intTypePromotion=3

Thẻ đi lại cho doanh nhân apec

Xem 1-20 trên 25 kết quả Thẻ đi lại cho doanh nhân apec
 • Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm Pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004; Căn cứ Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg, ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;

  pdf7p conchokon 22-09-2012 44 2   Download

 • Quyết định 516/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ kinh phí triển khai Chương trình thẻ đi lại cho doanh nhân APEC

  doc1p nuoanh 15-08-2009 97 3   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm Pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004; Căn cứ Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg, ngày 28/02/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;

  pdf5p conchokon 12-09-2012 55 3   Download

 • Quyết định số: 22/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hải Dương; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Quyết định số 45/20/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf1p ngochuyen2345 23-10-2015 39 0   Download

 • Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành quy chế xét, cho phép doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Tiền Giang sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC.

  doc2p daovanmanh_123 03-03-2018 12 0   Download

 • Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của quy định trình tự, thủ tục xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

  doc2p daovanmanh_123 03-03-2018 9 0   Download

 • Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND bãi bỏ khoản 1 điều 6 của quy định việc xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2010 của ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

  doc2p daovanmanh_123 03-03-2018 15 0   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Đầu tư trong nước, đầu tư của nước ngoài và đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố.

  pdf6p satthuquachanhxanh 25-11-2010 70 7   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Quản lý xuất nhập cảnh Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy Ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý các Khu chế xuất & Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu chế xuất & Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh.

  pdf7p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 68 4   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê: Lễ tân Nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 10 ngày Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Quyết địn...

  pdf5p ca_chepvang 26-10-2010 55 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Quản lý xuất nhập cảnh Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu công nghệ cao TPHCM Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không...

  pdf4p satthuquachanhxanh 25-11-2010 38 3   Download

 • Doanh nhân thuộc diện quy định tại điều 06 Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ liên hệ để cấp có thẩm quyền (quy định tại điều 07 Quy chế trên) cho phép sử dụng thẻ.

  doc3p quochung 09-09-2009 182 12   Download

 • Doanh nhân thuộc diện quy định tại điều 06 Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ liên hệ để cấp có thẩm quyền (quy định tại điều 07 Quy chế trên) cho phép sử dụng thẻ.

  doc2p quochung 09-09-2009 158 7   Download

 • Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND sửa đổi một số điều của quy chế xét, cho phép doanh nhân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh tiền giang sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân apec ban hành kèm theo quyết định số 14/2012/qđ-ubnd ngày 20 tháng 6 năm 2012 của ủy ban nhân dân tỉnh ủy ban nhân dân tỉnh tiền giang.

  pdf5p huongruoutinhnong123 25-03-2014 35 0   Download

 • Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền của chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

  doc2p daoquocmanh28 13-12-2017 16 0   Download

 • Quyết định số 4575/2017/QĐ­-UBND ban hành bãi bỏ điều 7 trong quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh được ban hành kèm theo quyết định số 1545/2017/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh.

  doc1p trangan_123 03-03-2018 5 0   Download

 • Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ban hành quy chế về xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Dương. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc11p daovanmanh_123 03-03-2018 17 0   Download

 • Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ban hành bãi bỏ quyết định số 15/2009/QĐ-UBND ngày 09/11/2009 của ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân apec thuộc tỉnh Điện Biên.

  doc1p thiennga_12 19-03-2018 8 0   Download

 • Quyết định 12/2009/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh

  doc6p hasang 19-08-2009 121 19   Download

 • Quyết định số 116/2007/QĐ-UBND về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc Thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, để sửa đổi khoản 2 Điều 3 Quy chế về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 108/2007/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố

  pdf1p lawdn2 31-10-2009 52 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Thẻ đi lại cho doanh nhân apec
p_strCode=thedilaichodoanhnhanapec

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản