Sql sever

Xem 1-20 trên 192 kết quả Sql sever
 • Ebook Tự học nhanh và hiệu quả SQL Sever 7.0 gồm 20 bài và được bố cục thành ba phần chính. Từ bài 1 - 4 bạn sẽ học những điểm cơ bản về một CSDL, cách truy tìm và chỉnh sửa dữ liệu. Từ bài 5 - 10 bạn sẽ học cách áp dụng CSDL vào công việc thực tế. Từ bài 11 - 20 bạn sẽ được giới thiệu chi tiết hơn về SQL Sever.

  pdf298p suthebeo 17-07-2012 122 54   Download

 • Giáo trình hướng dẫn học SQL sever 2005 - Phần 1 là tài liệu hỗ trợ học tập và nghiên cứu về ngôn ngữ lập trình nói chung và ngôn ngữ SQL nói riêng. Trong nội dung phần 1 sẽ giới thiệu về SQL sever 2005 bao gồm hướng dẫn cài đặt và các thao tác trên nền SQL. Đây là tài liệu thiết thực cho nhu cầu tìm hiểu trong quá trình học tập, sử dụng SQL sever 2005.

  pdf55p saga07 03-04-2014 78 29   Download

 • Giáo trình hướng dẫn học SQL sever 2005 - Phần 2 là tài liệu hỗ trợ học tập và nghiên cứu về ngôn ngữ lập trình nói chung và ngôn ngữ SQL nói riêng. Trong nội dung phần 2 sẽ tiếp tục hướng dẫn về: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL), Thủ tục lưu trữ, hàm và trigger sẽ giúp hoàn thiện bài học nhằm nâng cao hiểu biết và ứng dụng hiệu quả SQL sever 2005.

  pdf53p saga07 03-04-2014 65 18   Download

 • Luận văn tốt nghiệp: Tìm hiểu SQL server trình bày các kiến thức về cấu trúc MS SQL Server, các đối tượng cơ sở dữ liệu, làm việc với dữ liệu, bảo mật trong SQL sever, khả năng liên kết với các ngôn ngữ lập trình, xây dựng thiết kế chương trình.

  pdf84p oraclealone 30-09-2014 72 27   Download

 • Đây là quyển EBook mà thầy giao cho các nhóm làm đề tài. Các bạn xem tham khảo để đóng góp xây dựng thêm nha. Quyển này hay lắm đấy. Các bạn rãnh thì nghiên cứu thêm để lấy kiến thức. Microsoft SQL Server 2005 Administrator's Companion định dạng PDF (24MB), có tổng cộng 33 chương chia làm 7 phần (1.185p) Part I: Introduction to Microsoft SQL Sever 2005. Part II: System Design and Architecture. Part III:Microsoft SQL Server 2005 Administration.

  pdf0p nhatdang01 09-12-2010 294 199   Download

 • SQL Server 7.0 ra đời là 1 bước nhảy vọt công nghệ CSDL so với CSDL SQL Server 6.5, SQL Server 2000 ra đời không ngừng cung cấp cho người dùng những công cụ và những đặc điểm mới phiên bản 7.0 còn thiếu sót. Ngoài những đặc tính khắc phục thiếu sót của SQL Server 7.0, phiên bản SQL Server 2000 còn thay đổi 1 số cục diện khác trong các chức năng lập trình cũng giống như trong quan hệ và ràng buộc dữ liệu....

  doc30p vnzoomvn 17-06-2011 162 63   Download

 • Bảo mật trong SQL trình bày khái quát hệ thảo bảo mật trong quản lý cơ sở dữ liệu. SQL Server là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu sử dụng Transact-SQL để trao đổi dữ liệu giữa Client computer và SQL.Server computer.

  doc12p maihoangcs 09-01-2014 249 38   Download

 • Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Tổng quan về DBMS và SQL sever, ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu, ngôn ngữ thao tác dữ liệu, làm việc với View (khung nhìn), bảo mật trong SQL, thủ tục lưu trữ , hàm và trigger.

  pdf145p convitdola 07-12-2017 49 16   Download

 • Lập trình C# 2008 cơ bản phần 2 gồm 4 chương: Class - Object - Method, SQL sever 2008, Lập trình kết nối CSDL SQL sever 2008, Xây dựng ứng dụng là tài liệu bổ ích phục vụ cho nghiên cứu và học tập lập trình. Qua đó có thể code được hiệu quả với ngôn ngữ C#.

  pdf54p saga07 07-04-2014 50 12   Download

 • Cơ sở dữ liệu được úng dụng trong rất nhiều hệ thống, từ các phần mềm quản lý, phần mềm kế tóan, các website,...Với nhiệm vụ lớn lao đó các nhà sản xuất đã xây dụng ra rất nhiều các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau, mỗi hệ quản trị CSDL có một đặc điểm khác nhau,....

  doc20p dongson_hongduc 25-11-2009 329 160   Download

 • Trên thị trường phần mềm hiện nay ở Việt Nam đã xuất hiện khá nhiều phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu như: Microsoft Access, Foxpro, DB2, SQL Server, Oracle,.v.v… - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relation Database Management System - RDBMS)

  pdf265p quan_pc 21-07-2012 228 109   Download

 • (BQ) Like most relational database management systems (RDBMSs), Ebook Microsoft SQL server 2012 step by step includes several components . The product itself, however, is often divided into two distinct categories: business intel-ligence (BI) and the Database Engine.

  pdf364p thuylinhchipi95 27-03-2015 256 75   Download

 • Trong SQL Sever, hàm CASE kiểm định giá trị dựa trên danh sách điều kiện đưa ra, sau đó trả về một hoặc nhiều kết quả. Ở bài này chúng tôi sẽ minh hoạ một số cách dùng khác nhau của hàm này trong những trường hợp khác nhau. Phương thức 1: Cách dùng hàm CASE đơn giản Đây là cách dùng phổ biến nhất của hàm case, trong đó bạn có thể tạo giá trị vô hướng dựa trên danh sách điều kiện đưa ra. Giả sử chúng ta có bảng sau với các cột id (mã số nhân viên),...

  pdf14p balanghuyen 11-01-2010 310 69   Download

 • There are a couple of reasons why SQL Server, the system that comprises Database Engine, Analysis Services, Reporting Services and Integration Services is the best choice for a broad spectrum of end users and database programmers building business applications: c SQL Server is certainly the best system for Windows operating systems, because of its tight integration (and low pricing). Because the number of installed Windows systems is enormous and still increasing rapidly, SQL Server is a widely used system.

  pdf744p ntc2009 13-04-2011 110 47   Download

 • Indexes are important. Not only that, they are vastly important. No single structure aids in retrieving data from a database more than an index. Indexes represent both how data is stored and the access paths by which data can be retrieved from your database. Without indexes, a database is an unordered mess minus the roadmap to find the information you seek. Throughout my experience with customers, one of the most common resolutions that I provide for performance tuning and application outages is to add indexes to their databases.

  pdf345p bachduong1311 12-12-2012 61 17   Download

 • Sử dụng SQL Server FOR XML khoản Với một tuyên bố tiêu chuẩn SELECT SQL, bạn gửi câu lệnh SELECT của bạn vào cơ sở dữ liệu để thực hiện và nhận được kết quả trở lại dưới hình thức hàng. SQL Server mở rộng các câu lệnh SELECT để cho phép bạn truy vấn cơ sở dữ liệu và nhận được kết quả lại như XML. Để làm điều này, bạn thêm một FOR XML khoản vào cuối câu lệnh SELECT của bạn. ...

  pdf12p hamberger5k 08-08-2010 68 12   Download

 • Bài giảng SQL server - Chương 1 giới thiệu tồng quan về SQL server. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu, so sánh hệ quản trị SQL server và Oracle, giới thiệu hệ quản trị SQL Server, hệ quản trị cơ sở dữ liệu Client/Sever, các thành phần dịch vụ của SQL Server, công cụ và một số tiện ích. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p youcanletgo_02 07-01-2016 48 12   Download

 • Truy cập SQL Server Sử dụng HTTP Bạn có thể truy cập SQL Server bằng cách sử dụng HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Điều này cho phép bạn chạy các câu lệnh SQL từ một trình duyệt. Ví dụ, bạn có thể chạy một câu lệnh SELECT trả về XML, và SQL Server sẽ hiển thị các kết quả trong trình duyệt của bạn. Bạn có thể sử dụng báo cáo XPath để xác định vị trí dữ liệu trong XML trả về và sử dụng XSL stylesheets để định dạng XML trả lại. Tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm...

  pdf13p hamberger5k 08-08-2010 67 11   Download

 • Sử dụng SQL Server OpenXML () Chức năng SQL Server có chứa một hàm tên là OpenXML () cho phép bạn đọc dữ liệu XML như thể nó là một kết quả thiết lập các hàng. Một sử dụng OpenXML () là để đọc dữ liệu XML như là các hàng, và sau đó chèn thêm các dòng vào một bảng. Trong phần này, bạn sẽ khám phá những cú pháp của OpenXML (). Bạn cũng sẽ thấy một ví dụ mà đọc dữ liệu XML có chứa các chi tiết của hai khách hàng sử dụng OpenXML (), và...

  pdf4p hamberger5k 08-08-2010 113 10   Download

 • Trong SQL Sever, hàm CASE kiểm định giá trị dựa trên danh sách điều kiện đưa ra, sau đó trả về một hoặc nhiều kết quả. Ở bài này chúng tôi sẽ minh hoạ một số cách dùng khác nhau của hàm này trong những trường hợp khác nhau. Phương thức 1: Cách dùng hàm CASE đơn giản Đây là cách dùng phổ biến nhất của hàm case, trong đó bạn có thể tạo giá trị vô hướng dựa trên danh sách điều kiện đưa ra. Giả sử chúng ta có bảng sau với các cột id (mã số nhân...

  pdf10p suthebeo 17-07-2012 81 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản