intTypePromotion=3
ADSENSE

Tìm xác suất của một biến

Xem 1-20 trên 38 kết quả Tìm xác suất của một biến
 • Tham khảo tài liệu 'xác suất', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p z_funky_fresh_boy_z 31-10-2010 180 37   Download

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 Xác suất của một biến cố nhằm trình bày về xác suất cổ điển, xác suất theo thống kê và các nguyên lý xác suất...cùng tìm hiểu sâu hơn qua bài giảng này, chúc các bạn học tốt.

  pdf10p good_12 30-06-2014 206 19   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Xác suất của biến cố, các bước tìm xác suất, trò chơi toán học, bài tập ứng dụng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf14p hpnguyen16 25-06-2018 42 0   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Xác suất của biến cố, các bước tìm xác suất, trò chơi toán học, bài tập ứng dụng,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf17p hpnguyen16 25-06-2018 16 0   Download

 • Có 12 người lên 4 toa tàu một cách ngẫu nhiên. Tìm xác suất của biến cố số người lên mỗi toa là như nhau.Sản phẩm X bán ra thị trường do một nhà máy gồm 3 phân xưởng 1 2 3 sản xuất , trong đó phân xưởng 1 chiếm 30 %, phân xưởng 2 chiếm 45%,phân xưởng 3 chiếm 25% số lượng sản phẩm.

  doc13p duongthainguyet 10-08-2012 226 24   Download

 • Xác suất của biến cố A được tính với điều kiện biến cố B đã xảy ra được gọi là xác suất có điều kiện của A. Và kí hiệu là P(A/B). Thí du: Cho một hộp kín có 6 thẻ ATM của ACB và 4 thẻ ATM của Vietcombank. Lấy ngẫu nhiên lần lượt 2 thẻ (lấy không hoàn lại). Tìm xác suất để lần thứ hai lấy được thẻ ATM của Vietcombank nếu biết lần thứ nhất đã lấy được thẻ ATM của ACB.

  pdf3p ntgioi1204 16-10-2009 1299 196   Download

 • THÔNG TIN CƠ BẢN Ta xét bài toán: “Gieo một đồng tiền xu và một con xúc xắc. Tìm xác suất để xuất hiện mặt ngửa trên đồng tiền và mặt có số chấm là bội của 3 trên con xúc xắc". Mỗi biến cố trong phép thử này có dạng: N ∩ Qk = "Trên đồng tiền xuất hiện mặt ngửa và con xúc xắc xuất hiện mặt k chấm", k = 1, 2, ..., 6 hoặc S ∩ Qk = "Trên đồng tiền xuất hiện mặt sấp và con xúc xắc xuất hiện mặt k chấm", k = 1,...

  pdf15p muaythai2 22-08-2011 98 15   Download

 • BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN ĐỘC LẬP A. THÔNG TIN CƠ BẢN Ta xét bài toán: “Gieo một đồng tiền xu và một con xúc xắc. Tìm xác suất để xuất hiện mặt ngửa trên đồng tiền và mặt có số chấm là bội của 3 trên con xúc xắc". Mỗi biến cố trong phép thử này có dạng: N ∩ Qk = "Trên đồng tiền xuất hiện mặt ngửa và con xúc xắc xuất hiện mặt k chấm", k = 1, 2, ..., 6 hoặc S ∩ Qk = "Trên đồng tiền xuất hiện mặt sấp và con xúc xắc xuất hiện...

  pdf15p muaythai2 22-08-2011 104 12   Download

 • Bài báo này xuất một kỹ thuật tối ưu số mới, giải thuật tìm kiếm theo xác suất. Để định giá hàm mục tiêu, các chữ số bên trái của biến quyết định của một lời giải đóng một vai trò quan trọng hơn các chữ số bên phải của cùng biến quyết định đó. Dựa trên nhận xét này, tác giả tính toán các xác suất đột biến của các chữ số của các biến quyết định để tìm kiếm lời giải tối ưu.

  pdf15p uocvong07 14-10-2015 32 4   Download

 • Sau khi kết thúc chương này, người học có thể: Nắm được ý nghĩa và cách tính xác suất của một sự vật hiện tượng, phân biệt được biến ngẫu nhiên liên tục và biến ngẫu nhiên rời rạc, biết cách tra bảng Z để tìm xác suất khi biết giá trị của biến Z và ngược lại.

  pdf32p bautroibinhyen11 03-01-2017 29 2   Download

 • Phân tích hồi quy là tìm quan hệ phụ thuộc của một biến, được gọi là biến phụ thuộc vào một hoặc nhiều biến khác, được gọi là biến độc lập nhằm mục đích ước lượng hoặc tiên đoán giá trị kỳ vọng của biến phụ thuộc khi biết trước giá trị của biến độc lập.

  ppt48p visky89 11-05-2011 133 30   Download

 • Bài viết giới thiệu một vài ứng dụng của hàm sinh xác suất. Đó là sử dụng hàm sinh xác suất để tính xác suất, kỳ vọng, phương sai, tìm tổng của các biến ngẫu nhiên độc lập, khảo sát quá trình phân nhánh và tính xác suất tuyệt chủng của một họ cá thể.

  pdf10p danhvi95 05-12-2018 32 0   Download

 • Xét một tổng thể,trong đó ta quan tâm tới biến lượng X đo lường một dấu hiệu nào đó của tổng thể.Giả sử X là ĐLNN có quy luật phân phối , tham số chưa biết, cần xác định , việc tìm giá trị thực sự của khó khăn, nên người ta chỉ ước lượng dựa trên các kết quả của mẫu. Vấn đề đặt ra là từ tổng thể, tìm một mẫu ngẫu nhiên ),(θxFθ θθ θ (), trong đó là các ĐLNN độc lập có cùng phân phối với ĐLNN X. Chúng ta dựa vào đó xây dựng...

  pdf20p hoanglam666 30-04-2011 281 74   Download

 • Nhận xét: m phần tử cho biến cố A; n phần tử của lập nên A được gọi là số khả năng thuận lợi được gọi là số khả năng có thể. Định nghĩa trên được gọi là Định nghĩa cổ điển của xác suất. Ta xét một số ví dụ áp dụng Định nghĩa cổ điển của xác suất để giải bài tập xác suất. Ví dụ 1.2.3. Gieo đồng thời hai xúc xắc cân đối và đồng chất. Tìm xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai xúc xắc bằng 6. Giải. Ký hiệu x, y tương ứng...

  pdf5p cnkbmt1 14-10-2011 156 25   Download

 • xét một tổng thể,trong đó ta quan tâm tới biến lượng x đo lường một dấu hiệu nào đó của tổng thể.giả sử x là đlnn có quy luật phân phối f( x, ) , tham số chưa biết, cần xác định , việc tìm giá trị thực sự của khó khăn, nên người ta chỉ ước lượng dựa trên các kết quả của mẫu. vấn đề đặt ra là từ tổng thể, tìm một mẫu ngẫu nhiên ( n x , x ,....x 1 2 ), trong đó n x , x ....x 1 2 là các đlnn độc lập có...

  pdf21p hoanglam666 30-04-2011 108 22   Download

 • Một trong những đặc trưng của tín dụng là sau một thời gian nhất định người sử dụng phải hoàn trả cho người chuyển nhượng một lượng giá trị lớn hơn giá trị ban đầu. phàn giá trị lớn hơn chính là lợi tức tín dụng. Lợi tức tín dụng chính là phần người đi vay phải trả cho người cho vay. Lợi tức tín dụng được coi như là một hình thái bí ẩn của giá cả vốn vay, vì nó phải trả cho giá trị sử dụng của vốn vay (đó chính là khả năng đầu tư sinh...

  doc25p ngoctuan4ever 12-05-2011 403 189   Download

 • Hai người cùng bắn vào một mục tiêu.Xác suất bắn trúng của từng người là 0,7 và 0,8. Tìm xác suất của biến cố sau có đúng một người bắn trúng mục tiêu.

  doc1p ngom0101 13-12-2009 2375 77   Download

 • Trước hết ta xét một ví dụ sau Ví dụ 3.1. Xét dãy phép thử độc lập G1, G2, … sao cho mỗi phép thử Gi tương ứng với không gian biến cố sơ cấp W = {A, }. Giả sử xác suất xuất hiện biến cố A trong mỗi phép thử bằng p. Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số phép thử cần thiết để lần đầu tiên biến cố A xuất hiện. Tìm phân phối xác suất của X. Giải. Biến ngẫu nhiên X nhận các giá trị 1, 2, 3,…, n,…Ta thấy X = k nếu...

  pdf5p cnkbmt1 14-10-2011 52 6   Download

 • Mục đích của nghiên cứu khả năng chịu mặn của các giống lạc nhằm tìm ra những giống có khả năng thích ứng tốt nhất với điều kiện mặn phục vụ cho nghiên cứu và lai tạo, trên cơ sở đó xác định được giống lạc có khả năng chịu mặn thích hợp cho từng vùng, cho năng suất, chất lượng cao góp phần phát triển diện tích lạc trồng ở các vùng đất ven biển bị nhiễm mặn.

  pdf9p nganga_08 12-10-2015 36 2   Download

 • Nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu nhằm đánh giá hiệu quả của gây mê hồi sức trên bệnh nhân phẫu thuật tim có TAP qua việc khảo sát sự biến đổi của một số chỉ số huyết động học, xác định tần suất các biến chứng chu phẫu và tử vong bệnh viện. Mời các bạn cùng tham khảo đề tài qua bài viết này.

  pdf11p hanh_tv19 21-02-2019 22 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Tìm xác suất của một biến
p_strCode=timxacsuatcuamotbien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản