intTypePromotion=1
ADSENSE

Thanh toán chứng khoán

Xem 1-20 trên 1185 kết quả Thanh toán chứng khoán
 • hị trường chứng khoán càng phát triển thì mức độ ứng dụng kỹ thuật công nghệ trong giao dịch và thanh toán chứng khoán ngày càng lớn. Đi kèm với những ưu điểm do việc ứng dụng công nghệ mang lại, những rui ro tiềm ẩn cũng ngày càng nhiều, đặc biệt là khâu thanh toán chứng khoán. Để kiểm soát được vấn đề này, công nghệ tin học được coi là công cụ hữu ích để ngăn ngừa vàkiểm soát rủi ro trong thanh toán chứng khoán. Do vậy đề tài “ ứng dụng công nghệ tin học nhằm...

  pdf125p nokia_12 07-05-2013 166 37   Download

 • Nếu nghiệp vụ lưu ký là điều kiện trước tiên để tham gia thị trường chứng khoán thì thanh toán chứng khoán và tiền là dịch vụ hỗ trợ sau của giao dịch chứng khoán, là hoạt động cuối cùng để hoàn tất các giao dịch chứng khoán, theo đó các bên tham gia giao dịch sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình: bên phải trả chứng khoán thực hiện giao chứng khoán, bên phải trả tiền thực hiện việc chuyển tiền, lần lượt trên cơ sở kết quả bù trừ chứng khoán và tiền. Để giảm rủi ro cho...

  pdf3p bibocumi12 02-11-2012 90 11   Download

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán: Chương 3 Hoạt động của thị trường chứng khoán nhằm trình bày về niêm yết chứng khoán, lưu ký, đăng ký và thanh toán chứng khoán, điều kiện niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch, điều kiện niêm yết trái phiếu trên sở giao dịch.

  pdf39p expensive_12 07-07-2014 93 8   Download

 • Chương 2 - Quy chế pháp lý về hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng; hoạt động đăng lý, lưu ký và bù trừ, thanh toán chứng khoán. Những nội dung chính trong chương này gồm: Khái niệm, đặc điểm của chủ thể chào bán, phương thức chào bán chứng khoán; chào bán chứng khoán ra công chúng; chào bán chứng khoán riêng lẻ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p tieu_vu02 02-06-2018 34 7   Download

 • Phần 1 Tài liệu Luật chứng khoán có hiệu lực từ ngày 01-01-2007 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Những quy định chung; chào bán chứng khoán ra công chúng; công ty đại chúng; thị trường giao dịch chứng khoán; đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf48p doinhugiobay_06 07-12-2015 46 5   Download

 • MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ TỔNG HỢP THANH TOÁN TRỰC TIẾP CHỨNG KHOÁN (Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán) Mẫu 09/PL-TTBT

  pdf2p thoigiandau 09-11-2012 53 1   Download

 • Bài giảng Đăng ký, lưu ký, bù từ và thanh toán chứng khoán trình bày về tổ chức và hoạt động của trung tâm lưu ký, bộ máy quản lý, điều hành của trung tâm lưu ký, điều lệ trung tâm lưu ký, quyền của trung tâm lưu ký, nghĩa vụ của trung tâm lưu ký.

  pdf14p cheap_12 08-07-2014 48 1   Download

 • "Bài giảng Thị trường chứng khoán - Bài 5: Lưu ký, thanh toán chứng khoán và hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán" với các nội dung hệ thống đăng ký, lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán; hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán.

  pdf45p nguathienthan9 11-12-2020 5 1   Download

 • MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ TỔNG HỢP THANH TOÁN TRỰC TIẾP TIỀN CP, CCQ /TRÁI PHIẾU (Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán) Mẫu 10/PL-TTBT

  pdf1p thoigiandau 09-11-2012 56 0   Download

 • MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ THANH TOÁN TRỰC TIẾP CHỨNG KHOÁN (Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán) Mẫu 11/PL-TTBT

  pdf1p thoigiandau 09-11-2012 63 0   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình mua, bán và thanh toán chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu...) có thời hạn thu hồi không quá một năm, hoặc mua vào, bán ra chứng khoán để kiếm lời. Chứng khoán đầu tư ngắn hạn bao gồm: - Cổ phiếu có thể giao dịch trên thị trường chứng khoán; - Trái phiếu gồm trái phiếu công ty, trái phiếu chính phủ; - Các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật....

  doc3p chikorita 03-12-2009 681 183   Download

 • Nội dung và nguyên tắc Kế toán : 1. Nội dung các khoản thanh toán : Các khoản thanh toán trong đơn vị HCSN là những quan hệ thanh toán giữa đơn vị với NN, với các đơn vị, tổ chức, cá nhân bên ngoài về quan hệ mua, bán, cung cấp DV, VT SP, HH và các quan hệ thanh toán giữa đơn vị với cấp trên, cấp dưới, với VC và các đối tượng khác. Các khoản thanh toán bao gồm : - Các khoản phải thu - Tạm ứng - Các khoản phải trả - Các khoản...

  pdf11p voixanh12 24-10-2012 704 92   Download

 • Để hiểu thêm về các dịch vụ do hệ thống đăng ký chứng khoán, lưu ký chứng khoán, bù trừ và thanh toán các giao dịch chứng khoán, tài liệu "Tìm hiểu chung về Hệ thống đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán các giao dịch chứng khoán" bên dưới sẽ đề cập đến từng dịch vụ cụ thể.

  pdf7p giomuaxuantoi 21-05-2010 265 73   Download

 • Bài giảng Luật chứng khoán trình bày về cơ cấu của luật chứng khoán Việt Nam, trong đó gồm 11 chương, 136 điều bao gồm: những quy định chung, chào bán chứng khoán ra công chúng, công ty đại chúng, thị trường giao dịch chứng khoán, đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư CK quỹ đầu tư CK, công ty đầu tư CK và ngân hàng giám sát, công bố thông tin, thanh tra và xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo và bồi thường thiệt hại, điều khoản thi hành.

  pdf64p cheap_12 08-07-2014 241 30   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quyết định 60/2004/qđ-btc về việc ban hành quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán do bộ tài chính ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf39p lawqds2 09-12-2009 62 8   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

  pdf28p meoconanca 28-02-2011 104 8   Download

 • Bài giảng Luật chứng khoán gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Những vấn đề chung về Luật Chứng khoán, quy chế pháp lý về hoạt động chào bán chứng khoán ra chúng; hoạt động đăng lưu ký,...

  pdf0p cobematxanh 01-12-2017 45 7   Download

 • Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán, Mẫu 05/TTBT

  pdf1p kisytrang 05-06-2011 53 6   Download

 • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ, BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN CHỨNG KHOÁN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 87/2007/QĐ-BTC NGÀY 22 THÁNG 10 NĂM 2007 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

  pdf8p meoconanca 28-02-2011 83 5   Download

 • Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán, Mẫu 02/PL-TTBT

  pdf2p kisytrang 05-06-2011 46 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thanh toán chứng khoán
p_strCode=thanhtoanchungkhoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2