Test cơ khí

Xem 1-20 trên 795 kết quả Test cơ khí
 • 1. MỤC ĐÍCH Giáo trình này sẽ giúp các kỹ sư cơ khí nắm được tổng quan về các phương pháp kiểm tra không phá hủy ở nhà máy công nghiệp. 2. PHẠM VI ÁP DỤNG Giáo trình này để tham khảo cho các kỹ sư cơ khí làm công tác bảo dưỡng thiết bị trong nhà máy công nghiệp như dầu khí, điện lực, hóa chất, v.v…

  pdf60p khanhtoank49 20-09-2013 266 119   Download

 • Tham khảo tài liệu 'text book of machine design episode 3 part 12', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p louis18107 24-08-2011 41 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'advanced vehicle technology episode 1 part 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf19p louis18107 24-08-2011 32 9   Download

 • Tham khảo tài liệu 'advanced vehicle technology episode 1 part 3', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p louis18107 24-08-2011 34 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'advanced vehicle technology episode 1 part 8', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p louis18107 24-08-2011 24 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'text book of machine design episode 3 part 2', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p louis18107 24-08-2011 30 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'advanced vehicle technology episode 1 part 10', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p louis18107 24-08-2011 25 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'mechanisms and mechanical devices sourcebook episode 1 part 5', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf46p louis18107 24-08-2011 32 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'process engineering equipment handbook episode 1 part 2', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p louis18107 24-08-2011 43 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'text book of machine design episode 3 part 9', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p louis18107 24-08-2011 36 7   Download

 • Các bộ nhỏ do đó sẽ có xu hướng chấm dứt sự chống lại các tính năng chính, hoặc họ có thể chấm dứt trong đá rắn. • Trong trường hợp dốc đá, nó có tầm quan trọng lớn nhất để cố gắng để đánh giá mức độ bền bỉ của những gián đoạn không thuận lợi định hướng cho sự ổn định. Mức độ không liên tục tồn tại bên dưới các khối đá liền kề mà không chấm dứt trong đá rắn...

  pdf28p banhbeo8 16-11-2011 49 7   Download

 • Sự chuyển động của nước thông qua khối lượng đất thường được gọi là "rò rỉ" Trong thực hành kỹ thuật, đất thoát nước tốt, đó là mong muốn để loại bỏ áp lực thấm hoặc để tăng sức mạnh cắt. Hệ thống thoát nước cũng là quan trọng khi nó là cần thiết để ngăn chặn rò rỉ vào đất từ các nguồn bên ngoài.

  pdf27p banhbeo8 16-11-2011 46 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'advanced vehicle technology episode 1 part 2', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p louis18107 24-08-2011 23 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'advanced vehicle technology episode 1 part 4', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p louis18107 24-08-2011 34 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'advanced vehicle technology episode 1 part 5', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p louis18107 24-08-2011 35 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'advanced vehicle technology episode 1 part 6', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p louis18107 24-08-2011 29 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'advanced vehicle technology episode 1 part 7', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p louis18107 24-08-2011 27 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'advanced vehicle technology episode 1 part 9', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p louis18107 24-08-2011 25 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'advanced vehicle technology episode 2 part 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p louis18107 24-08-2011 26 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'advanced vehicle technology episode 2 part 2', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p louis18107 24-08-2011 30 6   Download

Đồng bộ tài khoản