intTypePromotion=3

Tổ chức bộ máy nhà nước

Xem 1-20 trên 1497 kết quả Tổ chức bộ máy nhà nước
 • Tài liệu "Đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước trong Hiến pháp sửa đổi" trình bày những vấn đề xác định các cơ quan trong bộ máy nhà nước, củng cố địa vị pháp lý của Chủ tịch nước, quan hệ giữa trung ương và địa phương xét từ phương diện tổ chức và vận hành của bộ máy nhà nước,....

  pdf9p bach_nhat 27-02-2012 207 57   Download

 • Nội dung của cuốn "Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Tổ chức bộ máy nhà nước theo Hiến pháp năm 2013" gồm có 7 chuyên đề, đó là: Các chuyên đề chung, các chuyên đề về Quốc hội, các chuyên đề về Chế định Chủ tịch nước, các chuyên đề về Chính phủ, các chuyên đề về Tư pháp, các chuyên đề về Chính quyền địa phương và các chuyên đề về các thiết chế Hiến định độc lập. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf129p nganga_07 13-10-2015 88 36   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Khảo cứu kinh tế và tổ chức bộ máy nhà nước triều Nguyễn - Những vấn đề đặt ra hiện nay, phần 2 trình bày các nội dung: Tổ chức bộ máy nhà nước triều Nguyễn, nghiên cứu triều Nguyễn và những thực tiễn của đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf150p doinhugiobay_01 11-11-2015 88 35   Download

 • Phần 1 Tài liệu Khảo cứu kinh tế và tổ chức bộ máy nhà nước triều Nguyễn - Những vấn đề đặt ra hiện nay cung cấp cho người đọc các nội dung phần Khảo cứu kinh tế Việt Nam dưới triều Nguyễn bao gồm: Ruộng đất và nông nghiệp Việt Nam dưới triều Nguyễn, công thương nghiệp dưới triều Nguyễn, những diễn biến kinh tế Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf92p doinhugiobay_01 11-11-2015 89 31   Download

 • Mời bạn đọc cùng tham khảo phần 1 Tài liệu Tư tưởng phân chia quyền lực nhà nước với việc tổ chức bộ máy nhà nước ở một số nước của Nhà xuất bản Tư pháp của Tiến sỹ Luật học Nguyễn Thị Hồi, giảng viên bộ môn Lịch sử chính trị - pháp lý, Trường Đại học Luật Hà Nội.

  pdf108p lalala7 07-12-2015 77 19   Download

 • Giáo trình Hiến pháp và luật tổ chức bộ máy nhà nước trình bày các nội dung cơ bản của Hiến pháp - Đạo luật cơ bản của nhà nước về tổ chức nhà nước, bao gồm các vấn đề chính trị, quyền lực chính trị, cơ sở kinh tế - xã hội của nhà nước, giới thiệu về tổ chức và hoạt động của các cơ quan trong bộ máy nhà nước Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf162p violympus 12-03-2019 6 2   Download

 • Tài liệu công chức Bộ máy nhà nước gồm có 5 chuyên đề, trình bày như sau: Bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chức năng, nhiệm vụ của chính phủ, văn bản quản lý nhà nước và kỹ năng soạn thảo văn bản,...Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc59p vuagiacoi 13-12-2010 3339 982   Download

 • Với mong muốn đáp ứng nhu cầu tìm hiểu một cách cụ thể và có hệ thống về lịch sử ra đời và phát triển của tư tưởng phân chia quyền lực nhà nước cũng như sự thể hiện và áp dụng tư tưởng này trong thực tiễn tổ chức bộ máy nhà nước trên thế giới, mời các bạn cùng tham khảo nội dung Tài liệu qua phần 2 sau đây.

  pdf191p lalala7 07-12-2015 86 18   Download

 • Trong suốt hai thế kỉ từ khỉa đời, tổ chức bộ máy nhà nước Mỹ luôn vững chắc và ổn định. Tuy còn một số điểm song có thể nói, tại Mỹ học thuyết phân chia quyền lực được áp dụng thành công nhất. Đề tài: Đánh giá việc áp dụng học thuyết Phân chia quyền lực trong bộ máy nhà nước Mỹ ở trung ương theo Hiến pháp 1788 sau đây sẽ tập trung làm rõ vấn đề này.

   

  doc7p maiduc1905 17-05-2015 134 17   Download

 • Trên thực tế vai trò, chức năng, trách nhiệm của tổ chức bộ máy đã từng bước được đổi mới, điều chỉnh, bổ sung theo yêu cầu quản lý nhà nước và quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý, thực hiện chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần,

  pdf48p hallo 01-03-2009 2232 600   Download

 • Tài liệu Tổ chức bộ máy các cơ quan trong chính quyền thuộc địa ở Việt Nam qua Tài liệu và tư liệu lưu trữ (1862 - 1945) được biên soạn từ nguồn Tài liệu và tư liệu tiếng Pháp nhằm giới thiệu về tổ chức bộ máy chính quyền cũng như những thay đổi về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan qua các giai đoạn. Tài liệu được chia làm 2 phần. Dưới đây là nội dung phần 1 của Tài liệu. Hãy tham khảo nhé để nắm chi tiết nội dung của Tài liệu.

  pdf459p votinhdon91 05-09-2014 136 75   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 Tài liệu Tổ chức bộ máy các cơ quan trong chính quyền thuộc địa ở Việt Nam qua Tài liệu và tư liệu lưu trữ (1862 - 1945) bao gồm nội dung từ nghị định thứ 312 trở đi. Đón đọc nội dung 2 phần Tài liệu để hiểu rõ về việc thiết lập bộ máy tổ chức các cơ quan trong chính quyền thuộc địa ở Việt Nam thời kì 1862 đến 1945. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf340p votinhdon91 05-09-2014 141 65   Download

 • Hiện nay chúng ta đang nghiên cứu, sửa đổi Hiến pháp, trong đó có nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước. Việc nghiên cứu cơ cấu tổ chức của chính quyền Trung ương, cơ cấu tổ chức chính quyền cấp dưới và chính quyền địa phương của các nước trên thế giới trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết và có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn.

  pdf10p eight_12 06-03-2014 254 63   Download

 • Bài giảng Bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa nêu lên khái quát về bộ máy nhà nước; bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hoàn thiện, đổi mới tổ chức và hoạt động bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Với các bạn chuyên ngành Chính trị thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf9p cocacola_07 10-11-2015 265 55   Download

 • Bài giảng Môn Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam: Bài 1 do ThS. Phan Nguyễn Phương Thảo biên soạn sau đây cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm về bộ máy nhà nước; các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam; bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam qua bốn bản Hiến pháp.

  ppt134p cocacola_07 10-11-2015 120 34   Download

 • Mời các bạn tham khảo Tài liệu Thể chế nhà nước của các quốc gia trên thế giới của tác giả Nguyễn Chu Dương qua phần 1 sau đây. Nội dung Tài liệu giới thiệu sự hình thành và cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới (194 quốc gia và trên 50 vùng lãnh thổ), nằm trên năm châu lục: Á, Âu, Mỹ, Phi, Đại Dương.

  pdf447p lalala7 07-12-2015 103 28   Download

 • Nội dung của Tài liệu tập trung giới thiệu sự hình thành và cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới (194 quốc gia và trên 50 vùng lãnh thổ), nằm trên năm châu lục: Á, Âu, Mỹ, Phi, Đại Dương. Sau phần trình bày khái quát về các đặc trưng cơ bản của các châu lục. Tài liệu giới thiệu về tổ chức bộ máy nhà nước của các quốc gia trong từng châu, theo thứ tự chữ cái La-tinh.

  pdf427p lalala7 07-12-2015 76 26   Download

 • Bài tiểu luận này có 7 phần được trình bày như sau: Hoàn cảnh ra đời của bộ máy nhà nước (BMNN); Các cấp hành chính của BMNN theo Hiến pháp 1946 và Hiến pháp 1959; Hệ thống các cơ quan thành lập của BMNN theo Hiến pháp 1946 và Hiến pháp 1959; Điểm khác biệt nữa trong BMNN theo Hiến pháp 1946 so với Hiến pháp 1959 là về nguyên thủ quốc gia; Con đường hình thành hệ thống các cơ quan quyền lực; Nguyên tắc tổ chức và hoạt động;

  doc14p hrm2014 09-12-2017 172 19   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu khái quát về bộ máy nhà nước; bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam; hoàn thiện, đổi mới tổ chức và hoạt động bộ máy nhà nước Việt Nam được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Chuyên đề 4: Bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa".

  ppt23p nhat_thanh9x 06-06-2016 58 13   Download

 • Những điểm mới trong tổ chức bộ máy nhà nước qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 Sự phân tích trên đây cho thấy trong đời sống cộng đồng, để bảo đảm một cách hài hoà các lợi ích thì hành vi của con người cần phải được điều chỉnh. “Điều chỉnh” theo nghĩa của từ là sửa đổi, sắp xếp lại ít nhiều cho đúng hơn, cân đối hơn, phù hợp hơn.

  pdf6p bravetocxu 26-04-2013 43 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword= Tổ chức bộ máy nhà nước
p_strCode=tochucbomaynhanuoc

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản