intTypePromotion=1
ADSENSE

Tính toán ngăn mạch một pha

Xem 1-20 trên 37 kết quả Tính toán ngăn mạch một pha
 • Ngắn mạch một pha chạm đất là loại sự cố xảy ra nhiều nhất trong hệ thống, thường do sét đánh hay do dẫn tiếp xúc với đất gọi nút xảy ra sự cố là nút k, ba dòng điện trên ba pha chảy ra khỏi nút k khi có sự cố lần lượt là INa , INb, INc

  ppt41p nhiemsangtao 14-02-2011 416 143   Download

 • Ngắn mạch là hiện tượng mạch điện bị khép kín qua một điện trở(tổng trở) rất nhỏ có thể bằng không. - Là một loại sự cố xảy ra trong hệ thống điện do hiện tượng chạm chập giữa các pha không thuộc chế độ làm việc bình thường. - Ngắn mạch có thể xảy ra giữa ba pha, hai pha , và một pha chạm đất. Ngoài ra còn có ngắn mạch hai pha chạm đất , ba pha chạm đất nhưng trong thực tế ít xảy ra. - Khi xảy ra ngắn mạch thì dòng điện tại điểm ngắn mạch tăng lên rất lớn...

  pdf40p vanngocdienck3 18-05-2011 732 329   Download

 • Ngoài ngắn mạch 3 pha đối xứng, trong hệ thống điện còn có thể xảy ra ngắn mạch không đối xứng bao gồm các dạng ngắn mạch 1 pha, ngắn mạch 2 pha, ngắn mạch 2 pha chạm đất. Khi đó hệ thống véctơ dòng, áp 3 pha không còn đối xứng nữa. Đối với máy phát, khi trong cuộn dây stato có dòng không đối xứng sẽ xuất hiện từ trường đập mạch, từ đó sinh ra một loạt sóng hài bậc cao cảm ứng giữa rôto và stato: sóng bậc lẽ ở stato sẽ cảm ứng sang rôto...

  pdf16p vteo20 27-09-2010 442 185   Download

 • Phân tích ngắn mạch là một phần quan trọng trong giải tích hệ thống điện. Bài toán ngắn mạch bao gồm việc xác định điện áp tại các nút và dòng điện chạy trên các nhánh trong quá trình xảy ra ngắn mạch. Ngắn mạch trong hệ thống điện được chia thành ngắn mạch 3 pha đối xứng (balanced faults) và ngắn mạch không đối xứng (unbalanced faults). Ngắn mạch không đối xứng gồm ngắn mạch một dây chạm đất, ngắn mạch hai dây không chạm đất, ngắn mạch hai dây chạm đất. Các thông tin có được từ bài toán ngắn mạch sẽ phục vụ...

  pdf12p manhhungvsvc2012 13-07-2012 536 170   Download

 • Tính toán ngắn mạch bảo vệ máy biến áp 2.1. mục đích tính ngắn mạch: Tính ngắn mạch tại các vị trí trên sơ đồ nhằm tìm ra dòng ngắn mạch Max và Min đi qua vị trí đặt bảo vệ phục vụ việc chỉnh định và kiểm tra sự làm việc của bảo vệ. Để tìm dòng ngắn mạch chạy qua các BI phục vụ cho bảo vệ ta phải xét 2 chế độ: Chế độ max: Điều kiện hệ thống điện ở chế độ Max và điện kháng của chế độ phải Min, từ điều kiện đó trong...

  pdf6p vdau14 26-10-2010 238 98   Download

 • chế độ HTĐ Min có 2 máy biến áp làm việc song song: Trong chế độ này ta xét các dạng ngắn mạch hai pha N(2), dạng ngắn mạch một pha N(1), dạng ngắn mạch hai pha chạm đất N(1;1). Thông số của hệ thống điện min: Sn = 1725,42 MVA; x0 0,9782 x1 Sơ đồ thay thế thứ tự không. XOHT Tính toán các điện kháng hệ thống min trong hệ đơn vị tương đối định mức MBA. x HT S dmBA S NHT . Min 25 0,0145 1725 , 42 X0HT = X1.1,332 = 0,9782.0,0145 = 0,0142 XBC = 0,105...

  pdf6p vdau14 26-10-2010 227 73   Download

 • HTĐ min với trạm biến áp có 1 máy biến áp làm việc độc lập: a- Xét điểm ngắn mạch N'1. Dạng ngắn mạch N(3). Theo kết quả tính toán ngắn mạch phục vụ cho bảo vệ so lệch MBA: N(2) BI1 59,7 26 I0 0 0 0 BI2 0 BI3 0 BI1 69,42 8 21,92 2 I1 + I2 59,7 26 0 0 47,05 6 0 0 0 0 N(1) BI2 0 BI3 0 BI1 69,39 7 20,92 4 61,09 2 0 0 0 0 N(1,1) BI2 0 BI3 0N'1 If Theo công thức tính Ih: Ih = IBI1 +...

  pdf7p vdau14 26-10-2010 152 48   Download

 • Tính toán ngắn mạch tại các vị trí trên sơ đồ nhằm tìm ra dòng sự cố (ngắn mạch) lớn nhất và nhỏ nhất đi qua vị trí đặt bảo vệ, phục vụ cho chỉnh định và kiểm tra độ nhạy của bảo vệ. Đối với trạm thiết kế bảo vệ phải tính dạng ngắn mạch nhsau: Để tìm dòng ngắn mạch lớn nhất qua bảo vệ: Tính ngắn mạch 3 pha N(3), ngắn mạch một pha N(1) ngắn mạch 2 pha chạm đất N(1,1). Để tìm dòng ngắn mạch nhỏ nhất qua bảo vệ: Tính ngắn mạch 2 pha...

  pdf5p vdau14 17-10-2010 425 212   Download

 • Ngắn mạch là một loại sự cố xảy ra trong hệ thống điện do hiện tượng chạm chập giữa các pha không thuộc chế độ làm việc bình thường. Trong hệ thống có trung tính nối đất (hay 4 dây) chạm chập một pha hay nhiều pha với đất (hay với dây trung tính) cũng được gọi là ngắn mạch... Để tìm hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo giáo trình ngắn mạch trong hệ thống điện.

  pdf60p luuvanthang797979 21-02-2014 551 175   Download

 • Kết quả thu được như sau: Ngắn mạch một pha chạm đất, dòng ngắn mạch là 10.135pu góc pha là -82.43, các kết quả điện áp và dòng khác trên các bus như sau: Điện áp các bus: khi ngắn mạch 1 pha thì điện áp của pha đó tại điểm ngắn mạch sẽ bằng không, có cũng là điện áp tại các bus của 2 pha còn lại.

  pdf50p truongphat69 28-03-2011 86 12   Download

 • ác dạng hư hỏng thường xảy ra đối với máy biến áp (MBA). Ngắn mạch nhiều pha trong các cuộn dây máy biến áp. Sự cố một pha trong máy biến áp. Có hai trường hợp. + Các vòng dây trong cùng một pha chạm nhau. + Chạm đất và ngắn mạch chạm đất (chạm vỏ).Cách điện giữa các lá thép của mạch từ bị phá huỷ, dòng điện xoáy quá lớn đốt cháy lõi thép. Vỏ máy biến áp hỏng dẫn đến mức dầu trong máy biến áp tụt quá mức cho phép gây nên phát nóng cục bộ....

  pdf5p vdau14 17-10-2010 334 152   Download

 • các loại bảo vệ được đặt cho máy biến áp: Trạm biến áp 110 kV Vân Đình gồm có 2 máy biến áp 3 pha 3 cuộn dây 110/ 35/ 10-22 kV, làm việc độc lập công suất mỗi máy là 25 MVA 3.2.1. Những hư hỏng thường xảy ra đối với MBA. a. Hư hỏng bên trong MBA bao gồm: + Chạm chập giữa các vòng dây. + Chạm chập giữa các pha với nhau. + Ngắn mạch giữa các cuộn dây + Hưhỏng bộ phận chuyển đổi đầu phân áp. + Thùng dầu bị rò dỉ. b. Hư...

  pdf7p vdau14 26-10-2010 403 112   Download

 • Mục đích của việc tính ngắn mạch một pha là để làm cơ sở cho việc lựa chọn và kiểm tra độ nhạy của các CB, MC, Rơle bảo vệ,… Vì vậy trong trường hợp này thì trái ngược lại với trường hợp tính ngắn mạch ba pha là ta cần biết trị số bé nhất của dòng diện sự cố. Do vậy mà khi tính toán ngắn mạch một pha ta cần lưu ý: - Phải xét đến điện trở của tất cả các thành phần. - Nhân điện áp tính toán với hệ số nhỏ hơn 1 ( thường...

  pdf5p chicominhem21 19-09-2010 165 82   Download

 • Thời gian tác động của chức năng 51 BV3. Giả sử thời gian cắt ngắn mạch lớn nhất là 1 sec. Vậy để đảm bảo tính chọn lọc từng cấp thì thời gian tác động của chức năng 51 BV3: t = tcdd + Δt = 1,0 + 0,3 = 1,3 sec Dòng điện đặt phục vụ cho chức năng 51 BV3: Dòng điện đặt cho chức năng 51: I* d 2,3204 1,162 2 Vì bảo vệ rơ le chỉ làm tròn đến 0,01 nên chọn I*đ = 1,17 Vậy thông số cần cài đặt cho chức năng 51 BV3:...

  pdf9p vdau14 26-10-2010 150 55   Download

 • Xét điểm ngắn mạch nằm ngoài vùng bảo vệ MBA tại N2. Tại điểm ngắn mạch này chỉ có dòng điện chạy qua BI1 và BI2, không có dòng TTK vì phía trung áp 35 kV của MBA TN đấu không nối đất. Vậy ta chỉ xét dạng N(2). Sơ đồ thay thế: X HT HT BI1 BI2 Dòng điện pha chạy qua BI1 cũng chính là dòng ngắn mạch chạy qua BI2: If(BI1) = If(BI2) = If / 2 = 12,83/ 2 = 6,415 Theo quy ước về dấu thì dòng điện qua BI1 mang dấu (+), còn dòng qua BI2 sẽ mang...

  pdf6p vdau14 26-10-2010 133 49   Download

 • chế độ HTĐ min trạm biến áp có 1 máy biến áp làm việc độc lập Sơ đồ thay thế thành phần TTT và TTN: XOHT 0,0142 Xét điểm ngắn mạch nằm ngoài vùng bảo vệ MBA tại N1. Tại điểm ngắn mạch này chỉ có dòng thành phần TTK đi qua BI1 do vậy ta chỉ xét các dạng ngắn mạch N(2), N(1), N(1;1) Sơ đồ thay thế thành phần TTT và TTN: XHT HT

  pdf5p vdau14 26-10-2010 182 47   Download

 • tại điểm ngắn mạch này chỉ có dòng điện đi qua BI1 và BI2. Không có dòng TTK vì phía trung áp 35kV của MBA tự ngẫu đấu sao (Y) không nối đất. Vì vậy ta chỉ xét dạng ngắn mạch N(2). XO = 0,0145 + 0,105 = 0,1195 Dòng điện tại điểm ngắn mạch chính là dòng điện pha chạy qua BI1 và BI2: I f ( BI 1 ) I f ( BI 2 ) 3 E 3 1 . 7,247 2 X 1 2 0,1195 Theo quy ước về dấu dòng điện, dòng qua BI1 mang dấu...

  pdf7p vdau14 26-10-2010 142 45   Download

 • Điểm ngắn mạch N2 N2 BI1 6,415 0 6,415 BI2 - 6,415 0 - 6,415 BI3 0 0 0 N2 If I0 I1 + I2 Điểm ngắn mạch N'2 N (2) BI1 6,415 0 6,415 BI2 0 0 0 BI3 0 0 0 N2’ If I0 I1 + I2 Điểm ngắn mạch N3 N(3) BI1 4,352 BI2 0 BI3 - 4,352 N3 If I0 I1 + I2 0 4,352 Điểm ngắn mạch N'3 0 0 0 - 4,352 N3’ If I0 I1 + I2 N(3) BI1 4,352 0 4,352 BI2 0 0 0 BI3 0 0 0 2.5.3. Chế độ HTĐ min trạm biến áp có 1 máy biến...

  pdf8p vdau14 26-10-2010 97 21   Download

 • Dạng ngắn mạch N(3). Dòng điện pha tại điểm ngắn mạch chính là dòng qua BI1. If(BI1) = E/ X1 = 1/ 0.01126 = 88,8099 Dạng ngắn mạch N(1). Dòng điện các thành phần thứ tự tại điểm ngắn mạch. I0 = I1 = I2 = 29,833 Dòng điện các thành phần đối xứng qua BI1. I1(BI1) = I2(BI1) = 29,833 I 0 ( BI1 ) I 0 . (XC  X H ) 0,17 29,833. 27,900 ( X C  X H )  X OHT 0,17  0,01177 Dòng điện pha sự cố....

  pdf5p vdau14 26-10-2010 129 20   Download

 • (NB) Giáo trình Cơ sở kỹ thuật điện I được biên soạn theo đề cương chi tiết đã được thông qua và dựa theo kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy ở Khoa Điện - Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng. Giáo trình trình bày những đặc trưng, những phương pháp tính toán, tổng hợp những hiện tượng trong hệ tuyến tính hệ số hằng ở chế độ xác lập điều hòa một pha và ba pha; trình bày về các quan hệ tuyến tính, về lý thuyết mạng một cửa, lý thuyết mạng hai cửa, mạch lọc điện. Cuối giáo trình là các bài tập và đáp áp số tương ứng với mỗi chương của giáo trình để sinh viên có thể tự làm và đối chiếu kết quả.

  pdf149p ngocluu84 15-03-2014 496 146   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tính toán ngăn mạch một pha
p_strCode=tinhtoannganmachmotpha

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2