intTypePromotion=1
ADSENSE

Thu chi trong đơn vị hành chính

Xem 1-0 trên 0 kết quả Thu chi trong đơn vị hành chính
 • Bài giảng Quản trị tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 2 - Lập dự toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp trình bày về: Quản trị các khoản thu; Mục đích quản trị các khoản thu; Nội dung quản trị các khoản thu; Nội dung các khoản chi,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf30p huongmo_249 19-04-2018 218 10   Download

 • Phần 2 Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp gồm nội dung chương 5 đến chương 7. Nội dung phần này trình bày về kế toán nguồn kinh phí trong đơn vị hành chính sự nghiệp; kế toán các khoản thu và chi trong đơn vị hành chính sự nghiệp; báo cáo tài chính. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf79p sophantrotreu09 30-03-2016 81 9   Download

 • Giáo trình đề cập đến tổ chức kế toán và phương pháp hạch toán các phần hành kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Qua đó, giúp bạn đọc có thể nắm bắt được nội dung của kế toán vốn bằng tiền, kế toán vật tư tài sản, kế toán thanh toán, kế toán nguồn kinh phí, kế toán hoạt động thu chi... từ hạch toán ban đầu (chứng từ, sổ sách, tài khoản sử dụng) đến phương pháp kế toán các nghiệp vụ trong từng phần hành kế toán. Giáo trình gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

  pdf138p lalala02 13-11-2015 89 24   Download

 • Phần 2 giáo trình cung cấp cho sinh viên các vấn đề về kế toán nguồn kinh phí trong đơn vị kế toán HCSN; kế toán các khoản thu, chi trong đơn vị HCSN; báo cáo tài chính. Cuối mỗi chương đều có câu hỏi ôn tập giúp sinh viên cũng cố kiến thức được học.

  pdf87p sophantrotreu10 05-04-2016 74 10   Download

 • Luận văn thực hiện nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng công tác kế toán trong điều kiện TABMIS, việc quản lý ngân sách và kiểm soát chi ngân sách Nhà nước đối với các đơn vị Hành chính sự nghiệp qua Kho bạc Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, từ đó đề xuất hệ thống các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán phục vụ kiểm soát thu, chi nguồn ngân sách nhà nước hiệu quả, minh bạch.

  pdf95p hetiheti 08-03-2017 173 66   Download

 • Nối tiếp phần 1 Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 2 với 3 chương còn lại trang bị cho người học các kiến thức về kế toán và các nguồn kinh phí, kế toán các khoản chi trong đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán các khoản thu trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf65p nhihoangpham 13-01-2015 146 53   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố. Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tư pháp, Sở Tài chính Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu...

  pdf4p suunyy 23-11-2010 112 6   Download

 • Chỉ thị số 15/CT-BCT về việc tăng cường tiết kiệm điện trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc bộ công thương. Để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, tăng cường sử dụng điện tiết kiệm theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

  doc2p bachma49 29-12-2017 26 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này tập trung phân tích một số đặc điểm của hệ thống thông tin kế toán trong đơn vị sự nghiệp có thu. Đây là một trong những loại hình đơn vị tiêu biểu trong các đơn vị hành chính sự nghiệp đang hoạt động ở nước ta

  pdf9p vinobinu2711 03-03-2020 32 2   Download

 • Dự thảo Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc trình cho ý kiến tại phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV1 còn có những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, nhất là về mối quan hệ giữa các văn bản luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam; quyền và giới hạn của quyền tự do lựa chọn pháp luật áp dụng cho các quan hệ tại đặc khu; thẩm quyền giải quyết tranh chấp.

  pdf7p vidoha2711 09-09-2020 15 0   Download

 • 6.1.1. Nội dung chi hoạt động Chi hoạt động bao gồm các khoản chi hoạt động thường xuyên và không thường xuyên, theo dự toán chi đã được duyệt, như chi cho công tác hoạt động nghiệp vụ chuyên môn và quản lý bộ máy hoạt động của các cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức xã hội, cơ quan đoàn thể, lực lượng vũ trang, các hội, liên hiệp hội, tổng hội do Ngân sách Nhà nước cấp, do thu phí, lệ phí, hoặc do các nguồn tài trợ, viện trợ, thu hội phí và do các nguồn khác đảm...

  pdf21p huemanvdoc 24-11-2009 1294 653   Download

 • Đề tài nhằm thực hiện 3 mục tiêu: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về kế toán thu - chi hoạt động trong đơn vị hành chính sự nghiệp; tìm hiểu về công tác kế toán thu, chi hoạt động để đánh giá hoạt động thu, chi hoạt động của các đơn vị hành chính sự nghiệp mà cụ thể là của THPT An Lương Đông; đề ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thu, chi hoạt động đạt hiệu quả cao, phục vụ cho công tác quản lý cũng như duy trì sự hoạt động thường xuyên, liên tục của trường.

  pdf104p thangnamvoiva26 21-10-2016 123 47   Download

 • Luận văn đánh giá thực trạng công tác kế toán trong điều kiện TABMIS, việc quản lý ngân sách và kiểm soát chi ngân sách Nhà nước đối với các đơn vị Hành chính sự nghiệp qua Kho bạc Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, từ đó đề xuất hệ thống các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán phục vụ kiểm soát thu, chi nguồn NSNN hiệu quả, minh bạch.

  pdf95p kexauxi9 03-12-2019 28 6   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Kế toán hành chính sự nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kế toán nguồn kinh phí trong đơn vị kế toán HCSN, kế toán các khoản thu, chi trong đơn vị HCSN, báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf107p viirene2711 09-10-2020 20 2   Download

 • Bản tin với các nội dung phân công các bộ, ngành chuẩn bị nội dung phiên họp thứ 33 của Ủy ban thường vụ Quốc hội; kiểm tra 5 bộ, nêu 23 vướng mắc của doanh nghiệp; cấp thị thực điện tử trong 3 ngày cho công dân 80 quốc gia; bố trí cán bộ thế nào sau sáp nhập đơn vị hành chính; thúc đẩy kiểm soát thủ tục hành chính; ngăn chặn nguy cơ nảy sinh tham nhũng ngay từ khi xây dựng chính sách...

  pdf52p cuongcuncon 29-08-2019 24 0   Download

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp được biên soạn nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên ngành Kế toán. Tập bài giảng cung cấp những kiến thức cơ bản về hạch toán kế toán trong đơn vị HCSN, giúp sinh viên và bạn đọc nắm vững và vận dụng tốt các quy định của chế độ kế toán HCSN vào công tác thực tế. Tập bài giảng gồm 7 chương, và sau đây là phần 2 của bài giảng trình bày nội dung của 4 chương tiếp theo: chương 4 kế toán các khoản thanh toán, chương 5 kế toán nguồn kinh phí và các khoản thu, chương 6 kế toán các khoản chi trong đơn vị HCSN, chương 7 báo cáo tài chính.

  pdf58p khongxinhkhngodep 01-07-2014 489 94   Download

 • Là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. - Thu ngân sách nhà nước bao gồm các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí; các khoản thu từ hoạt động kinh tế của Nhà nước; các khoản đóng góp của các tổ chức và cá nhân; các khoản viện trợ; các khoản thu khác theo quy định của pháp luật....

  ppt19p hien_dhbk 02-01-2013 415 47   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Quản lý ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính. Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ...

  pdf6p haisannuongmuoiot 24-10-2010 141 7   Download

 • iáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp gồm 7 chương, cung cấp kiến thức cơ bản như: Tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp; Kế toán tiền, vật tư và sản phẩm hàng hóa; Kế toán tài sản cố định và chi phí xây dựng cơ bản; Kế toán các nghiệp vụ thanh toán; Kế toán nguồn kinh phí, vốn trong đơn vị HCSN; Kế toán các khoản thu, chi hoạt động sự nghiệp và kinh doanh ở đơn vị hành chính sự nghiệp; Quyết toán kinh phí và hệ thống báo cáo tài chính.

  pdf346p solua999 05-05-2021 19 4   Download

 • Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách dùng để tổng hợp tình hình về tài sản, tiếp nhận và sử dụng kinh phí ngân sách của Nhà nước; tình hình thu, chi và kết quả hoạt động của đơn vị hành chính sự nghiệp trong kỳ kế toán, cung cấp thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và thực trạng của đơn vị, là căn cứ quan trọng giúp cơ quan nhà nước, lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát điều hành hoạt động của đơn vị....

  pdf20p huemanvdoc 24-11-2009 2417 951   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thu chi trong đơn vị hành chính
p_strCode=thuchitrongdonvihanhchinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2