intTypePromotion=1
ADSENSE

Thực trạng hợp đồng bảo hiểm

Xem 1-20 trên 98 kết quả Thực trạng hợp đồng bảo hiểm
 • Khóa luận tốt nghiệp: Cơ sở pháp lý cho việc giao kết và thực tiễn thực hiện hợp đồng bảo hiểm thân tàu của các công ty hàng hải Việt Nam trình bày về lý luận chung về cơ sở pháp lý cho việc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm thân tàu, thực trạng cơ sở pháp lý cho việc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm thân tàu của các công ty hàng hải Việt Nam, một số kiến nghị góp phần cải thiện cơ sở pháp lý cho việc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm thân tàu của các công ty hàng hải Việt Nam.

  pdf88p pink_12 28-05-2014 201 29   Download

 • Tiểu luận: Phân tích thực trạng hoạt động bảo hiểm Xã hội ở Việt Nam hiện nay – Nêu và lấy ví dụ, phân tích một số trường hợp của bảo hiểm Thai sản trình bày về những cơ sở lý luận về bảo hiểm Xã hội Việt Nam, thực trạng và giải pháp để phát triển bảo hiểm Xã hội nói chung và bảo hiểm Thai sản ở Việt Nam nói riêng.

  doc54p ngoisaopollux 14-03-2015 205 52   Download

 • Bài thuyết trình: Thực trạng hoạt động bảo hiểm xã hội ở Việt Nam hiện nay phân tích các trường hợp của bảo hiểm thai sản trình bày về cơ sở lý luận về bảo hiểm xã hội; thực trạng hoạt động bảo hiểm xã hội ở Việt Nam hiện nay; một số giải pháp phát triển bảo hiểm xã hội nói chung và bảo hiểm thai sản nói riêng.

  ppt44p ngoisaopollux 14-03-2015 162 31   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn: luận văn đưa ra các vấn đề khái quát chung về thực hiện hợp đồng bảo hiểm trong lĩnh vực kinh doanh, qua đó đi sâu vào phân tích các quy định pháp luật về hợp đồng bảo hiểm trong lĩnh vực kinh doanh. Luận văn cũng phân tích thực trạng pháp luật về thực hiện hợp đồng bảo hiểm trong lĩnh vực kinh doanh theo pháp luật hiện hành từ thực trạng thực hiện tại địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  pdf28p cotithanh321 06-08-2019 20 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm phân tích thực trạng, đánh giá bất cập của quy định của pháp luật hiện hành về hợp đồng bảo hiểm hàng hải. Thông qua việc phân tích đánh giá đó tác giả xin đề xuất phương hướng và những biện pháp hoàn thiện quy định pháp luật hợp đồng bảo hiểm hàng hải ở Việt Nam nhằm góp phần xây dựng những quy định mới có hiệu quả áp dụng và mang tính bền vững hơn cũng như nâng cao vai trò của hợp đồng bảo hiểm hàng hải, đặc biệt là vai trò chia sẻ rủi ro trong hoạt động bảo hiểm hàng hải.

  pdf27p truongtien_04 10-03-2018 110 26   Download

 • Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Khái luận pháp luật về hợp đồng bảo hiểm tài sản. Chương 2: Thực trạng pháp luật Việt Nam về hợp đồng bảo hiểm tài sản. Chương 3: Kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hợp đồng bảo hiểm tài sản.

  pdf14p truongtien_08 03-04-2018 52 14   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm làm rõ những cơ sở lý luận về hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu biển Việt Nam; phân tích thực trạng pháp luật dân sự về hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu biển Việt Nam và thực tiễn áp dụng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf24p hannguyetti 09-04-2017 53 9   Download

 • Luận văn nghiên cứu hệ thống các vấn đề lý luận về hợp đồng bảo hiểm tài sản làm cơ sở cho việc nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam; Phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về hợp đồng bảo hiểm tài sản; Nhằm đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật về HĐBHTS trên cơ sở luận giải các vấn đề lý luận, đánh giá thực trạng pháp luật và thực trạng áp dụng pháp luật

  pdf28p cotithanh321 06-08-2019 45 2   Download

 • Bài viết phân tích cơ sở lý luận về việc hình thành nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giai đoạn tiền hợp đồng bảo hiểm xuất phát từ nguyên tắc trung thực, thiện chí của các bên ở giai đoạn tiền hợp đồng, và dựa vào bản chất của tình trạng bất cân xứng thông tin giai đoạn tiền hợp đồng bảo hiểm và việc đánh giá rủi ro trong kinh doanh bảo hiểm. Đồng thời, bài viết cũng trình bày quá trình hình thành và phát triển các quy định pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin giai đoạn tiền hợp đồng bảo hiểm tại Việt Nam.

  pdf10p nguaconbaynhay9 04-12-2020 1 0   Download

 • Bài giảng Bảo hiểm - Chương 2 trang bị cho người học những hiểu biết về hợp đồng bảo hiểm. Chương này giúp người học hiểu và giải thích được những nội dung liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, phân biệt các loại hợp đồng bảo hiểm, trình bày các giai đoạn thực hiện hợp đồng bảo hiểm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p kiepnaybinhyen_01 27-11-2015 52 10   Download

 • Bảo hiểm là một sự thoả thuận hợp pháp thông qua đó một cá nhân hay tổ chức (người tham gia bảo hiểm) chấp nhận đóng góp một khoản tiền nhất định (phí bảo hiểm) cho một tổ chức khác (người bảo hiểm) để đổi lấy những cam kết về những khoản bồi thường hoặc chi trả khi có sự kiện quy định trong hợp đồng xảy ra. Bảo hiểm ngày nay được thực hiện dưới hình thức hợp đồng. Hợp đồng bảo hiểm là sự thoả thuận có tính chất ràng buộc pháp lý được lập bằng văn bản,...

  pdf30p minhtam 15-07-2009 1257 610   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận:thực trạng và kiến nghị để hoàn thiện kỹ năng soạn thảo hợp đồng', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p bookstore_1 10-01-2013 232 51   Download

 • Bảo hiểm là một nghiệp vụ luôn gắn chặt các doanh nghiệp bảo hiểm, là hoạt động tồn tại khách quan trong nền kinh tế thị trường. Môn nguyên lý bảo hiểm nhằm trang bị cho sinh viên những lý luận, kiến thức về công tác bảo hiểm, soạn thảo hợp đồng bảo hiểm….

  pdf57p maivangabc 28-10-2013 188 38   Download

 • Tài liệu Thị trường Bảo hiểm Thương mại Việt Nam có nội dung  gồm 2 phần chính. Phần 1 giới thiệu lý luận chung về bảo hiểm thương mại, nguyên tắc hoạt động và hợp đồng bảo hiểm thương mại. Phần 2 trình bày thực trạng thị trường bảo hiểm thương mại ở Việt Nam, khó khăn và hạn chế của bảo hiểm thương mại, các giải pháp hoàn thiện thị trường bào hiểm thương mại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf40p longzina1 13-04-2011 977 394   Download

 • Môn học bảo hiểm trong kinh doanh gồm 3 đơn vị học trình nhằm trang bị cho người học một cách có hệ thống, khoa học, toàn diện các kiến thức nghiệp vụ chủ yếu về bảo hiểm trong kinh doanh trong lĩnh vực thương mại quốc tế.

  pdf21p five_12 19-03-2014 116 27   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này là nhằm phân tích thực trạng tham gia BHXH tự nguyện của người lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để từ đó đưa một số giải pháp phù hợp nhằm thu hút người lao động tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn nghiên cứu.

  pdf9p nganga_06 05-10-2015 185 27   Download

 • Bảo hiểm là một lĩnh vực rất quan trọng đối với các quốc gia nói chung và với Việt.Nam nói riêng. Không chỉ là một biện pháp di chuyển rủi ro, bảo hiểm ngày nay đã trở thành một trong những kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế.

  doc4p hiyune 17-10-2013 79 20   Download

 • Bảo hiểm là một sự cam kết bồ thường của người bảo hiểm đối với người được bảo hiểm về những thiệt hại, mất, mất mát của đối tượng bảo hiểm do một rủi ro đã thỏa thuận gây ra, với điều kiện người được bảo hiểm đã thuê bảo hiểm cho đối tượng bảo hiểm đó và nộp một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm.

  doc21p hieu_bro 07-11-2013 75 20   Download

 • Với định hướng thực hiện bao phủ Bảo hiểm Y tế toàn dân, tỷ lệ tham gia BHYT tại Việt Nam đạt 87,6%, tháng 12/2018; chất lượng khám chữa bệnh (KCB) BHYT càng cải thiện; quỹ BHYT đang trở thành nguồn tài chính cơ bản của cơ sở khám chữa bệnh. Tuy nhiên, thực tế quá trình tổ chức KCB BHYT vẫn còn một số tồn tại, bất cập. Nghiên cứu này nhằm phân tích thực trạng tổ chức KCB BHYT, từ đó đưa ra những khuyến nghị điều chỉnh chính sách phù hợp.

  pdf5p vivientiane2711 01-07-2020 21 3   Download

 • Trung gian tài chính là các tổ chức chuyên nghiệp cung ứng các dịch vụ tài chính bằng cách huy động các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi dưới nhiều hình thức khác nhau rồi dùng các nguồn vốn này để đầu tư (chủ yếu là cho vay) nhằm mang lại lợi ích cho các bên tham gia giao dịch.Công ty bảo hiểm là một tổ chức tài chính mà hoạt động chủ yếu là nhằm bảo vệ tài chính cho những người có hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp xảy ra rủi ro về tử vong,thương tật,tuổi già,tài sản hoặc các rủi ro khác....

  ppt31p lehoailamgiang 11-11-2012 332 81   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Thực trạng hợp đồng bảo hiểm
p_strCode=thuctranghopdongbaohiem

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2