intTypePromotion=1
ADSENSE

Toán phân số

Xem 1-20 trên 33882 kết quả Toán phân số
 • Bài viết Đánh giá hiệu quả các thuật toán MPPT P&O, INC và fuzzy logic trong hệ thống pin năng lượng mặt trời trình bày kết quả nghiên cứu ứng dụng các phương pháp MPPT để phân tích, mô phỏng và đánh giá một hệ thống cung cấp điện PV trong các điều kiện môi trường khác nhau. Các kết quả mô phỏng bằng MATLAB/ Simulink nhận được, cho thấy hiệu suất tĩnh và động của bộ điều khiển MPPT Fuzzy tốt hơn nhiều so với các phương pháp thông thường.

  pdf6p visherylsandber 04-07-2022 3 1   Download

 • Bài viết Áp dụng phương pháp tích phân số mô phỏng điện từ trường của trạm biến áp trình bày phương pháp tích phân số để tính toán, mô phỏng điện từ trường của một cấu trúc có vùng vỏ mỏng và hệ thống dây dẫn. Hệ thống dây dẫn được mô tả bằng hệ phương trình mạch điện, trong khi công thức tích phân phần tử bề mặt dùng để mô phỏng vùng vỏ mỏng.

  pdf5p visherylsandber 04-07-2022 2 1   Download

 • Bài viết Xác định sự mất cân bằng động trong hệ thống trục quay - ổ bi bằng thực nghiệm đề xuất một phương pháp xác định sự mất cân bằng khối lượng ở rotor bằng thực nghiệm. Tín hiệu sau khi được thu thập từ các cảm biến tiệm cận sẽ được phân tích, biến đổi để tính ma trận hệ số ảnh hưởng [C] và ma trận toàn cục [H].

  pdf5p visherylsandber 04-07-2022 3 1   Download

 • Giáo trình Quản lý dịch hại tổng hợp trong lâm nghiệp: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: giới thiệu về quản lý dịch hại tổng hợp; các nguyên lý của quản lý dịch hại tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf129p namkimcham10 04-07-2022 2 1   Download

 • Mục tiêu của bài báo cáo "Xây dựng phần mềm quản lý trung tâm Tiếng Anh" là nêu rõ các đặc tả yêu cầu của hệ thống, phân tích, thiết kế để xây dựng được phần mềm quản lý trung tâm Tiếng Anh trên phục vụ cho việc quản lý hoàn toàn tự động trên máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc37p hatbaynd01 05-07-2022 9 2   Download

 • Bài viết Nhận dạng sự cố trên lưới điện phân phối dựa trên trí tuệ nhân tạo đề xuất phương pháp nhận dạng sự cố ngắn mạch trên lưới điện phân phối dựa trên một số thuật toán trí tuệ nhân tạo. 4 dạng sự cố ngắn mạch bao gồm ngắn mạch 3 pha, ngắn mạch 2 pha, ngắn mạch 2 pha chạm đất và ngắn mạch 1 pha được tạo ra tại các điểm trên lưới điện IEEE 15 nút, mô phỏng trên Matlab.

  pdf5p visherylsandber 04-07-2022 5 2   Download

 • Bài viết Xây dựng bản đồ độ phân giải cao 3D cho xe tự hành bằng velodyne trình bày một phương pháp xây dựng bản đồ đám mây điểm sử dụng thuật toán Normal Distribution Transform (NDT) với dữ liệu thực thu được từ Velodyne. Kết quả trong bài báo đóng vai trò trong cơ sở nghiên cứu, phát triển và tích hợp với hệ thống xe tự hành tại Việt Nam.

  pdf4p visherylsandber 04-07-2022 5 1   Download

 • Bài viết So sánh tính toán nền móng theo các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành dựa vào điều kiện cường độ nghiên cứu tiến hành so sánh tính toán nền móng theo một số tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành dựa vào điều kiện cường độ đất nền. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có sự khác nhau lớn trong việc tính toán nền móng giữa các tiêu chuẩn.

  pdf5p visherylsandber 04-07-2022 3 1   Download

 • Giáo trình Phát triển ứng dụng web nhằm trang bị cho sinh viên hiểu biết một cách toàn diện và có hệ thống các kiến thức cốt lõi liên quan phát triển ứng dụng web, nắm bắt và sử dụng tốt một số công cụ và kỹ thuật hiện đại trong phát triển ứng dụng web. Phần 1 của giáo trình gồm 4 chương đầu, mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf100p britaikridanik 05-07-2022 7 1   Download

 • Giáo trình Phát triển ứng dụng web nhằm trang bị cho sinh viên hiểu biết một cách toàn diện và có hệ thống các kiến thức cốt lõi liên quan phát triển ứng dụng web, nắm bắt và sử dụng tốt một số công cụ và kỹ thuật hiện đại trong phát triển ứng dụng web. Phần 1 của giáo trình gồm 6 chương tiếp theo, mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf126p britaikridanik 05-07-2022 7 1   Download

 • Giáo trình Điện toán đám mây cung cấp cho người đọc một tiếp cận tổng thể tới các khái niệm cơ bản về điện toán đám mây, các vấn đề về lưu trữ và xử lý dữ liệu, các vấn đề về an toàn và bảo mật, các dịch vụ, kiến trúc dịch vụ, hệ giám sát, một số chủ đề nâng cao gợi mở các vấn đề nghiên cứu hiện nay trong lĩnh vực điện toán đám mây. Phần 1 của giáo trình có nội dung gồm 4 chương, mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf93p britaikridanik 05-07-2022 7 1   Download

 • Giáo trình Điện toán đám mây cung cấp cho người đọc một tiếp cận tổng thể tới các khái niệm cơ bản về điện toán đám mây, các vấn đề về lưu trữ và xử lý dữ liệu, các vấn đề về an toàn và bảo mật, các dịch vụ, kiến trúc dịch vụ, hệ giám sát, một số chủ đề nâng cao gợi mở các vấn đề nghiên cứu hiện nay trong lĩnh vực điện toán đám mây. Phần 2 của giáo trình có nội dung gồm 2 chương cuối, mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf89p britaikridanik 05-07-2022 5 1   Download

 • Bài giảng môn Tổ chức công tác kế toán được tổ chức biên soạn trong nền kinh tế chuyển biến theo yêu cầu hội nhập, hành lang pháp lý về các nội dung tổ chức công tác kế toán đang trong quá trình hoàn thiện từng bước phù hợp với các chuẩn mực kế toán quốc tế, đặc biệt chế độ kế toán hiện nay theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ra ngày 22/12/2014 đã đổi mới hơn nhiều so với trước kia. . Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây để nắm chi tiết nội dung.

  pdf83p namkimcham10 04-07-2022 14 2   Download

 • Bài giảng Tổ chức công tác kế toán giúp sinh viên nắm được những kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về tổ chức công tác kế toán bao gồm tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, tổ chức hệ thống sổ kế toán, tổ chức hệ thống tài khoản kế toán, tổ chức hệ thống báo cáo kế toán, tổ chức bộ máy kế toán trong các loại hình đơn vị sản xuất kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây để nắm chi tiết nội dung.

  pdf40p namkimcham10 04-07-2022 12 2   Download

 • Giáo trình Đại số tuyến tính và hình giải tích: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: ma trận-định thức-hệ phương trình đại số tuyến tính; không gian vectơ trên trường số thực. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf93p namkimcham10 04-07-2022 4 2   Download

 • Giáo trình Đại số tuyến tính và hình giải tích: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: ánh xạ tuyến tính; hình học giải tích. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf42p namkimcham10 04-07-2022 4 2   Download

 • Bài viết Phân tích độ tin cậy của cống tân đệ thuộc hệ thống thủy lợi Nam Thái Bình nghiên cứu giới thiệu một số giải pháp đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn về độ tin cậy cho cống Tân Đệ trong trường hợp cống cần được nâng cấp sửa chữa hoặc xây mới.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 4 0   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này là mô hình 1 công trình hố móng sâu thực tế tại khu vực Hà Nội sử dụng phần mềm PLAXIS 3D để phân tích lại chuyển vị tường theo các giai đoạn đào khi xét tới biến dạng nhỏ của đất. Mô hình đất HSSMALL (mô hình tăng bền kết hợp ứng xử trong biến dạng nhỏ của đất) sẽ được áp dụng. Kết quả tính toán sẽ được so sánh với số liệu đo nghiêng thực tế tại công trường.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 2 0   Download

 • Bài viết Khảo sát độ võng sàn bê tông cốt thép toàn khối có xét đến ảnh hưởng độ cứng dầm biên trình bày kết quả khảo sát mối quan hệ giữa độ võng ngắn hạn của bản sàn BTCT toàn khối với tỷ số độ cứng tương đối của bản và dầm biên trên cơ sở phân tích bằng phần mềm SAFE 2000 mô hình bản BTCT có kích thước và điều kiện biên khác nhau.

  pdf3p viabigailjohnson 10-06-2022 2 0   Download

 • Bài viết "Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các tham số cấu trúc tới cộng hưởng điện-từ của vật liệu THz Metamaterial không phân cực" nghiên cứu một cấu trúc đơn giản không phân cực có khả năng tạo cộng hưởng điện và cộng hưởng từ ở vùng THz. Bản chất cộng hưởng điện và từ cũng như sự phụ thuộc của các cộng hưởng này vào tham số hình học của cấu trúc được tập trung làm rõ. Kết quả mô phỏng và tính toán lý thuyết bằng mô hình mạch tương đương cũng được so sánh.

  pdf8p ngoccthanh 29-06-2022 2 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Toán phân số
p_strCode=toanphanso

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2