hiện một khảo sát ngắn. Các kết quả nghiên cứu cũng như các gợi ý mang tính định hướng được đưa ra với mục tiêu là tài liệu tham khảo cho các cơ quan quản lý và hoạch định chính sách du lịch Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf12p tukhauquantuong1011 22-04-2024 3 0   Download

 • Nghiên cứu "Tác động của thể chế chính thức và phi chính thức đến kết quả đổi mới cấp quốc gia: Hàm ý chính sách cho Việt Nam" được thực hiện nhằm xác định vai trò tác động của thể chế chính thức và phi chính thức đến kết quả đổi mới của các quốc gia trên thế giới. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp do Tổ chức Sở hữu Trí tuệ thế giới (WIPO) và Tổ chức Trí tuệ Bền vững SolAbility (SolAbility Sustainable Intelligence) cung cấp.

  pdf20p tukhauquantuong1011 22-04-2024 1 1   Download

 • Bài viết "Tổng quan kinh tế thế giới năm 2023 và triển vọng năm 2024" trình bày về năm 2023 tiếp tục lại là một năm đầy khó khăn và thử thách với kinh tế toàn cầu, dẫn đến tăng trưởng yếu, thấp hơn so với tăng trưởng năm 2022 cũng như những dự báo trước đó. Thương mại thế giới giảm do tổng cầu suy yếu cùng với lãi suất cao từ chính sách tiền tệ thắt chặt không chỉ ảnh hưởng đến tiêu dùng và hoạt động đầu tư mà còn gây sức ép lên nợ công ở một số quốc gia.

  pdf21p tukhauquantuong1011 22-04-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Tổng quan kinh tế Việt Nam năm 2023, triển vọng năm 2024 và các khuyến nghị chính sách" trình bày về năm 2023 được coi là một trong những năm khó khăn nhất của nền kinh tế Việt Nam trong nhiều năm gần đây khi phải đối mặt với rủi ro và bất ổn từ bối cảnh quốc tế như: tăng trưởng toàn cầu suy yếu, lạm phát toàn cầu vẫn ở mức cao, chính sách tiền tệ thắt chặt ở nhiều nước và căng thẳng địa chính trị gia tăng.

  pdf25p tukhauquantuong1011 22-04-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Tình hình kinh tế thế giới năm 2023, dự báo năm 2024 và khuyến nghị chiến lược cho kinh tế Việt Nam" tiến hành đánh giá tình hình kinh tế thế giới năm 2023 và dự báo cho năm 2024. Theo đó, tăng trưởng kinh tế của hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới năm 2023 vẫn duy trì ở mức tích cực nhưng thấp hơn so với năm 2022. Trong khi đó, lạm phát đã được kiểm soát do việc thực thi hiệu quả chính sách tiền tệ thắt chặt của các ngân hàng trung ương.

  pdf15p tukhauquantuong1011 22-04-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Chính sách thuế xanh thúc đẩy tăng trưởng xanh: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam" xem xét chính sách thuế xanh và tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế, rút ra bài học cho Việt Nam là cần thiết nhằm góp phần giúp Nhà nước đạt được mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững đến năm 2030 và hướng tới năm 2050. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p tukhauquantuong1011 22-04-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Cú sốc phi truyền thống và rủi ro lây lan trong hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ: Thảo luận và định hình cho chính sách tiền tệ tại Việt Nam" xem xét những tác động của các cú sốc phi truyền thống như: biến đổi khí hậu và đại dịch đến các nền kinh tế và hệ thống ngân hàng thông qua các nghiên cứu thực nghiệm và dữ liệu thống kê mà chúng tôi đã tiến hành thu thập. Bài viết này cung cấp thông tin về tính nhạy cảm của hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ cũng như chỉ ra tính mong manh khi đối mặt với những cú sốc phi truyền thống.

  pdf21p tukhauquantuong1011 22-04-2024 2 0   Download

 • Bài viết "Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Kạn: Thực trạng và giải pháp" phân tích và đề xuất một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thông qua chỉ số Năng lực cạnh tranh và thành phần chỉ số Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf13p tukhauquantuong1011 22-04-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Đánh giá chính sách lãi suất của Việt Nam năm 2023 và khuyến nghị cho năm 2024" sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu kết hợp phương pháp phân tích dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới, Tổng cục Thống kê, báo cáo tài chính của ngân hàng thương mại…. nhằm đánh giá kết quả thực tế của chính sách lãi suất năm 2023 và đề xuất kiến nghị cho năm 2024. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p tukhauquantuong1011 22-04-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Kinh tế thủ đô Hà Nội năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2024" nhằm đánh giá, phân tích rõ từng nguyên nhân tồn tại để phục vụ công tác xây dựng kế hoạch, điều hành, có biện pháp để thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội năm 2024. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p tukhauquantuong1011 22-04-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Cơ hội và thách thức cho tổng cầu kinh tế Việt Nam: Dự báo năm 2024 và chính sách khuyến nghị" đánh giá toàn cảnh về tình hình kinh tế của Việt Nam, tập trung vào ba lĩnh vực chính: tổng cầu, xuất khẩu, và tín dụng. Xuất phát từ việc đánh giá sự suy giảm trong các thành phần tổng cầu (bao gồm cả đầu tư, xuất khẩu, và tiêu dùng), bài viết đi sâu vào ảnh hưởng của xuất khẩu và chiến lược tăng trưởng. Trong lĩnh vực tín dụng và tình hình tài chính, bài viết nhấn mạnh đến tăng trưởng tín dụng và hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ kinh tế.

  pdf14p tukhauquantuong1011 22-04-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Kinh tế Việt Nam năm 2023 và khuyến nghị cho năm 2024 – Góc nhìn từ ba động lực tăng trưởng tổng cầu" nhằm đưa ra một bức tranh toàn cảnh về tình hình tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam năm 2023 thông qua ba yếu tố trên, từ đó đưa ra các khuyến nghị nhằm thúc đẩy, làm mới các động lực tăng trưởng trong thời kỳ kinh tế mới, giúp cho nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng một cách bền vững và đạt được những mục tiêu đã đặt ra trong năm 2024.

  pdf13p tukhauquantuong1011 22-04-2024 0 0   Download

 • Nghiên cứu "Thương mại Việt Nam - EU sau ba năm EVFTA có hiệu lực: Thực trạng và hàm ý chính sách" đánh giá thực trạng thương mại của Việt Nam sau ba năm kể từ khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EU) (EVFTA) có hiệu lực. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, EVFTA đã mang lại những tín hiệu tích cực cho thương mại hai chiều giữa Việt Nam - EU; tuy vậy, vẫn còn những rào cản đối với xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường EU vì đây được coi thị trường lớn, song cũng rất khắt khe.

  pdf12p tukhauquantuong1011 22-04-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Đánh giá chính sách pháp luật về giảm thuế suất và gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng trong năm 2023 ở Việt Nam và hàm ý chính sách trong giai đoạn tiếp theo" ngoài phần tóm tắt, giới thiệu, bài viết gồm các nội dung về tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý thuyết, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và thảo luận, kết luận và khuyến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p tukhauquantuong1011 22-04-2024 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2