intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tín dụng quốc tế

Xem 1-20 trên 3787 kết quả Tín dụng quốc tế
 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Công nghệ ngân hàng và thị trường tiền tệ" trình bày các nội dung: Hoạt động ngân gàng trên thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối và nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối; trị trường vàng, kim khí quý, đá quý, các nghiệp vụ của ngân hàng trên thị trường chứng khoán; hệ thống tiền tệ Châu Âu, các tổ chức tiền tệ - tín dụng quốc tế; thành lập hệ thống ngân hàng theo mô hình thị trường,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf171p oursky10 19-11-2023 0 0   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Tài chính doanh nghiệp hiện đại" trình bày những nội dung chính gồm: quyết định tài trợ và thị trường hiệu quả; tài trợ nợ; các quyền chọn và phòng ngừa rủi ro; quản trị tài chính ngắn hạn; các chủ đề đặc biệt; chiến lược tài chính; tài chính quốc tế; quản trị rủi ro và giá trị doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf434p luctumac0210 13-11-2023 3 2   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Thanh toán quốc tế" gồm những nội dung chính sau: những phương tiện thanh toán quốc tế; phương thức chuyển tiền và nhờ thu; nội dung và quy trình thanh toán tín dụng chứng từ; kiểm tra bộ chứng từ trong phương thức thanh toán tín dụng chứng từ; bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf300p luctumac0210 13-11-2023 1 1   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Thanh toán quốc tế trong ngoại thương và tài trợ thương mại quốc tế" gồm những nội dung chính sau: các điều kiện thanh toán quy định trong hợp đồng thương mại quốc tế; tỷ giá hối đoái trong thanh toán ngoại thương; các công cụ thanh toán quốc tế sử trong ngoại thương; các phương thức thanh toán không kèm chứng từ sử dụng trong ngoại thương; các phương thức thanh toán kèm chứng từ phi thương mại sử dụng trong ngoại thương;...

  pdf275p luctumac0210 13-11-2023 0 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Thanh toán quốc tế trong ngoại thương và tài trợ thương mại quốc tế" gồm những nội dung chính sau: các phương thức thanh toán kèm chứng từ thương mại sử dụng trong ngoại thương; khái niệm chung về tài trợ thương mại quốc tế; các loại tài trợ thương mại quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf231p luctumac0210 13-11-2023 0 0   Download

 • Cuốn sách không chỉ là tài liệu tham khảo cần thiết cho các nhà hoạch định chính sách, xây dựng pháp luật, các nhà nghiên cứu, sinh viên, học viên chuyên ngành luật tại các cơ sở đào tạo luật, mà còn dành cho các cán bộ thực tiễn và bất kỳ ai quan tâm đến lĩnh vực này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây!

  pdf280p hoahogxanh06 09-11-2023 1 1   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế "Quản lý tài chính ngân sách nhà nước tại các phường trên địa bàn quận Cầu Giấy" nhằm đưa ra được các giải pháp cơ bản nhằm tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả tài chính trong việc sử dụng ngân sách phường trên địa bàn quận Cầu Giấy - thành phố Hà Nội trước yêu cầu cải cách nền Tài chính quốc gia và đáp ứng được thực tiễn hoạt động, trong đó chú trọng đến các giải pháp hiện đại hóa công tác quản lý tài chính ngân sách trên cơ sở áp dụng công nghệ thông tin; đào tạo con người làm công tác kế toán ngân sách phường; nâng cao năng lực điều hành ngân sách của ...

  pdf109p caongulam 09-11-2023 2 2   Download

 • Bài viết Tôn giáo trên đất Phù Nam xưa trình bày các nội dung: Lược sử vương quốc cổ Phù Nam; Sự hiện diện của các tôn giáo. Các phát hiện khảo cổ học, các tư liệu lịch sử cho thấy Hindu giáo và Phật giáo, kết hợp với tín ngưỡng bản địa, có vai trò quan trọng trong đời sống cư dân Phù Nam. Đồng thời, các tôn giáo ở vương quốc này cũng có vai trò quan trọng trong giao lưu văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội với khu vực và quốc tế.

  pdf15p vishekhar 01-11-2023 3 0   Download

 • p 01-01-1970   Download

 • Luận án được hoàn thành với mục tiêu nhằm hoàn thiện cơ sở lý luận về phát triển tín dụng chính sách bền vững, phân tích kinh nghiệm quốc tế và đánh giá thực trạng phát triển tín dụng chính sách bền vững tại NHCSXH giai đoạn 2018-2022, và đưa ra giải pháp và kiến nghị về phát triển tín dụng chính sách bền vững tại NHCSXH đến năm 2030 dựa trên cơ sở phân tích và đánh giá tổng quan.

  pdf26p hoahogxanh06 09-11-2023 2 2   Download

 • Nội dung ấn phẩm gồm những thông tin cơ bản phản ánh thực trạng và kết quả sản xuất kinh doanh của khu vực hợp tác xã trong tất cà các ngành kinh tế quốc dân, thuộc địa phương trong cả nước từ năm 2008 đến năm 2011 trên cơ sở cập nhật, tổng hợp thông tin thu được từ các cuộc điểu tra doanh nghiệp hàng năm của Tổng cục Thống kê.

  pdf78p hoahogxanh06 09-11-2023 2 1   Download

 • Trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập kinh quốc tế, hoạt động cho vay của các ngân hàng chứa đựng nhiều rủi ro. Đảm bảo tăng trưởng cho vay cùng với sự an toàn của ngân hàng có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

  pdf9p vishekhar 25-10-2023 2 2   Download

 • Để góp phần thực hiện sáng tạo những quan điểm, chủ trương của Đảng, chúng ta cần phát triển công nghệ thông tin và nâng nó lên một tầm cao mới, mang sứ mệnh mới để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế, xã hội số nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bứt phá tăng trưởng, hướng tới khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng nền kinh tế thế giới hiện nay.

  pdf7p visharma 20-10-2023 2 1   Download

 • Bài viết đã liệt kê và mô tả nội dung của môi trường dữ liệu chung theo bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO 19650 và một số tiêu chuẩn khác có liên quan. Với sự tổng hợp này, các chủ thể tham gia ngành Xây dựng tại Việt Nam có thể bổ sung thêm kiến thức về môi trường dữ liệu chung và vận dụng một cách phù hợp đảm bảo hiệu quả trong công cuộc số hóa ngành Xây dựng.

  pdf5p visharma 20-10-2023 4 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Lý thuyết tài chính" gồm những nội dung chính sau: Chương V - Tín dụng; Chương VI - Thị trường tài chính; Chương VII - Tài chính quốc tế; Chương VIII - Cân đối tài chính tổng hợp; Chương IX - Công tác kiểm tra tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf280p vankhinh0210 15-10-2023 3 1   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu" gồm những nội dung chính sau: những kiến thức cơ bản để thực hiện kinh doanh xuất nhập khẩu; Incoterms 2000 và Incoterms 2010; cơ sở pháp lý để thực hiện kinh doanh xuất nhập khẩu; thanh toán và tín dụng quốc tế; thanh toán quốc tế; giao dịch quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf225p vankhinh0210 15-10-2023 8 8   Download

 • Nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường tài chính, thị trường công cụ tài chính nói chung và thị trường hàng hoá phái sinh nói riêng, việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý kế toán về công cụ tài chính phái sinh đóng vai trò then chốt. Cụ thể, xem xét nội dung đo lường công cụ tài chính - phái sinh hàng hoá theo thông lệ quốc tế là cơ sở cung cấp thông tin minh bạch cho các đối tượng sử dụng thông tin của doanh nghiệp.

  pdf5p vipierre 02-10-2023 0 0   Download

 • Bài viết trình bày những nội dung về kinh nghiệm quản lý chất lượng tín dụng trong Ngân hàng thương mại (NHTM) của một số quốc gia để như Thái Lan, Mỹ để từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về quản lý chất lượng tín dụng của NHTM.

  pdf3p vipierre 02-10-2023 0 0   Download

 • Bài giảng Khai thác thông tin vô tuyến điện hàng hải (GMDSS) cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản như sau: giới thiệu chung về hệ thống thông tin GMDSS; công ước quốc tế về thông tin vô tuyến điện trong hệ thống GMDSS; nghiệp vụ thông tin cấp cứu, khẩn cấp và an toàn; dịch vụ thông tin lưu động hàng hải trong hệ thống GMDSS; cước phí trong nghiệp vụ thông tin lưu động hàng hải;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf81p cotieutieu 07-10-2023 0 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách "Tiếng Anh chuyên ngành Thể thao (Tập 1)" trình bày nội dung về Kinds of Sports with a ball bao gồm 7 units. Với sự trang bị kiến thức của bộ sách này, bạn đọc yêu thể thao sẽ tự tin khi ra nước ngoài, làm việc hoặc giao lưu cùng bạn bè quốc tế; theo dõi, binh luận các kênh thể thao trên tuyền hình; sẽ hữu ích cho các cơ quan nhà nước các doanh nghiệp trong công tác quản lý và điều hành công việc...

  pdf173p kimphuong1132 04-10-2023 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1414 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tín dụng quốc tế
p_strCode=tindungquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2