intTypePromotion=1
ANTS

Tổ hợp thống kê

Xem 1-20 trên 2479 kết quả Tổ hợp thống kê
 • Được dùng nhiều trong các cuộc điều tra thống kê, nhất là trong điều tra chọn mẫu.Là phương pháp cơ bản để tiến hành tổng hợp thống kê.Là một trong các phương pháp quan trọng của phân tích thống kê. Là cơ sở để vận dụng các phương pháp thống kê khác

  ppt54p hocnua_hocmai_9x 15-05-2010 216 74   Download

 •   Giáo trình Toán học trong hoạt động Thư viện - Thông tin (Giáo trình dành cho sinh viên Đại học và Cao đẳng ngành thư viện - thông tin và quản trị thông tin): Phần 2 gồm nội dung chương 3 và chương 4, cung cấp cho người học các kiến thức về đại số boole và các mạch tổ hợp, thống kê toán học. Cuối mỗi chương có một số bài tập chọn lọc, kèm hướng dẫn giải chi tiết, giúp sinh viên củng cố thêm lí thuyết.

  pdf150p uocvongxua03 15-07-2015 106 25   Download

 • Là việc phân chia các đơn vị của tổng thể thống kê thành các tổ (và các tiểu tổ) có tính chất khác nhau trên cơ sở căn cứ vào một (hay một số) tiêu thức nhất định.Đ c dùng nhi u trong các cu c đi u trĐược dùng nhiều trong các cuộc điều tra thống kê, đặc biệt là điều tra không toàn bộ. Là phương pháp cơ bản để tiến hành tổng hợp thống kê. Là một trong các phương pháp quan trọng của phân tích thống kê....

  ppt45p huynhbahoc 19-11-2012 127 12   Download

 • Bài giảng môn Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 2 trình bày về tổng hợp thống kê. Chương này gồm có các nội dung chủ yếu sau: Sắp xếp số liệu (đối với số liệu định lượng), biểu đồ cành lá, phân tổ thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt42p tangtuy02 06-03-2016 74 9   Download

 • Bài giảng Thống kê kinh doanh - Chương 2: Tổng hợp thống kê. Nội dung chính được trình bày trong chương gồm: Sắp xếp số liệu (đối với số liệu định lượng), biểu đồ cành lá (dùng đối với số liệu định lượng), phân tổ thống kê, bảng thống kê và đồ thị thống kê.

  ppt49p nomoney7 04-03-2017 147 9   Download

 • Chương 2 của bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế trình bày về tổng hợp thống kê. Chương này gồm có các nội dung chủ yếu sau: Sắp xếp số liệu (đối với số liệu định lượng), biểu đồ cành lá, phân tổ thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf48p namthangtinhlang_00 30-10-2015 115 7   Download

 • Chương 2 của bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế trình bày về tổng hợp thống kê với một số nội dung chủ yếu sau: Điều tra thống kê, dữ liệu thống kê, tổng hợp thống kê, sắp xếp số liệu, phân tổ thống kê,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf42p namthangtinhlang_00 30-10-2015 116 6   Download

 • 1. GIỚI THIỆU KHÁI NIỆM: TRONG THỐNG KÊ, CHỈ SỐ LÀ CHỈ TIÊU SỐ TƯƠNG ĐỐI, BIỂU HIỆN QUAN HỆ SO SÁNH (THEO THỜI GIAN, KHÔNG GIAN VÀ THEO KẾ HOẠCH) GIỮA HAI MỨC ĐỘ NÀO ĐÓ CỦA MỘT HIỆN TƯỢNG KINH TẾ - XÃ HỘI.

  ppt44p lehoang_0104 01-09-2011 433 100   Download

 • Thống kê học ra đời, phát triển theo nhu cầu thực tiễn của xã hội và là một trong những môn khoa học xã hội có lịch sử lâu đời nhất. Trước khi trở thành một môn khoa học độc lập, thống kê học đã có một lịch sử phát triển khá lâu. Đó là một quá trình tích lũy kinh nghiệm từ đơn giản đến phức tạp, được rút dần thành lý luận khoa học và ngày càng hoàn chỉnh. Những thành tựu nổi bật của khoa học tự nhiên trong thế kỷ XVIII, đặc biệt là sự ra đời của lý thuyết xác suất...

  doc25p manhcuong193 16-12-2012 361 95   Download

 • Phân bổ thống kê: Là việc phân chia các đơn vị của tổng thể thống kê thành các tổ (và các tiểu tổ) có tính chất khác nhau trên cơ sở căn cứ vào một (hay một số) tiêu thức nhất định.

  ppt49p anhdoan275 13-01-2010 459 64   Download

 • 2 – Ý nghĩa của phân tổ thống kê Được dùng nhiều trong các cuộc điều tra thống kê, đặc biệt là điều tra không toàn bộ. Là phương pháp cơ bản để tiến hành tổng hợp thống kê. Là một trong các phương pháp quan trọng của phân tích thống kê.

  ppt42p page_12 15-08-2013 229 15   Download

 • Chương 2 Tổng hợp thống kê trình bày về những nội dung chính như: phân tổ thống kê, một số phương pháp tổng hợp thống kê. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf39p four_12 20-03-2014 45 6   Download

 • Tổng hợp thống kê trình bày số liệu thống kê sắp xếp số liệu thống kê, phân tổ thống kê, bảng và đồ thị thống kê.Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf54p four_12 20-03-2014 33 3   Download

 • Cơ sở logic của kỹ thuật số - phân tích mạch tổ hợp - thiết kế mạch tổ hợp - một số mạch tổ hợp thường gặp - các vi mạch tổ hợp và lưu ý khi sử dụng. Trong phần này sẽ thiết kế các mạch logic tổ hợp dùng ngôn ngữ VHDL và sử dụng thiết bị lập trình. Các mạch logic tổ hợp bao gồm mạch giải mã n đường sang m đường, mạch mã hoá m đường...

  pdf133p haidang1 21-12-2009 734 221   Download

 • Hoàn thiện công tác báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là việc làm cần thiết, có tính cấp bách và đổi mới liên tục. Nguồn thông tin này là một trong những nguồn quan trọng mà lâu nay Cục thống kê vẫn sử dụng để thu thập, tổng hợp trong hệ thống tổ chức Thống kê ngành dọc và nguồn thông tin thống kê này đã góp phần rất lớn trong việc cung cấp kịp thời thông tin về tình hình kinh tế - xã hội phục vụ cho Lãnh đạo Đảng...

  doc56p sunflower_loveny 03-05-2012 214 43   Download

 • Bài 2 Quá trình nghiên cứu thống kê, mục tiêu bài học này nhằm giúp người học nắm được những vấn đề chung nhất về điều tra thống kê, giới thiệu một số vấn đề chung về giai đoạn tổng hợp thống kê và tập trung đi sâu vào phương pháp tổng hợp số liệu thống kê đã có, giới thiệu một số vấn đề chung về giai đoạn phân tích và dự đoán thống kê.

  pdf26p canhdangxuan 03-04-2014 151 38   Download

 • Chương 2 Tổng hợp thống kê thuộc bài giảng nguyên lý thống kê kinh tế, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: số liệu thống kê, sắp xếp số liệu thống kê, phân tổ thống kê, bảng và đồ thị thống kê.

  pdf50p holoesinin 12-06-2014 117 32   Download

 • Mạch số thường được chia làm hai loại: mạch tổ hợp (combinational circuit) và mạch tuần tự (sequential circuit). Mạch tổ hợp là mạch mà các ngõ ra chỉ phụ thuộc vào các mức logic của các ngõ vào tại thời điểm đó. Mạch tổ hợp không có thuộc tính nhớ. Trong mạch tổ hợp không có bất kỳ vòng hồi tiếp nào. Sơ đồ tổng quát:

  ppt56p ducphan12216 11-05-2013 147 29   Download

 • Bài giảng chương 2 nội dung bao gồm: Sắp xếp số liệu, biểu đồ cành lá, phân tổ thống kê, bảng thống kê và đồ thị thống kê,... Mời các bạn tham khảo!

  ppt49p depthat 12-03-2014 178 18   Download

 • Giám đốc một công ty tin học dự định trả mức lương 2800000 VND/tháng cho một lập trình viên làm tại công ty với 3 năm kinh nghiệm. Để biết mức lương này đã thoả đáng chưa, ông ta tổ chức một cuộc điều tra 30 lập trình viên làm cho các công ty cạnh tranh với 3 năm kinh nghiệm. Kết quả điều tra như sau:

  ppt49p phanthihien34k10 15-03-2011 90 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Tổ hợp thống kê
p_strCode=tohopthongke

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản