intTypePromotion=1
ADSENSE

Tối ưu hóa tập tin

Xem 1-20 trên 199 kết quả Tối ưu hóa tập tin
 • Việc ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin (CNTT) trong mọi hoạt động của nền kinh tế theo hướng hiệu quả hơn, tối ưu hơn đã hình thành một nền kinh tế số không biên giới, mang lại giá trị cao. Đây cũng là xu thế tất yếu của nền kinh tế toàn cầu trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 và các mô hình kinh tế truyền thống đang dần bão hoà. Kinh tế số không chỉ tạo ra quy mô lớn hơn với tốc độ tăng trưởng nhanh hơn, mà còn khiến cho các nền kinh tế thay đổi phương thức sản xuất và cấu trúc.

  pdf4p phuong62310 31-01-2023 4 1   Download

 • Nghiên cứu "Tối ưu thứ tự các Block cho mô hình AN-BEATS trong dự báo phụ tải điện ngắn hạn ở Việt Nam" tập trung vào giải quyết vấn đề là tối ưu hóa thứ tự các block mô hình dự báo N-BEATS. Đồng thời, các khối theo mùa của NBEATS được điều chỉnh bằng cách Biến đổi Fourier rời rạc. Do đó, mô hình AN-BEATS tối ưu thứ tự các block được đề xuất để dự báo phụ tải điện ngắn hạn ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p lieuyeuyeu18 23-12-2022 7 1   Download

 • Luận văn "Ứng dụng thuật toán di truyền giải bài toán đóng thùng" tập trung vào xây dựng một thuật toán di truyền để giải bài toán đóng thùng (bin packing problem), một bài toán tối ưu tổ hợp thuộc lớp bài toán NP – khó có nhiều ứng dụng trong thực tế như thiết kế lập lịch tối ưu cho công việc; sắp xếp hàng hóa kho chứa và container tối ưu; cấp phát bộ nhớ hiệu quả; hỗ trợ thiết kế các vi mạch điện tử.

  pdf123p bakerboys08 15-07-2022 16 3   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu các phương pháp tổ chức, tối ưu khai thác dữ liệu trong cơ sở dữ liệu đào tạo tín chỉ" được thực hiện nhằm nghiên cứu tổng quan về các kỹ thuật tổ chức, tối ưu truy vấn dữ liệu trong quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Tập trung chi tiết vào phân tích cấu trúc hiện tại của cơ sở dữ liệu đào tạo tín chỉ Đại học Thương mại, áp dụng các phương pháp tối ưu hóa các bó lệnh khai thác dữ liệu của Database này.

  pdf61p charaznable 06-06-2022 55 3   Download

 • Tài liệu "Đề cương ôn tập Thị trường sản phẩm tài nguyên 2" cung cấp cho học viên những câu hỏi và lời giải xoay quanh chương trình để bạn nắm được toàn bộ nội dung chính của môn học như: ưu nhược điểm của kênh tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp, phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cung sản phẩm hàng hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf20p ptrang0211 18-05-2022 34 3   Download

 • Bài báo này trình bày phương pháp chênh lệch trong xấp xỉ và hiện thực hóa một số hàm phức tạp cho các hệ thống xử lý tín hiệu số. Việc sử dụng hàm xấp xỉ tuyến tính phân đoạn, kết hợp với phương pháp chênh lệch và tối ưu hóa tham số thiết kế cho phép hiện thực hóa phần cứng các hàm phức tạp này với hiệu quả sử dụng tài nguyên phần cứng cao. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p wangziyi_1307 26-04-2022 29 1   Download

 • Nội dung đồ án gồm: Cơ sở lý thuyết; Giới thiệu về tài liệu học tập; Xây dựng website và tối ưu hóa công cụ (tìm kiếm SEO); Sử dụng email marketing để giới thiệu; Sử dụng Social marketing để giới thiệu.

  pdf20p tomjerry008 11-12-2021 27 1   Download

 • Bài viết tập trung phân tích tác động của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới 2008 đến chính sách tín dụng của hệ thống ngân hàng và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Trên cơ sở đó, giới thiệu giải pháp về lực tài trợ nội tại và cách thức tối ưu hóa tỷ lệ tăng trưởng từ lực tài trợ nội tại SFGR nhằm giúp doanh nghiệp có thể chủ động hơn về vốn trong quá trình tăng trưởng và phát triển.

  pdf15p vimackenziebezos 29-11-2021 22 1   Download

 • Tập bài giảng Cơ sơ dữ liệu phân tán được chia làm 5 chương: Chương 1 - Tổng quan về Cơ sở dữ liệu phân tán, Chương 2 - Các mức trong suốt phân tán, Chương 3 - Thiết kế cơ sở dữ liệu phân tán, Chương 4 - Biến đổi truy vấn toàn cục thành các truy vấn mảnh, Chương 5 - Tối ưu hóa các chiến lược truy xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf301p cucngoainhan3 19-11-2021 23 3   Download

 • Bài viết tập trung nghiên cứu đề xuất mô hình môi giới điện tử trong quan hệ tín dụng nhằm tối đa hóa lợi ích chung cho người đi vay dựa các đòi hỏi của người cho vay. Mô hình đề xuất liên quan đến mô hình hóa hành vi của người đi vay và người cho vay để điều phối thích hợp lượng vốn tín dụng khả dụng.

  pdf9p vivacation2711 23-10-2021 20 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm lời giải tốt nhất trong các lời giải có thể và không gian tìm kiếm lời giải của bài toán là rời rạc. Nhiều bài toán tối ưu tổ hợp có độ phức tạp tính toán cao và được phân loại thuộc lớp NP khó. Việc tìm ra lời giải tối ưu cho các bài toán này cho các hệ thống song song lớn nhất cũng không thể hoàn thành được trong giới hạn thời gian cho phép vì vậy các kỹ thuật heuristic cho việc giải các bài toán tổ hợp theo hướng xấp xỉ đã được phát triển để tìm ra các lời giải gần tối ưu (hay xấp xỉ ) trong giới hạn thời gian cho phép.

  pdf45p tomjerry001 18-10-2021 25 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là các mô hình CSDL hướng đối tượng để giải bài toán tối ưu hóa truy vấn đối tượng. Đây là vấn đề luôn được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu. Trong khuôn khổ của luận văn, tôi tập trung nghiên cứu vào phương pháp tối ưu hóa truy vấn mà hay được sử dụng nhất đặc biệt là đối với các truy vấn lồng đó là sử dụng phương pháp siêu đồ thị. Nghiên cứu các đặc trưng trong mô hình dữ liệu hướng đối tượng; Tìm hiểu các kỹ thuật xử lý truy vấn, sự biểu diễn câu truy vấn bằng ngôn ngữ truy vấn đối tượng OQL; Giới thiệu ký pháp siêu đồ thị [10] trong biểu diễn truy vấn.

  pdf80p tomjerry001 18-10-2021 18 2   Download

 • Đề tài tập trung nghiên cứu việc thiết lập và tính toán tối ưu dựa trên độ tin cậy bài toán tấm composite nhiều bằng giải thuật lặp tuần tự SORA, trong đó thuật giải tiến hóa đặc biệt cải tiến (ICDE) và phương pháp đánh giá độ tin cậy ngược bậc nhất Inv-FORM lần lượt được sử dụng để giải bài toán tối ưu và phân tích độ tín cậu trong từng vòng lặp.

  pdf119p beloveinhouse10 21-09-2021 4 0   Download

 • Giáo trình Xử lý sự cố phần mềm là môn học chuyên môn. Mục đích của giáo trình Xử lý sự cố phần mềm này là nhằm chuẩn hóa tài liệu giảng dạy và học tập cho học sinh trung cấp, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo đối với các chuyên ngành khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Nội dung giáo trình gồm 6 bài: Bài 1: Quy trình xử lý sự cố phần mềm, Bài 2: Xử lý sự cố hệ điều hành, Bài 3: Xử lý sự cố phần mềm văn phòng, Bài 4: Xử lý sự cố ứng dụng internet, Bài 5: Xử lý sự cố Email, Bài 6: Tối ưu hóa máy tính.

  doc111p lovebychance10 04-09-2021 34 3   Download

 • "Tạp chí Dầu khí – Số 5/2021" thông tin đến các bạn với một số nội dung như Đặc điểm địa mạo thời kỳ Pliocene khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông; Ứng dụng phương pháp tối ưu bề mặt đáp ứng và thiết kế thử nghiệm Box-Behnken nhằm tối ưu hóa thiết kế nứt vỉa thủy lực cho đối tượng Miocene dưới, mỏ Bạch Hổ; Quản lý chi phí đóng và hủy giếng: Một số kinh nghiệm quốc tế và thực tế áp dụng tại Việt Nam; Các phương pháp quản lý danh mục đầu tư vốn vào các doanh nghiệp khác và khuyến nghị áp dụng đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam...

  pdf77p trinhthamhodang1220 21-07-2021 29 1   Download

 • Dựa theo bối cảnh trên, căn cứ nhu cầu thực tế, đề tài nghiên cứu và triển khai được hình thành nhằm xây dựng một hệ thống lọc thư rác tiếng Việt. Hiện nay các hệ thống lọc thư rác được tích hợp sẵn đã lọc thư rác khá hiệu quả đối với thư điện tử Tiếng Anh và tuy nhiên chưa được tối ưu hóa đối với các thư điện tử tiếng Việt. Các tập luận để lọc được xây dựng chỉ cho thư tiếng Anh. Do đó, đề tài này mong muốn sẽ tối ưu và nâng cao khả năng lọc thư rác tiếng Việt.

  pdf73p justiceleague 09-06-2021 35 0   Download

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu nâng cao giúp người đọc có thể trình bày được các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu. Trình bày được khái niệm quy trình thực hiện tối ưu hóa truy vấn. Trình bày được các khái niệm phân quyền, quản trị người dùng. Trình bày được khái niệm về cơ sở dữ liệu phân tán, hệ cơ sở dữ liệu phân tán. Phân biệt được cơ sở dữ liệu phân tán và cơ sở dữ liệu tập trung.

  pdf77p solua999 05-05-2021 30 5   Download

 • "Tạp chí Thông tin khoa học và công nghệ hạt nhân: Số 65/2020" trình bày các bài viết Bước đầu đánh giá hiệu quả và tính an toàn phương pháp cấy hạt phóng xạ điều trị ung thư tuyến tiền liệt tại bệnh viện Bạch Mai; Nghiên cứu tối ưu hóa kế hoạch điều trị VMAT trong điều trị ung thư vùng đầu cổ sử dụng chùm photon 6 MV FF và FFF; Đánh giá sự khác biệt về phân bố liều khi sử dụng thuật toán tính liều AAA và Acuros XB của phần mềm eclipse so với đo đạc trong vùng có mật độ không đồng nhất trên máy Truebeam STx tại bệnh viện 108...

  pdf48p kequaidan10 05-03-2021 34 0   Download

 • Với mô hình triển khai công nghệ thông tin truyền thống của các đơn vị, doanh nghiệp thì cơ sở hạ tầng mạng, máy chủ, hệ thống, lưu trữ hoạt động một cách rời rạc, mỗi máy chủ được phân bổ cho các phòng ban khác nhau của đơn vị để chạy ứng dụng, chính vì vậy tài nguyên hệ thống không được sử dụng tối ưu, gây lãng phí, khó khăn trong quản lý và nâng cấp, mở rộng hệ thống.

  pdf7p quenchua5 17-05-2020 89 5   Download

 • Tạp chí Nghiên cứu khoa học Đại học Sao Đỏ: Số 4(59)/2017 trình bày các nội dung chính sau: Ứng dụng giải thuật di truyền (GA) để tối ưu tham số hệ mờ trong phân lớp tín hiệu điện tim, mô hình hóa hệ thống máy phát SRG - điêzen, nghiên cứu sấy thóc giống BC15 bằng máy sấy bơm nhiệt kết hợp thùng quay,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

  pdf128p vienzym2711 03-04-2020 52 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Tối ưu hóa tập tin
p_strCode=toiuuhoataptin

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2