intTypePromotion=1
ADSENSE

Tổ chức nền kinh tế

Xem 1-20 trên 2653 kết quả Tổ chức nền kinh tế
 • Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được đảng ta nêu lên trên cơ sở tổng kết và khái quát từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam kết hợp với nghiên cứu và tham khảo kinh nghiệm Trung Quốc về phát triển nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa Bản chất của mô hình inh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là kiểu tổ chức nền kinh tế thị trường hiện đại văn minh nhằm chuyển sang xã họi hậu công nghiệp và nền kinh tế...

  pdf18p window1234 12-12-2012 153 47   Download

 • Nội dung chương 1 - Khái quát chung về kinh tế học và nền kinh tế trình bày một số khái niệm, ba vấn đề kinh tế cơ bản của một nền kinh tế, các hình thức tổ chức nền kinh tế. Mời bạn đọc tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf18p lalala02 12-11-2015 69 2   Download

 • Nội dung trình bày: Khái niệm; tiêu chí phản ánh; nhận dạng phát triển ở nước ta. I. Khái niệm Nền kinh tế tri thức, còn gọi là kinh tế dựa vào tri thức (KBE - Knowledge - Based Economy) là nền kinh tế chủ yếu dựa vào tri thức, trên cơ sở phát triển khoa học và công nghệ cao. OECD (Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế) dịch nghĩa: "Nền kinh tế tri thức là nền kinh tế ngày càng phụ thuộc trực tiếp vào việc sản xuất phân phối và sử dụng tri thức và thông tin" (OECD 1996)...

  doc5p noconona 05-06-2010 1048 337   Download

 • Mục đích của bài viết là mong một phần làm sáng tỏ, nêu bật nên được tầm quan trọng của quan hệ tín dụng trong nền kinh tế thị trường nói chung và đặc biệt là quan hệ tín dụng trong nền kinh thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam nói riêng thông qua việc phân tích bản chất , chức năng, vai trò cũng như các hình thức tồn tại của quan hệ tín dụng , đồng thời có đặt nó trong điều kiện cụ thể của nước ta -một nước đang ở trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa...

  doc7p trinhthiutha 06-02-2010 647 208   Download

 • Nền kinh tế nước ta là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là một kiểu tổ chức nền kinh tế mà trong đó, sự vận hành của nó vừa tuân theo những nguyên tắc và quy luật của bản thân hệ thống kinh tế thị trường, lại vừa bị chi phối bởi những nguyên tắc và những quy luật phản ánh bản chất xã hội hoá-xã hội chủ nghĩa. Do đó, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN vừa mang tính chất chung, phổ biến đó là “tính kinh tế thị trường” vừa mang tính...

  doc116p missyou283 02-06-2013 1103 168   Download

 • Tài liệu tham khảo về quản lý - Logistics vai trò trong nền kinh tế và tổ chức

  ppt14p noodn01 11-06-2011 458 115   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "phép biện chứng về mối liên hệ phố biến và vận dụng phân tích mối liên hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p kungfu_gautruc 20-07-2010 287 77   Download

 • Dưới góc độ chủ sở hữu, doanh nghiệp được gọi là Doanh nghiệp nhà nước khi Nhà nước là chủ sở hữu. Theo mô hình chủ nghĩa xã hội truyền thống, sở hữu Nhà nước (sở hữu toàn dân) được thiết lập ngoài ý nghĩa chính trị là xoá bỏ bóc lột, về mặt kinh tế nó được dựa trên dự báo có hiệu quả cao hơn so với sở hữu tư nhân. Trên nền tảng sở hữu toàn dân về tư liệu sản xuất, Nhà nước tổ chức nền kinh tế có kế hoạch, hiệu quả hơn nền kinh...

  pdf31p huemanvdoc 25-11-2009 242 76   Download

 • Đề tài: Vai trò của thuế trong nền kinh tế thị trường. Liên hệ việc phát huy các vai trò đó trong nền kinh tế hiện nay. Khái niệm về thuế: Thuế là một khoản thu có tính chất bắt buộc, được quy định bởi pháp luật do các tổ chức và cá nhân thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của Nhà nước vì lợi ích chung.

  ppt20p lenazuki 10-04-2013 298 59   Download

 • Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng Cộng Sản Việt Nam, nước ta chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thiết khách quan: Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thực chất là nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế hàng hoá là một kiểu tổ chức kinh tế - xã hội, mà trong đó sản phẩm sản xuất ra...

  doc0p tengteng2 12-11-2011 142 51   Download

 • Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận triết học, triết học Mac Lenin, máy móc đại công nghiệp, vai trò của nó đối với nền kinh tế Việt Nam,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  doc15p hpnguyen18 03-07-2018 194 36   Download

 • Phần 1 Tài liệu Tính năng động của nền kinh tế Hàn Quốc giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Dẫn nhập, phát triển kinh tế Hàn Quốc vào những năm 50-60, các kế hoạch phát triển 5 năm - Sự khái quát, tổ chức công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf101p doinhugiobay_05 01-12-2015 184 36   Download

 • Phần 1 Tài liệu Nền kinh tế tri thức - Nhận thức và hành động - Kinh nghiệm của các nước phát triển và đang phát triển cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nền kinh tế tri thức, chính Tài liệu công cho một nền kinh tế tri thức; khoa học, công nghệ, và công nghiệp của tổ chức OEDC - Bảng ghi điểm năm 1999. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf114p doinhugiobay_05 01-12-2015 109 30   Download

 • Bài giảng chương 1 khái quát chung về kinh tế học và nền kinh tế. Chương này trình bày một số nội dung cơ bản sau: Một số khái niệm, một số khái niệm và quy luật kinh tế cơ bản, ba vấn đề kinh tế cơ bản của một nền kinh tế, các hình thức tổ chức nền kinh tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p allbymyself_10 24-02-2016 171 26   Download

 • Bài viết "Các tổ chức xã hội tự nguyện ở nông thôn và vai trò trợ giúp xã hội trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi: Nghiên cứu trường hợp tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Tây" trình bày về các tổ chức xã hội tự nguyện và vai trò trợ giúp xã hội, các tổ chức xã hội tự nguyện ở nông thôn và vai trò trợ giúp xã hội trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi,...

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 84 10   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Nhận diện nền kinh tế mới toàn cầu hóa, phần 2 trình bày các nội dung về WTO - Đối mặt với những mâu thuẫn như: Vấn đề nông nghiệp, vấn đề sở hữu tri thức, hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf74p doinhugiobay_05 01-12-2015 44 8   Download

 • Luận án "Phát triển tập đoàn hóa chất Việt Nam trong nền kinh tế thị trường" nghiên cứu làm rõ lý luận phát triển của tập đoàn kinh tế trong nền kinh tế thị trường từ góc độ tổ chức và quản lý, đánh giá thực trạng phát triển của tập đoàn hóa chất Việt Nam; từ đó đề ra giải pháp phát triển tập đoàn hóa chất Việt Nam trong nền kinh tế thị trường. Mời các bạn tham khảo.

  pdf195p sutihana 06-12-2016 44 5   Download

 • Nền kinh tế phi chính thức bao gồm hơn một nửa lực lượng lao động toàn cầu và hơn 90% doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trên toàn thế giới. Tỷ lệ cao của nền kinh tế phi chính thức là một thách thức lớn với quyền của người lao động, doanh nghiệp, doanh thu, phạm vi hành động của chính phủ. Vì vậy việc chuyển đổi nền kinh tế phi chính thức sang nền kinh tế chính thức là một việc làm cần thiết. Tại bài viết này, Tổ chức lao động quốc tế (ILO) trình bày nguyên nhân của phi chính thức và những chiến lược, chính sách của họ để chính thức hóa nền kinh tế phi chính thức.

  pdf5p sabiendo 24-12-2019 46 3   Download

 • Bài giảng Tổ chức và doanh nghiệp trong nền kinh tế giải thích vai trò của tổ chức, đặc biệt là doanh nghiệp trong nền kinh tế; hướng dẫn cho sv kỹ năng thiết lập mục tiêu học tập và khả năng làm việc nhóm.

  pdf47p maiyeumaiyeu25 16-12-2016 33 2   Download

 • Nghiên cứu mối quan hệ giữa thị trường sức lao động với thất nghiệp và tính tất yếu khách quan của thất nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Luận án tìm hiểu một số vấn đề về thất nghiệp như: khái niệm về thất nghiệp, người thất nghiệp và ảnh hưởng của nó đối với đời sống xã hội.

  pdf241p angicungduoc10 16-03-2021 18 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tổ chức nền kinh tế
p_strCode=tochucnenkinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2