intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiết diện của dây

Xem 1-20 trên 3258 kết quả Tiết diện của dây
 • Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 11 - Tính toán chiếu sáng điện" được biên soạn với các nội dung chính sau: Các đặc trưng của chiếu sáng; Thiết bị chiếu sáng; Tính toán chiếu sáng chung. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf12p kimphuong59 01-02-2023 1 0   Download

 • Bài giảng "Cơ sở lý thuyết thông tin: Chương 5 - Mã tích chập. Thuật toán giải mã Viterbi" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm cơ bản; Biểu diễn sơ đồ trạng thái và sơ đồ lưới của mã tích chập; Thuật toán giải mã Viterbi. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf26p kimphuong59 01-02-2023 2 0   Download

 • Bài giảng "Điện tử tương tự 1: Các khái niệm và tham số cơ bản của hệ thống điện tử tương tự" được biên soạn với các nội dung chính sau: Hệ số khuếch đại; Định thiên cho bộ khuếch đại làm việc ở chế độ tuyến tính; Điểm qua mô hình mạng 4 cực cho bộ khuếch đại; Sự phối hợp giữa điện trở nguồn và tải; Hàm truyền đạt và đáp ứng tần số. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf10p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Điện tử tương tự 1: Diode bán dẫn" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu mạch tương đương, Diode Zener, Diode LED; Ứng dụng của diode bán dẫn;... Mời thầy cô và các em cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf31p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Điện tử tương tự 1: Transistor lưỡng cực" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu cấu trúc và hoạt động của transistor lưỡng cực; Các dạng mắc mạch cơ bản; Các phương pháp phân cực cho BJT; Đánh giá sự ổn định của mạch phân cực cho BJT; Một số mạch phân cực dạng hỗn hợp; Tham số kỹ thuật quan trọng của BJT. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf33p kimphuong59 01-02-2023 1 0   Download

 • Bài giảng "Điện tử tương tự 1: Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ sử dụng transistor lưỡng cực" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm sơ đồ tương đương; Phân tích mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ sử dụng transistor lưỡng cực; Sự phụ thuộc của chế độ làm việc xoay chiều vào chế độ phân cực một chiều; Tổng kết đặc điểm của các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ sử dụng transistor lưỡng cực.

  pdf36p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Điện tử tương tự 1: Transistor trường" được biên soạn với các nội dung chính sau: Cấu trúc và hoạt động của transistor trường; Các dạng mắc mạch; Các phương pháp phân cực cho trasistor trường; Các tham s ố kỹ thuật quan trọng của FET. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf28p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Điện tử tương tự 1: Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ sử dụng transistor trường" được biên soạn với các nội dung chính sau: Sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ sử dụng transistor trường; Phân tích mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ sử dụng transistor trường; Tổng kết đặc điểm của các mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ sử dụng transistor trường. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf20p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Điện tử tương tự 1: Các vấn đề trong mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ. Ảnh hưởng của điện trở nguồn và điện trở tải" được biên soạn với các nội dung chính sau: Ảnh hưởng của điện trở nguồn và điện trở tải; Mạng bốn cực và các tham số đặc trưng; Khảo sát ảnh hưởng của điện trở nguồn dựa trên sơ đồ mạng bốn cực;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf23p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Điện tử tương tự 1: Đáp ứng tần số" được biên soạn với các nội dung chính sau: Đặc tuyến tần số của mạch khuếch đại; Đáp ứng tần số thấp của mạch khuếch đại dùng BJT/FET; Hiệu ứng Miller và ảnh hưởng của điện dung Miller; Đáp ứng tần số cao của mạch khuếch đại dùng BJT/FET; Đáp ứng tần số của mạch khuếch đại nhiều tầng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf30p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Điện tử tương tự 1: Hồi tiếp" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm về hồi tiếp; Các phương pháp hồi tiếp; Ảnh hưởng của hồi tiếp đến các thông số của mạch khuếch đại; Các mạch hồi tiếp thực tế. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf38p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Định vị và dẫn đường điện tử: Phần 1 - Kỹ thuật Radar" được biên soạn với các nội dung chính sau: Khái niệm và phân loại Radar; Cơ sở vật lý của Radar; Các bước xử lý tín hiệu Radar. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf43p kimphuong59 01-02-2023 1 0   Download

 • Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 2 - Phụ tải điện" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tìm hiểu về phụ tải điện; Các đặc trưng của phụ tải điện; Các phương pháp xác định phụ tải tính toán. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf53p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Hệ thống cung cấp điện: Chương 5 - Tính toán về điện trong cung cấp điện" được biên soạn với các nội dung chính sau: Các khái niệm chung; Sơ đồ thay thế của hệ thống cung cấp điện; Tính toán các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; Tính toán chế độ xác lập trong các lưới điện hở;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf37p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Hóa học 2: Chương 5 - Dung dịch" được biên soạn với các nội dung chính sau: Dung dịch và các tính chất của dung dịch chất không điện ly; Nồng độ dung dịch; Bản chất quá trình hòa tan: Quá trình hydrat hóa; Cân bằng trong dung dịch bão hòa; Tính chất của dung dịch loãng. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf33p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Hóa học 2: Chương 7 - Dung dịch các chất điện ly" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tính chất bất thường của dung dịch axit, baz, muối; Sự điện ly và thuyết điện ly; Cân bằng trong dung dịch chất điện ly yếu; Trạng thái của chất điện ly mạnh trong dung dịch; Cân bằng trong dung dịch chất điện ly khó tan và tích số tan. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf60p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Hoá học đại cương: Chương 2 - Áp dụng nguyên lý II của nhiệt động học vào hóa học. Chiều và giới hạn tự diễn biến của quá trình" được biên soạn với các nội dung chính sau: Tìm hiểu về entropi; Biến đổi entropi của một số quá trình; Nguyên lý III nhiệt động học; Thế nhiệt động và tiêu chuẩn tự diễn biến của các quá trình hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf42p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Hóa hữu cơ: Chương 4 - Acid-Base trong hóa hữu cơ" được biên soạn với các nội dung chính sau: Quan điểm cổ điển (Arenius); Thuyết acid-base của Bronsted & Lowry; Thuyết acid-base của Lewis. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf12p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

 • Bài giảng "Hóa lý 1: Sự dẫn điện của chất điện ly" được biên soạn với các nội dung chính sau: Các đại lượng đặc trưng cho tính dẫn điện của dung dịch điện ly; Linh độ ion và mối quan hệ giữa độ dẫn điện và linh độ ion; Các yếu tố ảnh hưởng đến độ dẫn điện; Ứng dụng phương pháp đo độ dẫn điện; Thuyết dẫn điện Debye-Onsager. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf40p kimphuong59 01-02-2023 2 0   Download

 • Bài giảng "Hóa lý 1: Cân bằng pha của hệ đa cấu tử" được biên soạn với các nội dung chính sau: Dung dịch và cách biểu diễn thành phần dung dịch; Dung dịch lý tưởng, dung dịch vô cùng loãng và dung dịch thực; Cân bằng hệ dung dịch-hơi của hai cấu tử tan lẫn vô hạn;... Mời thầy cô và các em cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

  pdf41p kimphuong59 01-02-2023 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tiết diện của dây
p_strCode=tietdiencuaday

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2