intTypePromotion=1
ADSENSE

Tạp chí Kinh tế đối ngoại

Xem 1-20 trên 599 kết quả Tạp chí Kinh tế đối ngoại
 • Bài viết tập trung nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động của tạp chí Kinh tế đối ngoại thuộc trường Đại học Ngoại thương, đề xuất một số giải pháp cơ bản để giải quyết các vấn đề này.

  pdf16p trinhthamhodang1217 07-01-2021 14 0   Download

 • Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật: Số 29/2020 trình bày các nội dung chính sau: Giải pháp hoàn thiện năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ cà phê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, vai trò của kiểm toán hệ thống thông tin kế toán trong thời đại công nghiệp 4.0,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf150p vidili2711 08-07-2020 21 0   Download

 • Nội dung bài viết giới thiệu tái cơ cấu kinh tế là một tất yếu trong quá trình phát triển, diễn ra trên toàn bộ nền kinh tế và trải qua một quá trình lâu dài. Ở Việt Nam, giai đoạn 2011-2015, tái cơ cấu kinh tế được thực hiện ở ba lĩnh vực quan trọng nhất là: Tái cơ cấu đầu tư với trọng tâm là đầu tư công; cơ cấu lại thị trường tài chính với trọng tâm là tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính; tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước.

  pdf6p hanh_tv32 02-05-2019 975 2   Download

 • Giáo trình Địa lý kinh tế - Xã hội Việt Nam (Tập 1): Phần 2 nối tiếp phần 1 trình bày các nội dung: Địa lý nông nghiệp, địa lý giao thông vận tải, địa lý kinh tế đối ngoại. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành kinh tế tham khảo làm tư liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 2 của giáo trình này.

  pdf114p tsmstc_001 08-05-2015 211 59   Download

 • Bài viết này xuất phát từ việc phân tích các đặc trưng, vai trò, triển vọng của nền kinh tế tuần hoàn, sẽ tập trung vào vấn đề thực hiện mô hình kinh tế này trên thế giới, từ đó đề xuất một số kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm nâng cao tính khả thi cho việc triển khai và ứng dụng nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

  pdf13p viwyoming2711 14-12-2020 89 21   Download

 • Sự phát triển kinh tế đối ngoại nước ta trong thời gian vừa qua có ý nghĩa hết sức quan trọng thậm chí là quyết định đối với sự tăng trưởng kinh tế của nước ta. Nước ta đã đạt được nhiều thành tựu cả về tăng trưởng xuất nhập khẩu thu hút vốn đầu tư nước ngoài và phát triển du lịch. 1. Kinh tế đối ngoại đã đạt tốc độ tăng trưởng khá cao trong cả thập kỷ 90 mặc dù có sự giảm sút tốc độ từ 1999. Nước ta đã trở thành nước xuất khẩu hàng...

  pdf8p ttcao1 22-08-2011 70 10   Download

 • Nội dung bài viết đề cập rằng hiện nay ASEAN và 6 nước đối tác (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc, New Zealand) đang đàm phán một hiệp định thương mại tham vọng có tên gọi là Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện (RCEP). Trong thời gian tới, khi hiệp định RCEP được hình thành sẽ bao gồm những nước xuất khẩu ô tô rất lớn trên thế giới nói chung và xuất khẩu vào thị trường Việt Nam nói riêng, lượng ô tô nhập khẩu dự kiến sẽ tăng đột biến.

  pdf18p hanh_tv32 03-05-2019 97 7   Download

 • Để thực hiện mục tiêu phát triển tổng quát: “Xây dựng vùng ĐBSH trở thành vùng có vị trí hàng đầu về mọi mặt, xứng đáng là đầu tầu lôi kéo các vùng khác cùng phát triển, về trước cả nước trong việc đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”, các định hướng cụ thể và những giải pháp cơ bản thúc đẩy sự CDCCKTNN của vùng trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế cần đưa ra.

  pdf12p hanh_tv32 03-05-2019 39 6   Download

 • Bài viết chỉ ra những cơ hội và thách thức mà hội nhập kinh tế quốc tế có thể mang đến cho hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam nhằm giúp các nhà chính sách, doanh nghiệp khởi nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức có liên quan trong việc định hướng xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đón đầu những cơ hội và vượt qua.những thách thức trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế mới.

  pdf12p hanh_tv32 03-05-2019 47 6   Download

 • Bài viết này sẽ sử dụng phương pháp VAR (véc tơ cấu trúc tự hồi quy - Vector Auto Regression) để kiểm định các yếu tố kinh tế tác động đến lạm phát tại Việt Nam trong giai đoạn 2008-2015. Từ đó, tác giả trình bày kết quả nghiên cứu và đưa ra một số khuyến nghị giải pháp nhằm kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý góp phần ổn định kinh tế vĩ mô tại Việt Nam.

  pdf8p hanh_tv32 03-05-2019 62 6   Download

 • Hiện nay, ASEAN được đánh giá là một khu vực năng động với tiến trình hội nhập kinh tế sâu rộng. Từng quốc gia đang tích cực triển khai cụ thể các thỏa thuận nhằm hướng đến hình thành AEC vào cuối năm 2015. Dịch vụ chính là một nội dung trọng tâm và các nước thành viên tập trung.nỗ lực đổi mới trong thời gian qua. Trong phạm vi bài viết này, tác giả sẽ phân tích những cam kết cụ thể trong một số lĩnh vực dịch vụ điển hình gắn với những cơ hội nghề nghiệp cho lao động có tay nghề tại ASEAN, từ đó gợi mở một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam trong giai đoạn hội nhập sắp tới.

  pdf12p hanh_tv33 03-05-2019 58 4   Download

 • Bài viết phân tích thực trạng thị trường lao động Việt Nam, nghiên cứu cơ hội, thách thức đối với thị trường lao động, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục thách thức, tận dụng cơ hội để hội nhập hiệu quả vào nền kinh tế khu vực Thị trường lao động. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p hanh_tv32 02-05-2019 57 3   Download

 • Bài viết "Xây dựng chương trình đào tạo ngành kế toán tại trường Đại học Ngoại thương trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế" nhằm giới thiệu quá trình xây dựng chương trình đào tạo ngành Kế toán ở trường ĐH Ngoại thương, mục tiêu đào tạo của chương trình đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện thành công chương trình đào tạo trong năm học mới.

  pdf8p hanh_tv32 03-05-2019 64 5   Download

 • Nhóm tác giả đã nghiên cứu nền kinh tế Nhật Bản nhằm phân tích những tác động của doanh nghiệp sống thực vật tới tăng trưởng kinh tế.

  pdf10p hanh_tv32 02-05-2019 36 2   Download

 • Bài viết này tập trung xem xét, đánh giá về phương pháp và cách tiếp cận kinh tế của Keynes từ quan điểm duy vật biện chứng của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Bài viết chỉ ra rằng bất kể sở hữu một trí tuệ vượt trội và điều kiện giáo dục tinh hoa của mình, các phương pháp và tiếp cận của Keynes nhìn chung vẫn mang các đặc điểm cơ bản của giai cấp tư sản đầu thế kỷ XX với sự đan xen giữa biện chứng và siêu hình, mang màu sắc duy tâm và bị ảnh hưởng bởi thuyết Bất khả tri.

  pdf9p hanh_tv32 03-05-2019 37 2   Download

 • Nội dung bài viết đề cập hệ thống cảnh báo sớm (EWS) có thể nâng cao khả năng ngăn ngừa các cuộc khủng hoảng xảy ra trong tương lai. Xu hướng toàn cầu hóa với sự di chuyển tự do của dòng vốn, sự yếu kém nội tại của hệ thống ngân hàng Việt Nam và sự cạnh tranh gay gắt của các công ty tài chính nước ngoài đã và đang làm gia tăng tính dễ tổn thương của nền kinh tế và hệ thống tiền tệ, tài chính, ngân hàng Việt Nam trước các cú sốc bên trong và bên ngoài thị trường, đặt các hệ thống này trước nguy cơ bất ổn và rủi ro luôn thường trực, khó lường.

  pdf15p hanh_tv32 03-05-2019 40 2   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá ảnh hưởng của nguồn vốn FDI và vấn đề phát thải khí CO2 tới tăng trưởng kinh tế tại một số nước Châu Á. Nghiên cứu sử dụng phương pháp moment tổng quát hóa (Generalized method of moments - GMM) để đánh giá ảnh hưởng của cả FDI và vấn đề phát thải khí CO2 tới tăng trưởng kinh tế. Kết quả phân tích bằng dữ liệu bảng (panel data) từ năm 1990 tới năm 2014 cho thấy FDI có tác động tích cực tức thời cũng như ở độ trễ 1 tới tốc độ tăng trưởng.

  pdf10p hanh_tv32 03-05-2019 49 3   Download

 • Bài viết này với mục đích đánh giá cấu trúc thị trường tài chính ở Việt Nam, nghiên cứu sử dụng mô hình VAR và kiểm định Granger để kiểm tra mối quan hệ giữa “Tăng trưởng kinh tế”, “Sự phát triển của hệ thống ngân hàng” và “Sự phát triển của thị trường chứng khoán”, bên cạnh đó bài viết cũng trình bày và so sánh cấu trúc thị trường tài chính của Việt Nam với cấu trúc thị trường tài chính của các nước trong ASEAN như Singapore, Malaysia và Philippines.

  pdf21p viwyoming2711 14-12-2020 20 2   Download

 • Nội dung bài viết trình bày một trong những cải cách nổi bật của chính phủ Myanmar là tập trung từng bước hoàn thiện quy định pháp lý liên quan đến FDI. Trong bài viết này, tác giả sẽ tập trung phân tích rõ thực tiễn thu hút FDI và một số nhân tố ảnh hưởng đến thu hút dòng vốn này tại Myanmar trong bối cảnh đổi mới nền kinh tế.

  pdf9p hanh_tv32 03-05-2019 31 1   Download

 • Nghiên cứu này tập trung vào phân tích hợp tác logistics giữa các nước thành viên Cộng đồng Kinh tế Châu Âu (EU), từ đó so sánh và đưa ra các khuyến nghị đối với hợp tác.logistic giữa các nước Đông Nam Á (ASEAN), trong bối cảnh thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC). Đây được xem là kinh nghiệm trong các chương trình hợp tác ở tầm vĩ mô giữa các nước thành viên cũng như hoạt động hợp tác, thúc đẩy sự phát triển của các công ty logistics. Bài viết sẽ có những phân tích về hoạt động logistics trước và sau năm 2015, bước ngoặt trong việc thiết lập AEC.

  pdf17p hanh_tv32 03-05-2019 44 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1052 lượt tải
207 tài liệu
1147 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tạp chí Kinh tế đối ngoại
p_strCode=tapchikinhtedoingoai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2