intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư bất động sản

Xem 1-20 trên 1463 kết quả Thông tư bất động sản
 • Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 03/BĐS-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Mẫu tờ khai thuế được lập ra để khai thuế thu nhập của cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản.

  doc6p thanhthanh191 23-06-2022 2 1   Download

 • Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 04/TKQT-TNCN) được ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tờ khai này áp dụng đối với cá nhân nhận thừa kế, quà tặng không phải là bất động sản.

  doc3p thanhthanh191 23-06-2022 4 1   Download

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về kế toán tài chính doanh nghiệp; kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu và các khoản ứng trước; kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư; kế toán các khoản đầu tư tài chính;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf271p tomjerry001 09-06-2022 26 4   Download

 • Trái phiếu doanh nghiệp bất động sản trở thành kênh đầu tư mang lại lợi nhuận cao hơn so với kênh đầu tư truyền thống là gửi tiết kiệm. Bài viết phân tích một số quy định của pháp luật và đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro cho các nhà đầu tư cá nhân trên thị trường này ở Việt Nam.

  pdf5p viirenerosenfeld 26-05-2022 15 1   Download

 • Bài viết tiến hành phân tích quy trình thực hiện lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án, phát hiện những vướng mắc và tồn tại trong quá trình thực thi các quy định pháp lý có liên quan, từ đó đưa ra một số gợi ý nhằm tháo gỡ các khó khăn, đảm bảo tính pháp lý của các dự án, hướng đến một thị trường bất động sản hiệu quả và minh bạch hơn, hướng đến hoàn thiện các quy định pháp lý về hoạt động lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án, bảo đảm tính hợp pháp, tính đồng bộ và khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động này.

  pdf14p viellenkullman 13-05-2022 14 1   Download

 • Nghiên cứu này nhằm phân tích các yếu tố Digital Marketing tác động đến hành vi mua căn hộ chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua thực hiện khảo sát trực tuyến và trực tiếp, nhóm nghiên cứu thu thập thông tin đối với 265 khách hàng về “Tác động Digital Marketing đến hành vi mua căn hộ chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh” đến từ các công ty bất động sản.

  pdf15p viellenkullman 13-05-2022 47 2   Download

 • Nghiên cứu này xác định sự ảnh hưởng của các nhân tố đến việc áp dụng hệ thống thông tin bất động sản tại tỉnh Tiền Giang. Đồng thời, tác giả cũng kiểm định việc áp dụng hệ thống thông tin bất động sản có thật sự mang lại lợi ích hay không? Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 200 quan sát thực tế tại tỉnh Tiền Giang.

  pdf8p viellenkullman 13-05-2022 31 1   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu những tác động của Dự thảo đến nguồn vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thành phố Hải Phòng, kinh doanh bất động sản theo hướng xây dựng và chuyển nhượng nhà ở thương mại, nhằm đề xuất một số biện pháp liên quan đến hoạt động huy động vốn tại các doanh nghiệp này. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 11 1   Download

 • Bài viết nhằm mục đích phân tích quy định về đăng ký đất đai tại Việt Nam và đối sánh với một số nước trên thế giới, làm rõ những bất cập trong việc quản lý đất đai khi Nhà nước quá phụ thuộc vào các loại giấy tờ dẫn đến các thông tin về đất đai không đảm bảo tính minh bạch và bảo mật.

  pdf15p viindranooyi 09-05-2022 14 2   Download

 • Bài viết trên cơ sở khái quát về những giá trị cốt lõi của tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chiến lược cải cách tư pháp ở nước ta; đồng thời phân tích, đánh giá một số vấn đề đặt ra về chiến lược cải cách tư pháp, những điểm nổi bật trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về chiến lược cải cách tư pháp.

  pdf9p viindranooyi 09-05-2022 13 3   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến giá bán căn hộ chung cư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2020. Kết quả khảo sát trực tiếp 344 cư dân đang sinh sống trong các dự án chung cư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vào tháng 11/2021, dựa vào phương pháp phân tích hồi qui đa biến, cho thấy 6 nhân tố ảnh hưởng đến giá bán căn hộ chung cư tại Bắc Ninh đều có ý nghĩa thống kê, gồm: Năng lực chủ đầu tư, Vị trí tòa nhà,...

  pdf12p viindranooyi 09-05-2022 61 8   Download

 • Bài viết nghiên cứu tổng quát về các đặc điểm và thể chế của thị trường trái phiếu doanh nghiệp Trung Quốc nói chung, trong đó trái phiếu bất động sản chiếm vai trò chủ đạo. Những bài học kinh nghiệm từ Trung Quốc, những điểm tương đồng và dị biệt giữa hai thị trường trái phiếu bất động sản Trung Quốc và Việt Nam là cơ sở cho những hàm ý chính sách nhằm phát triển thị trường trái phiếu bất động sản Việt Nam theo định hướng an toàn và bền vững.

  pdf15p atarumoroboshi 05-05-2022 23 2   Download

 • Nấm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) được ứng dụng nhiều trong điều trị bệnh và nâng cao sức khỏe con người như: Kháng ung thư, điều hòa miễn dịch, kháng oxy hóa. Phương pháp: Với mục tiêu đánh giá độc tính bất thường và tác dụng bảo vệ gan của các sản phẩm có chứa Đông trùng hạ thảo do công ty TNHH Lavite sản xuất, nghiên cứu được tiến hành thông qua việc thử nghiệm độc tính bất thường đường uống trên chuột và tác dụng bảo vệ gan trên mô hình gây tổn thương gan chuột bởi ethanol dài ngày.

  pdf5p vistephenhawking 22-04-2022 14 1   Download

 • Hội An là một vùng đất có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi, phù hợp cho các tàu buôn từ các nơi cập bến buôn bán, trao đổi hàng hóa. Trong nhiều thế kỷ, Faifo- Hội An đã trở thành một thương cảng nổi bật trong hệ thống các đô thị thương cảng ở Việt Nam và châu Á. Người Hoa là một bộ phận cư dân có mặt đông ở Hội An từ sớm và để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Hội quán là một sản phẩm kiến trúc - văn hóa tiêu biểu của người Hoa ở Hội An.

  pdf7p vithales 20-04-2022 16 0   Download

 • Tài liệu hướng dẫn môn Nam Sư có nội dung trình bày về sân bãi dụng cụ; phân loại động tác và độ khó của lân thể thao; bài diễn tự chọn; bài diễn bắt buộc; hạng mục truyền thống; tổ chức thi lân sư rồng; trọng tài thi lân sư rồng; trình tự thi và nhiệm vụ trọng tài lân sư rồng; khó khăn khi chấm điểm lân thể thao; những điều cần lưu ý, nhiệm vụ chính công tác trọng tài lân sư rồng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf86p p12hieu2401 13-04-2022 4 0   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu lập pháp: Số 23/2021 trình bày các nội dung chính sau: Số hóa và thách thức đối với tư pháp quốc tế; Quyền hạn của các chủ thể thanh tra liên quan đến xử lý văn bản khiếm khuyết trong hoạt động thanh tra; Nghĩa vụ cung cấp thông tin trong hợp đồng mua bán Condotel tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf66p viplato 05-04-2022 6 0   Download

 • Luận văn nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về đăng ký bất động sản, qua đó xây dựng các khái niệm, các đặc điểm, vai trò và ý nghĩa của việc đăng ký bất động sản hiện nay. Đồng thời tìm hiểu và có sự so sánh một cách có hệ thống về các quy định của pháp luật hiện hành điều chỉnh vấn đề này so với các quy định của pháp luật trước đó và hệ thống pháp luật về đăng ký bất động sản của các quốc gia khác.

  pdf102p badbuddy08 16-03-2022 8 3   Download

 • Mục tiêu tổng quát của luận văn là chỉ ra những điểm vướng mắc, bất cập trong hệ thống pháp luật Việt Nam trong việc thế chấp tài sản và xử lý tài sản thế chấp trên cơ sở phân tích, đánh giá các quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động tại các tổ chức tín dụng. Từ đó, luận văn đưa ra hướng hoàn thiện các quy định pháp luật.

  pdf112p badbuddy08 16-03-2022 7 0   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu một cách toàn diện, làm sáng tỏ một cách có hệ thống những vấn đề về lập pháp, lý luận về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nƣớc và việc áp dụng các quy định này trong thực tiễn, từ đó xác định những bất cập trong việc áp dụng các quy định. Đồng thời nghiên cứu thực trạng tội phạm về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nƣớc để đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, gióp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm.

  pdf103p badbuddy06 04-03-2022 5 1   Download

 • Phân tích mối liên quan giữa các bất thường xuất hiện trong quá trình phân chia của phôi giai đoạn sớm và kết quả lâm sàng. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành trên 88 trường hợp chuyển 1 phôi nang trong chu kỳ chuyển phôi đông lạnh, các phôi được tạo ra từ chu kỳ thụ tinh ống nghiệm và nuôi cấy phôi bằng hệ thống timelapse. Các bệnh nhân sẽ được đánh giá kết quả có thai bằng xét nghiệm βhcg vào ngày 14 sau chuyển phôi và siêu âm theo dõi đến thai diễn tiến, sau 10 tuần.

  pdf5p vigalileogalilei 28-02-2022 6 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1297 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Thông tư bất động sản
p_strCode=thongtubatdongsan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2