intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông báo ý kiến thủ tướng

Xem 1-20 trên 472 kết quả Thông báo ý kiến thủ tướng
 • Công văn 6066/VPCP-XDPL của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến Thủ tướng về Dự án Luật thuế thu nhập cá nhân

  doc1p kevintu 14-08-2009 74 2   Download

 • Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

  pdf2p lawttyt3 30-11-2009 55 2   Download

 • Công văn 5420/VPCP-XDPL của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến Thủ tướng về Dự án Luật thuế thu nhập cá nhân

  doc1p kevintu 14-08-2009 103 2   Download

 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------Số: 106/TB-VPCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2010 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC QUY HOẠCH ĐIỆN VI

  pdf13p cucaibanhchung 25-05-2010 133 17   Download

 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------Số: 108/TB-VPCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2010 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2009, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2010

  pdf5p cucaibanhchung 25-05-2010 103 7   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

  pdf4p daumeoduoicop 31-03-2010 122 6   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC QUY HOẠCH ĐIỆN VI (Phiên họp thứ bảy)

  pdf15p daumeoduoicop 31-03-2010 94 6   Download

 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------Số: 100/TB-VPCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 104/1999/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG ĐÃ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ TRONG KHÁNG CHIẾN ...

  pdf3p shishomaru 02-06-2010 80 6   Download

 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------Số: 122/TB-VPCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2010 THÔNG BÁO Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐƯỜNG Ô TÔ CAO TỐC HÀ NỘI - HẢI PHÒNG

  pdf4p bunbohue1810 21-06-2010 77 6   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 16/2008/NQ-CP NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỪNG BƯỚC KHẮC PHỤC ÙN TẮC GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.

  pdf8p caucathadieu 28-04-2010 80 5   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH TRUNG ƯƠNG VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2009

  pdf4p caucathadieu 28-04-2010 69 5   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG VỀ CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG QUÁ TẢI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM, CHỮA BỆNH TẠI CÁC BỆNH VIỆN TUYẾN TRUNG ƯƠNG VÀ TUYẾN CUỐI

  pdf3p caucathadieu 28-04-2010 82 5   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ ÁN RÀ SOÁT QUY HOẠCH PHÒNG, CHỐNG LŨ VÀ ĐÊ ĐIỀU HỆ THỐNG SÔNG ĐÁY

  pdf2p haihoabatbuom 22-04-2010 95 4   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG VĨNH TRỌNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG KỲ CỦA ỦY BAN QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM

  pdf3p chubebandiem 17-12-2010 59 4   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CHUYẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN (VTC)

  pdf5p daumeoduoicop 29-03-2010 86 3   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI HỌP CHỈ ĐẠO KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ Ở CÁC TỈNH: NGHỆ AN, HÀ TĨNH, QUẢNG BÌNH

  pdf3p chubebandiem 17-12-2010 79 3   Download

 • Thông báo số 1974/2004/VPCP-V.III về việc thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về thời điểm hiệu lực của Nghị định 114 và 115/2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 của Chính phủ do Văn phòng chính phủ ban hành

  pdf1p lawbmhc5 24-11-2009 46 2   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN SINH HÙNG, CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC GIA VỀ NGƯỜI CAO TUỔI VIỆT NAM TẠI PHIÊN HỌP CỦA ỦY BAN QUỐC GIA NGÀY 09 THÁNG 02 NĂM 2010

  pdf4p inoneyear 06-04-2010 80 2   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP VỀ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN

  pdf3p caucathadieu 27-04-2010 77 2   Download

 • THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ THU XẾP VỐN CHO CÁC DỰ ÁN ĐIỆN TRONG QUY HOẠCH ĐIỆN VI

  pdf4p caucathadieu 27-04-2010 88 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thông báo ý kiến thủ tướng
p_strCode=thongbaoykienthutuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2