intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Sử dụng windows 8

Xem 1-20 trên 1578 kết quả Sử dụng windows 8
 • Cuộn sách Lập trình với Visual Basic 6: Phần 1 gồm có các chương sau: Chương 1: Làm quen với Visual Basic 6; Chương 2: Tìm hiểu Visual Basic 6; Chương 3: Làm việc với các điều khiển; Chương 4: Nhập môn lập trình; Chương 5: Lập trình xử lí giao diện; Chương 6: Xử lí tập tin; Chương 7: Nhập môn về đồ họa; Chương 8: Làm việc với tập tin tài nguyên; Chương 9: Sử dụng DLL và Windows API; Chương 10: Thêm trợ giúp (HELP) vào ứng dụng; Chương 11: Thiết kế nhằm tối ưu hóa; Chương 12: Các hạn chế của Vasual Basic 6; Chương 13: Lập trình hướng đối tượng; Chương 14: Các thành phần; Chương 15: Internet;...

  pdf236p runthenight07 14-02-2023 9 4   Download

 • Bài giảng "Tương tác người máy: Chương 8 - Hỗ trợ cài đặt giao tiếp người dùng - máy tính" trình bày tổng quan về cài đặt giao tiếp người dùng - máy tính; Tìm hiểu về các thành phần của hệ thống Window; Lập trình ứng dụng; Sử dụng công cụ; Hệ quản trị tương tác ND (UIMS). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf29p phuongthuy205 11-01-2023 6 2   Download

 • Cuốn sách cung cấp đến bạn đọc những thông tin cơ bản, cách thức cài đặt các hệ điều hành, phần mềm ứng dụng một cách ngắn gọn và dễ dàng nhất. Đặc biệt là kỹ thuật cài đặt và sử dụng nhiều hệ điều hành trên cùng một máy tính. Sách gồm có 8 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 4 chương với những nội dung chính sau: Chương 1 định dạng đĩa cứng; chương 2 cài đặt Windows 98 và Windows 2000 server trên cùng máy tính; chương 3 cài đặt Windows 98 và Windows NT server trên cùng máy tính; chương 4 cài đặt DOS, Windows 95, Windows 98 và Windows 2000 server. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf169p runordie6 06-08-2022 21 3   Download

 • Nội dung cuốn sách bao gồm sáu chương, được chia làm hai phần. Phần 1 cuốn sách sẽ hướng dẫn làm việc với hệ điều hành window 8, soạn thảo văn bản trên microsoft word 2013, hướng dẫn sử dụng microsoft excel 2013. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf198p bakerboys01 13-04-2022 25 4   Download

 • Trong giáo trình này bao gồm các bài sau: Bài 1: Tổng quan về WPF, Bài 2: Bố trí giao diện, Bài 3: Sử dụng các điều khiển cơ bản, Bài 4: Tạo hộp chọn font chữ, Bài 5: Tạo hộp chọn hình ảnh, Bài 6: Sử dụng Expander, Bài 7: Tạo hộp soạn thảo văn bản, Bài 8: Tạo menu, Bài 9: Tạo ToolBar, Bài 10: Tạo ContextMenu, Bài 11: Tạo StatusBar, Bài 12: Sử dụng Style, Bài 13: Sử dụng Template, Bài 14: Truy xuất cơ sở dữ liệu.

  doc168p lovebychance10 04-09-2021 45 5   Download

 • "Bài giảng Lập trình hướng sự kiện - Bài 8: Tạo Report với Crystal Report" với các nội dung liệt kê được các thành phần cơ bản của mẫu biểu trong Crystal Report; vận dụng được công cụ Crystal report vào thiết kế một số mẫu biểu cho các ứng dụng thực tiễn; liệt kê được các bước để tích hợp mẫu biểu vào ứng dụng window form trong môi trường NET.

  pdf63p kequaidan9 16-12-2020 39 2   Download

 • Bài 8 giới thiệu về Swing trong Java. Nội dung trình bày trong bài giảng gồm có: Java foundation classes (AFC), abstract windowing toolkit (AWT), swing, các thùng chứa -containers, các hộp thoại - dialogs, các hộp thoại - dialogs, các thành phần GUI – components, xử lý sự kiện. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf51p shiwo_ding10 04-08-2019 38 3   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 tài liệu gồm 4 chương với nội dung: Chương 8 Sử dụng máy in trình bày các kiểu dữ liệu, các hàm và các bước tiến hành để in một văn bản từ cửa sổ con soạn thảo và máy in, cũng sẽ giới thiệu cách in các hình đồ hoạ; chương 9 Thao tác tệp và cấp phát bộ nhớ sẽ giới thiệu các hàm của windows dùng để thao tác tệp và cấp phát bộ nhớ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf102p hanh_tv22 11-03-2019 80 16   Download

 • ÔN THI TOPICA PHP & MySQL.HTML là viết tắt của từ tiếng Anh nào sau đây?. HyperText Markup Language..Ai là người đầu tiên phát minh ra Apache?. Rob McCool..PHP dựa vào Syntax của ngôn ngữ nào?. C..Đâu là chú thích cho nhiều dòng văn bản trong PHP?. /*….*/..Câu lệnh nào sau đây là đúng khi muốn ép kiểu dữ liệu từ dạng dữ liệu dạng string thành.dữ liệu kiểu integer?. $item = (int) ”100Laptop”..Web tĩnh sử dụng công nghệ nào sau đây?. HTML..Kiểu nào sau đây là kiểu số nguyên trong PHP?. int..Dấu biểu tượng nào được dùng để làm thành 1 biến?. $..Đâu không phải là giao thức mạng?. HTML.

  pdf36p thienphukutest 30-05-2017 521 42   Download

 • Bài giảng Hệ điều hành windows: Chương 3 giúp người học hiểu về "Cài đặt windows 8". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Tải bộ cài Windows 8, yêu cầu cấu hình cài đặt, tạo một tài khoản Microsoft, nâng cấp từ Windows XP và Windows 7, cài đặt mới từ DVD,...

  ppt28p phongphong321 09-08-2018 105 10   Download

 • Bài giảng Hệ điều hành windows: Chương 3 (Bài 1) do Nguyễn Quốc Sử biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Những điều cần biết, những điều cần biết, sự khác nhau giữa các phiên bản, phần mềm đi kèm và tính tương thích, giao diện mới mà cũ, cũ mà mới,...

  ppt13p phongphong321 09-08-2018 102 8   Download

 • Bài giảng Hệ điều hành windows: Chương 3 (Bài 3) trình bày về "Một số thủ thuật cơ bản". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Phân biệt tài khoản cục bộ và tài khoản Microsoft trên Windows 8, thay đổi màu sắc của màn hình Start Screen, tắt nhanh hoàn toàn màn hình ứng dụng Metro,...

  ppt14p phongphong321 09-08-2018 67 4   Download

 • Lab 08 - Lập trình windows Form kết nối CSDL nâng cao. Nội dung bài thực hành này nhằm hướng dẫn sinh viên xây dựng ứng dụng Windows kết nối với CSDL SQL Server, sử dụng công nghệ ADO.Net lập trình theo mô hình 3 lớp, thiết kế form thực hiện các chức năng: xem, thêm, xóa, sửa, dữ liệu trong CSDL. Mời tham khảo.

  pdf17p nhanmotchut_4 01-11-2016 288 51   Download

 • Bài giảng "Lập trình Windows - Chapter 8 : Strings, Chars" cung cấp cho người học các kiến thức về: Lớp đối tượng string (Tạo một chuỗi, tạo chuỗi dùng phương thức ToString, thao tác trên chuỗi), các biểu thức quy tắc (sử dụng biểu thức quy tắc qua lớp Regex, sử dụng Regex để tìm tập hợp, sử dụng Regex để gom nhóm,...).

  ppt17p thangnamvoiva20 20-09-2016 64 4   Download

 • Bài giảng "Lập trình Windows - Chương 8: Arrays" trình bày các nội dung: Giới thiệu, khai báo, cách sử dụng mảng, các giải thuật cơ bản trên mảng, các phương thức của mảng, các đối tượng mảng trên C#. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt83p thangnamvoiva20 20-09-2016 42 3   Download

 • Bài giảng Windows Presentation Foundation gồm có 8 bài học với những nội dung cơ bản sau: Tổng quan về Windows Representation Foundation, các điều khiển (Control) cơ bản của WPF, các điều khiển nâng cao trong WPF, thực đơn (Menu) và thanh công cụ (Toolbar) – WPF, thực đơn ngữ cảnh (Context Menu) và thanh trạng thái (Status Bar), xử lý sự kiện và lệnh trong WPF, kiểu hiển thị (Style) và khuôn mẫu (Template), đồ họa hai chiều trong WPF (2D – Graphics).

  pdf200p tangtuy15 09-06-2016 106 10   Download

 • Bài giảng Lập trình Windows Phone (Module 2) - Bài 1 giới thiệu Windows Phone. Các nội dung được trình bày trong bài giảng gồm có: Lịch sử phát triển Windows Phone, các tính năng mới trong Windows Phone 8, giới thiệu Windows Phone 8 SDK, bắt đầu với lập trình Windows Phone 8, vòng đời ứng dụng Windows Phone (application life cycle). Mời tham khảo.

  ppt58p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 92 7   Download

 • Tài liệu Hướng dẫn lập trình trên Visual Basic 2005 nhằm hướng dẫn bạn đọc lập trình bằng ngôn ngữ lập trình visual basic. Tài liệu gồm 20 chương, bao gồm: Chương 1 - Mở và chạy một chương trình Visual BASIC .NET, Chương 2 - Viết một chương trình Visual BASIC .NET đầu tay, Chương 3 - Làm việc với các điều khiển trên TOOLBOX, Chương 4 - Làm việc với Menu và hộp thoại, Chương 5 - Biến và toán tử trong VISUAL BASIC .NET, Chương 6 - Sử dụng các phát biểu cấu trúc ra quyết định, Chương 7 - Sử dụng phát biểu lặp và bộ định thời (TIMER), Chương 8 - Gỡ lỗi (DEBUG) trong chương trình VISUAL BASIC .

  pdf148p longhanhu 04-07-2015 175 54   Download

 • Windows 8 là hệ điều hành cao cấp nhất của Microsoft và được cài đặt sẵn trên nhiều thiết bị, laptop màn hình cảm ứng mới nhất trên thị trường. Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Win 8 cơ bản dành cho người mới làm quen dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng hệ điều hành này.

   

  txt5p lethubom 25-05-2015 290 37   Download

 • Chạy đa nhiệm là một phần tất yếu của việc sử dụng máy tính bởi đôi khi chúng ta cần phải vừa làm việc này vừa làm việc khác song song với nhau. Trong bài viết Hướng dẫn khai thác đa nhiệm trên Windows 8/8.x này sẽ hướng dẫn tới các bạn cách chạy đa nhiệm nhanh chóng và hiệu quả.

  pdf9p herodam 26-03-2015 85 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2