intTypePromotion=4
ADSENSE

Thiết bị trạm gốc

Xem 1-20 trên 55 kết quả Thiết bị trạm gốc
 • Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật về tương thích điện từ (EMC) cho: Thiết bị trạm gốc trong hệ thống GSM; thiết bị trạm gốc trong hệ thống thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp W-CDMA FDD (UTRA FDD); thiết bị trạm gốc trong hệ thống LTE (E-UTRA); thiết bị lặp trong hệ thống GSM;

  pdf25p shiwo_ding7 05-06-2019 3 0   Download

 • QCVN 106:2016/BTTTT quy định các yêu cầu về tương thích điện từ (EMC), điều kiện đo kiểm, đánh giá chỉ tiêu và tiêu chí chất lượng đối với các thiết bị trạm gốc mặt đất (bao gồm cả thiết bị trạm gốc VDL Mode 2 và thiết bị trạm gốc VDL Mode 4), thiết bị di động, thiết bị xách tay và thiết bị cầm tay sử dụng trong nghiệp vụ di động hàng không hoạt động trên mặt đất trong băng tần VHF và thiết bị phụ trợ liên quan.

  pdf15p shiwo_ding7 05-06-2019 2 0   Download

 • Tham khảo sách 'qcvn 14:2010/btttt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động cdma 2000–1x', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf50p meoconbatca 26-04-2011 91 11   Download

 • Tham khảo sách 'qcvn 16:2010/btttt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động w-cdma fdd', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf44p meoconbatca 26-04-2011 101 11   Download

 • Thông tư 06/2018/TT-BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

  doc47p kieuvinha321 11-09-2018 8 0   Download

 • Quy chuẩn này quy định các chỉ tiêu kỹ thuật đối với thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD hoạt động trong toàn bộ hoặc một phần bất kỳ băng tần được quy định trong Bảng 1. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc50p dien_vi08 14-11-2018 15 0   Download

 • Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về tương thích điện từ (EMC), điều kiện đo kiểm, đánh giá chỉ tiêu và tiêu chí chất lượng đối với các thiết bị trạm gốc mặt đất (bao gồm cả thiết bị trạm gốc VDL Mode 2 và thiết bị trạm gốc VDL Mode 4), thiết bị di động, thiết bị xách tay và thiết bị cầm tay sử dụng trong nghiệp vụ di động hàng không hoạt động trên mặt đất trong băng tần VHF và thiết bị phụ trợ liên quan.

  doc8p dien_vi08 14-11-2018 20 0   Download

 • QCVN 16:2018/BTTTT thay thế QCVN 16:2010/BTTTT. QCVN 16:2018/BTTTT phù hợp với tiêu chuẩn ETSI EN 301 908- 1 V11.1.1 (2016-07), ETSI EN 301 908-3 V11.1.3 (2017-04) và ETSI TS 125 104 V11.12.0 (2016-01) của Viện Tiêu chuẩn viễn thông châu Âu (ETSI). QCVN 16:2018/BTTTT do Cục Viễn thông biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ thẩm định và trình duyệt, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 06/2018/TTBTTTT ngày .09 tháng 5 năm 2018.

  pdf69p shiwo_ding7 05-06-2019 5 0   Download

 • QCVN 105:2016/BTTTT áp dụng cho thiết bị phát, thu phát vô tuyến VHF điều chế biên độ song biên đầy đủ sóng mang (DSB AM), với khoảng cách kênh 8,33 kHz hoặc 25 kHz dùng cho thoại tương tự để truyền thông tin cho ACARS.

  pdf23p shiwo_ding7 05-06-2019 3 0   Download

 • QCVN 96:2015/BTTTT quy định các yêu cầu về tương thích điện từ (EMC) cho các loại thiết bị vô tuyến cự ly ngắn (SRD) và thiết bị phụ trợ liên quan, trong dải tần từ 9 kHz đến 40 GHz. Quy chuẩn này quy định điều kiện đo kiểm, đánh giá chỉ tiêu, tiêu chí chất lượng đối với thiết bị vô tuyến SRD và thiết bị phụ trợ liên quan.

  pdf19p shiwo_ding7 05-06-2019 9 0   Download

 • Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về tương thích điện từ (EMC), điều kiện đo kiểm, đánh giá chỉ tiêu và tiêu chí chất lượng đối với các thiết bị trạm gốc mặt đất (bao gồm cả thiết bị trạm gốc VDL Mode 2 và thiết bị trạm gốc VDL Mode 4), thiết bị di động, thiết bị xách tay và thiết bị cầm tay sử dụng trong nghiệp vụ di động hàng không hoạt động trên mặt đất trong băng tần VHF và thiết bị phụ trợ liên quan.

  pdf15p shiwo_ding7 05-06-2019 5 0   Download

 • Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin về Thiết bị trạm gốc của hệ thống GSM - Yêu cầu kỹ thuật

  pdf0p meoconanlau 17-04-2011 52 10   Download

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 41: 2011/BTTTT VỀ THIẾT BỊ TRẠM GỐC THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM National technical regulation on GSM base stations QCVN 41: 2011/BTTTT được xây dựng trên cở sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-219:2004 “Thiết bị trạm gốc của hệ thống GSM – Yêu cầu kỹ thuật” do Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) ban hành theo Quyết định số 33/2004/QĐ-BBCVT ngày 29/7/2004. Các yêu cầu kỹ thuật được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn I-ETS 300 609-1 (GSM 11.21 V4.14.1) của Viện...

  pdf42p thoigiandau 15-11-2012 61 5   Download

 • Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin về Thiết bị trạm gốc thông tin di động CDMA 200-1X

  pdf0p meoconanlau 17-04-2011 55 8   Download

 • Tài liệu tham khảo Tiêu chuẩn ngành bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin về Thiết bị trạm gốc thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp (W-CDMA FDD) - Yêu cầu kỹ thuật

  pdf0p meoconanlau 17-04-2011 41 7   Download

 • Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với các thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM hoạt động trên băng tần quy định tại Bảng 1. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh thiết bị trạm gốc thông tin di động GSM để sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

  doc75p dien_vi08 14-11-2018 9 0   Download

 • QCVN 110:2017/BTTTT có các quy định kỹ thuật và phương pháp đo phù hợp với tiêu chuẩn ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07) và ETSI EN 301 908-14 V11.1.1 (2016-05) của Viện Tiêu chuẩn viễn thông châu Âu (ETSI). QCVN 110:2017/BTTTT do Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ thẩm định và trình duyệt, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

  pdf91p shiwo_ding7 05-06-2019 10 0   Download

 • Hệ thống nối đất trong trạm biến áp có ba chức năng chính sau: nối đất làm việc, nối đất an toàn và nối đất chống sét. Nêu việc nối đất cho trạm biến áp là rất quan trọng, đem lại độ tin cậy cao trong việc cung cấp điện, an toàn cho người và thiết bị. Hệ thống nối đất bao gồm các thanh thép góc L60-60-6 dài 2,5m được nối với nhau bằng thanh thép dẹt 40 -4 mm tạo thành mạch vòng nối đất bao quanh trạm biến áp. Các cọc được đóng sâu dưới mặt đất...

  pdf5p dangcay_20 14-10-2010 155 55   Download

 • Mạng hở có nguồn cung cấp 2 phía. Để đảm bảo cắt chọn lọc hư hỏng trong mạng hở có một vài nguồn cung cấp, cũng như trong mạng vòng có một nguồn cung cấp từ khoảng năm 1910 người ta bắt đầu dùng bảo vệ dòng có hướng. Bảo vệ dòng điện có hướng là loại bảo vệ phản ứng theo giá trị dòng điện tại chỗ nối bảo vệ và góc pha giữa dòng điện đó với điện áp trên thanh góp của trạm có đặt bảo vệ. Bảo vệ sẽ tác động nếu dòng điện vượt quá...

  pdf6p minhanh0246 21-09-2010 138 46   Download

 • Chương trình đào tạo trọng điểm “Bảo dưỡng và khắc phục sự cố trạm thu phát gốc (BTS)” cấp đô 2, cấp độ tiếp theo và nâng cao của cấp độ 1, cung cấp cho cán bộ kỹ thuật của các VNPT tỉnh các kiến thức và kỹ năng để có thể thực hiện tốt công tác quản lý, bảo dưỡng và khắc phục sự cố của các trạm BTS.Mô tả được quy trình bảo dưỡng các thiết bị trên trạm BTS hiện đang được sử dụng trên mạng thông tin di động của VNP...

  ppt173p tinhyeutrongloau 18-08-2012 588 241   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thiết bị trạm gốc
p_strCode=thietbitramgoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2