intTypePromotion=1
ADSENSE

Thủ tục ngân hàng

Xem 1-0 trên 0 kết quả Thủ tục ngân hàng
 • Giáo trình Nghiệp vụ lễ tân (Ngành: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên: trình bày được vai trò của bộ phận Lễ tân và nhiệm vụ của nhân viên bộ phận Lễ tân trong hoạt động kinh doanh tại Khách sạn; xác định được các bước và thao tác cơ bản trong quy trình nhận đặt buồng, chào đón và tiếp nhận đăng ký khách, xử lý các dịch vụ khách hàng trong quá trình lưu trú, thanh toán chi phí, thu ngân và tiễn khách;...

  pdf65p charaznable 06-06-2022 12 1   Download

 • Cuốn sách "Tiếng Anh trong Tài chính Ngân hàng" được viết cho học sinh sinh viên, cùng những người làm việc trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Cuốn sách được thiết kế và chi dẫn theo ngôn từ chuyên môn trong tài chính, ngân hàng. Sách được chia làm hai phần, mỗi phần 7 bài. Phần đầu gồm những thủ tục cơ bản trong ngân hàng; phần thứ hai có liên quan đến việc đầu tư và tài chính ngân hàng thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf151p cucngoainhan7 07-02-2022 34 5   Download

 • Nối tiếp phần 1, "Bài giảng Tài chính tiền tệ: Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ; quá trình hình thành và các mô hình tổ chức ngân hàng trung ương; chính sách tiền tệ; tài chính doanh nghiệp; quản lý vốn kinh doanh; chi phí, thu nhập, lợi nhuận kinh doanh; tài chính công; chính sách tài chính quốc gia; tài chính quốc tế; thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf88p chenlinong_0310 23-02-2022 21 2   Download

 • Quyết định số 05/2021/QĐ-NHNN ban hành mẫu phiếu đánh giá và phương thức chấm điểm giải quyết thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010. Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  doc29p hoalanvender 25-02-2022 2 0   Download

 • Quyết định số 617/2021/QĐ-NHNN ban hành về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010. Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017.

  doc5p hoalanvender 25-02-2022 9 0   Download

 • Quyết định số 649/2021/QĐ-NHNN ban hành công bố thủ tục hành chính được bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010. Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017.

  doc2p hoalanvender 25-02-2022 7 0   Download

 • Quyết định số 1171/2021/QĐ-NHNN ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính tại Ngân hàng Nhà nước giai đoạn 2021-2025. Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010. Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  doc8p hoalanvender 25-02-2022 8 0   Download

 • Quyết định số 1172/2021/QĐ-NHNN ban hành về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực hoạt động thông tin tín dụng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010. Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017.

  doc3p hoalanvender 25-02-2022 9 0   Download

 • Quyết định số 1257/2021/QĐ-NHNN ban hành về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực hoạt động tiền tệ thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010. Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017.

  doc5p hoalanvender 25-02-2022 6 0   Download

 • Quyết định số 1398/2021/QĐ-NHNN ban hành về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực thành lập và hoạt động ngân hàng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010. Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017.

  doc5p hoalanvender 25-02-2022 10 0   Download

 • Quyết định số 1700/2021/QĐ-NHNN ban hành về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực hoạt động ngoại hối thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017. Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

  doc31p hoalanvender 25-02-2022 11 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài này để làm rõ những vấn đề lý luận về HĐTD, thủ tục giải quyết tranh chấp về HĐTD giữa Ngân hàng thương mại với hộ gia đình, cá nhân tại Toà án nhân dân; đánh giá thực trạng thủ tục giải quyết tranh chấp về HĐTD giữa NHTM với hộ gia đình, cá nhân tại Toà án nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

  pdf86p badbuddy02 24-01-2022 3 0   Download

 • Bài giảng Luật ngân hàng: Bài 4 Pháp luật về hợp đồng tín dụng với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm hợp đồng tín dụng; Xác định được trình tự, thủ tục ký kết hợp đồng tín dụng; Trình bày được nội dung của hợp đồng tín dụng; Chỉ ra được các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng tín dụng.

  pdf27p hoaanhdao709 19-01-2022 10 0   Download

 • Trong xu hướng tiếp tục đổi mới hoạt động của hệ thống Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, hội nhập quốc tế về các chính sách xã hội, an sinh xã hội, thì các hoạt động bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế ngày càng phát triển, mở rộng trong nhân dân. Trong quá trình đó, hoạt động bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự nguyện và hoạt động dịch vụ ngân hàng có mối quan hệ ngày càng chặt chẽ với nhau trên các góc độ: Dịch vụ thu chi trả cho người tham gia BHXH tự nguyện, tiếp thị phát triển mới người tham gia BHXH tự nguyện.

  pdf7p viericschmid 12-01-2022 15 1   Download

 • Chính sách an toàn môi trường của ngân hàng thế giới - Hướng dẫn kỹ thuật các ngành giao thông vận tải, nông nghiệp và phát triển nông thôn gồm có 3 phần, cung cấp cho người đọc những kiến thức như sau: Tổng quan; Các thủ tục đánh giá môi trường; Chính sách an toàn về tài sản văn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf185p tomjerry009 11-12-2021 9 1   Download

 • Khóa luận được nghiên cứu với mục tiêu nhằm nghiên cứu khái quát chung về NHTMCP, quyền của cổ đông trong NHTMCP, các đặc thù và mối quan hệ giữa quyền lợi của cổ đông với các hoạt động đặc thù của ngân hàng thương mại như việc thực hiện chính sách tiền tệ… Nghiên cứu thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật bảo vệ quyền về của cổ đông trong NHTMCP

  pdf86p caphesuadathemhanh 02-12-2021 17 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là các lý thuyết về chính sách chi trả cổ tức, tình hình chi trả cổ tức của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua. Từ đó đề xuất những việc cần thực hiện khi xây dựng chính sách cổ tức phù hợp với tình hình doanh nghiệp đồng thời thu hút được vốn của nhà đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf66p closefriend05 24-10-2021 10 0   Download

 • Xin giới thiệu tới các bạn sinh viên "Đề thi kết thúc học phần môn Kiểm toán căn bản năm 2019-2020 - Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM", luyện tập giải đề giúp các bạn ôn tập dễ dàng hơn và nắm các phương pháp trả lời câu hỏi, củng cố kiến thức cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi!

  pdf2p khai2001 11-09-2021 16 0   Download

 • Đề tài này hướng tới mục đích nhằm đánh giá thực trạng phát triển hoạt động bancasurance và chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển hoạt động bancasurance tại Ngân hàng TMCР Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân để từ đó đề xuất các giải pháp phát triển phù hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf88p thegooddinosaur 03-09-2021 5 1   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương trình bày tổng quan về chính sách cổ tức và tác động của thuế thu nhập đến chính sách cổ tức; thực trạng chính sách cổ tức và tác động của thuế thu nhập đến chính sách cổ tức của các công ty cổ phần niêm yết Việt Nam; giải pháp cho chính sách cổ tức của các công ty và hệ thống thuế thu nhập ở Việt Nam hiện nay.

  pdf133p beloveinhouse04 27-08-2021 13 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thủ tục ngân hàng
p_strCode=thutucnganhang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2