intTypePromotion=3
ADSENSE

The microsoft .net framework

Xem 1-20 trên 311 kết quả The microsoft .net framework
 • Tham khảo sách 'programming the microsoft® .net framework with visual basic® .net (prerelease)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf560p maiphuong 11-08-2009 121 45   Download

 • The Microsoft .NET Framework introduces many new concepts, technologies, and terms. My goal in this chapter is to give you an overview of how the .NET Framework is architected, introduce you to some of the new technologies the framework includes, and define many of the terms you’ll be seeing when you start using it. I’ll also take you through the process of building your source code into an application or a set of redistributable components (types) and then explain how these components execute....

  pdf1p doxuan 03-08-2009 623 311   Download

 • This training kit is designed for developers who plan to take the Microsoft Certified IT Professional (MCITP) Exam 70-502, as well as for developers who need to know how to develop Microsoft Windows Presentation Foundation (WPF)–based applications using Microsoft .NET Framework 3.5. We assume that before using this training kit, you already have a working knowledge of Windows, Microsoft Visual Basic or C# (or both), and Extensible Application Markup Language (XAML).

  pdf553p chemchethet 12-05-2010 237 101   Download

 • Bài 1 Microsoft .NET Framework Cài đặt Visual Studio.NET Beta 2 Visual Studio.NET nằm trong 3 CDs, gồm có 4 files: • • • • EN_VS_NET_BETA2_WINCUP.exe EN_VS_NET_BETA2_CD1.exe EN_VS_NET_BETA2_CD2.exe EN_VS_NET_BETA2_CD3.exe Chạy EN_VS_NET_BETA2_WINCUP.exe để Unzip nó vào một folder trong một harddisk (eg: E:\CD\WINCUP) . Lần lượt chạy EN_VS_NET_BETA2_CD1.exe, EN_VS_NET_BETA2_CD2.exe và EN_VS_NET_BETA2_CD3.exe để Unzip chúng vào chung một folder trong một harddisk (eg: E:\CD ). Việc Unzip files có thể rất lâu, bạn phải kiên nhẫn chờ cho đến khi nó kết thúc.

  pdf17p nuoiheocuoivo 04-05-2010 217 80   Download

 • Sự hoà hợp với môi trường Windows Microsoft .NET Framework được thiết kế sao cho có thể chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau, nâng cao tính khả chuyển của mã lệnh (code mobility) và đơn giản hóa việc tích hợp xuyên-nền (cross-platform integration).

  pdf10p dauhutuongot 22-07-2010 102 12   Download

 • Get the hands-on, step-by-step guide to learning the latest enhancements in ASP.NET code name Orcas. ASP.NET continues to be an important application platform that delivers a simplified, high-performance, and powerful Web development experience. Building on your familiarity with the Microsoft .NET Framework and Microsoft Visual C#®, you can teach yourself the essentials of working with ASP.NET in the Microsoft Visual Studio® environment one step at a time. With STEP BY STEP, you work at your own pace through hands-on, learn-by-doing exercises.

  pdf589p phitan 04-07-2012 159 60   Download

 • develop and implement Windows-based applications by using Windows Forms and the Microsoft .NET Framework. This exam counts as a core credit toward the new MCAD (Microsoft Certified Application Developer) certification as well as a core credit toward the MCSD .NET certification. This book is not intended to teach new material. Instead it assumes that you have a solid foundation of knowledge but can use a refresher on important concepts as well as a guide to exam topics and objectives.

  pdf467p itvovantien 13-06-2012 112 35   Download

 • A condensed introduction to the Microsoft .NET Framework, this book aims to help programmers make the transition from traditional Windows programming into the world of .NET programming. The Microsoft .NET Framework includes the Common Language Runtime (CLR) and a set of base classes that radically simplify the development of large-scale applications and services. This book examines the CLR in detail, so that you can put its new features to good use. The book also illustrates how language integration really works and guides you through component and enterprise development using the .

  pdf226p mylinh 12-08-2009 174 33   Download

 • A condensed introduction to the Microsoft .NET Framework, this book aims to help programmers make the transition from traditional Windows programming into the world of .NET programming. The Microsoft .NET Framework includes the Common Language Runtime (CLR) and a set of base classes that radically simplify the development of large-scale applications and services. This book examines the CLR in detail, so that you can put its new features to good use. The book also illustrates how language integration really works and guides you through component and enterprise development using the .

  pdf257p vinhnghi 17-08-2009 126 22   Download

 • With LINQ, you can query data from a variety of sources — including databases, objects, and XML files — directly from Microsoft Visual Basic® or C#. Guided by data-access experts who’ve worked in depth with LINQ and the Microsoft development teams, you’ll learn how .NET Framework 4 implements LINQ, and how to exploit it. Clear examples show you how to deliver your own data-access solutions faster and with leaner code. Discover how to: Use LINQ to query databases, object collections, arrays, XML, Microsoft Excel® files, and other sources...

  pdf705p stingdau_123 26-01-2013 60 18   Download

 • The .NET Framework (pronounced dot net) is a software framework developed by Microsoft that runs primarily on Microsoft Windows. It includes a large library and provides language interoperability (each language can use code written in other languages) across several programming languages. Programs written for the .NET Framework execute in a software environment (as contrasted to hardware environment), known as the Common

  pdf552p tulip_12 15-01-2013 49 10   Download

 • Có thể nói, chúng ta hiện đang sống trong thời đại thay đổi vũ bão của khoa học kỹ thuật và công nghệ (KHCN), các thành tựu của KHCN đã làm thay đổi bộ mặt của thế giới trong suốt một thế kỷ qua, nó cũng góp phần trở thành động lực thúc đẩy của sự tiến bộ xã hội. KHCN đã trở thành lĩnh vực mũi nhọn của một quốc gia trong thời đại tri thức ngày nay, và lĩnh vực CNTT là một trong những lĩnh vực có nhiều đóng góp sáng tạo nhất cho thế giới hiện nay.

  pdf31p online_12 07-11-2013 42 6   Download

 • Microsoft.Net Framework là nền tảng công nghệ phát triển phần mềm do hãng phần mềm số một thế giới - Microsoft - nghiên cứu phát triển nhắm đến mục tiêu cung cấp dịch vụ cho tất cả mọi người, ở bất kì đâu và trên bất cứ thiết bị nào. Bằng việc cung cấp các công cụ phát triển phần mềm phong phú và trực quan (Visual Studio.NET, SQL Server…), cùng thư viện hỗ trợ lập trình đồ sộ, lập trình viên thỏa sức sáng tạo ra những ứng dụng đột phá và thông minh sẵn sàng cho kỉ...

  pdf174p shoptinhoc 31-05-2011 225 107   Download

 • This chapter introduces you to Windows Forms. Windows Forms are the basis for most Microsoft Windows applications and can be configured to provide a variety of user interface (UI) options. The developer can create forms of various sizes and shapes and customize them to the user’s needs. Forms are hosts for controls, which provide the main functionality of the user interface. Special controls called container controls can be used to control the layout of the user interface.

  pdf508p symbian2659 24-09-2010 302 91   Download

 • Bạn cần sử dụng tính năng kéo-và-thả để trao đổi thông tin giữa hai điều kiểm (cũng có thể trong các cửa sổ hoặc các ứng dụng khác nhau) Khởi động thao tác kéo-và-thả bằng phương thức DoDragDrop của lớp Control, và đáp ứng cho sự kiện DragEnter và DragDrop.

  pdf7p dauhutuongot 22-07-2010 239 55   Download

 • Vì bản chất phi trạng thái (stateless) của giao thức HTTP, nên một phương thức web chỉ có thể góp phần làm gốc của một phiên giao dịch; nghĩa là bạn không thể đưa nhiều hơn một phương thức web vào cùng một phiên giao dịch.

  pdf7p dauhutuongot 22-07-2010 130 44   Download

 • Bạn cần ghi dữ liệu ra network-stream từng khối một, mà không phải block phần mã lệnh còn lại. Kỹ thuật này có thể được sử dụng nếu bạn muốn “stream” một file lớn trên mạng.

  pdf9p dauhutuongot 22-07-2010 99 40   Download

 • Bạn muốn tạo một đối tượng khả-truy-xuất-từ-xa trong IIS (để có thể sử dụng SSL hay IIS authentication) thay cho một host chuyên biệt. Đặt file cấu hình và assembly vào một thư mục ảo, và thay đổi URI sao cho nó kết thúc bằng .rem hay .soap.

  pdf7p dauhutuongot 22-07-2010 89 31   Download

 • Cài đặt Visual Studio.NET Beta 2 Visual Studio.NET nằm trong 3 CDs, gồm có 4 files: • • • • EN_VS_NET_BETA2_WINCUP.exe EN_VS_NET_BETA2_CD1.exe EN_VS_NET_BETA2_CD2.exe EN_VS_NET_BETA2_CD3.exe Chạy EN_VS_NET_BETA2_WINCUP.exe để Unzip nó vào một folder trong một harddisk (eg: E:\CD\WINCUP) . Lần lượt chạy EN_VS_NET_BETA2_CD1.exe, EN_VS_NET_BETA2_CD2.exe và EN_VS_NET_BETA2_CD3.exe để Unzip chúng vào chung một folder trong một harddisk (eg: E:\CD ). Việc Unzip files có thể rất lâu, bạn phải kiên nhẫn chờ cho đến khi nó kết thúc. Nếu không, khi cài đặt có thể bị than phiền là thiếu files.

  pdf17p nuoiheocuoivo 07-05-2010 149 16   Download

 • The module starts with an overview of the Microsoft® .NET Platform, and then introduces the .NET Framework and services. It describes the design goals and language support of the .NET Framework. The module concludes by providing more information about the major components of the .NET Framework.

  pdf22p vuthuong 11-08-2009 94 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=The microsoft .net framework
p_strCode=themicrosoftnetframework

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản