intTypePromotion=1
ADSENSE

Tác dụng của dưa hấu

Xem 1-20 trên 288 kết quả Tác dụng của dưa hấu
 • Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp "Nghiên cứu cải tiến hệ thống trồng trọt theo hướng sản xuất hàng hóa tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình" trình bày các nội dung chính sau: Đánh giá được điều kiện môi trường của hệ thống trồng trọt tại huyện Quỳnh Phụ; Đánh giá được hiện trạng hệ thống trồng trọt của huyện Quỳnh Phụ; Xây dựng được một số giải pháp kỹ thuật trồng trọt trên cây dưa hấu và cây ớt tại huyện Quỳnh Phụ; Đề xuất được hệ thống trồng trọt cải tiến và đánh giá hiệu quả của hệ thống.

  pdf207p vineville 03-02-2023 0 0   Download

 • Bài viết "Tác động của biến đổi khí hậu đến di cư của người nông dân" tập trung xem xét ảnh hưởng và mối liên hệ của biến đổi khí hậu đối với vấn đề di cư của người nông dân; đồng thời đưa ra các giải pháp ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu của người nông dân. Tài liệu sử dụng trong bài viết bao gồm các nghiên cứu, ấn phẩm đã được công bố và các nguồn dữ liệu, thông tin từ website. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p lieuyeuyeu18 23-12-2022 8 1   Download

 • Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác một số loại Rau ăn quả thích ứng với biến đổi khí hậu phần 1 trình bày các nội dung như Tổng quan tình hình nghiên cứu và luận giải sự cần thiết phải soạn thảo tài liệu hướng dẫn; những vấn đề khcn còn tồn tại, hạn chế của sản phẩm công nghệ nghiên cứu trong nước giải pháp cần giải quyết ở nhiệm vụ này; kết quả nghiên cứu và áp dụng gói kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu trên một số loại rau ăn quả (cà chua, dưa chuột, ớt cay, lặc lày, mướp).

  pdf58p trangcam0906 15-12-2022 10 2   Download

 • Bài viết Thực trạng nguồn nhân lực ngành tài nguyên môi trường cấp xã trong phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường giai đoạn hiện nay được nghiên cứu với mục tiêu đưa ra một số nhận xét, đánh giá về thực trạng nguồn nhân lực ngành TN&MT cấp xã và một số kiến nghị từ góc độ nghiên cứu của tác giả.

  pdf8p viwmotors 02-12-2022 25 1   Download

 • Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ XXI. Bài viết "Đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến dòng chảy trên hệ thống sông Lại Giang, tỉnh Bình Định" tập trung vào ứng dụng phương pháp mô hình toán, sử dụng mô hình MIKE NAM và MIKE 11 để đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến dòng chảy sông Lại Giang dựa trên 2 kịch bản biến đổi khí hậu RCP 4.5 và RCP 8.5 của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2016. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết tại đây.

  pdf14p phuongnhung205 21-10-2022 2 1   Download

 • Bài viết Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá tính dễ bị tổn thương do xâm nhập mặn đề xuất bộ tiêu chí đánh giá tính dễ bị tổn thương do xâm nhập mặn dựa trên cơ sở phân tích, tổng hợp về những tác động của xâm nhập mặn đối với con người và các hoạt động phát triển KTXH, để từ đó cung cấp cơ sở khoa học cho việc phân tích đánh giá rủi ro và dự báo những thiệt hại tiềm tàng do xâm nhập mặn gây ra.

  pdf3p vipagani 20-10-2022 6 2   Download

 • Xã Vinh Thái, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế là một trong những địa bàn chịu tác động rõ rệt của hạn hán do biến đổi khí hậu toàn cầu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, cư dân ở đây đã biết dựa vào các kinh nghiệm và kiến thức bản địa để thích ứng với hạn hán trong sản xuất nông nghiệp và đời sống sinh hoạt. Thực trạng áp dụng các hình thức thích ứng khác nhau và hiệu quả của các hình thức thích ứng này của cư dân trong vùng được đề cập cụ thể trong bài viết.

  pdf10p vistephenhawking 20-04-2022 15 1   Download

 • Nghiên cứu này sử dụng công cụ thông tin địa lí QGIS để đưa ra đánh giá tác động môi trường và kinh tế của công tác quy hoạch thủy điện dẫn dòng quy mô nhỏ và đưa ra các khuyến nghị về quy hoạch phát triển quy mô nhỏ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu trên sông Vu Gia Thu Bồn.

  pdf4p vistephenhawking 26-04-2022 12 1   Download

 • Bài viết đề xuất một tiếp cận mới nghiên cứu sự ảnh hưởng của lượng mưa trong tình trạng nước biển dâng thủy triều gây ngập địa hình tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Các mô hình về ảnh hưởng của lượng nước mưa được xây dựng trên kỹ thuật đa tác tử và đưa vào mô phỏng dựa trên nền tảng mô phỏng GAMA. Chúng tôi tiến hành mô phỏng với hai mô hình có yếu tố lượng mưa và không có yếu tố lượng mưa lên quá trình nước biển dâng (được thí điểm tại tỉnh Bạc Liêu) trên cơ sở dữ liệu trong quá khứ và đưa ra kịch bản dự kiến cho tương lai.

  pdf6p wangziyi_1307 26-04-2022 28 1   Download

 • Cuốn sách cung cấp những thông tin, kiến thức cần thiết để nhận biết các hủ tục trong đời sống sinh hoạt, sản xuất và tín ngưỡng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phân tích tác hại, nguyên nhân tồn tại của các hủ tục; đưa ra các giải pháp nhằm vận động người dân từng bước thay đổi nhận thức, việc làm để bài trừ những tập tục lạc hậu. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf51p bakerboys01 07-04-2022 14 2   Download

 • Nhằm đánh giá định lượng mức độ gây thiệt hại của BĐKH, NBD tới sử dụng đất nông nghiệp (gồm các nhóm đất như: Nuôi trồng thủy sản, rừng ngập mặn, đất làm muối và đất trồng lúa) cùng một số điều kiện cơ sở hạ tầng đi kèm, nghiên cứu này tập trung vào tính toán thiệt hại kinh tế của BĐKH, NBD tới sử dụng đất nông nghiệp ở các huyện ven biển tỉnh Nam Định tại các thời điểm năm 2020 - 2050 ứng với mực NBD từ 12- 32 cm (kịch bản RCP6.0) dựa trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất 2010, 2015 và bản đồ Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Nam Định năm 2020.

  pdf22p vikissinger 03-03-2022 17 1   Download

 • Bài viết đưa ra cơ sở xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát phục vụ phòng chống tai biến Địa kỹ thuật môi trường trên nguyên tắc xây dựng mạng lưới tuyến, điểm quan trắc từ đó đề xuất phương pháp đánh giá và thiết lập hệ thống quan trắc. Căn cứ cơ bản thiết lập bản đồ phân vùng dự báo nguy cơ của từng tai biến khu vực Đới động sông Hồng Hà Nội phục vụ nghiên cứu, khai thác sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên.

  pdf13p vigalileogalilei 27-02-2022 18 2   Download

 • Nghiên cứu xu thế hạn khí tượng được tiến hành trên cơ sở sử dụng phần mềm chuẩn hóa mưa chuyên dụng (SPI - Standardized Precipitation Index) được xây dựng bởi tổ chức khí tượng thế giới. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên dữ liệu mưa đo đạc từ 13 trạm quan trắc thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 1984-2014 để phân tích, đánh giá và cảnh báo sớm diễn biến hạn khí tượng theo không gian và thời gian dưới tác động của biến đổi khí hậu.

  pdf4p viclerkmaxwel 16-02-2022 16 3   Download

 • Bài viết đưa ra ý kiến cho rằng khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” trong các trường học có nội dung chính xác. Thứ nhất, “Tiên học lễ, hậu học văn” chính là phương châm giáo dục “Đức phải có trước tài”, phương châm giáo dục này được Bác Hồ rất coi trọng. Thứ hai, “Tiên học lễ, hậu học văn” là phương châm giáo dục đúng đắn của Nho giáo, vì Nho giáo cho rằng lễ là quy tắc đạo đức; trái với lễ, đừng xem; Trái với lễ, đừng nghe; Trái với lễ, đừng nói; Trái với lễ, đừng làm;...

  pdf6p viaristotle 26-01-2022 44 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là nghiên cứu về vật liệu polime và tầm quan trọng của vật liệu polime trong đời sống của con người. Bằng những kiến thức hóa học hiểu được những tác động của nó đối với môi trường sống. Nghiên cứu về thực trạng, nguyên nhân, hậu quả của việc sử dụng thiếu hợp lý nguồn năng lượng. Từ đó đưa ra giải pháp của vấn đề sử dụng vật liệu polime trong cuộc sống.

  pdf59p concobay25 30-12-2021 20 1   Download

 • Trong T mất tích của Thuận, cả nhân vật phụ và nhân vật chính đều được xây dựng bằng trí tưởng tượng, sự hồi tưởng của nhân vật Tôi và sự đồn đoán, phỏng đoán không dựa dẫm. Thuận trái ngược với truyền thống khi cô xây dựng nhân vật của mình bằng cách tự hủy hoại bản thân. Chúng ta có thể coi cuộc phiêu lưu của cô ấy bằng phong cách viết khi cô ấy bỏ đi những nét đặc trưng như một biểu hiện của khát vọng đổi mới tiểu thuyết Việt Nam đương đại.

  pdf4p thienlangso 15-12-2021 22 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu lí thuyết, khái quát các đặc trưng cơ bản của văn học hậu hiện đại; nghiên cứu những tiền đề tiếp nhận yếu tố hậu hiện đại ở hai nhà văn; khảo sát, phân tích yếu tố hậu hiện đại trong tác phẩm của mỗi tác giả; so sánh, đối chiếu chỉ rõ những điểm khác biệt ở yếu tố hậu hiện đại trong sáng tác của mỗi nhà văn, đưa ra lí giải cho những khác biệt đó. Đồng thời khái quát những thành công của mỗi tác giả trong việc vận dụng các thủ pháp hậu hiện đại.

  pdf171p closefriend08 27-11-2021 23 5   Download

 • Dựa vào một số tư liệu lịch sử, luận văn sẽ trình bày bối cảnh chính trị-xã hội, đặc biệt là ở miền Nam Việt Nam dưới thời trị vì của Gia Long và Minh Mạng, để có thể hiểu rõ hơn thời đại của Gia Định tam gia; trình bày tiểu sử của Trịnh Hoài Đức, Lê Quang Định, Ngô Nhơn Tĩnh; cung cấp các kết quả nghiên cứu về Gia Định tam gia thông qua việc phân tích các giá trị nội dung, nghệ thuật tác phẩm của các ông, đặt các giá trị đó trong mối quan hệ với văn chương hậu kì trung đại, tìm ra phong cách riêng của từng người… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf112p closefriend10 22-11-2021 13 0   Download

 • Mục tiêu chung của nghiên cứu nhằm xác định các ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến nguồn nước thô cung cấp tại Tp.HCM, và tính toán dự báo nhu cầu sử dụng nước trong tương tai trung hạn tại Tp.HCM trong điều kiện không chắc chắn về nhu cầu dùng nước; Từ đó tổng hợp các kết quả nhằm đưa ra các đánh giá dự báo về các kịch bản thiếu đủ đối với việc cung cấp nước thô cho Tp.HCM, cũng như đề xuất một số các giải pháp trong việc giảm thiểu ảnh hưởng.

  pdf27p vilarrypage 19-11-2021 20 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của bài viết này là làm rõ thực trạng và những tác động tiêu cực của FDI Trung Quốc tại Việt Nam, bài viết đưa ra một số hàm ý cho việc thu hút có chọn lọc và sử dụng hiệu quả FDI Trung Quốc tại Việt Nam. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết này.

  pdf12p viuchinaga2711 21-10-2021 37 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1157 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tác dụng của dưa hấu
p_strCode=tacdungcuaduahau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2