intTypePromotion=1
ADSENSE

Tích hợp dữ liệu đa phương tiện

Xem 1-20 trên 75 kết quả Tích hợp dữ liệu đa phương tiện
 • Nối tiếp phần 1, Bài giảng Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu (2014): Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về công nghệ kho dữ liệu và xử lý phân tích trực tuyến; mô hình dữ liệu đa chiều; cài đặt kho dữ liệu; xây dựng kho dữ liệu với mục đích hỗ trợ quyết định (DSS); khai phá dữ liệu; tiền xử lý dữ liệu trước khi khai phá; phương pháp khai phá bằng luật kết hợp; phương pháp cây quyết định;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf97p chenlinong_0310 23-02-2022 13 4   Download

 • Trong nhiều cơ sở dữ liệu giao dịch trong thực tế, thông tin này được đưa ra tùy vào loại vật phẩm. Do đó áp dụng một ngưỡng cho tất cả vật phẩm là không hợp lý. Để tìm chính xác các hui từ cơ sở dữ liệu định lượng với đa ngưỡng, một thuật toán mới được gọi là MEHUI (Multiple Thresholds Efficient High-Utility Itemset Mining) được đề xuất, tích hợp tất cả các ưu điểm của thuật toán iMEFIM. Qua thực nghiệm có thể thấy rằng phương pháp bài nghiên cứu đưa ra có thể khai thác các HUI từ các giao dịch tại cửa hàng bán lẻ với hiệu quả cao.

  pdf6p vibigates 31-10-2021 8 0   Download

 • Trong đề tài, các mô hình cảnh báo đa tai biến thiên nhiên (lũ quét, cháy rừng, sâu đục thân ngô, bệnh đạo ôn lúa và nhện đỏ hại cam) được xây dựng dựa trên tiếp cận đánh giá đa chỉ tiêu với sự tham gia của nhiều chuyên gia của nhiều ngành, trong đó, các tham số khí tượng được quan tâm đặc biệt.

  pdf18p vibigates 23-10-2021 6 0   Download

 • Mục tiêu của luận án gồm các nội dung chính sau: Nghiên cứu, tổng hợp, phân tích và đề xuất lý thuyết mở rộng của tập neutrosophic để xử lý dữ liệu không chắc chắn, không xác định, không nhất quán và thể hiện yếu tố thời gian, biến động của dữ liệu theo thời gian; Nghiên cứu, phát triển phương pháp mở rộng cho mô hình ra quyết định dựa trên lý thuyết đã đề xuất như phương pháp TOPSIS;...

  pdf27p viyeri2711 14-09-2021 10 0   Download

 • Luận án trình bày các nội dung chính sau: Các khái niệm và kiến thức cơ sở; Vấn đề tích hợp và dịch chuyển histogram trên các đoạn con; Thu nhỏ bản đồ định vị trong phương pháp mở rộng hiệu trên miền sai số dự báo; Giấu tin trên các điểm ảnh lớn nhất và nhỏ nhất bằng PVO.

  pdf29p viyeri2711 14-09-2021 1 0   Download

 • Đề tài đã áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với định lượng với các công cụ phân tích dữ liệu tiên tiến nhằm kiểm chứng các kết quả nghiên cứu nhằm đảm bảo độ tin cậy trong lĩnh vực nghiên cứu hành vi của khách hàng.

  pdf95p thiennhaikhach04 18-07-2021 2 1   Download

 • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Hệ thống thông tin "Nghiên cứu một số phương pháp giảm số chiều dữ liệu" trình bày tổng quan về giảm chiều dữ liệu và ứng dụng trong xử lý dữ liệu Tin-sinh học; Phân lớp bệnh nhân hiệu quả dựa trên học đa nhân kết hợp giảm chiều dữ liệu; Phân lớp bệnh nhân dựa trên phương pháp phân tích thành phần chính tăng cường.

  pdf26p vijenlice2711 17-07-2021 4 0   Download

 • Luận án nghiên cứu với mục tiêu nhằm phân lập và tinh chế một số hợp chất trong các bộ phận của cây Bảy lá một hoa ở Việt Nam đủ tinh khiết để làm nguyên liệu thiết lập chất chuẩn. Xây dựng phương pháp phân tích một số saponin phục vụ cho việc thiết lập các chất chuẩn và khảo sát hàm lượng của các hợp chất nghiên cứu có trong một số mẫu cây Bảy lá một hoa. Xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cho nguyên liệu và thiết lập chuẩn phòng thí nghiệm cho các nguyên liệu đã phân lập, tinh chế được.

  pdf538p buctranhdo 14-07-2021 8 3   Download

 • Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, thông qua phân tích các dữ liệu thứ cấp từ các tạp chí và bài viết có uy tín, kết hợp với phương pháp phỏng vấn 12 đáp viên và những startup ở Việt Nam đã giúp tác giả có cái nhìn toàn diện hơn và thực tiễn hơn về những tác động của FTA thế hệ mới đến những doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam hiện nay.

  pdf12p vilichae2711 22-06-2021 10 1   Download

 • Mục tiêu của luận án là xây dựng và phát triển phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử và phổ hồng ngoại phản xạ kết hợp với thuật toán hồi quy đa biến nhằm định lượng nhanh, chính xác một số hợp chất methylxanthines có mặt trong chè Việt Nam mà không cần tách loại chúng trên nền mẫu thực. Xây dựng và phát triển phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử và phổ hồng ngoại phản xạ kết hợp với thuật toán thống kê đa biến nhằm phân loại nguồn gốc địa lý chè Việt Nam dựa trên cùng dữ liệu phổ.

  pdf22p acacia2510 11-05-2021 13 0   Download

 • Bài viết này do đó tập trung vào việc mở rộng từ điển VietSentiWordNet với việc làm giàu các từ quan điểm thuộc lĩnh vực du lịch, trong đó một mô hình mở rộng từ điển VietSentiWordNet sử dụng phương pháp dựa trên từ vựng được đề xuất và một tiến trình tiền xử lý dữ liệu với nhiều chức năng được tích hợp cũng được bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả phân lớp quan điểm. Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng việc từ điển VietSentiWordNet được mở rộng đã phân lớp quan điểm chính xác hơn đối với các câu quan điểm trong lĩnh vực du lịch.

  pdf15p trinhthamhodang1219 06-05-2021 10 0   Download

 • Chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học quản lý trang bị cho người học một cách có hệ thống các kiến thức nền tảng về kinh doanh - quản trị, kế toán - tài chính và hệ thống thông tin (HTTT). Chương trình đào tạo đặc biệt chú trọng đến kiến thức công nghệ thông tin (CNTT) và truyền thông, với kỹ năng thuần thục các công cụ, kỹ thuật, phương pháp tiếp cận và triết lý cần thiết cho việc tổ chức, thiết kế, tích hợp và ứng dụng thành công CNTT và truyền thông hiện đại vào tiến trình quản lý và kinh doanh thông minh của các tổ chức và doanh nghiệp.

  pdf8p lovebychance01 25-04-2021 21 0   Download

 • Bài viết này tổng hợp nghiên cứu của khoa xã hội học “việc làm của sinh viên - xã hội học, trường đại học công đoàn do tác giả chủ trì. Nghiên cứu này đã khảo sát 251 sinh viên tốt nghiệp Đại học Xã hội học trước năm 2017 bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Các phương pháp được sử dụng để phân tích dữ liệu sơ cấp bao gồm thống kê mô tả, phân tích tương quan hai biến.

  pdf4p cothumenhmong10 19-03-2021 21 1   Download

 • Bài viết bằng cách sử dụng kết hợp các phương pháp sắc ký, bốn hợp chất gồm friedelin (1), arborinol (2), isoarborinol (3) và stigmasterol (4) đã được phân lập từ phần trên mặt đất của cây Cơm rượu hoa nhỏ (Glycosmis parviflora (Sims) Little). Cấu trúc hóa học của chúng được xác định dựa trên phân tích dữ liệu phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1D-NMR và 2D-NMR) và so sánh với các tài liệu đã công bố. Các hợp chất (1−4) được phân lập lần đầu tiên từ cây Cơm rượu hoa nhỏ.

  pdf6p nguaconbaynhay9 03-12-2020 16 3   Download

 • Bài viết nghiên cứu đặc điểm cấu trúc sâu sử dụng các kết quả xử lý và phân tích tổng hợp các tài liệu trọng lực, từ tellua, địa chất - kiến tạo để phát hiện các mối liên quan trực tiếp và gián tiếp tới sự hình thành các cấu trúc có triển vọng dầu khí lại không có nhiều. Các tác giả của bài báo đã tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm và áp dụng một hệ phương pháp xử lý phân tích phù hợp, nhằm khắc phục được sự thiếu hụt số liệu trọng lực, cũng như mức độ không đồng đều về độ chi tiết của các khảo sát địa chấn và địa vật lý khác.

  pdf19p trinhthamhodang1214 06-08-2020 34 1   Download

 • Đối với các lưới điện độc lập có sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, vấn đề tích hợp hệ thống tích trữ năng lượng (BESS) đã chứng tỏ được nhiều ưu điểm nổi bật về tính kinh tế và kỹ thuật. Đặc biệt BESS giúp nâng cao tỷ lệ thâm nhập năng lượng tái tạo, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, cũng cần thiết phải tiến hành những nghiên cứu đánh giá về tính hiệu quả của hệ thống tích trữ năng lượng phù hợp với lưới điện hiện hữu.

  pdf7p caygaocaolon6 22-07-2020 43 2   Download

 • Thi công sàn bê tông toàn khối bằng tổ hợp đà giáo ván khuôn là công nghệ xây dựng hiện đại, được áp dụng ngày càng phổ biến ở Việt Nam và trên thế giới. Công tác lắp đặt thiết bị phải tuân thủ những chỉ dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất đề ra.

  pdf12p thayboitinhyeu 02-03-2020 53 1   Download

 • Báo cáo các Mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu (SDGs) năm 2016 là bước tính toán đầu tiên, để đánh giá thế giới đang đứng ở đâu của cuộc hành trình chung đến năm 2030. Các phân tích sử dụng trong Báo cáo này được lựa chọn từ các chỉ tiêu trong Khung chỉ tiêu theo dõi, đánh giá các mục tiêu SDGs và dữ liệu có sẵn để làm nổi bật một số thiếu sót quan trọng và thách thức. Bài viết dưới đây đã sử dụng các chỉ tiêu SDGs của Uỷ ban Thống kê Liên hợp quốc (được thông qua vào tháng 3 năm 2016) để xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu SDGs năm 2016.

  pdf10p khidoichuoi 08-02-2020 51 0   Download

 • Cộng đồng thống kê chính thức phản ứng với những cơ hội và thách thức được cung cấp bởi dữ liệu lớn. Ở châu Âu, Thủ trưởng các Viện thống kê quốc gia và Ủy ban Thống kê châu Âu (Eurostat) đã nhất trí về biên bản ghi nhớ giải quyết các vấn đề về nguồn dữ liệu lớn. Một trong những nguồn dữ liệu lớn sẵn có của thống kê chính thức là các dấu vết điện tử để lại khi người sử dụng truy cập vào các dịch vụ web. Nhiều dịch vụ cung cấp dữ liệu dựa trên các dấu vết để lại ở thời gian thực hoặc khoảng thời gian ngắn.

  pdf16p khidoichuoi 08-02-2020 28 1   Download

 • Trong hai thập kỷ vừa qua, marketing xanh (green marketing) đã trở thành một chủ đề được quan tâm trên toàn cầu. Tuy nhiên, hoạt động marketing này ở Việt Nam vẫn còn khá vắng bóng trên cả hai phương diện học thuật và ứng dụng thực tiễn. Nguyên nhân của hiện tượng trên bắt nguồn từ sự thiếu hụt về nền tảng lý thuyết. Vận dụng các điểm mạnh của phương pháp phân tích nội dung trong nghiên cứu tổng quan, nhóm tác giả đã khảo sát 109 bài báo khoa học bằng ngôn ngữ Anh từ các tạp chí quốc tế thuộc cơ sở dữ liệu Science Citation Index.

  pdf15p angicungduoc2 31-12-2019 108 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tích hợp dữ liệu đa phương tiện
p_strCode=tichhopdulieudaphuongtien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2