intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tính chất kết dính của bụi

Xem 1-13 trên 13 kết quả Tính chất kết dính của bụi
 • Bài báo "Nghiên cứu tổng quan về quá trình polymer hóa và những yếu tố chính ảnh hưởng đến tính chất cơ học của đất laterit gia cố bằng geopolymer" trình bày kết quả nghiên cứu phân tích tổng quát về cơ chế polymer hóa, các yếu tố chính ảnh hưởng tính chất cơ học của vật liệu geopolymer. Cụ thể, loại hay nguồn gốc vật liệu AluminoSilicate và môi trường kiềm đóng vai trò quan trọng trong quá trình polymer hóa.

  pdf15p giangnhanly 02-10-2023 1 1   Download

 • Bài viết trình bày tóm tắt kết quả sử dụng ảnh vệ tinh Landsat 8 để xác định một số thành phần môi trường chính của tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn 2013 - 2015 - 2017. Sử dụng ảnh vệ tinh Landsat 8 chụp trong các năm 2013, 2015 và 2017 với phương pháp nội suy và hồi quy tuyến tính để đánh giá chất lượng nước mặt (tính toán 3 thông số BOD5, COD và TSS) và chất lượng không khí (bụi PM10 và chỉ số không khí API).

  pdf6p visherylsandberg 18-05-2022 24 2   Download

 • Bài viết làm rõ vai trò của “vốn xã hội” trong mối quan hệ với “phát triển sinh kế”, sự suy giảm vai trò của nguồn vốn này đã có ảnh hưởng như thế nào đến việc cải thiện chất lượng sinh kế của người Ca dong vùng tái định cư. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa tham khảo trong việc xây dựng và hoạch định chính sách phục hồi và ổn định sinh kế của những cộng đồng bị ảnh hưởng trong các dự án phát triển ở Việt Nam hiện nay.

  pdf7p viericschmid 12-01-2022 27 3   Download

 • Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu khả năng chế tạo bê tông cường độ cao (HSC) sử dụng hàm lượng lớn tro bay và các loại vật liệu địa phương. Trong đó, tro bay chưa tuyển được lấy trực tiếp từ hệ thống lọc bụi của nhà máy Nhiệt điện Quảng Ninh, để thay thế đến 70% theo khối lượng chất kết dính trong bê tông. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi sử dụng hàm lượng tro bay cao làm tăng tính công tác của hỗn hợp bê tông.

  pdf11p schindler 30-11-2021 34 2   Download

 • Bài viết này trình bày kết quả tính toán xác định hệ số phát thải của một vài chất ô nhiễm dựa trên các nghiên cứu thực nghiệm đƣợc tiến hành tại nhà máy nhiệt điện đốt than Quảng Ninh. Hệ số phát thải thu đƣợc đối với CO, SO2, NOx và bụi lần lƣợt là 328 (g/MWh), 97 (g/MWh), 1621 (g/MWh), 80 (g/MWh). Theo các giá trị trên, mức phát thải của các chất trong tƣơng lai cũng đƣợc dự đoán bằng CO- 703 (tấn/năm), SO2- 208 (tấn/năm), NOx – 3.477 (tấn/năm), bụi – 172 (tấn/năm).

  pdf4p cumeo2004 02-07-2018 115 10   Download

 • Nghiên cứu nhằm đánh giá điều kiện lao động của công nhân nữ làm việc trong các nhà máy sản xuất da giày, sử dụng thiết kế mô tả cắt ngang, kết hợp điều tra định lượng trên 767 công nhân nữ (CNN) ở 3 nhà máy sản xuất da giày tại 3 khu công nghiệp, phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm định tính với công nhân nữ và các bên liên quan, phân tích số liệu đo kiểm môi trường lao động trong 3 năm (2011-2013) từ 2 công ty sản xuất da giày.

  pdf6p thanos2 22-05-2018 104 6   Download

 • Để kết hợp với viêc quy hoạch doanh trại, tùy tính chất nhiệm vụ từng đơn vị mà chọn vị trí xây dựng vườn Thuốc nam cho thật thích hợp. Các đơn vị cố định cần chọn vị trí trung tâm, vừa làm vườn thuốc, vừa làm công trình khoa học, văn hóa của đơn vị. Đó cũng chính là vấn đề mà "Bài giảng Y học quân sự: Bài 21 - Sơ đồ vườn thuốc và xây dựng vườn thuốc nam của tuyến y tế cơ sở" hướng đến trình bày.

  pdf5p songcochat 12-05-2016 125 9   Download

 • “Cũng như thân thể người ta là một tập hợp đầy đủ những bộ phận, mỗi bộ phận là kết quả của một cuộc tiến hóa qua các thời kì tiền sử, ta phải nghĩ rằng tinh thần của ta cũng có một tổ chức tương tự thế. Tinh thần cũng như thể chất của ta, không thể là một cái gì không có quá khứ, lịch sử của nó” [80; tr.96]. Lời khẳng định trên của Jung đã nhấn mạnh đến tính lịch sử, tính di truyền của vô thức. ...

  pdf32p butmaucam 27-08-2013 111 19   Download

 • Các phần tử chất rắn thể rời rạc (vụn) có thể được tạo ra trong quá trình nghiền,ngưng kết và phản ứng hóa học khác nhau. Dưới tác dụng của dòng khí hoặc không khí chúung chuyển thành trạng thái lơ lửng và trong những điều kiện nhất định chúng tạo thành thứ vật chất mà người gọi lá bụi

  pdf39p peheo_4 12-10-2012 136 34   Download

 • Yêu cầu đặt ra đối với việc tính toán thiết kế hoặc chọn lựa xiclon phải đáp ứng các thông số kỹ thuật quan trọng sau đây: lưu lượng khí cần lọc, hiệu quả lọc, tổn thất áp suất, diện tích và không gian chiếm chỗ và giá thành thiết bị. Thông thường người ta ưu tiên lựa chọn loại xiclon có lưu lượng phù hợp đồng thời có hiệu quả lọc cao và tổn thất áp suất bé. Trên cơ sở đó các nhà khoa học nghiên cứu thiết kế và chế tạo xiclon luôn tìm cách xác định...

  doc11p chipbia 13-07-2012 700 203   Download

 • Kích thước hạt là một thông số cơ bản của nó. Việc lựa chọn thiết bị tách bụi tùy thuộc vào thành phần phân tán của các hạt bụi tách được. trong các thiệt bị tách bụi đặc trưng cho kích thước hạt bụi là đại lượng vận tốc lắng của chúng như đại lượng đường kính lắng. Do các hạt bụi công nghiệp có hình dáng rất khác nhau (dạng cầu, que, sợi, …); nên nếu cùng một khối lượng thì sẽ lắng với các vận tốc khác nhau, hạt càng gần với dạng hình cầu thì nó lắng...

  doc36p chipbia 13-07-2012 905 222   Download

 • Chương này chứa các thông tin cần thiết cho những người quan tâm trong việc ước tính liều lượng và thực hiện tính toán rủi ro trong kết nối với bụi phóng xạ Thuật ngữ nửa cuộc sống đã được đề cập trước đó. Cho đến nay, điều này đã được gọi để chỉ một nửa đời sống vật chất. Khi xem xét sức khỏe và môi trường, một nửa cuộc sống-sinh học cũng được sử dụng. Cuộc sống một nửa được định nghĩa là thời gian trôi qua khi cường độ của bức xạ giảm xuống một nửa giá trị ban...

  pdf6p bengoan741 24-12-2011 40 4   Download

 • Rủi ro Thông tin và Giám sát môi trường Khi kết quả phải được truyền đạt đến công chúng, Chương 12 cung cấp các phương pháp đã được chứng minh để giải thích sự liên quan và đầy đủ của kết quả giám sát. Chương này bao gồm các quy định, trách nhiệm, và yêu cầu tuân thủ kết hợp với lượng khí thải ô nhiễm không khí từ các nguồn động và tĩnh. Các loại quan trọng và các nguồn phát thải ô nhiễm không khí bao gồm: • các hạt bụi, SO2, NOx, CO, VOC, và các chất gây...

  pdf32p tuongmatdo 12-12-2011 75 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1414 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tính chất kết dính của bụi
p_strCode=tinhchatketdinhcuabui

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2