intTypePromotion=4
ADSENSE

Thao tác Queue

Xem 1-20 trên 24 kết quả Thao tác Queue
 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu giải thuật: Stack and Queue giới thiệu chung, các thao tác cơ bản và ứng dụng của ngăn xếp Stack và hàng đợi Queue. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf30p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 40 6   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Stack and Queue trình bày các nội dung sau: Khái niệm Stack, applications, thao tác trên Stack, tổ chức dữ liệu, thao tác Push vào Stack, thao tác Pop khỏi stack, Stack – Sử dụng mảng,... Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo!

  pdf61p kyniemchieumua_09 14-12-2017 110 6   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu - Chương 7: Stack - Queue trình bày về khái niệm, các thao tác, hiện thực, ứng dụng của ngăn xếp (stack) và hàng đợi (queue). Đây là tài liệu tham khảo thuộc chuyên ngành Công nghệ thông tin.

  ppt61p xaydungk23 11-06-2014 52 8   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 7: Queue - Hàng đợi" cung cấp cho người học các khái niệm Queue, các thao tác trên Queue, hiện thực Queue, ứng dụng Queue. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt47p thangnamvoiva20 20-09-2016 43 8   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu - Chương 5: Ngăn xếp - Hàng đợi" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về: Khái niệm Stack, các thao tác trên Queue, hiện thực Queue, ứng dụng Queue, các thao tác trên Stack, hiện thực Stack, ứng dụng của Stack. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt92p thangnamvoiva20 20-09-2016 31 4   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Hàng đợi" trình bày các khái niệm Queue, các thao tác trên Queue, hiện thực Queue, ứng dụng của Queue. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf21p bautroibinhyen13 10-01-2017 63 5   Download

 • Chương 3 của bài giảng Cấu trúc dữ liệu 1 giới thiệu về danh sách đặc (mảng). Trong chương này, người học sẽ lần lượt tìm hiểu các nội dung: Định nghĩa mảng, các thao tác xử lý cơ bản trên mảng, stack, queue. Mời các bạn tham khảo.

  pdf17p namthangtinhlang_04 15-11-2015 24 2   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 3: Tổ chức ngăn xếp (Stack) & Hàng đợi (Queue) trên mảng một chiều" cung cấp cho người học các khái niệm Ngăn xếp (Stack) và Hàng đợi (Queue), các thao tác trên Ngăn xếp và Hàng đợi, minh họa các ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt43p bautroibinhyen13 10-01-2017 31 2   Download

 • Chương 5 trình bày những kiến thức về ngăn xếp (Stack) và hàng đợi (Queue) trong dữ liệu. Thông qua chương này người học sẽ biết được: Khái niệm Stack và Queue, các thao tác trên Stack và Queue, hiện thực Stack và Queue, ứng dụng của Stack và Queue. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf82p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 42 1   Download

 • Chương 4 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về stack và queue. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Hiện thực stack, khai báo stack, các thao tác trên stack, pop, push, top, tháp Hanoi, QuickSort,...và các nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf34p nhanmotchut_5 01-11-2016 27 1   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 5 kiểu ngăn xếp, hàng đợi, đệ quy trình bày Khái niệm ngăn xếp, phương pháp xây dựng stack, các thao tác cơ bản trên stack, kiểu queue - hàng đợi, các thao tác cơ bản trên queue, đệ qui và các bài toán đệ qui.

  pdf74p convitdola 11-12-2017 24 1   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu - Chương 5: Kiểu ngăn xếp, hàng đợi, đệ quy" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm ngăn xếp, phương pháp xây dựng stack, các thao tác cơ bản trên stack, kiểu queue - hàng đợi, các thao tác cơ bản trên queue, đệ qui và các bài toán đệ qui. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf74p tieu_vu11 17-06-2018 24 1   Download

 • Ngăn xếp (Stack) – Hàng đợi (Queue) p p p Trình bày khái niệm Stack và Queue Minh họa các ứng dụng Các phương pháp xây dựng Stack và Queue dựa trên những cấu trúc dữ liệu đã biết Spring 2004 Data Structure & Algorithm - Nguyen Tri Tuan - Khoa CNTT ĐH KHTN Tp.HCM 1 Nội dung trình bày p Stack p p p p Ví dụ Định nghĩa Các thao tác cơ bản Xây dựng Stack Ví dụ Định nghĩa Các thao tác cơ bản Xây dựng Queue Data Structure & Algorithm - Nguyen Tri Tuan - Khoa CNTT ĐH KHTN Tp.HCM 2 p Queue p p p p Spring 2004 1 Ngăn xếp (Stack) Các...

  pdf38p it_p0k3t 05-05-2011 366 76   Download

 • Hàng đợi (tiếng Anh: queue) là một cấu trúc dữ liệu dùng để chứa các đối tượng làm việc theo cơ chế FIFO (viết tắt từ tiếng Anh: First In First Out), nghĩa là "vào trước ra trước. Trong hàng đợi, các đối tượng có thể được thêm vào hàng đợi bất kỳ lúc nào, nhưng chỉ có đối tượng thêm vào đầu tiên mới được phép lấy ra khỏi hàng đợi. Thao tác thêm vào và lấy một đối tượng ra khỏi hàng đợi được gọi lần lượt là "enqueue" và "dequeue". Việc thêm một đối tượng luôn diễn...

  pdf9p dainguyen0501 15-01-2011 181 41   Download

 • Nhằm giúp các bạn sinh viên và các giáo viên có thêm tư liệu tham khảo. Dưới đây là bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật chương 4: Danh sách liên kết đơn trình bày nội dung về cấu trúc dữ liệu của kiên kết đơn, các thao tác cơ bản trên danh sách liên kết đơn, minh họa thuật toán, cài đặt thuật toán, cài đặt hàm main, ứng dụng Stack và Queue

  ppt78p phuongpham357 22-07-2014 105 18   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật chương 3.2 cung cấp các kiến thức về ngăn xếp và hàng đợi trong cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Chương này tập trung trình bày khái niệm “ngăn xếp” (Stack) và “hàng đợi” (Queue), minh họa các ứng dụng, các phương pháp xây dựng Stack và Queue. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt58p namthangtinhlang_02 04-11-2015 80 12   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Stack - Queue" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm, các thao tác trên Stack, cài Stack bằng mảng 1 chiều, kiểm tra tính rỗng và đầy của Stack, cài Stack bằng danh sách liên kết,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt34p doinhugiobay_14 16-02-2016 44 5   Download

 • Bài giảng Stack and Queue (Cấu trúc dữ liệu & giải thuật) giúp các bạn hiểu rõ hơn về giới thiệu chung, các thao tác cơ bản và ứng dụng của cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành công nghệ thông tin.

  pdf30p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 39 6   Download

 • Queue • Queue (Hàng đợi) là cấu trúc theo kiểu FIFO (First In First Out), phần tử vào trước sẽ được lấy ra trước. • Hai thao tác cơ bản trên hàng đợi • Chèn phần tử: Luôn chèn vào cuối hàng đợi (enqueue) • Lấy ra phần tử: Lấy ra từ đầu hàng đợi (dequeue)

  pdf6p zues10 11-07-2011 82 7   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 4: Stack và Queue" cung cấp cho người học các kiến thức: Danh sách kiểu ngăn xếp - Stack, các thao tác cơ bản của Stack, ứng dụng của Stack, lưu trữ kế tiếp của Stack, lưu trữ móc nối đối với Stack, danh sách kiểu hàng đợi,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf29p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 51 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thao tác Queue
p_strCode=thaotacqueue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2