Subjunctive

Xem 1-20 trên 28 kết quả Subjunctive
 • The meaning of this category is the attitude of the speaker, or writer towards the content of the sentence. It is expressed in the form of the verb. There are three moods in English-the indicative mood, the imperative mood and the subjunctive mood. The indicative mood indicates that what is said must be regarded as a fact, as something which has occurred or is occurring at the moment of speaking or will occur in the future. It may denote actions with different time-reference and different aspective characteristics.

  pdf11p truongbao 27-07-2009 252 76   Download

 • Introduction -- THE CATEGORY OF MOOD The meaning of this category is the attitude of the speaker, or writer towards the content of the sentence. It is expressed in the form of the verb. There are three moods in English-the indicative mood, the imperative mood and the subjunctive mood. The indicative mood indicates that what is said must be regarded as a fact, as something which has occurred or is occurring at the moment of speaking or will occur in the future. It may denote actions with different time-reference and different aspective characteristics.

  pdf11p truongdoan 22-07-2009 238 25   Download

 • A compositional semantics for focusing subjuncts-words such as only, even, and also--is developed from Rooth's theory of association with focus. By adapting the theory so that it can be expressed in terms of a frame-based semantic formalism, a semantics that is more computationally practical is arrived at. This semantics captures pragmatic subtleties by incorporating a two-part representation, and recognizes the contribution of intonation to meaning.

  pdf8p bungio_1 03-05-2013 23 1   Download

 • Câu giả định (subjunctive) 30. Câu giả định (subjunctive) Câu giả định hay còn gọi là câu cầu khiến là loại câu đối tượng thứ nhất muốn đối tượng thứ hai làm một việc gì. Câu giả định có tính chất cầu khiến chứ không mang tính ép buộc như câu mệnh lệnh. Trong câu giả định, người ta dùng dạng nguyên thể không có to của các động từ sau một số động từ chính mang tính cầu khiến. Thường có that trong câu giả định trừ một số trường hợp đặc biệt.

  pdf4p vantrungtran 02-02-2010 508 249   Download

 • Subjunctive Mood là thể Bàng thái cách. Đây là thể khó dùng nhất trong tiếng Anh. Các động từ chia trong Subjunctive Mood khá đặc biệt. Hai thì thường được dùng nhất trong thể này là Past Subjunctive và Past Perfect Subjunctive. Past Subjunctive đối với các động từ thường chia giống như Past Simple, đối với động từ to be dùng were cho tất cả các ngôi, will :would shall :should can :could may :might. Past Perfect Subjunctive chia giống như Past Perfect.

  pdf6p longtuyenthon 29-01-2010 432 194   Download

 • The fundamental aim of this book is to provide: (a) easily understood—yet comprehensive—tools to recognize and learn the patterns that govern the large majority of “irregular”verbs in French; and (b) clear and systematic illustrations of the use of all the principal French verb forms, with particular emphasis on the subjunctive.

  pdf343p yeuthuong 03-10-2012 142 73   Download

 • I. Put the verbs in the brackets into the correct form: 1. It’s just struck midnight. It’s high time we (leave)___left____. 2. If only I (have)_ _____a phone! I’m tired of queuing outside the public phone box. 3. He walks as if he (have)__ had ____a wooden leg. Xem đông từ trước đó là walks: hiên tại nên lùi 1 thì là quá khứ đơn. Nếu quá khứ đơn lùi thành quá khứ hoàn thành

  doc6p nghoangbaotran 23-11-2012 104 41   Download

 • Unit 38. Subjunctive mood (Thể bàng cách) Subjunctive Mood là thể Bàng thái cách. Đây là thể khó dùng nhất trong tiếng Anh. Các động từ chia trong Subjunctive Mood khá đặc biệt. Hai thì thường được dùng nhất trong thể này là Past Subjunctive và Past Perfect Subjunctive. Past Subjunctive đối với các động từ thường chia giống như Past Simple, đối với động từ to be dùng were cho tất cả các ngôi, will :would shall :should can :could may :might. Past Perfect Subjunctive chia giống như Past Perfect.

  pdf12p donna_12345 11-01-2012 162 40   Download

 • Các động từ chia trong Subjunctive Mood khá đặc biệt. Hai thì thường được dùng nhất trong thể này là Past Subjunctive và Past Perfect Subjunctive.

  pdf9p vanhoc1111 18-02-2011 60 20   Download

 • Forming and Using the Past Subjunctive - Trong Chương này Tạo thuộc về tiếp tục pháp qua Sử dụng thuộc về tiếp tục pháp qua Lựa chọn giữa hiện tại và quá khứ thuộc về tiếp tục pháp tôi n Pháp, bạn sử dụng thuộc về tiếp tục pháp qua nhiều hơn là bằng tiếng Anh. Đó là một hợp chất căng thẳng và được sử dụng để diễn tả một hành động hoàn thành trong quá khứ.

  pdf6p hoathietmoclan 03-10-2011 66 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'unit 38. subjunctive mood (thể bàng cách)', ngoại ngữ, ngữ pháp tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p nkt_bibo52 08-03-2012 64 15   Download

 • Câu giả định (subjunctive) Câu giả định hay còn gọi là câu cầu khiến là loại câu đối tượng thứ nhất muốn đối tượng thứ hai làm một việc gì. Câu giả định có tính chất cầu khiến chứ không mang tính ép buộc như câu mệnh lệnh. Trong câu giả định, người ta dùng dạng nguyên thể không có to của các động từ sau một số động từ chính mang tính cầu khiến

  pdf10p kuro113 30-03-2011 55 10   Download

 • Câu giả định (subjunctive) Câu giả định hay còn gọi là câu cầu khiến là loại câu đối tượng thứ nhất muốn đối tượng thứ hai làm một việc gì. Câu giả định có tính chất cầu khiến chứ không mang tính ép buộc như câu mệnh lệnh. Trong câu giả định, người ta dùng dạng nguyên thể không có to của các động từ sau một số động từ chính mang tính cầu khiến.

  pdf14p kuro113 20-03-2011 83 8   Download

 • Considering Your Mood: Subjunctive or Not - Trong phần này. . . tâm trạng của một động từ chỉ các nhà văn hoặc điểm nhìn về các sự kiện của loa. Chỉ mang tính - bao gồm cả, hiện tại tương lai quá khứ và, thể hiện sự kiện cũng như quan sát khách quan. Nó thể hiện những gì đang xảy ra, đã xảy ra, hoặc sẽ xảy ra. Trong khi đó, tâm trạng thuộc về tiếp tục pháp thể hiện những gì bạn muốn xảy ra, lệnh để xảy ra, hoặc nghi ngờ sẽ xảy ra. Chương 19...

  pdf14p hoathietmoclan 03-10-2011 68 8   Download

 • Knowing How to Use the Present Subjunctive - Trong Chương này Bày tỏ mong muốn và sở thích Hiển thị bản án, cảm xúc hay nghi ngờ và là chủ quan Thêm thành ngữ hội thoại của bạn n Chương 19, tôi cho bạn thấy làm thế nào để hình thành thuộc về tiếp tục pháp hiện. Trong chương này, tôi cho bạn thấy làm thế nào để sử dụng nó. Thuộc về tiếp tục pháp được sử dụng thường xuyên hơn trong tiếng Pháp hơn tiếng Anh.

  pdf14p hoathietmoclan 03-10-2011 54 6   Download

 • Câu giả định (subjunctive) Câu giả định hay còn gọi là câu cầu khiến là loại câu đối tượng thứ nhất muốn đối tượng thứ hai làm một việc gì. Câu giả định có tính chất cầu khiến chứ không mang tính ép buộc như câu mệnh lệnh.

  pdf15p kuro113 30-03-2011 43 5   Download

 • Adjs: advisable, better, desirable, essential, fair, imperative, important, just, natural, necessary, right, urgent, …

  ppt12p danielle 14-01-2010 175 100   Download

 • PART I. THE PAST SUBJUNCTIVE The past subjunctive is the form which is not true at present and in the past. It appears in: 1. The conditional “type II” and “type III” - Type II: If the Earth were an apple, I would eat it. - Type III: If it hadn’t rained yesterday, I would have gone a picnic. 2. The structure: Đã đến lúc … It’s time ……………… It’s high time………… S + V(past subjunctive) (be = were) It’s about time ………. Ex: It’s high time we worked harder. Đã đến lúc chúng ta cần làm việc chăm chỉ...

  pdf3p quynhmagic 09-04-2013 333 98   Download

 • NGỮ PHÁP LỚP 12 (CONT) THÌ GIẢ ĐỊNH 1) HIỆN TẠI GIẢ ĐỊNH (Present subjunctive )

  pdf4p hoangvi208 18-07-2010 217 88   Download

 • Giả định cách (Subjunctive) Hình thức ∙Khác với Hiện tại đơn giản , Hiện tại giả định cách không cós ở ngôi thứ ba số ít.Đặc biệt, Hiện tại giả định cáchcủaTo Be là Be ở tất cả các ngôi. Ví dụ :The king lives here (Đức vua sống ở đây) (Hiện tại đơn giản ) Long live the king ! (Đức vua vạn tuế!) (Hiện tại giả định cách )

  doc2p thienthannho 16-04-2009 254 67   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản