intTypePromotion=4
ADSENSE

Tác động lan tỏa

Xem 1-20 trên 114 kết quả Tác động lan tỏa
 • Kết quả nghiên cứu Tác động lan tỏa của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến đầu ra của các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam cho thấy sự hiện diện của yếu tố nước ngoài có tác động tích cực đến sự gia tăng đầu ra của doanh nghiệp nội địa trong ngành hóa chất.

  pdf10p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 29 2   Download

 • Bài nghiên cứu xem xét tác động lan tỏa của thị trường chứng khoán Trung Quốc đối với thị trường chứng khoán của 6 nước trong khu vực Đông Nam Á bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, và Việt Nam trong giai đoạn từ 2005-2015... Thông qua sử dụng mô hình véc tơ tự hồi quy, hàm phản ứng đẩy và phân rã phương sai cho dữ liệu chuỗi thời gian theo ngày, kết quả cho thấy thị trường chứng khoán Trung Quốc có tác động lan tỏa đến các thị trường 6 nước ASEAN, và tác động lan tỏa có độ trễ từ 2 đến 3 ngày.

  pdf20p hanh_tv32 03-05-2019 21 1   Download

 • Trong bài viết này, tác giả tập trung đánh giá tác động lan tỏa của FDI đến các doanh nghiệp Nghệ An theo hướng tiếp cận mô hình kinh tế lượng với phương pháp ước lượng của LevinsonPetrin và số liệu dạng bảng của các doanh nghiệp. Kết quả ban đầu của chúng tôi cho thấy trong trường hợp của tỉnh Nghệ An thì FDI có tác động lan tỏa chủ yếu theo chiều ngang, có nghĩa là khi FDI đầu tư vào Tỉnh thì chỉ làm cho các doanh nghiệp trong Tỉnh mở rộng sản xuất mà không phát triển theo chiều sâu, tăng năng suất lao động và đầu tư công nghệ.

  pdf9p hanh_tv33 03-05-2019 14 0   Download

 • Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về tác động lan tỏa từ FDI tới xuất khẩu của ngành công nghiệp chế biến chế tạo ở nước nhận đầu tư; đồng thời đánh giá tác động lan tỏa từ FDI tới xuất khẩu của ngành công nghiệp chế biến chế tạo ở Việt Nam, Luận án đề xuất các phương hướng và kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường tác động lan tỏa từ FDI tới xuất khẩu của ngành công nghiệp chế biến chế tạo ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf24p sohucninh321 09-07-2019 7 0   Download

 • Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm xây dựng và ước lượng mô hình tác động lan tỏa của FDI đến năng lực công nghệ (được đại diện bằng năng suất lao động) của doanh nghiệp Việt Nam; Xây dựng và ước lượng mô hình tác động lan tỏa của FDI đến năng lực xuất khẩu (được đại diện bằng khả năng tham gia xuất khẩu và tỷ trọng xuất khẩu) của doanh nghiệp Việt Nam;

  pdf27p sohucninh321 09-07-2019 23 0   Download

 • Trong giai đoạn 1990-2014, nhóm 5 nước Đông Nam Á gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam đã đạt được tăng trưởng kinh tế ở mức khá với tốc độ bình quân hàng năm là 5,32%. Đóng góp vào thành tựu tăng trưởng này phải kể đến vai trò của xuất khẩu. Cũng trong giai đoạn này, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trong xuất khẩu của cả nhóm đạt 9%. Mời các bạn cùng tham khảo những tác động của xuất khẩu qua bài viết sau.

  pdf8p hieutinhcotu 19-06-2017 31 4   Download

 • bài này sẽ tập trung đề cập tới sự lan rộng của cuộc khủng hoảng tài chính ngân hàng từ Mỹ và những tác động lan toả của nó tới 1 số nước và khu vực trên thế giới qua tỷ lệ thất nghiệp và tăng trưởng GDP

  pdf3p jiusin9x 19-03-2013 120 23   Download

 • Luận án "Phân tích tác động lan tỏa của đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam" sẽ tập trung vào mục tiêu chính là nghiên cứu tác động lan tỏa công nghệ và lan tỏa xuất khẩu từ FDI đến các doanh nghiệp Việt Nam.

  pdf220p sohucninh321 09-07-2019 30 12   Download

 • Dùng kỹ thuật phân tích dữ liệu trong miền tần số, bài báo phân tích tác động lan tỏa suất sinh lợi (SSL) từ thị trường chứng khoán (TTCK) Mỹ sang thị trường chứng khoán Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu theo ngày của S&P 500 và VN-Index đại diện cho TTCK Mỹ và Việt Nam trong giai đoạn 01/01/2012 đến 31/12/2015.

  pdf11p sieunhansoibac5 18-04-2018 63 3   Download

 • Bài viết này xây dựng mô hình lý thuyết tác động lan tỏa ngành xây dựng từ những thành phần như: Tác động lan tỏa về mặt kinh tế, Tác động lan tỏa về mặt công nghệ, Tác động lan tỏa về mặt xã hội, Tác động lan tỏa về mặt bảo vệ môi trường. Phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp định lượng thông qua sử dụng phương pháp phân tích hệ số độ tin cậy Cronbach alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA nhằm đánh giá và điều chỉnh thang đo. Sau đó phân tích nhân tố khẳng định (CFA),...

  pdf11p sunshine_4 18-07-2013 48 2   Download

 • Kết quả nghiên cứu Hiệu ứng lan tỏa của FDI tới doanh nghiệp thuộc ngành nông nghiệp Việt Nam cho thấy không tìm thấy bằng chứng thực nghiệm rằng có tác động lan tỏa ngang của sự hiện diện của doanh nghiệp FDI đối với các DN trong mẫu.

  pdf3p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 28 2   Download

 • Bài viết đã xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá sự phát triển bền vững của khu công nghiệp. Trên cơ sở đó đã tập trung phân tích thực trạng phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010 – 2012 thông qua đánh giá phát triển bền vững nội tại khu công nghiệp như tình hình thu hút đầu tư, hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN; Đánh giá tác động lan tỏa về mặt kinh tế, xã hội và môi trường.

  pdf10p blackwidow123 15-06-2018 35 2   Download

 • Luận án "Tác động lan tỏa từ FDI tới xuất khẩu của ngành công nghiệp chế biến chế tạo ở Việt Nam" với mục tiêu nhằm đề xuất các phương hướng và kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường tác động lan tỏa từ FDI tới xuất khẩu của ngành công nghiệp chế biến tại ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf0p sohucninh321 09-07-2019 24 5   Download

 • Đông máu động mạch lan tỏa là đông máu rải rác trong lòng mạch được đặc trưng bởi sự kích hoạt hệ thống đông máu, hậu quả tạo và lắng đọng Fibrin, thành lập huyết khối vi mạch ở nhiều cơ quan trong cơ thể dẫn tới tình trạng nghẽn tắc mạch và xuất huyết do giảm trầm trọng các yếu tố đông máu. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Đông máu nội mạch lan tỏa" của ThS.BS Huỳnh Thị Thanh Trang.

  pdf5p codon_08 11-03-2016 46 7   Download

 • Mục tiêu của bài viết Tác động của FDI đến tăng trưởng kinh tế địa phương ở Việt Nam là kiểm tra hiệu ứng lan tỏa của dòng vốn FDI đến các yếu tố tăng trưởng kinh tế, tác động của FDI lên tăng trưởng kinh tế địa phương trong dài hạn.

  pdf21p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 69 5   Download

 • Bài viết Tác động của FDI, dao động tỷ giá, thị trường tài chính đến các doanh nghiệp của các ngành định hướng xuất khẩu: Trường hợp Việt Nam thời kỳ 2000 - 2012 nghiên cứu có chăng có sự tồn tại ảnh hưởng lan tỏa của FDI, tác động của dao động tỷ giá, thị trường tài chính đến các doanh nghiệp của các ngành định hướng xuất khẩu.

  pdf8p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 24 1   Download

 • Bài báo giới thiệu một phương pháp điều khiển ổn định hệ phi tuyến với khoảng thời gian ổn định hữu hạn (FTS). Phương pháp điều khiển của bài báo được xây dựng dựa trên nền nguyên lý cực đại để điều khiển tối ưu tác động nhanh. Nhờ đó ta còn có thể điều khiển được hệ từ miền trạng thái bị chặn cho trước về đến gốc tọa độ sau khoảng thời gian bị chặn trên bới một giá trị hữu hạn tùy ý cho trước cũng như số lần chuyển đổi giá trị tín hiệu điều khiển tối đa chỉ một lần.

  pdf7p blackwidow123 15-06-2018 24 2   Download

 • Còn gọi là đông máu rải rác trong lòng mạch (DIC: Disseminated Intravascular Coagulation) - Định nghĩa: Đông máu rải rác trong lòng mạch được đặc trưng bởi sự kích hoạt hệ thống đông máu, hậu quả tạo và lắng đọng Fibrin, thành lập huyết khối vi mạch ở nhiều cơ quan trong cơ thể dẫn tới tình trạng nghẽn tắc mạch và xuất huyết do giảm trầm trọng các yếu tố đông máu - Không một xét nghiệm duy nhất nào đủ nhạy và đặc hiệu để chẩn đoán - Điều trị nguyên do là chủ yếu ...

  pdf5p 2barbie 13-09-2010 272 44   Download

 • Cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu xẩy ra củng như bùng cháy lên một ngọn lửa. Và ngọn lửa đó bắt đầu cho một đám cháy lớn. Ở thế giới này nền kinh tế của mỗi khu vực, mỗi quốc gia đều có sự liên kết chặt chẽ và chịu ảnh hưởng nhất định khi tài chính có sự biến động. Chứng minh cho điều đó là cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu từ Mỹ năm 2008 và đã lan tỏa đến Châu Á và Việt Nam chúng ta củng không thoát khỏi sự ảnh hưởng của cuộc...

  doc18p duycuong2106 27-02-2013 130 29   Download

 • Ngạc nhiên và thú vị. Đó là những gì bạn muốn khi tung ra thị trường một sản phẩm mới. Tác động sẽ lan tỏa rộng khắp trong các khách hàng hiện tại, tạo ra tiếng vang lớn với những khách hàng tiềm năng và làm thức tỉnh các đối thủ cạnh tranh.

  doc0p bahoang 08-03-2009 356 179   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tác động lan tỏa
p_strCode=tacdonglantoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2