intTypePromotion=1
ADSENSE

Thí điểm cổ phần hoá ngân hàng

Xem 1-20 trên 44 kết quả Thí điểm cổ phần hoá ngân hàng
 • Luận án phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống NHTM Lào, làm rõ tính tất yếu khách quan phải cổ phần hóa NHTMNN Lào; tập trung đánh giá đề án thí điểm cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Lào (BCEL), từ đó chỉ ra những thành công, kết quả bước đầu, những tồn tại, vướng mắc trong tiến trình triển khai cổ phần hóa; xác lập mục tiêu, nguyên tắc, quan điểm cổ phần hóa NHTMNN Lào, đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh tiến trình thực hiện cổ phần hóa NHTMNN Lào.

  doc207p change05 14-06-2016 48 4   Download

 • Quyết định 230/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm cổ phần hoá Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

  doc4p sontinh 18-08-2009 109 10   Download

 • Bài viết giới thiệu quan điểm cổ phần hóa Ngân hàng thương mại nhà nước, một số vấn đề về định giá trị ngân hàng thương mại nhà nước trước khi cổ phần hóa, một số bài học có thể tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf3p vovanvovan2013 13-05-2016 50 6   Download

 • Quyết định 266/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm cổ phần hoá Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long

  doc4p diennghia 19-08-2009 58 5   Download

 • Quá trình thí điểm cổ phần hoá đã huy động được một lượng vốn quan trọng trong nhân dân. Qua bán cổ phiếu, nhà nước đã thu được 14,165 tỷ đồng tiền mặt nộp vào Ngân sách.

  pdf8p phuochau19 22-05-2011 40 2   Download

 • Cổ phần hoá NHTMNN ở nước ta lúc này cần đặt trong xu thế vận động tất yếu của một nền kinh tế thị trường, hội nhập và có sự định hướng của Nhà nước với các nội dung chủ yếu là: Nhà nước dẫn dắt thị trường, thị trường điều tiết các Doanh nghiệp, các loại hình doanh nghiệp là nền tảng căn bản của nền kinh tế và mục tiêu cuối cùng của nền kinh tế là đáp ứng ngày càng cao nhu cầu ngày càng văn minh, hiện đại của đời sống vật chất và tinh thần......

  doc5p songanh 07-03-2009 259 86   Download

 • Sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả Doanh nghiệp nhà nước là một trong những yêu cầu bức thiết của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Thực tiễn hoạt động của Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hàng chục năm qua cho thấy mặc dù Doanh nghiệp nhà nước được giao phó vai trò chủ đạo song hoạt động của chúng có nhiều điểm bất cập. Doanh nghiệp nhà nước chiếm phần vốn đầu tư chủ yếu từ ngân sách. Đội ngũ cán bộ có đào tạo, cán bộ quản lý có năng lực...

  pdf36p huyhoang 03-08-2009 583 230   Download

 • Ở nước ta, ngay từ những năm 1986, khi Nhà nước thực hiên chuyển cơ chế quản lý Nhà nước, nền kinh tế thị trường bắt đầu bung ra phát triển dần dần và mạnh mẽ. Là một trong các yếu tố quan trong của thị trường, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng trở nên mạnh mẽ. Lúc này, doanh nghiệp nhà nước đã bộc lộ rõ những điểm yếu của mình là bị động, không tự chủ về tài chính và hoạt động kinh doanh, hoạt động không hiệu quả do được Nhà nước tài trợ và...

  pdf100p vaio1111 03-09-2012 199 50   Download

 • Tổng quan về ngân hàng thương mại và thị trường chứng khoán Tổng quan về ngân hàng thương mại Khái niệm Đặc điểm của ngân hàng thương mại Phân loại ngân hàng thương mại Hoạt động của ngân hàng thương mại Tổng quan về thị trường chứng khoán Khái niệm thị trường chứng khoán Các chủ thể hoạt động trên thị trường chứng khoán Hàng hóa trên thị trường chứng khoán Vai trò của thị trường chứng khoán Ho...

  pdf157p lanlan38 03-04-2013 100 22   Download

 • Quyết định số 266/2005/QĐ-TTg về việc thí điểm cổ phần hóa Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng chính phủ ban hành

  pdf4p hobichngoc 17-10-2009 86 5   Download

 • Quyết định số 230/2005/QĐ-TTg về việc thí điểm cổ phần hóa Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p hobichngoc 17-10-2009 66 3   Download

 • Câu 1 : (3đ) Trình bày những nét cơ bản về cấu trúc tổ chức của hệ thống ngân h àng Việt Nam hiện nay. Chuyển đổi tiền tệ là gì ? Phân tích những điểm lợi và bất lợi của chuyển đổi tiền tệ. Câu 2 : (5đ) a. Trong cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua, ngân hàng trung ương các nước – đặc biệt là Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ - đã sử dụng nhiều công cụ khác nhau để ổn định hệ thống tài chính nhưng ngân hàng trung ương các nư ớc phát...

  pdf1p misadu 02-07-2010 1021 315   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Indovina trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế nhằm nghiên cứu về NHTM và vai trò quan trọng của nó trong nền kinh tế thị trường, nghiên cứu đặc điểm của các loại sản phẩm dịch vụ, từ đó thấy được sự khác biệt so với các sản phẩm hàng hoá thông thường khác và ngân hàng cần phải có các biện pháp để tạo ra các sản phẩm dịch vụ mới.

  pdf99p fast_12 23-06-2014 137 34   Download

 • Tài liệu Tiền tệ - Ngân hàng với nội dung bao gồm 15 chương được trình bày theo văn phong đơn giản, mạch lạc và chi tiết, quyển Tài liệu này có thể là giúp bạn tự học, hoàn chỉnh thêm kiến thức và lý luận của mình về tiền tệ và ngân hàng. Điểm nhấn trong quyển Tài liệu này là tất cả các chương đều được cập nhật hoá, sát thực với công việc và trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho nhân viên và cán bộ quản lý ngân hàng. Tài liệu được chia thành 2 phần, sau đây xin giới thiệu tới bạn đọc phần 1, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf200p nganga_09 21-10-2015 98 27   Download

 • Chỉ thị số 02/CT-BXD về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ Xây dựng và thí điểm thành lập Tập đoàn kinh tế nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

  pdf4p lawttnh4 11-11-2009 62 6   Download

 • 2.1.3.3. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần dệt 10/10 Để đáp ứng yêu cầu chuyên môn hóa sản xuất, thực thi các nhiệm vụ quản lý, cơ cấu tổ chức quản lý và sản xuất được bố trí sắp xếp thành 7 phòng ban và 6 phân xưởng sản xuất theo kiểu trực tuyến chức năng. Đây là một kiểu cơ cấu quản lý đang được áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp hiện nay. Các bộ phận thực thi nhiệm vụ theo chức năng của mình và chịu sự giám sát từ trên...

  pdf10p ttcao6 24-08-2011 55 5   Download

 • Bài luận văn làm rõ thực trạng tài chính của Công ty cổ phần đường Biên Hòa giai đoạn từ 2010 – 2014, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu về tài chính của công ty và dự báo tài chính công ty giai đoạn 2015 - 2017. Qua đó đề xuất một số biện pháp khả thi nhằm cải thiện tình hình tài chính hiện tại của công ty và các biện pháp giúp công ty thực hiện kế hoạch tài chính trong giai đoạn 2015 - 2017.

  pdf111p anhinhduyet000 01-07-2019 35 4   Download

 • Đề tài được nghiên cứu nhằm các mục tiêu chính như sau: Hệ thống hóa và làm sáng tỏ hơn những vấn đề cơ bản về chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp tại NH TM trong nền kinh tế thị trường. Phân tích, đánh giá thực trạng chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp tại NH TMCP Hà ng Hải VN để thấy rõ những ưu điểm và những hạn chế còn tồn tại. Mời các bạn tham khảo!

  pdf14p praishy 08-03-2019 32 3   Download

 • Tiến trình cổ phần hóa Cổ phần hóa –doanh nghiệp nhà nước được bắt đầu từ những năm 90, đã trải qua các thời kỳ thí điểm đến thời kỳ mở rộng cổ phần hóa và đa dạng hoá các hình thức sở hữu,

  pdf6p phuochau19 22-05-2011 30 2   Download

 • Hệ thống tài chính mà trung tâm là hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc điều tiết nền kinh tế thông qua việc điều hòa cung cầu về nguồn tài chính giữa các chủ thể phục vụ cho các hoạt động kinh tế. Hệ thống tài chính Việt Nam trải qua thời gian dài hình thành, phát triển cùng với thay đổi của lịch sử đất nước, nhưng chuyển biến rõ rệt từ thời điểm nền kinh tế chuyển đổi từ nên kinh tế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

  pdf14p nguaconbaynhay2 04-01-2020 24 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thí điểm cổ phần hoá ngân hàng
p_strCode=thidiemcophanhoanganhang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2