intTypePromotion=1
ADSENSE

Tạp chí Khí tượng Thủy văn

Xem 1-20 trên 540 kết quả Tạp chí Khí tượng Thủy văn
 • Tạp chí Khí tượng thủy văn: Số 691/2018 trình bày một số nội dung sau: Mô phỏng quá trình lan truyền dầu bằng mô hình DELFT3D khu vực biển Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu đặc điểm khí hậu tỉnh Ninh Thuận, giải pháp tự động hóa quản lý hoạt động nghiệp vụ trạm KTTV và truyền tin theo thời gian thực từ các trạm KTTV truyền thống,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf71p vineptune2711 04-11-2019 30 2   Download

 • Tạp chí Khí tượng thủy văn: Số 696/2018 trình bày một số nội dung sau: Sử dụng lượng mưa vệ tinh đánh giá khả năng hạn khí tượng dựa trên chỉ số SPI cho khu vực tỉnh Thanh Hóa, đánh giá ảnh hưởng của các khu đô thị mới đến vấn đề thoát lũ hạ lưu hệ thống sông Kone - Hà Thanh, nghiên cứu đánh giá mức độ khô hạn ở tỉnh Ninh Thuận dựa trên chỉ số khô hạn K,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf75p vineptune2711 04-11-2019 30 2   Download

 • Tạp chí Khí tượng thủy văn: Số 697/2019 trình bày một số nội dung sau: Áp dụng mô hình Mike SHE kết hợp sử dụng sản phẩm mưa dự báo IFS dự báo lưu lượng đến hồ lưu vực sông Trà Khúc Sông Vệ, điều tra và đúc kết tri thức của cộng đồng dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu trong ứng phó với thiên tai và khí hậu cực đoan, trích xuất đường bờ biển từ ảnh SENTINEL-1A khu vực thành phố Phan Thiết,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf67p vineptune2711 04-11-2019 42 1   Download

 • Quá trình phát triển công nghệ số và hội nhập quốc tế đặt ra những yêu cầu cần hoàn thiện công cụ khai thác quản lý và quy trình xuất bản điện tử Tạp chí Khí tượng Thủy văn (KTTV). Quy trình xuất bản điện tử được mô hình hóa bằng ngôn ngữ lập trình PHP và lưu trữ dữ liệu người dùng, bản thảo bài báo, quá trình phản biện của người dùng thông qua hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

  pdf13p vimanoban2711 06-04-2021 7 1   Download

 • Tạp chí Khí tượng thủy văn: Số 683/2017 trình bày một số nội dung sau: Dự tính số ngày nắng nóng cho Việt Nam bằng tổ hợp số liệu hiệu chỉnh phân vị đa mô hình động lực, so sánh các mô hình khác nhau cho ước tính bốc thoát hơi nước tham chiếu vùng phía nam Việt Nam, nghiên cứu nước dâng trong các đợt triều cường tại ven biển đông Nam Bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf67p vineptune2711 04-11-2019 14 0   Download

 • Tạp chí Khí tượng thủy văn: Số 540/2005 trình bày một số nội dung sau: Khai thác và sử dụng sản phẩm mô hình của Nhật Bản dự báo không khí lạnh, nghiên cứu cấu trúc bão trên cơ sở các thông tin ra đa thời tiết, bước đầu đánh giá sự ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới tới lượng mưa ở khu vực Nam Bộ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf64p vineptune2711 04-11-2019 18 0   Download

 • Tạp chí Khí tượng thủy văn: Số 537/2005 trình bày một số nội dung sau: Lũ lụt ở nước ta và định hướng các giải pháp phòng tránh, xây dựng trường độ cao địa thế vị trên khu vực Châu Á và lân cận trong các tháng mùa đông, đặc trưng thống kê tác động của không khí lạnh đến xoáy thuận nhiệt đới hoạt động ở biển Đông,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf64p vineptune2711 04-11-2019 21 0   Download

 • Tạp chí Khí tượng thủy văn: Số 679/2017 trình bày một số nội dung sau: Nghiên cứu thời điểm bắt đầu và kết thúc thời kỳ xảy ra mưa lớn trong mùa mưa trên khu vực Việt Nam, nghiên cứu xây dựng công cụ nội suy bản đồ nhiệt độ từ số liệu quan trắc tại các trạm trên lãnh thổ Việt Nam, ảnh hưởng của dao động nội mùa quy mô tựa hai tuần đến trường gió và trường nhiệt độ bề mặt nước biển khu vực biển ven bờ Việt Nam trong mùa hè,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf67p vineptune2711 04-11-2019 19 0   Download

 • Tạp chí Khí tượng thủy văn: Số 672/2016 trình bày một số nội dung sau: Ứng dụng mô hình phân bố MIKE SHE mô phỏng dòng chảy mặt cho lưu vực sông La, nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến hạn hán tại tỉnh Ninh Bình, mô phỏng xâm nhập mặn trên sông Trà Lý theo kịch bản biến đổi khí hậu,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf71p vineptune2711 04-11-2019 28 0   Download

 • Tạp chí Khí tượng thủy văn: Số 680/2017 trình bày một số nội dung sau: Nghiên cứu xác định chỉ số hạn thủy văn cho lưu vực có hồ điều tiết: Áp dụng thử nghiệm cho đồng bằng sông Hồng, ứng dụng thông tin khí tượng thủy văn trong dự báo dòng chảy một số hồ chứa trên hệ thống sông Hồng - Thái Bình, đánh giá kết quả áp dụng kỹ thuật Dvorak cải tiến (ADT) phân tích cường độ bão trên Biển Đông,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf71p vineptune2711 04-11-2019 24 0   Download

 • Tạp chí Khí tượng thủy văn: Số 690/2018 trình bày một số nội dung sau: Biến động lan truyền mặn vùng hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn dưới tác động vận hành của các công trình thủy điện, ứng dụng viễn thám và GIS đánh giá biến động đường bờ sông Tiền và sông Hậu, đặc điểm hoạt động của không khí lạnh trên khu vực Đồng bằng Bắc Bộ trong giai đoạn 1997 - 2017,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf75p vineptune2711 04-11-2019 23 0   Download

 • Tạp chí Khí tượng thủy văn: Số 678/2017 trình bày một số nội dung sau: Nghiên cứu đánh giá và dự tính điều kiện khô hạn theo chỉ số SPI cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nghiên cứu xây dựng đường cong IDF cho các vùng mưa thuộc miền bắc Việt Nam, nguy cơ xâm nhập mặn các sông chính tỉnh Đồng Nai trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf75p vineptune2711 04-11-2019 25 0   Download

 • Tạp chí Khí tượng thủy văn: Số 673/2017 trình bày một số nội dung sau: Khả năng dự báo tuyết bằng mô hình phân giải cao trên khu vực Bắc Bộ, dự tính biến đổi lượng mưa mùa mưa ở khu vực Việt Nam vào cuối thế kỷ 21 bằng mô hình NHRCM, biến đổi khí hậu và những tai biến thiên nhiên ở Thanh Hóa, đánh giá mức căng thẳng nguồn nước lưu vực sông Mã,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf67p vineptune2711 04-11-2019 26 0   Download

 • Tạp chí Khí tượng thủy văn: Số 685/2018 trình bày một số nội dung sau: Nghiên cứu dự báo cơn bão Megi năm 2010 ảnh hưởng đến Việt Nam bằng hệ thống dự báo tổ hợp WRF-LETKF hạn 1 - 5 ngày, phương pháp tự động tính toán chỉ số chất lượng môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh, nghiên cứu đặc điểm và xu thế biến đổi mưa nhiệt tỉnh Kiên Giang,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf67p vineptune2711 04-11-2019 22 0   Download

 • Tạp chí Khí tượng thủy văn: Số 666/2016 trình bày các nội dung sau: Nghiên cứu tính tổn thương do thiên tai đến tỉnh Thanh Hóa, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến chỉ số tổn thương tài nguyên nước lưu vực sông Bé, Ảnh hưởng xâm nhập mặn đến quá trình lấy nước của nhà máy nước Tân Hiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết tạp chí.

  pdf64p vineptune2711 04-11-2019 27 0   Download

 • Tạp chí Khí tượng thủy văn: Số 677/2017 trình bày các nội dung sau: Ứng dụng mô hình thống kê dự báo dòng chảy tháng phục vụ quy trình vận hành liên hồ chứa sông Sê San trong mùa cạn, ứng dụng công nghệ viễn thám nghiên cứu mối quan hệ giữa nhiệt độ bề mặt đất với sự phân bố của các kiểu thảm phủ huyện Lộc Bình - Lạng Sơn, nghiên cứu xây dựng bản đồ thời điểm bắt đầu và kết thúc mùa khô hạn cho khu vực Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết tạp chí.

  pdf71p vineptune2711 04-11-2019 61 0   Download

 • Tạp chí Khí tượng thủy văn: Số 682/2017 trình bày các nội dung sau: Xây dựng bộ số liệu phát thải phục vụ mô hình dự báo chất lượng không khí ở Thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến mối liên hệ cường độ - chu kỳ - tần suất (IDF) của mưa cực đoan tại trạm Tân Sơn Hòa, phân tích hiện trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện sản phẩm và dịch vụ khí tượng thủy văn tại Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết tạp chí.

  pdf71p vineptune2711 04-11-2019 34 0   Download

 • Tạp chí Khí tượng thủy văn: Số 668/2016 trình bày các nội dung sau: Nghiên cứu xây dựng công nghệ cảnh báo, dự báo lũ lưu vực sông Kôn - Hà Thanh tỉnh Bình Định, nghiên cứu dự báo dòng chảy lũ đến và lưu lượng xả của hồ chứa dưới tác động của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của ENSO đến nhu cầu tưới cho lúa trên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết tạp chí.

  pdf68p vineptune2711 04-11-2019 26 0   Download

 • Tạp chí Khí tượng thủy văn: Số 694/2018 trình bày các nội dung sau: Nghiên cứu ứng dụng GIS đánh giá diễn biến bồi xói vùng cửa sông Đà Nông tỉnh Phú Yên từ dữ liệu đo đạc địa hình (thời kỳ 2001-2016), tác động của biến đổi khí hậu đến sự phân bố bùn cát trên lưu vực sông Đồng Nai, nghiên cứu xác định hình thế thời tiết gây gián đoạn mưa trong mùa gió mùa tây nam ở Tây Nguyên,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết tạp chí.

  pdf75p vineptune2711 04-11-2019 31 0   Download

 • Tạp chí Khí tượng thủy văn: Số 664/2016 trình bày các nội dung sau: Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sử dụng nước cho nông nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến lượng bốc thoát hơi tiềm năng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, hoàn lưu gió mực 850 hPa ở Việt Nam trong gió mùa mùa hè,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết tạp chí.

  pdf63p vineptune2711 04-11-2019 28 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1147 lượt tải
320 tài liệu
1052 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tạp chí Khí tượng Thủy văn
p_strCode=tapchikhituongthuyvan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2