intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu về lâm nghiệp

Xem 1-0 trên 0 kết quả Tài liệu về lâm nghiệp
 • Giáo trình Anh văn chuyên ngành bảo vệ thực vật nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng tiếng Anh và kiến thức về từ vựng cơ bản cho cây trồng nông nghiệp, cách chăm sóc, bảo vệ cây trồng, và một số bệnh đặc trưng ở cây. Môn học còn giúp người học có thể tham khảo tài liệu hoặc các sách Anh văn chuyên ngành, làm nền tảng để người học có thể tự học tiếng Anh chuyên ngành ở cấp độ cao hơn.

  pdf88p canhdongco25 02-08-2022 1 1   Download

 • Nghiên cứu "Đa dạng thành phần loài Collembola trong hệ sinh thái nông lâm nghiệp khu bảo tồn thiên nhiên Chạm Chu, Tuyên Quang" nhằm đánh giá tính đa dạng sinh học và đặc điểm phân bố của Collembola trên các sinh cảnh chung trong hệ sinh thái nông lâm nghiệp khu vực Chăm Chũ, Tuyên Quang. Kết quả đã ghi nhận 60 loài thuộc 36 chi, 15 họ của 4 bộ Collembola.

  pdf7p vuhuyennhi 02-08-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 1 (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) giúp sinh viên có chuyên môn sâu làm kế toán tài chính tại các doanh nghiệp từ việc lập chứng từ, định khoản để ghi sổ kế toán, xử lý số liệu và tổng hợp lập báo cáo tài chính doanh nghiệp. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: kế toán vốn bằng tiền; kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf97p hayatogokudera 18-07-2022 2 2   Download

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 1 (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) giúp sinh viên có chuyên môn sâu làm kế toán tài chính tại các doanh nghiệp từ việc lập chứng từ, định khoản để ghi sổ kế toán, xử lý số liệu và tổng hợp lập báo cáo tài chính doanh nghiệp. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; hình thức tiền lương, quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương;...

  pdf55p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Máy điện 1 (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn để giảng dạy cho người học ở trình độ Cao đẳng hoặc làm tài liệu tham khảo cho các khóa đào tạo ngắn hạn cho các công nhân kỹ thuật chuyên ngành điện. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: khái niệm chung của máy điện; định luật điện từ dùng trong máy điện; máy biến áp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf58p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Máy điện 1 (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn để giảng dạy cho người học ở trình độ Cao đẳng hoặc làm tài liệu tham khảo cho các khóa đào tạo ngắn hạn cho các công nhân kỹ thuật chuyên ngành điện. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: động cơ không đồng bộ ba pha; động cơ không đồng bộ một pha;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf73p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Nguyên lý thiết kế kiến trúc được biên soạn làm tài liệu học tập và tham khảo cho học sinh - sinh viên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp hệ Trung cấp. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: những vấn đề chung của nguyên lý thiết kế kiến trúc; nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà ở;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf79p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Nguyên lý thiết kế kiến trúc được biên soạn làm tài liệu học tập và tham khảo cho học sinh - sinh viên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp hệ Trung cấp. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: nguyên lý thiết kế kiến trúc nhà công cộng; nguyên ký thiết kế trường học phổ thông;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf59p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • thông quan việc thu thập về số liệu sinh trưởng của cây Tếch và đất dưới từng Tếch, mối quan hệ giữa sinh trưởng và các tính chất của đất dưới rừng Tếch được xác lập, đề tài "Phân hạng đất trồng Tếch (Tectone grandis Linn) ở Dak Lak" đóng góp thêm vào các công trình nghiên cứu ở Việt nam nói chung và Dak Lak nói riêng.

  pdf66p bakerboys08 15-07-2022 2 1   Download

 • Giáo trình "Nguyên lý kế toán" được sử dụng làm tài liệu giảng dạy, nghiên cứu và học tập cho giảng viên và sinh viên trong trường, đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo cho cán bộ quản lý kinh tế và cán bộ kế toán ở các doanh nghiệp, các đơn vị. Giáo trình được kết cấu thành 8 chưa và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: bản chất, chức năng và nhiệm vụ của kế toán; đối tượng và phương pháp kế toán; phương pháp chứng từ kế toán; phương pháp tài khoản kế toán;...

  pdf93p ryomaechizen 01-07-2022 12 1   Download

 • Giáo trình "Nguyên lý kế toán" được sử dụng làm tài liệu giảng dạy, nghiên cứu và học tập cho giảng viên và sinh viên trong trường, đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo cho cán bộ quản lý kinh tế và cán bộ kế toán ở các doanh nghiệp, các đơn vị. Giáo trình được kết cấu thành 8 chưa và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: phương pháp tính giá và kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp; phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán; sổ kế toán và hình thức kế toán; tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị;...

  pdf114p ryomaechizen 01-07-2022 10 1   Download

 • Giáo trình "Nhập môn Tài chính - Tiền tệ" là tài liệu cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên thuộc các chuyên ngành đào tạo về kinh tế như quản trị doanh nghiệp, kinh tế thương mại, kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử. Giáo trình được kết cấu thành 12 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: những vấn đề cơ bản về tài chính; những vấn đề cơ bản về tiền tệ; Ngân sách Nhà nước; tài chính doanh nghiệp; bảo hiểm; tín dụng;...

  pdf193p ryomaechizen 01-07-2022 16 4   Download

 • Giáo trình "Nhập môn Tài chính - Tiền tệ" là tài liệu cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy của giảng viên và việc học tập của sinh viên thuộc các chuyên ngành đào tạo về kinh tế như quản trị doanh nghiệp, kinh tế thương mại, kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử. Giáo trình được kết cấu thành 12 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: cung - cầu tiền tệ và lạm phát; các tổ chức tài chính trung gian; hệ thống ngân hàng; thị trường tài chính; tài chính quốc tế; chính sách tài chính quốc gia;...

  pdf199p ryomaechizen 01-07-2022 13 3   Download

 • Giáo trình "Quản trị học" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản, nền tảng về quản trị học cho ngành quản trị kinh doanh và các ngành liên quan ở bậc đại học, là tài liệu tham khảo cho học viên cao học và nghiên cứu sinh cũng như các nhà nghiên cứu, thực hành quản trị ở các tổ chức, doanh nghiệp. Giáo trình được kết cấu thành 7 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: khái luận quản trị; nhà quản trị; thông tin và ra quyết định quản trị;...

  pdf144p ryomaechizen 01-07-2022 10 3   Download

 • Giáo trình "Quản trị học" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản, nền tảng về quản trị học cho ngành quản trị kinh doanh và các ngành liên quan ở bậc đại học, là tài liệu tham khảo cho học viên cao học và nghiên cứu sinh cũng như các nhà nghiên cứu, thực hành quản trị ở các tổ chức, doanh nghiệp. Giáo trình được kết cấu thành 7 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: chức năng hoạch định; chức năng tổ chức; chức năng lãnh đạo; chức năng kiểm soát;...

  pdf164p ryomaechizen 01-07-2022 14 3   Download

 • Giáo trình "Quản trị tài chính" được dùng làm tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập cho sinh viên thuộc các chuyên ngành quản trị kinh doanh của trường và là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình được kết cấu thành 8 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan quản trị tài chính; quản trị tài sản cố định; quản trị tài sản lưu động; quản trị nguồn tài trợ;...

  pdf128p ryomaechizen 01-07-2022 17 4   Download

 • Giáo trình "Quản trị tài chính" được dùng làm tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập cho sinh viên thuộc các chuyên ngành quản trị kinh doanh của trường và là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình được kết cấu thành 8 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: đòn bẩy kinh doanh và chi phí sử dụng vốn; quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp; phân tích và dự báo nhu cầu tài chính của doanh nghiệp; quản trị tài chính doanh nghiệp trong một số bối cảnh đặc biệt;...

  pdf164p ryomaechizen 01-07-2022 10 4   Download

 • Giáo trình "Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu" được dùng làm tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập của sinh viên, học viên thuộc các chuyên ngành Kế toán - Tài chính, Tài chính - Ngân hàng thương mại, các chuyên ngành khác thuộc khối ngành Kinh doanh và Quản lý, và là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương, phần 2 trình bày những nội dung về: tín dụng xuất nhập khẩu; bảo lãnh xuất nhập khẩu;...

  pdf202p ryomaechizen 01-07-2022 6 0   Download

 • Bài viết Ứng dụng phương pháp tối ưu hóa hình học để tái thiết kế cánh tay trên của robot Delta trình bày về quá trình nghiên cứu, ứng dụng phương pháp tối ưu hóa hình học để tái thiết kế một phần của cánh tay robot Delta. Sản phẩm được thiết kế lại có khối lượng nhẹ hơn, tốn ít vật liệu hơn nhưng vẫn đảm bảo được đặc tính cơ khí và khả năng làm việc như yêu cầu.

  pdf4p vichristinelagarde 04-07-2022 2 0   Download

 • Phần 1 của "Tài liệu dạy học môn Tin học" (Trình độ: Trung cấp) có nội dung gồm 4 chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: công nghệ thông tin cơ bản; sử dụng máy tính cơ bản; xử lý văn bản cơ bản; sử dụng bảng tính cơ bản;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf175p ryomaechizen 01-07-2022 12 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tài liệu về lâm nghiệp
p_strCode=tailieuvelamnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2