intTypePromotion=1
ADSENSE

Theo dõi dự án

Xem 1-20 trên 2202 kết quả Theo dõi dự án
 • "Bài giảng Bài 5: Theo dõi dự án, lập lịch và kỹ thuật điều khiển dự án phần mềm - ThS. Thạc Bình Cường" giải thích mối quan hệ giữa sản phẩm và công việc; cung cấp phương pháo lập lịch biểu, kỹ năng thực hiện được phân tích đánh giá rủi ro của dự án và kỹ năng quản lý rủi ro hiệu quả; góp ý kiến cho sự bắt đầu một dự án có hiệu quả, lập kế hoạch, thực hiện, điều khiển và kết thúc dự án thành công.

  pdf68p gaocaolon10 27-02-2021 15 1   Download

 • Cơ quan Xúc tiến Đầu tư có thể áp dụng việc theo dõi dự án bằng hai cách chung. Thứ nhất, Cơ quan Xúc tiến Đầu tư có thể theo dõi tình trạng và việc thực hiện dự án của các chủ đầu tư, bắt đầu từ quá trình xin giấy phép đến khi dự án hoàn toàn đi vào hoạt động.

  pdf6p thanhsang 10-06-2009 526 123   Download

 • Chương 5: Theo dõi và kiểm soát dự án. Bài này cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kiểm soát thực hiện dự án, điều phối và theo dõi dự án, kiểm soát vấn đề, đánh giá việc hoàn thành quy trình, báo cáo trạng thái dự án, kiểm soát tiến độ, kiểm soát nguồn lực, quản lí tổ chức và nhân viên, quản lí mua sắm, kiểm soát chi tiêu kiểm soát chất lượng, quản lí và kiểm soát rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p estupendo2 10-08-2016 68 4   Download

 • Bài 8 "Theo dõi dữ liệu và giám sát dự án" trong bài giảng Quản trị dự án trên máy tính với Microsoft Project trình bày về khái niệm và quy trình giám sát dự án, khái niệm Baseline, thiết lập Baseline, khái niệm Status Date, thiết lập Status Date, cập nhật trạng thái Task trên toolbar,...

  ppt34p kedaohoa 16-01-2016 138 34   Download

 • Đảm bảo việc thực hiện dự án thỏa mãn các ràng buộc, yêu cầu: Dự án ở khắp mọi nơi, sẽ là cơ hội tốt để tham gia vào việc thiết kế, thẩm định, thực hiên, quản lý và theo dõi dự án. Dự án ngày càng được nhìn nhận như là việc xây dựng, thiết kế và thực hiện của chiến lược tổ chức..

  pdf173p duongle0 27-11-2010 1248 828   Download

 • Đảm bảo việc thực hiện dự án thỏa mãn các ràng buộc, yêu cầu Dự án ở khắp mọi nơi, sẽ là cơ hội tốt để tham gia vào việc thiết kế, thẩm định, thực hiên, quản lý và theo dõi dự án. Dự án ngày càng được nhìn nhận như là việc xây dựng, thiết kế và thực hiện của chiến lược tổ chức, thiết kế sản phẩm mới, dịch vụ và sự thay đổi tổ chức Quản lý dự án là môi trường lý tưởng để đào tạo và lựa chọn các nhà lãnh đạo tương lai Quản lý dự án cung...

  ppt210p hoangdungtqc 15-11-2012 171 57   Download

 • Chương 8: Giám sát và đánh giá dự án Giám sát dự án là quá trình kiểm tra theo dõi dự án về tiến độ thời gian, chi phí và tiến trình thực hiện nhằm đánh giá thường xuyên mức độ hoàn thành và đề xuất những biện pháp và hành động cần thiết để thực hiện thành công dự án

  pdf35p samsara246 27-05-2011 113 36   Download

 • Chương 6: Theo dõi và kiểm soát dự án. Chương này gồm có những nội dung: Tổng quan hệ thống theo dõi và kiểm soát dự án, phương pháp giá trị thu (đạt) được (EVA), khuynh hướng và dự báo, ví dụ ứng dụng, các phương pháp kiểm soát dự án khác. Mời tham khảo.

  pdf26p tangtuy20 26-07-2016 86 15   Download

 • Bài giảng Các tiêu chí quyết định đầu tư dài hạn nhằm trình bày các kỹ thuật trong quyết định hoạch định đầu tư, đánh giá và lựa chọn dự án, các khó khăn có thể gặp phải, hạn chế vốn đầu tư, theo dõi dự án, hậu kiểm khi dự án hoàn thành.

  pdf59p top_12 18-04-2014 85 11   Download

 • Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm - Chương 8: Theo dõi và quản lý kiểm soát" có cấu trúc gồm 3 phần trình bày các nội dung: Kiểm soát dự án, các công cụ hỗ trợ quản lý kiểm soát, quản lý kiểm soát dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt145p thangnamvoiva20 20-09-2016 54 6   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " chẩn đoán và khống chế bệnh tiêu chảy ở lợn con trước cai sữa - ms4 thiết lập và thực hành hệ thống quản lý theo dõi dữ liệu tại trang trại "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p bach_nhat 09-03-2012 70 4   Download

 • Tài liệu tập huấn theo dõi và giám sát dự án: Thúc đẩy mô hình cộng đồng quản lý tại Việt Nam - PCMM trình bày các nội dung mục tiêu cơ bản như: Phân tích các nguyên nhân thành công và thất bại của một dự án; hiểu sâu sắc khái niệm theo dõi và giám sát dự án phát triển; thiết kế các biểu mẫu theo dõi giám sát cho dự án PCMM, đóng góp vào sự thành công của dự án,... Mời các bạn cùng theo dõi

  pdf24p vietphanvn 24-05-2018 31 4   Download

 • (NB) Giáo trình môn học/mô đun: Khai thác phần mềm quản lý dự án (Microsoft Project): Phần 2 gồm có những nội dung sau: Điều chỉnh chi tiết các công việc, điều chỉnh chi tiết các nguồn lực, tổ chức thông tin chi tiết dự án, xem và báo cáo trạng thái dự án, áp dụng các định dạng mở rộng, tùy chỉnh Microsoft Project 2010, chia sẻ thông tin từ Microsoft Project đến các chương trình khác. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf94p tradaviahe18 01-04-2021 15 3   Download

 • Trong chương này sẽ trình bày lập phương án tài chính cho dự án đầu tư SXKD thông thường, đa số thuộc loại đầu tư một lần, vòng đời dự án theo tuổi thọ thiết bị. Với loại dự án này ta chú ý các đặc điểm sau :  Quy mô đầu tư có thể ảnh hưởng lớn tới hiệu quả dự án, khả năng hoàn vốn và trả nợ vay. Mức độ tham gia bằng nguồn vốn chủ sở hữu so với vốn vay sẽ làm ảnh hưởng đến hiệu quả lợi nhuận và khả năng hoàn vốn....

  pdf34p badaohatgao 26-06-2013 708 113   Download

 • Bài giảng "Kỹ thuật theo dõi, giám sát an toàn mạng - Chương 2: Thu thập dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp thu thập dữ liệu, kiến trúc cảm biến, dữ liệu phiên, dữ liệu bắt gói tin đầy đủ, dữ liệu kiểu chuỗi trong gói tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf96p tieu_vu06 09-06-2018 45 10   Download

 • Bài giảng "Kỹ thuật theo dõi, giám sát an toàn mạng - Chương 3: Phát hiện xâm nhập" cung cấp cho người học các kiến thức: Các kỹ thuật phát hiện xâm nhập, dấu hiệu tấn công và chữ ký; phát hiện xâm nhập dựa trên danh tiếng; phát hiện xâm nhập dựa trên chữ ký với Snort và Suricata; phát hiện xâm nhập dựa trên bất thường với dữ liệu thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf55p tieu_vu06 09-06-2018 52 9   Download

 • Khi nhóm của bạn cùng nhau theo dõi việc học, bản thân bạn sẽ học nhanh hơn, hiệu quả và chắc chắn hơn. Đánh giá chính là ở kết quả của cả nhóm.

  pdf6p xmen_dangcap 11-01-2011 80 8   Download

 • Bài giảng Giới thiệu về Quản lý dự án thảo luận những vấn đề sau: Theo các anh chị các mục tiêu của dự án trong tình huống nghiên cứu là gì? Hiện nay (thời điểm trong bài báo) dự án có đạt được mục tiêu của nó hay không? Tình trạng dự án theo đánh giá của WB? Các nguyên nhân dẫn đến tình trạng như trên? Nếu kế hoạch khắc phục không dẫn đến những cải thiện đáng kể thì giải pháp của WB là gì? Theo các anh chị dự án là gì? Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf65p nhanmotchut_1 04-10-2016 104 8   Download

 • Việc thu thập dữ liệu thực tế, sử dụng các công cụ phân tích thống kê SPSS, nghiên cứu đã cho thấy các nhân tố có ảnh hưởng đến sự thành công dự án ERP ở Việt Nam theo thứ tự giảm dần là: Đặc điểm đội dự án, Sự hỗ trợ của lãnh đạo, Đặc điểm hệ thống ERP, Chất lượng tư vấn, Đặc điểm người dùng và Đặc điểm doanh nghiệp. Từ kết quả phân tích này, nghiên cứu cũng đưa ra một số đề xuất để nâng cao sự thành công của các dự án triển khai ERP tại Việt Nam nói chung.

  pdf10p queencongchua3 17-09-2019 95 8   Download

 • Đầu tư là hoạt động sử dụng tiền vốn, tài nguyên để sản xuất kinh doanh trong một thời gian tương đối dài nhằm thu về lợi nhuận và lợi ích kinh tế xã hội.Trong dự án đầu tư, thời đoạn tính toán thường là năm. Do đó, nếu gặp lãi suất thực của thời đoạn ngắn (tháng, quý, 6 tháng), thì ta phải đổi ra lãi suất thực thời đoạn dài (năm) theo công thức (2.4) rồi mới áp dụng công thức cơ bản....

  doc96p phamhuynhhanh 24-12-2009 1962 1075   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Theo dõi dự án
p_strCode=theodoiduan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2