intTypePromotion=1
ADSENSE

Tránh lỗi sơ đẳng

Xem 1-20 trên 643 kết quả Tránh lỗi sơ đẳng
 • Mục đích nghiên cứu của luận án là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về pháp luật chống CTKLM, về mô hình pháp luật chống CTKLM; phân tích, luận giải có hệ thống thực trạng các quy định pháp luật hiện hành về chống CTKLM trong bối cảnh Việt Nam đã ban hành LCT; nhận dạng các biểu hiện của hành vi CTKLM diễn ra trên thị trường hiện nay. Trên cơ sở đó đề xuất cơ chế bảo đảm thực thi có hiệu quả pháp luật chống CTKLM nói riêng và pháp luật cạnh tranh nói chung.

  pdf203p badbuddy09 29-03-2022 13 4   Download

 • Đây là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu một cách tổng quan nhất về hoạt động nhận diện và giải quyết các tranh chấp liên quan đến sử dụng nhà chung cư, từ đó có cơ sở để đề xuất những nội dung cần thiết khi xây dựng Luật chung cư tại Việt Nam. Thông qua quá trình nghiên cứu và khảo sát thực tiễn, đề tài hướng đến mục tiêu cuối cùng là kiến nghị những nội dung có chọn lọc, định hướng cho quá trình xây dựng Luật chung cư trong thời gian tới.

  pdf4p viclerkmaxwel 16-02-2022 4 0   Download

 • Hoạt động giải quyết khiếu nại về đất đai là vấn đề quan trọng và cấp bách cần được quan tâm đúng mực. Nâng cao hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại về đất đai vừa đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người dân, đảm bảo quản lý hiệu quả về đất đai, tránh thất thoát ngân sách nhà nước. Có như vậy đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao về kinh tế. Bài viết này sẽ trình bày một số vấn đề cơ bản và pháp luật giải quyết khiếu nại về đất đai. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p cucngoainhan7 08-02-2022 4 1   Download

 • Bài viết sẽ cung cấp các dẫn chứng và các số liệu liên quan tới sự đóng góp vào tăng trưởng kinh tế Việt Nam từ nguồn vốn đầu tư ODA. Trên cơ sở những kết quả mà chúng ta đã đạt được và tranh thủ những lợi thế sẵn có trong và ngoài nước để sẵn sàng đối phó những thách thức đang diễn ra cần có những giải pháp cụ thể để có thể đạt được tăng trưởng nhanh, bền vững và hiệu quả cao.

  pdf9p vihassoplattner 07-01-2022 20 6   Download

 • Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam giới thiệu với người học một số đường lối chủ yếu, cốt lõi của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng của dân tộc. Tuy nhiên, nội dung chủ yếu tập trung vào các đường lối của quá trình đổi mới. Ngoài chương mở đầu, môn học này được biên soạn thành 8 chương gồm: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945); đường lối kháng chién chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 - 1975); đường lối Công nghiệp hóa;...

  doc200p caphesuadathemtieu 06-01-2022 20 4   Download

 • Bài giảng Kỹ năng thuyết trình nhằm trang bị cho các bạn đầy đủ một số kỹ năng mềm tối cần thiết ngay từ khi các bạn còn đang trong môi trường sinh viên, nhằm giúp cho các bạn có được nhiều lợi thế cạnh tranh hơn trong quá trình học tập cũng như đi làm sau này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 bài giảng.

  pdf34p hoacomay097 06-01-2022 32 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là giúp học sinh có hiểu biết và thực hiện đúng quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; có trách nhiệm công dân trong thực hiện đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước để góp phần bảo vệ, xây dựng Tổ quốc; tôn trọng quyền, nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật; nhận thức, hành động theo lẽ phải và sẵn sàng đấu tranh bảo vệ lẽ phải, chống các hành vi, hiện tượng tiêu cực trong xã hội.

  pdf41p tomjerry009 04-01-2022 3 2   Download

 • Vấn đề về chiến tranh, quân đội và bảo vệ Tổ quốc XHCN là một trong những vấn đề được nhiều học giả nghiên cứu, với rất nhiều học thuyết. Trong đó, học thuyết Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ Tổ quốc XHCN mang tính cách mạng và khoa học sâu sắc. Đó là cơ sở lý luận để các Đảng Cộng sản đề ra chủ trương, đường lối chiến lược xây dựng nền quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

  pdf15p cucngoainhan5 08-12-2021 47 2   Download

 • Đảng ta coi đoàn kết dân tộc và tôn giáo là vấn đề có ý nghĩa chiến lược. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, trong chính sách dân tộc và tôn giáo thì việc đoàn kết dân tộc và tôn giáo có mối quan hệ biện chứng với nhau, cũng là vấn đề cần được ưu tiên hàng đầu. Bài giảng này sẽ trình bày một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và vấn đề đấu tranh phòng chống các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p cucngoainhan5 08-12-2021 52 2   Download

 • Phát triển hệ thống cảng biển đang là một trong những chiến lược hàng đầu của Việt nam tiến đến năm 2020. Với lợi thế đường bờ biển dài và điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển kinh tế biển, Việt Nam đang hướng tới việc vận dụng tối đa những tiềm năng vốn có để phát triển hệ thống cảng biển toàn diện, hiện đại, nhanh chóng hội nhập với các nước tiên tiến trong khu vực.

  pdf6p vimichaeldell 04-12-2021 8 1   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện với mong muốn tìm hiểu về hiện trạng và đánh giá về tình hình lợi nhuận của các NH TMCP đang niêm yết trên sàn chứng khoán trong những năm gần đây. Việc đánh giá, xem xét một cách khoa học tình hình lợi nhuận của các ngân hàng này giúp cho lãnh đạo ngân hàng tránh được những nhận định sai lầm về hiệu quả hoạt động kinh doanh, từ đó có những chiến lược, kế hoạch kinh doanh thích hợp.

  pdf8p visergeybrin 26-11-2021 7 1   Download

 • Ở nước ta, hiện đang có tỷ lệ ly hôn so với kết hôn là 25% và có xu hướng tăng mạnh từ cuối năm 2019 kéo dài đến nay để lại những hệ lụy tiêu cực ảnh hưởng đến tâm sinh lý của đứa con, trở thành vấn nạn của Nhà nước và xã hội. Bài viết tập trung tìm hiểu các điều kiện để giành quyền nuôi con và hướng giải quyết tranh chấp đó để đảm bảo quyền lợi tối đa cho những đứa trẻ.

  pdf7p vijeffbezos 01-11-2021 6 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là đánh giá được thực trạng hoạt động của công ty Bảo hiểm Bình Dương trong thời gian qua; những điểm mạnh điểm yếu so với các đối thủ cạnh tranh; đánh giá được các yếu tố môi trường kinh doanh và các hoạt động maketing đã và đang tác động đến công ty; đánh giá được thực trạng phát triển của từng loại hình bảo hiểm trong thời gian qua... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf96p closefriend05 24-10-2021 19 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là qua quá trình dạy học giáo viên giúp học sinh tự khám phá trên cơ sở tự giác tự do suy nghĩ và tranh luận rút ra được nhiều bài học bổ ích, để đề xuất vấn đề đang thảo luận và giải quyết vấn đề một cách cụ thể hơn. Các em là đối tượng trung tâm, cho các em thực hành theo cặp, nhóm để các em giao tiếp với nhau giúp các em thực hành dễ dạng và sửa lỗi cho nhau kịp thời.

  pdf19p bobietbo 13-10-2021 13 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là thông tin về tuyển sinh Đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, trung cấp nghề, thông tin về kì thi THPT Quốc gia hàng năm, thông tin về kì thi tuyển sinh lớp 10 của tỉnh Ninh Bình. Là thông tin về thế giới nghề nghiệp, các ngành nghề trong xã hội, các ngành nghề đang có triển vọng trong tương lai, các ngành nghề có nguy cơ thất nghiệp cần tránh, cách lựa chọn ngành nghề phù hợp.

  pdf8p chubongungoc 23-09-2021 17 3   Download

 • Đấu thầu xây dựng công trình thủy lợi là một phần trong hoạt động đấu thầu xây dựng cơ bản đã và đang trở thành một hoạt động phổ biến và được toàn xã hội quan tâm vì đây là biểu hiện của hình thức chuyển đổi mạnh mẽ từ cơ chế bao cấp “xin”, “cho” sang cơ chế thị trường, cạnh tranh, công bằng, bình đẳng trong đầu tư xây dựng cơ bản. Bài viết này nhóm tác giả trình bày “Một số vấn đề trong công tác đấu thầu xây lắp các công trình thủy lợi tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp”.

  pdf5p vijihyo2711 25-09-2021 19 2   Download

 • Đề tài tập trung nghiên cứu các nhân tố quyết định đến NLCT của Đăk Nông, từ đó nhận dạng các lợi thế so sánh nhằm phát huy các lợi thế đó, đồng thời nhận diện những điểm yếu cản trở sự phát triển của địa phương. Bên cạnh đó, đề tài tiếp tục đánh giá sâu hơn về NLCT của ba mũi nhọn chiến lược địa phương đề ra có phù hợp với các lợi thế địa phương đồng thời nhận diện cụm ngành có thể trở thành động lực phát triển kinh tế của tỉnh trong thời gian tới.

  pdf89p beloveinhouse05 03-09-2021 5 1   Download

 • Nội dung chính của bài viết trình bày cuộc cách mạng này ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực trong đó nguồn nhân lực cũng không ngoại lệ. Việt Nam là quốc gia có lợi thế đang trong thời kỳ dân số vàng nên nguồn nhân lực Việt Nam hiện nay sẽ có những lợi thế riêng nhưng cũng có những thách thức đáng kể trong thời kỳ CMCN 4.0

  pdf6p sotritu 30-08-2021 40 2   Download

 • Nội dung bài viết trình bày quyền tự do lựa chọn tổ chức có khả năng bảo vệ quyền và lợi ích cho mình bên cạnh tổ chức đại diện duy nhất cho họ hiện nay là tổ chức công đoàn (TCCĐ) và được hưởng sự bảo vệ thích đáng trước mọi hành vi phân biệt đối xử chống lại công đoàn trong việc làm của họ.

  pdf10p sotritu 30-08-2021 17 3   Download

 • Với những thành tựu nghiên cứu khoa học ngày càng được tiếp cận theo lối liên ngành/đa ngành. Đông Nam Á: từ góc độ tiếp cận văn hóa cổ, khảo cổ học, văn hóa học, văn học dân gian để đưa đến tổng hợp phục dựng bức tranh văn hóa vật chất thời tiền sử - sơ sử. Trước khi có sự tiếp xúc với văn hóa Trung Quốc và Ấn Độ, cư dân Đông Nam Á đã tạo lập cho mình một nền tảng văn hóa riêng

  pdf8p vinayeon2711 17-08-2021 26 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1109 lượt tải
207 tài liệu
1284 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tránh lỗi sơ đẳng
p_strCode=tranhloisodang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2