intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tài liệu viễn thông

Xem 1-20 trên 14458 kết quả Tài liệu viễn thông
 • Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên về kiểm tra, đánh giá kết quả môn học giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội. Dữ liệu được thu thập từ 420 sinh viên đang theo học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội.

  pdf11p viambani 18-06-2024 0 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến nhằm giúp học sinh hứng thú hơn trong mỗi tiết học, phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và kích thích tư duy sáng tạo; Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập theo từng mức độ giúp giáo viên và học sinh có nguồn tài liệu tham khảo phong phú, chính xác cho chương trình GDPT 2018 đã được áp dụng ở lớp 10,11.

  doc64p khanhchi2590 10-06-2024 1 0   Download

 • Cuốn sách Hệ thống câu hỏi và bài tập môn Lý thuyết bảo hiểm" đã tổng hợp những kiến thức cơ bản nhất về bảo hiểm thông qua các câu hỏi lý thuyết và các bài tập. Cuốn sách sẽ là tài liệu thiết thực hỗ trợ sinh viên cùng cổ các kiến thức nền tảng về bảo hiểm kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf35p khanhchi2590 10-06-2024 1 0   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu "Ảnh hưởng của tính độc lập của kiểm toán nội bộ đến sự hữu hiệu của kiểm toán nội bộ ở Việt Nam" là tìm hiểu mối quan hệ giữa tính độc lập và sự hữu hiệu của KTNB thông qua phân tích dữ liệu thu thập từ các kiểm toán viên nội bộ và các nhà quản lý trong các ngân hàng, công ty lớn có KTNB tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng thống kê mô tả và hồi quy trong SPSS 26. Các phát hiện chỉ ra rằng tính độc lập của KTNB có ảnh hưởng tích cực và đáng kể đến sự hữu hiệu của KTNB.

  pdf12p leminhvu111 07-06-2024 0 0   Download

 • Mục đích chính của nghiên cứu "Đánh giá khả năng sinh lời của các doanh nghiệp công nghệ viễn thông niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam" là kiểm tra thực nghiệm khả năng sinh lời của các doanh nghiệp (DN) công nghệ viễn thông niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nhóm tác giả đã thu thập dữ liệu thứ cấp từ các nghiên cứu trước đây, các DN công nghệ viễn thông niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2015-2021.

  pdf12p leminhvu111 07-06-2024 1 0   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích tình hình sử dụng nhóm hormon - nội tiết tố - thuốc tránh thụ thai trong điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Nghiên cứu mô tả cắt ngang, thực hiện thông qua việc hồi cứu dữ liệu sử dụng nhóm thuốc hormon - nội tiết tố - thuốc tránh thụ thai tại Bệnh viện Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Dữ liệu được tổng hợp, xử lý, và phân tích bằng Microsoft Excel và Power BI.

  pdf5p viambani 18-06-2024 1 1   Download

 • Sự hài lòng của nhân viên cũng là một trong những yếu tố quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Bài viết "Sự hài lòng của nhân viên đối với công việc tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Hạ Long Centre và Mường Thanh Luxury Quảng Ninh" nhằm mục đích làm rõ mức độ hài lòng của nhân viên đối với công việc thông qua một số các yếu tố. Để đạt được mục tiêu này, nghiên cứu đã sử dụng phương pháp phỏng vấn sâu và điều tra bằng bảng hỏi nhằm thu thập dữ liệu sơ cấp.

  pdf12p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Phần 2 ấn phẩm Niên giám thống kê năm 2022 phần 1 trình bày những nội dung: nông, lâm nghiệp và thủy sản - agriculture, forestry and fishery; thương mại và du lịch - trade and tourism; vận tải và bưu chính, viễn thông - transport and postal service, telecommunication; giáo dục, y tế, mức sống dân cư, trật tự, an toàn xã hội, tư pháp và môi trường - education, health, living standards, social order, safety, justice and environment; số liệu thống kê nước ngoài - international statistics. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf325p zizaybay1103 05-06-2024 0 0   Download

 • Phần 2 tài liệu "Xuất nhập khẩu Hàng hóa Việt Nam năm 2020" trình bày số liệu xuất nhập khẩu của Việt Nam với 111 nước bạn hàng và mỗi nước có tổng mức lưu chuyển ngoại thương trên 50 triệu USD (trừ Li-bi, Vê-nê-zuê-la, Ăng-gô-la thành viên của OPEC). Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 ebook sau đây để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf338p zizaybay1103 05-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán môi trường tại các doanh nghiệp sản xuất thuộc tập đoàn hóa chất Việt Nam" phân tích các nhân tố tác động đến kế toán môi trường tại doanh nghiệp sản xuất thuộc tập đoàn hóa chất Việt Nam. Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu được thu thập từ kết quả 149 bảng câu hỏi khảo sát. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 4 nhân tố ảnh hưởng kế toán môi trường bao gồm: (1) Nhận thức nhà quản trị cấp cao; (2) Đặc điểm doanh nghiệp; (3) Trình độ nhân viên kế toán về thông tin môi trường và (4) Áp lực các bên liên quan.

  pdf15p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Niên giám Thống kê Việt Nam năm 2022 (Statistical yearbook of Vietnam 2022): Phần 2 bao gồm những số liệu cơ bản của các lĩnh vực: Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản; Thương mại và Du lịch; Vận tải và Bưu chính, Viễn thông; Giáo dục - Education; Y tế, Văn hóa, Thể thao, Mức sống dân cư, Trật tự, An toàn xã hội, Tư pháp và Môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf686p zizaybay1103 05-06-2024 0 0   Download

 • Giáo trình "Thống kê doanh nghiệp (Ngành: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nắm được các kiến thức về: Đối tượng nghiên cứu của thống kê; nội dung thống kê kết quả sản xuất kinh doanh, thống kê nguyên liệu vật liệu, tài sản cố định, lao động tiền lương, giá thành và tình hình tài chính trong doanh nghiệp sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf77p gaupanda035 03-06-2024 0 0   Download

 • Giáo trình “Phân tích kỹ thuật" được Bộ môn Đầu tư tài chính, Học viện Tài chính tổ chức biên soạn nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập một cách hệ thống của giáo viên và sinh viên về sử dụng các công cụ, mô hình, dữ liệu để phân tích, xác định phương hướng và ra quyết định đầu tư trên thị trường tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây!

  pdf108p khanhchi2590 10-06-2024 6 2   Download

 • Giáo trình Phân tích tài chính tập đoàn được sử dụng làm học liệu phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu cho sinh viên đại học hệ chính quy chuyên ngành Phân tích tài chính với thời lượng 2 tín chỉ trong khối kiến thức chuyên ngành, sử dụng làm tài liệu nghiên cứu của các sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh ở trong cũng như ngoài Học viện Tài chính quan tâm đến quản lý tài chính các tập đoàn kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây!

  pdf263p khanhchi2590 10-06-2024 2 2   Download

 • Giáo trình "Anh văn chuyên ngành Ô tô (Ngành: Công nghệ ô tô - Cao đẳng)" được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên có vốn từ vựng liên quan đến chuyên ngành ô tô: các bộ phận của ô tô, hệ thống động cơ bên trong của ô tô; củng cố một số cấu trúc ngữ pháp, mẫu câu thường xuyên được sử dụng trong các tình huống giao tiếp tại nơi làm việc hoặc dùng để đọc các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf70p gaupanda035 03-06-2024 1 1   Download

 • Bài viết "Giáo dục văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số trong hệ thống giáo dục phổ thông ở Tây Nguyên" thông tin đến bạn đọc về việc nhận thấy vấn đề tạo điều kiện cho lớp trẻ các địa phương Tây Nguyên tìm hiểu VHNT dân tộc là vô cùng quan trọng, nên Bộ Giáo dục đã ban hành soạn thảo các tài liệu giáo dục địa phương từ tiểu học đến trung học phổ thông. Tuy nhiên, các nội dung ấy chuyển tải những gì? Bao nhiêu? Tài liệu để giáo viên và học sinh tham khảo ở đâu? Như thế nào? còn là vấn đề phải bàn bạc và trao đổi.

  pdf11p tonhiemm 07-06-2024 4 1   Download

 • Cuốn sách "Bài tập Kinh tế lượng" gồm các bài tập được sưu tầm từ các tài liệu giảng dạy kinh tế lượng có uy tín, một số bài tập được xây dựng từ số liệu thực tế của Việt Nam, một số bài tập được xây dựng dựa trên các nghiên cứu của sinh viên các trường tham dự hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng” năm 2016 do Học viện Tài chính và Hội sinh viên Việt Nam tổ chức.

  pdf41p khanhchi2590 10-06-2024 2 2   Download

 • Nghiên cứu "Ảnh hưởng của nhân lực đến quản trị quan hệ khách hàng tại các khách sạn trên địa bàn Hà Nội" được thực hiện dựa trên việc kế thừa dữ liệu thứ cấp và phỏng vấn một số chuyên gia, nhà quản trị, tiến hành khảo sát trực tiếp nhân viên của khách sạn 3-5 sao trên địa bàn Hà Nội; đồng thời sử dụng phương pháp diễn giải, phân tích, so sánh và suy luận để làm rõ sự ảnh hưởng của nhân lực khách sạn đến triển khai thành công hệ thống CRM.

  pdf14p tonhiemm 07-06-2024 5 2   Download

 • Bài viết "Nghiên cứu các tiêu chí cấu thành năng lực nghề hướng dẫn viên du lịch" tập trung nghiên cứu các tiêu chí cấu thành năng lực nghề hướng dẫn viên du lịch tại Việt Nam, dựa trên quan điểm đánh giá 3 nhóm tiêu chí: kiến thức, kỹ năng và thái độ. Kết quả phân tích thống kê mô tả, phân tích tiêu chí thông qua dữ liệu của cuộc khảo sát từ 100 nhà quản lý doanh nghiệp lữ hành và hướng dẫn viên làm việc tại các công ty dịch vụ lữ hành.

  pdf8p tonhiemm 07-06-2024 1 1   Download

 • Bài viết "Đào tạo đáp ứng yêu cầu kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, trường Đại học Thương mại" tập trung hệ thống hóa yêu cầu kỹ năng cần thiết đối với nhân viên nghiệp vụ tại doanh nghiệp lữ hành; đồng thời bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để phân tích dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp nhằm phản ánh toàn diện thực trạng đào tạo và mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, trường Đại học Thương mại tại các vị trí nghiệp vụ trong doanh nghiệp lữ hành.

  pdf9p tonhiemm 07-06-2024 3 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2