intTypePromotion=1
ADSENSE

Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp

Xem 1-20 trên 753 kết quả Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp
 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam: Số 8/2018 trình bày các nội dung chính sau: Kết quả chọn tạo giống lúa cực ngắn ngày N25, kết quả nghiên cứu chọn tạo và khảo nghiệm dòng lúa thơm chất lượng cao Gia Lộc 516 (GL516), kết quả chọn tạo dòng mẹ lúa lai hai dòng (TGMS) chất lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf116p vithomas2711 17-03-2020 13 0   Download

 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam: Số 9/2018 trình bày các nội dung chính sau: Kết quả phục tráng giống lúa Khẩu nẩm pua tại huyện Tràng Định, nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của giống lúa BC15 tại Đồng bằng sông Cửu Long, xác định mật độ gieo sạ và lượng phân đạm phù hợp cho giống lúa OM6976 tại Ninh Thuận,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf124p vithomas2711 17-03-2020 16 0   Download

 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam: Số 10/2018 trình bày các nội dung chính sau: Kết quả chọn lọc giống chè LP18, kết quả nghiên cứu chọn tạo và khảo nghiệm giống chè hương Bắc Sơn, kết quả khảo nghiệm giống lúa thuần PB61 tại các tỉnh miền Bắc, đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng một số giống cỏ phục vụ chăn nuôi trâu, bò tại Hoàng Su Phì - Hà Giang,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf134p vithomas2711 17-03-2020 14 0   Download

 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam: Số 11/2018 trình bày các nội dung chính sau: Kết quả chọn tạo và khảo nghiệm giống lúa DT80, khảo nghiệm giống khoai tây KT4 cho sản xuất vụ Đông ở một số tỉnh Đồng bằng sông Hồng, tạo quần thể lai F1 làm vật liệu khởi đầu để đánh giá vai trò của QTL9 liên quan đến các tính trạng năng suất của tập đoàn lúa Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf130p vithomas2711 17-03-2020 21 0   Download

 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam: Số 5/2018 trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu cấu trúc của gen mã hóa Nuclear factor-YB ở sắn liên quan đến tính chống chịu điều kiện bất lợi, định danh và phân tích cấu trúc của họ gen liên quan đến khả năng ra hoa ở sắn, khảo sát khả năng kháng bệnh bạc lá và rầy nâu của tập đoàn lúa phổ biến trong sản xuất tại Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf100p vithomas2711 17-03-2020 27 0   Download

 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam: Số 6/2018 trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu xây dựng các phương án giảm nhẹ biến đổi khí hậu cho ngành nông nghiệp Việt Nam, nghiên cứu xây dựng hướng dẫn ưu tiên cho đầu tư phát triển xanh cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, đánh giá một số giải pháp kỹ thuật canh tác cho cây lạc trong điều kiện khô hạn ở tỉnh Bình Định,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf122p vithomas2711 17-03-2020 29 0   Download

 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam: Số 7/2018 trình bày các nội dung chính sau: Kết quả chọn tạo giống ngô lai đơn MAX7379, kết quả chọn tạo giống điều LBC5, ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh đến năng suất và hiệu quả kinh tế rừng trồng bao tại Bắc Kạn, nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất giá đậu xanh an toàn,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf124p vithomas2711 17-03-2020 46 0   Download

 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam: Số 4/2019 trình bày các nội dung chính sau: Ảnh hưởng của phân bón hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng và năng suất đậu tương tại Tân Uyên - Lai Châu, thành phần sâu hại, thiên địch trên cây lúa và hiệu quả phòng trừ rầy nâu bằng thuốc sinh học tại Bình Thuận, hiệu quả thả ong mắt đỏ trừ sâu đục thân mía tại Tây Ninh,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf132p vitokyo2711 03-09-2020 5 0   Download

 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam: Số 5/2019 trình bày các nội dung chính sau: Kết quả lai tạo và khảo nghiệm giống hoa lan hồ điệp thơm THP254, kết quả nghiên cứu chọn tạo và khảo nghiệm giống lan đai châu GL2-5, chọn tạo dòng ớt chỉ thiên kháng bệnh héo rũ mang gen bất dục đực tế bào chất, kết quả sản xuất thử giống cam chín sớm CS1,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf134p vitokyo2711 03-09-2020 6 0   Download

 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam: Số 6/2019 trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu chọn tạo dòng mẹ TGMS ngắn ngày, đánh giá một số tính trạng chính và tương quan giữa các tính trạng của bộ sưu tập 235 giống lúa, đánh giá hiệu quả của thuốc trừ cỏ Calaris Xtra 275SC đối với cây mía ở vùng Đông Nam bộ, nghiên cứu quy trình sản xuất gạo cẩm nảy mầm với hàm lượng Anthocyanin cao và chất lượng tốt,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf130p vitokyo2711 03-09-2020 5 0   Download

 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam: Số 7/2019 trình bày các nội dung chính sau: Kết quả bình tuyển cây đầu dòng bưởi chua đầu tôm Sài Sơn, đánh giá đa dạng di truyền của các cá thể quýt đường Trà Vinh tuyển chọn bằng chỉ thị SSR, sử dụng chỉ thị phân tử xác định các giống/ dòng lúa đặc sản có hàm lượng amylose thấp và protein cao,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf134p vitokyo2711 03-09-2020 6 0   Download

 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam: Số 8/2019 trình bày các nội dung chính sau: Hiệu quả từ mô hình thâm canh cây lạc trên đất lúa kém hiệu quả, kết quả xây dựng mô hình sản xuất lạc giống nguyên chủng vụ Thu Đông 2018 tại Nghệ An, nghiên cứu chọn tạo và phát triển sản xuất dâu tây cho vùng cao Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf134p vitokyo2711 03-09-2020 6 0   Download

 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam: Số 1/2019 trình bày các nội dung chính sau: Kết quả chọn tạo, khảo nghiệm giống lúa thuần PY2, kết quả nhân giống cà phê vối bằng phương pháp nuôi cấy mô, đánh giá đa dạng di truyền nguồn gen cây mãng cầu ta tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bằng chỉ thị phân tử RAPD,... Để nắm nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

  pdf124p vichoji2711 04-05-2020 13 0   Download

 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam: Số 2/2019 trình bày các nội dung chính sau: Lọc thuần hai giống lúa Mùa Ba Bông Mẵn và Bờ Liếp 2, xác định gen thơm và sự biểu hiện hương thơm của các dòng đột biến phát sinh từ giống lúa Tám Dự và Tám Thơm Đột Biến, nghiên cứu đặc tính nông sinh học của các nguồn gen lúa thu thập tại Thanh Hóa,... Để nắm nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

  pdf118p vichoji2711 04-05-2020 10 0   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới (Tập 5: Lâm nghiệp), phần 2 trình bày các báo cáo nghiên cứu rừng trồng, nghiên cứu trồng cây lâm sản ngoài gỗ, nghiên cứu viễn thám, các báo cáo về công nghiệp rừng, kinh tế và chính Tài liệu lâm nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf258p tsmttc_007 09-09-2015 119 27   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Khoa học và công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới (Tập 2: Chăn nuôi thú y), phần 2 giới thiệu tới người đọc kết quả các công trình nghiên cứu cứu thử nghiệm phương pháp tạo dòng thuần trong chăm nuôi chim cút, xây dựng mô hình ấp trứng gia cầm và nuôi gia cầm bố mẹ phù hợp với điều kiện Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf230p tsmttc_007 09-09-2015 108 15   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới (Tập 6: Thủy Lợi), phần 2 trình bày nội dung các báo cáo của tiểu ban xây dựng công trình thủy lợi - thủy điện, tiểu ban quản lý đê điều phòng chống lũ lụt và giảm nhẹ thiên tai. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf189p tsmttc_007 09-09-2015 54 13   Download

 • Hội thảo Hợp tác khoa học - công nghệ TP Hồ Chí Minh và tỉnh Gia Lai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tập hợp 26 báo cáo và tham luận tập trung vào các vấn đề: ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông thôn, cơ khí hóa nông nghiệp, phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản, thực phẩm, và một số vấn đề liên quan khác.

  pdf220p lanlan38 01-04-2013 60 12   Download

 • Từ năm 2015 đến năm 2016, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung bộ (Viện KHKTNN Bắc Trung bộ) đã tiến hành nghiên cứu tuyển chọn một số giống ngô lai thích hợp trên vùng đất dốc tại huyện Anh Sơn - tỉnh Nghệ An. Kết quả đã tuyển chọn được giống ngô lai VS71 cho năng suất cao nhất qua các năm (63,46 - 64,69 tạ/ha), chịu hạn tốt và chống chịu khá với một số sâu bệnh hại chính như sâu đục thân, bệnh khô vằn.

  pdf4p vieeinstein2711 30-07-2019 43 0   Download

 • Giai đoạn 2015 - 2017, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ (ASINCV) đã tiến hành cứu xác định liều lượng phân bón, chủng loại thuốc bảo vệ thực vật và mật độ gieo trồng thích hợp cho ngô trên đất dốc tại Nghệ An và Thanh Hóa.

  pdf6p vitokyo2711 03-09-2020 5 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
830 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp
p_strCode=tapchikhoahoccongnghenongnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2