intTypePromotion=3

tài liệu giảng dạy vật lý 9

Xem 1-20 trên 217 kết quả tài liệu giảng dạy vật lý 9
 • Tham khảo tài liệu 'giáo án vật lý 9 tiết (3-4)', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p buddy1 05-04-2011 364 41   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án vật lý 9 tiết (11-12)', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p buddy1 05-04-2011 237 34   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án vật lý 9 tiết (17-18)', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p buddy1 05-04-2011 250 30   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án vật lý 9 tiết (21-22)', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p buddy1 05-04-2011 256 31   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án vật lý 9 tiết (5-6)', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p buddy1 05-04-2011 390 29   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án vật lý 9 tiết (9-10)', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p buddy1 05-04-2011 187 26   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án vật lý 9 tiết (19-20)', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p buddy1 05-04-2011 342 26   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án vật lý 9 tiết (35-36)', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p buddy1 05-04-2011 167 25   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án vật lý 9 tiết (13-14)', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p buddy1 05-04-2011 334 21   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án vật lý 9 tiết (31-32)', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p buddy1 05-04-2011 172 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án vật lý 9 tiết (15-16)', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p buddy1 05-04-2011 277 19   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án vật lý 9 tiết (23-24)', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p buddy1 05-04-2011 222 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án vật lý 9 tiết (25-26)', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p buddy1 05-04-2011 146 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án vật lý 9 tiết (29-30)', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p buddy1 05-04-2011 164 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án vật lý 9 tiết (33-34)', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p buddy1 05-04-2011 153 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án vật lý 9 tiết (27-28)', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p buddy1 05-04-2011 118 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án vật lý 9 tiết (7-8)', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p buddy1 05-04-2011 119 11   Download

 • .MỤC TIÊU: 1.Kiến thức : -Mô tả được TN về tác dụng từ của dòng điện. -Trả lời được câu hỏi, từ trường tồn tại ở đâu. -Biết cách nhận biết từ trường. 2.Kĩ năng : - Lắp đặt TN. -Nhận biết từ trường. 3.Thái độ : -Ham thích tìm hiểu hiện tượng vật lý. B.CHUẨN BỊ. Đối với mỗi nhóm HS : - 2 giá TN. -

  pdf9p abcdef_30 12-09-2011 121 9   Download

 • A. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: -Nêu được điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn. -Biết cách xác định sự phụ thuộc của điện trở vào 1 trong các yếu tố (chiều dài, tiết diện, vật liệu làm dây dẫn). -Suy luận và tiến hành TN kiểm tra sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào

  pdf8p abcdef_30 12-09-2011 174 4   Download

 • A.MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: -Nêu và chỉ ra được hai bộ phận chính của máy ảnh là vật kính và buồng tối. -Nêu và giải thích được đặc điểm của ảnh hiện trên phim của máy ảnh.-Dựng được ảnh của vật được tạo ra trong máy ảnh. 2. Kĩ năng: Biết tìm hiểu kĩ thuật đã được ứng dụng trong kĩ thuật, cuộc sống.

  pdf5p abcdef_30 12-09-2011 156 47   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD

p_strKeyword=tài liệu giảng dạy vật lý 9
p_strCode=tailieugiangdayvatly9

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản