intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Thuật ngữ dầu khí

Xem 1-20 trên 1145 kết quả Thuật ngữ dầu khí
 • Với mục đích góp phần nghiên cứu về nội hàm của sức mạnh mềm, bài viết tìm hiểu sâu hơn về bối cảnh ra đời sức mạnh mềm của Joseph Nye, quá trình hình thành từ thuật ngữ sức mạnh mềm cho đến khi Joseph Nye hoàn thiện khái niệm sức mạnh mềm một cách hệ thống, nội dung của sức mạnh mềm và sức mạnh mềm được triển khai trong chiến lược đối ngoại của một số quốc gia có sức mạnh mềm hàng đầu thế giới hiện nay.

  pdf9p vigojek 02-02-2024 11 3   Download

 • Giáo trình Bồi dưỡng cấp giấy chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện chở khí hoá lỏng với mục tiêu giúp người học hiểu được khái niệm, các tính chất lý hoá, những thuật ngữ của xăng dầu để có kế hoạch trong vận chuyển và xếp dỡ đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.

  pdf49p minhquan0690 19-09-2023 8 6   Download

 • Bài giảng Đầu tư tài chính - Chương 3: Phân tích đầu tư trái phiếu, cung cấp cho sinh viên những nội dung tổng quan về: khái niệm và các thuật ngữ về trái phiếu; kỹ năng định giá trái phiếu; đo lường lợi suất trái phiếu khi đầu tư;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf37p tukhongthienlac 22-06-2023 8 4   Download

 • Giáo trình Cơ sở khai thác được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được các khái niệm, thuật ngữ chuyên ngành của ngành khai thác dầu; trình bày được các công đoạn hoàn thiện giếng; trình bày được các tính chất cơ bản của đất đá và chất lưu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf126p trangdo0906 18-01-2023 12 6   Download

 • Giáo trình Cơ sở khoan được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được các khái niệm, thuật ngữ chuyên ngành của ngành khoan. Các thiết bị và dụng cụ, các công việc cần làm khi thi công giếng khoan cũng như các công tác phụ trợ khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf112p trangdo0906 18-01-2023 14 6   Download

 • Giáo trình Sửa chữa và bảo dưỡng động cơ đốt trong được biên soạn với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được các khái niệm, các thuật ngữ cơ bản về động cơ đốt trong; Hiểu được cấu tạo và hoạt động của các loại động cơ đốt trong; Đọc được các bản vẽ cấu tạo, bản vẽ sơ đồ hoạt động của các cơ cấu và hệ thống trên động cơ đốt trong. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf121p trangdo0906 18-01-2023 23 8   Download

 • Giáo trình Đánh giá rủi ro là mô đun quan trọng trong chương trình đào tạo nghề bảo hộ lao động hệ cao đẳng. Nội dung chủ yếu của mô đun nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng cho người học về quy trình nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro áp dụng trong lĩnh vực quản lý an toàn tại các doanh nghiệp. Mời các bạn đọc cùng tham khảo!

  pdf59p trangdo0906 18-01-2023 9 5   Download

 • Giáo trình Tín hiệu biển báo an toàn (Nghề: Bảo hộ lao động - Trình độ: Cao đẳng) cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Khái niệm về tín hiệu, biển báo và vai trò của tín hiệu, biển báo trong lao động sản xuất; Màu sắc và thông tin trên tín hiệu, biển báo; Hệ thống tiêu chuẩn về tín hiệu, biển báo trên thế giới và Việt Nam; Các hệ thống tín hiệu, biển báo an toàn trong lao động sản xuất, kinh doanh. Mời các bạn đọc cùng tham khảo!

  pdf179p trangdo0906 18-01-2023 16 5   Download

 • Bài giảng "Khí cụ điện: Chương 0 - Phần mở đầu" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khí cụ điện; Các loại khí cụ điện; Phân loại khí cụ điện; Yêu cầu đối với khí cụ điện; Thuật ngữ kỹ thuật về khí cụ điện; Nội dung môn học. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

  pdf15p phuongthuy205 11-01-2023 7 6   Download

 • Niên giám Thống kê 2011: Phần 1 cung cấp cho người đọc những nội dung về đơn vị hành chính và khí hậu; dân số và lao động; tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước; đầu tư; doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf469p trangtrang0906 23-12-2022 14 3   Download

 • Nội dung Niên giám Thống kê năm 2012 gồm các nội dung chính như: đơn vị hành chính và khí hậu; dân số và lao động; tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước; đầu tư; doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; thương mại và du lịch; chỉ số giá; vận tải và bưu chính, viễn thông; giáo dục; y tế, văn hoá, thể thao và mức sống dân cư; số liệu thống kê nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 dưới đây.

  pdf427p trangtrang0906 23-12-2022 23 3   Download

 • Giáo trình Cơ sở điều khiển quá trình trang bị những kiến thức về cơ bản về chức năng, nhiệm vụ của một vòng điều khiển cũng như chức năng của từng thành phần trong một vòng điều khiển. Ngoài ra người học sẽ lĩnh hội được các thuật ngữ chuyên ngành về điều khiển quá trình, các ký hiệu, biểu tượng và đường liên kết thiết bị trên bản vẽ thiết bị đo lường tự động hoá (P&ID) và bản vẽ dòng công nghệ (PFD) đồng thời vận hành được hệ thống điều khiển lưu lượng ở chế độ điều khiển bằng tay và chế độ điều khiển tự động.

  pdf53p trangtim0906 15-12-2022 21 6   Download

 • Giáo trình Cơ sở khai thác được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được các khái niệm, thuật ngữ chuyên ngành của ngành khai thác dầu; trình bày được các công đoạn hoàn thiện giếng; trình bày được các tính chất cơ bản của đất đá và chất lưu; mô tả được các nguồn năng lượng vỉa và duy trì áp suất vỉa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf126p trangtim0906 15-12-2022 17 6   Download

 • Giáo trình Cơ sở khoan được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được các khái niệm, thuật ngữ chuyên ngành của ngành khoan. Các thiết bị và dụng cụ, các công việc cần làm khi thi công giếng khoan cũng như các công tác phụ trợ khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf112p trangtim0906 15-12-2022 11 6   Download

 • Giáo trình "Làm việc trên phương tiện chở khí hóa lỏng" phần 2 sẽ tiếp tục trình bày nội dung về cách vận hành hệ thống làm hàng trên phương tiện chở khí hóa lỏng. Học xong môn học này, người học hiểu được khái niệm, các tính chất lý hoá, những thuật ngữ của xăng dầu để có kế hoạch trong vận chuyển và xếp dỡ đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết giáo trình tại đây.

  pdf23p phuongtoan205 10-11-2022 22 5   Download

 • Giáo trình "Làm việc trên phương tiện chở xăng dầu" Phần 1 do Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải đường thủy II biên soạn với nội dung trình bày khái niệm, tính chất và các thuật ngữ xăng dầu; nghiên cứu ô nhiễm do xăng dầu và khí hóa lỏng gây ra; hướng dẫn an toàn làm việc trên phương tiện chở xăng dầu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết giáo trình tại đây.

  pdf29p phuongtoan205 10-11-2022 15 4   Download

 • "Niên giám thống kê tỉnh Bình Dương 2017 (Statistical yearbook of Binh Duong 2017)" bao gồm số liệu chính thức năm 2015, 2016 và sơ bộ năm 2017. Các số liệu được thu thập, xử lý tổng hợp tính toán theo phạm vi, phương pháp thống nhất của hệ thống ngành Thống kê Việt Nam. Trong từng chương có đánh giá tổng quan kinh tế - xã hội của một số ngành, lĩnh vực năm 2017 và giải thích thuật ngữ, nội dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf392p duonghoanglacnhi 07-11-2022 19 5   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Thuật ngữ tiếng Anh trong lĩnh vực kỹ thuật tài nguyên nước" bao gồm 2000 thuật ngữ kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên nước: Thủy văn, thủy nông, trạm bơm, hệ thống công trình tưới tiêu, các hạng mục của công trình đầu mối. Các thuật ngữ được trình bày dưới dạng khái niệm định nghĩa bằng tiếng Anh. Phần này giúp cho người đọc hiểu rõ bản chất của các thuật ngữ, từ đó ứng dụng dễ dàng khi đọc và viết các tài liệu có liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf172p unforgottennight03 27-08-2022 17 9   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Du lịch và cẩm nang hướng dẫn (Tập 2)" được ví như một bức tranh phác thảo toàn cảnh từ lúc khởi đầu con người chưa biết thế nào là du lịch cho đến khi hình thành một phong trào du lịch sôi động trên toàn cầu cũng như cung cấp đến bạn một số thuật ngữ trong hoạt động du lịch. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf156p lacvuchi 09-09-2022 31 8   Download

 • Nối tiếp phần 1 , phần 2 cuốn sách 900 bài thuốc nâng rượu có nội dung gồm các chương còn lại giới thiệu về: rượu thuốc chữa bệnh phụ khoa, bệnh đau khi hành kinh, kinh nguyệt không đều, rượu thuốc các bệnh ngoại khoa, bệnh thuộc hệ tiêu hóa, bệnh đau bụng dạ dày,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf202p gaogao2708 19-04-2022 29 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2