intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tổ chức nền kinh tế

Xem 1-20 trên 2845 kết quả Tổ chức nền kinh tế
 • Giáo trình Kinh tế du lịch (Ngành: Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Trình độ: Cao đẳng) được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản và có hệ thống kỹ năng về tổ chức quản lý kinh doanh du lịch, mang tính nền tảng; để từ đó người học có thể tiếp tục học tập và nghiên cứu sâu hơn theo chuyên ngành kinh doanh khách sạn, hoặc có thể kinh doanh lữ hành hay hướng dẫn du lịch.

  pdf117p diepkhinhchau 18-09-2023 0 0   Download

 • Bài viết Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định áp dụng công nghệ blockchain vào hoạt động doanh nghiệp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định áp dụng công nghệ blockchain thông qua tổng quan nghiên cứu và phỏng vấn sâu các nhà quản trị doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam.

  pdf15p vimulcahy 18-09-2023 0 0   Download

 • Bài viết Khối ngân hàng nước ngoài đóng vai trò tích cực trong việc phát triển bền vững nền kinh tế Việt Nam trình bày nhận diện thị phần của khối ngân hàng nước ngoài tại nền kinh tế Việt Nam; Chiến lược hoạt động của khối ngân hàng nước ngoài tại nền kinh tế Việt Nam.

  pdf11p vimulcahy 18-09-2023 0 0   Download

 • Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Phát triển giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

  pdf112p minhquan0690 14-09-2023 0 0   Download

 • Bài viết Phát triển thanh toán trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế số tại Việt Nam hiện nay tập trung làm rõ các nội dung trên, đề xuất các khuyến nghị có tính cấp bách và ý nghĩa thiết thực đối với nền kinh tế Việt Nam hiện nay và sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính truyền thống, tiến hành tổng hợp, phân tích, so sánh, đánh giá dựa trên các nguồn tài liệu và số liệu thứ cấp của các cơ quan, tổ chức, từ đó, đưa ra nhận xét và khuyến nghị theo chủ đề nói trên.

  pdf8p vifriedrich 06-09-2023 1 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu sáng kiến nhằm nghiên cứu những vấn đề lí luận và thực tiễn có liên quan đến đề tài: Phương pháp dạy học tích cực, các ứng dụng thiết kế video trên điện thoại thông minh,các nền tảng chia sẻ video; Xác định quy trình thiết kế và tổ chức bài học tạo video hỗ trợ bài giảng tích cực. Vận dụng quy trình thiết kế và tổ chức dạy học tích cực phần Sinh học tế bào(Sinh học 10).

  pdf54p tueman08 21-08-2023 4 3   Download

 • Giáo trình "Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trình độ: Cao đẳng)" được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên trình bày được những kiến thức cơ bản của lĩnh vực tài chính: Những vấn đề chung về tài chính, về hoạt động của ngân sách nhà nước, về hoạt động của thị trường tài chính; nắm được những nội dung cơ bản về tiền tệ; tín dụng, bảo hiểm; về hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác tồn tại trong nền kinh tế thị trường;...

  pdf86p kimphuong1124 23-08-2023 4 3   Download

 • Giáo trình "Lý thuyết tài chính - tiền tệ (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trình độ: Trung cấp)" được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên trình bày được những kiến thức cơ bản của lĩnh vực tài chính: Những vấn đề chung về tài chính, về hoạt động của ngân sách nhà nước, về hoạt động của thị trường tài chính; nắm được những nội dung cơ bản về tiền tệ; tín dụng, bảo hiểm; về hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác tồn tại trong nền kinh tế thị trường;...

  pdf88p kimphuong1124 23-08-2023 3 1   Download

 • Bài viết "Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế: Hướng đi đúng cho sự phát triển bền vững" trình bày nền kinh tế Việt Nam đã có bước phát triển mới thực chất hơn, chất lượng tăng trưởng đi vào chiều sâu, năng suất lao động tăng và các trọng tâm cơ cấu lại của nền kinh tế như đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước (DNNN), hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD)... đều có chuyển biến rõ rệt. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p tethientran 27-07-2023 1 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia "Kinh tế Việt Nam năm 2020 và triển vọng năm 2021" phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước bị ảnh hưởng bởi đại dịch; Tái cơ cấu tổ chức tín dụng góp phần phát triển bền vững nền kinh tế ứng phó với đại dịch: Dự báo và khuyến nghị cho thời gian tới;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf352p trankora06 12-07-2023 3 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Kỷ yếu hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ khối trường kinh tế và kinh doanh năm 2022 (ICYREB 2022) "Sức chống chịu, khả năng phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Các nhân tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo đa chiều ở việt nam; các nhân tố ảnh hưởng tới khoảng cách kỳ vọng trong kiểm toán tại Việt Nam; các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiết kiệm của sinh viên đại học Việt Nam; các yếu tố ảnh hưởng đến tổ chức kế toán quản trị hàng tồn kho trong các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam;...

  pdf305p trankora06 12-07-2023 1 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp - Chương 1: Doanh nghiệp và tổ chức hoạt động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức tổng quan bao gồm: doanh nghiệp - chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu; các hình thức tổ chức doanh nghiệp; doanh nghiệp là một đơn vị sản xuất, một đơn vị phân phối; cơ chế hoạt động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf23p lyhany 04-07-2023 1 1   Download

 • Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 1 Giới thiệu tổng quan về Thị trường tài chính, với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày các loại thị trường trong nền kinh tế thị trường; Phân biệt được tài sản tài chính so với những loại tài sản khác; Trình bày khái niệm, chức năng, phân loại thị trường tài chính; Trình bày và phân biệt các loại hàng hóa được giao dịch trên thị trường tài chính.

  pdf21p chankora08 04-07-2023 4 1   Download

 • Bài viết Cơ hội việc làm gắn với phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam tập trung làm rõ một số vấn đề về cơ hội việc làm gắn với NLTT trên cơ sở tư liệu của các tổ chức trong và ngoài nước; theo đó, để mở rộng các loại hình việc làm và nâng cao khả năng tiếp cận các cơ hội việc làm mới đòi hỏi Nhà nước phải có các chính sách phát triển mang tính tổng thể, ưu tiên các công cụ khuyến khích đầu tư theo chuỗi giá trị sản phẩm, kết hợp với phát triển nguồn nhân lực có tính chủ động, phù hợp với năng lực của từng ngành và lãnh thổ.

  pdf8p vinebula 02-06-2023 3 3   Download

 • Thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử là xu hướng tất yếu trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đang đẩy mạnh phát triển nền kinh tế số, công nghệ số. Bài viết tập trung trình bày mục tiêu và giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam.

  pdf3p vinebula 02-06-2023 2 2   Download

 • Giáo trình Kinh tế thương mại: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau đây: Kinh tế, tổ chức và quản lý thương mại trong nền kinh tế quốc dân; Bản chất kinh tế của thương mại; Lý thuyết thương mại; Quá trình phát triển thương mại;... Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.

  pdf349p mitmit02 29-05-2023 4 4   Download

 • Giáo trình "Địa lí kinh tế - xã hội thế giới" được biên soạn nhằm giúp sinh viên nắm được những vấn đề khái quát chung của nền kinh tế thế giới cũng như sự phát triền kinh tế ở một số quốc gia tiêu biểu với những điều kiện tự nhiên, xã hội khác nhau, thành quả đạt dược, nguyên nhân thành công. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf56p besfriend03 08-05-2023 4 1   Download

 • Bài viết Thị trường vàng sau Nghị định 24 và một số khuyến nghị phân tích bối cảnh ra đời của Nghị định 24, sẽ đánh giá những kết quả đạt được của Nghị định cho đến nay trên các phương diện: (i) cơ cấu lại thị trường vàng và giảm thiểu “vàng hóa” nền kinh tế, (ii) ổn định giá vàng, giảm thiểu tác động của giá vàng đến ổn định kinh tế vĩ mô, từ đó nêu một số kiến nghị về quản lý thị trường vàng trong bối cảnh hiện nay.

  pdf12p vifalcon 16-05-2023 2 1   Download

 • Bài viết "Vai trò của hệ thống ngân hàng trong bối cảnh mới của nền kinh tế Việt Nam" tập trung phân tích một số nội dung chủ yếu của thực trạng trên, đưa ra một số khuyến nghị giải pháp có liên quan.

  pdf9p nguyenvanhung2000@gmail.com 05-05-2023 2 1   Download

 • Bài viết đã tập trung làm rõ thực trạng diễn biến nợ xấu của hệ thống Tổ chức dụng Việt Nam trong hơn 2 năm qua. Bài viết cũng đã phân tích nhiều biện pháp các Ngân hàng thương mại Việt Nam hỗ trợ các doanh nghiệp bị tác động mạnh bởi đại dịch, như điều chỉnh kỳ hạn nợ, giãn nợ, giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, hạn chế sự gia tăng của nợ xấu, góp phần hỗ trợ tăng trưởng nền kinh tế.

  pdf9p nguyenvanhung2000@gmail.com 05-05-2023 2 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tổ chức nền kinh tế
p_strCode=tochucnenkinhte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2