intTypePromotion=1
ADSENSE

Tính giá thành trong doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 1813 kết quả Tính giá thành trong doanh nghiệp
 • Luận văn "Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp Du lịch dịch vụ tại Việt Nam" thu thập, tính toán các chỉ số ROE, tỷ suất nợ, tỷ suất nợ dài hạn, quy mô doanh nghiệp, tốc độ tăng trưởng, cấu trúc tài sản và khả năng thanh toán; từ đó dùng phương pháp thống kê mô tả để phân tích, đánh giá bao quát về thực trạng cấu trúc vốn và hiệu quả tài chính trong quá khứ của các doanh nghiệp.

  pdf106p unforgottennight04 14-09-2022 4 1   Download

 • Luận văn "Hoàn thiện công tác kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục Thuế thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam" phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kiểm soát thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục Thuế thành phố Tam Kỳ, trên cơ sở đó kết hợp với lý luận quản lý Nhà nước về thuế TNDN để chỉ ra những hạn chế của quá trình này. Từ đó đề xuất một số giải pháp có thể thực hiện được để hoàn thiện công tác kiểm soát thuế TNDN tại Chi cục Thuế thành phố Tam Kỳ trong thời gian tới.

  pdf125p unforgottennight04 14-09-2022 0 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Quản lý nhà nước doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam" là hệ thống hóa cơ sở lý luận về LNN đối với DNNVV; đánh giá thực trạng LNN đối với DNNVV trên địa bàn TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện LNN đối với DNNVV trên địa bàn TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam trong thời gian tới.

  pdf121p unforgottennight04 14-09-2022 2 1   Download

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 2 gồm các nội dung chính như: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh; Kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu; Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf508p viastonmartin 15-08-2022 14 2   Download

 • Luận án "Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế từ năm 2010 đến năm 2020" nhằm nghiên cứu làm sáng tỏ quá trình Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế từ năm 2010 đến năm 2020; qua đó đúc kết kinh nghiệm để vận dụng trong lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong thời gian tới.

  pdf240p colinhthu 01-08-2022 6 2   Download

 • Giáo trình Marketing (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) giới thiệu những khái niệm cơ bản về Marketing, nghiên cứu hành vi mua của khách hàng là người tiêu dùng, khách hàng là tổ chức, tầm quan trọng của việc phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị hình ảnh của doanh nghiệp trên đoạn thị trường đó, đồng thời hình thành kỹ năng tính giá sản phẩm theo các phương pháp khác nhau, thiết kế nhãn hiệu sản phẩm, xây dựng kênh phân phối và xây chương trình quảng cáo cho doanh nghiệp.

  pdf81p hayatogokudera 18-07-2022 6 2   Download

 • Giáo trình Lý thuyết kế toán (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) được biên soạn nhằm khái quát cho sinh viên những lý thuyết cơ bản về kế toán trong doanh nghiệp. Giáo trình kết cấu gồm 7 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: phương pháp tính giá và kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu; phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán; sổ kế toán và hình thức kế toán; tổ chức công tác hạch toán kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf52p hayatogokudera 18-07-2022 11 1   Download

 • Giáo trình Lý thuyết kế toán (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) nhằm trang bị kiến thức nền tảng cho sinh viên các ngành Kinh tế nói chung và sinh viên chuyên ngành Kế toán nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho sinh viên trong học tập và nghiên cứu. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: phương pháp tính giá và kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu; phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán; sổ kế toán và hình thức kế toán; tổ chức công tác hạch toán kế toán;...

  pdf52p hayatogokudera 18-07-2022 9 1   Download

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) nhằm cung cấp những kiến thức về nghiệp vụ kế toán sử dụng trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Giáo trình gồm 7 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành; kế toán bán hàng và xác định kết quả; báo cáo tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf54p hayatogokudera 18-07-2022 3 1   Download

 • Giáo trình Thống kê doanh nghiệp (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn nhằm giúp học viên trình bày và phân tích được đối tượng nghiên cứu của thống kê; trình bày được nội dung thống kê kết quả sản xuất kinh doanh, thống kê nguyên liệu vật liệu, tài sản cố định, lao động tiền lương, giá thành và tình hình tài chính trong doanh nghiệp sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf90p hayatogokudera 18-07-2022 32 6   Download

 • Giáo trình "Nguyên lý kế toán" được sử dụng làm tài liệu giảng dạy, nghiên cứu và học tập cho giảng viên và sinh viên trong trường, đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo cho cán bộ quản lý kinh tế và cán bộ kế toán ở các doanh nghiệp, các đơn vị. Giáo trình được kết cấu thành 8 chưa và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: phương pháp tính giá và kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp; phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán; sổ kế toán và hình thức kế toán; tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị;...

  pdf114p ryomaechizen 01-07-2022 17 1   Download

 • Giáo trình "Quản trị chiến lược toàn cầu (Global strategic management)" được biên soạn nhằm mục đích cung cấp những kiến thức có tính cập nhật và được chọn lọc cho phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp và thực tiễn môi trường kinh doanh hiện nay. Giáo trình được kết cấu thành 8 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tổng quan quản trị chiến lược toàn cầu; chuỗi giá trị và lợi thế cạnh tranh toàn cầu; các loại hình chiến lược trong kinh doanh toàn cầu; hoạch định chiến lược toàn cầu;...

  pdf187p ryomaechizen 01-07-2022 29 11   Download

 • Giáo trình "Quản trị kinh doanh lữ hành" nhằm trang bị những lý luận, phương pháp luận, đồng thời lại có tính nghiệp vụ, hình thành những kỹ năng quản trị kinh doanh, kỹ năng tác nghiệp cho sinh viên trong lĩnh vực kinh doanh du lịch lữ hành và kinh doanh lưu trú và ăn uống. Giáo trình được kết cấu thành 12 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: quản lý chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp lữ hành; ứng dụng công nghệ thông tin và thương mại điện tử trong hoạt động kinh doanh lữ hành; hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh chương trình du lịch;...

  pdf269p ryomaechizen 01-07-2022 12 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 2 - Chương 1: Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nhận biết và phân loại được chi phí hoạt động kinh doanh; nắm vững nguyên tắc và các quy định kế toán chi phí hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp; nắm được phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến chi phí hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf44p hidetoshidekisugi 15-06-2022 8 1   Download

 • Bài giảng Kế toán tài chính 3 - Chương 5: Kế toán chi phí và giá thành kinh doanh dịch vụ. Sau khi học xong chương này sinh viên có khả năng: nắm bắt được đặc điểm, phân loại hoạt động kinh doanh dịch vụ; nắm vững nguyên tắc kế toán trong kế toán nghiệp vụ chi phí và giá thành sản phẩm dịch vụ; nắm vững phương pháp kế toán và vận dụng kế toán các tình huống liên quan đến nghiệp vụ chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm dịch vụ trong doanh nghiệp dịch vụ;...

  pdf13p hidetoshidekisugi 15-06-2022 13 1   Download

 • Luận án "Ảnh hưởng của phát triển du lịch đến sinh kế của hộ nông dân tỉnh Điện Biên" được hoàn thành với mục tiêu nhằm góp phần làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn về ảnh hưởng của phát triển du lịch tới sinh kế hộ nông dân; Đánh giá tổng quát thực trạng phát triển du lịch tỉnh Điện Biên và sự tham gia của các hộ dân trong tỉnh vào kinh doanh du lịch;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf182p hoamaudon2510 16-06-2022 11 3   Download

 • Luận văn Thạc sĩ "Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH tư vấn Xây dựng và Thương mại Anh Phong" được thực hiện với mục tiêu nhằm hệ thống hóa làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf133p charaznable 06-06-2022 53 4   Download

 • Khóa luận "Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần giao thông Bình Nguyên" được thực hiện với mục tiêu nhằm giới thiệu khái quát về công ty; phân tích tình hình hoạt động sản xuất, xây dựng, sử dụng vật tư của Công ty; phân tích nguyên nhân thành công và các hạn chế trong việc sử dụng chiến lược của công ty; đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác xây dựng đánh giá chiến lược kinh doanh của công ty trong giai đoạn tới;...

  doc42p nguyenthao258013 02-06-2022 58 5   Download

 • Luận văn "Một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty cổ phần cơ điện lạnh" được hoàn thành với mục tiêu nhằm xem xét và đánh giá tình hình tài chính trên cơ sở phân tích thực trạng tài chính của Công ty cổ phần Cơ điện lạnh trong giai đoạn 2018-2020 để chỉ ra những kết quả đã đạt được và những hạn chế còn tồn tại. Đề xuất một số giải pháp tài chính nhằm góp phần cải thiện tình hình tài chính của công ty trong thời gian tới.

  pdf119p bobietbo 01-06-2022 40 9   Download

 • Trong nghiên cứu này, tác giả tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ trong doanh nghiệp theo hướng quản trị rủi ro trên tinh thần của báo cáo COSO 2004 và phiên bản cập nhật của COSO 2017. Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu trong nước và quốc tế, tác giả đánh giá những ưu điểm và hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ hiện tại đối với các doanh nghiệp trong nước theo hướng quản trị rủi ro.

  pdf13p vimarillynhewson 17-05-2022 19 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tính giá thành trong doanh nghiệp
p_strCode=tinhgiathanhtrongdoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2