intTypePromotion=1
ADSENSE

Trữ lượng rừng

Xem 1-20 trên 142 kết quả Trữ lượng rừng
 • Xác định trữ lượng/sinh khối rừng trên những.quy mô khác nhau. Mặc dù đã được sử dụng để xác định trữ lượng/sinh khối rừng ở nhiều nơi trên thế giới, các thuật toán tham số và phi tham số đã được phát triển ứng dụng để tính toán, nhưng đến nay chưa có thuật toán nào được coi là tối ưu có thể sử dụng để xác định sinh khối/trữ lượng rừng từ ảnh cho mọi khu vực trên thế giới.

  pdf0p cuncondangyeu142 11-10-2018 56 3   Download

 • Sử dụng ảnh vệ tinh LANDSAT-8, mô hình số độ cao ASTER (DEM), các bản đồ và tài liệu phù trợ, kết hợp với phương pháp điều tra rừng truyền thống trên các ô tiêu chuẩn, nghiên cứu đã đánh giá khả năng xác định trữ lượng rừng từ ảnh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm nghiệp Đắk Wil.

  pdf0p cuncondangyeu142 11-10-2018 50 1   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này là nghiên cứu khả năng ứng dụng ảnh viễn thám Landsat 8 ước lượng trữ lượng rừng lá rộng rụng lá trên địa bàn huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Kết quả nghiên cứu cho biết hầu hết diện tích rừng lá rộng rụng lá trên địa bàn nghiên cứu đều có mức trữ lượng trình bình (100-200 m3/ha).

  pdf6p vicoachella2711 22-10-2020 16 0   Download

 • Nhằm xác định khả năng tích lũy carbon để chi trả dịch vụ môi trường rừng, đặc biệt trong các trạng thái rừng lượng Carbon được tích lũy chủ yếu ở tầng cây cao, vì vậy đề tài đã chọn xã Thanh Bình thuộc huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn nơi có tổng diện tích rừng là 2215,75ha làm địa điểm nghiên cứu. Để xây dựng được bản đồ trữ lượng rừng và trữ lượng các bon, nghiên cứu dựa vào kết quả giải đoán ảnh vệ tinh để tạo bản đồ hiện trạng rừng, từ đó xác định trữ lượng rừng và trữ lượng các bon trung bình cho các trạng thái bằng phần mềm Ecogbition 8.0 và phần mềm Arcgis 10.0.

  pdf6p doctorstrange1 21-06-2018 34 2   Download

 • PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ƯỚC TÍNH TRỮ LƯỢNG CARBON CỦA RỪNG TỰ NHIÊN LÀM CƠ SỞ TÍNH TOÁN LƯỢNG CO2 PHÁT THẢI TỪ SUY THOÁI VÀ MẤT RỪNG Ở VIỆT NAM Bảo Huy* TÓM TẮT Ở Việt Nam cần nghiên cứu đưa ra phương pháp ước tính trữ lượng carbon của rừng tự nhiên để tham gia vào chương trình giảm phát thải từ suy thoái và mất rừng( REDD), làm cơ sở cho chi trả dịch vụ môi trường; và nó có ý nghĩa nếu gắn việc chi trả dịch vụ hấp thụ CO2 của rừng với phương thức quản lý rừng...

  pdf10p minhphung21055 31-07-2010 437 142   Download

 • Từ phương trình (1.62), xác định chiều cao cho từng cỡ đường kính, sau đó sử dụng biểu thể tích 2 nhân tố lập cho Thông đuôi ngựa (sổ tay điều tra quy hoạch rừng, 1995) xác định trữ lượng lâm phần.

  pdf24p myxaodon10 14-06-2011 194 63   Download

 • Sinh trưởng trữ lượng loài Eucalyptus deglupta. Thông thường, các biểu sản lượng đề cập đến các chỉ tiêu cơ bản như: mật độ (N), chiều cao (Hg), đường kính bình quân (Dg), tổng tiết diện ngang 121(G), trữ lượng và tăng trưởng bình quân chung về trữ lượng (ΔM), ngoài ra có thể đề cập đến suất tăng trưởng về trữ lượng (PM)

  pdf24p myxaodon10 14-06-2011 136 44   Download

 • Nếu đường cong sinh trưởng đường kính không đại diện cho các cấp đất, thì tổng tiết diện ngang và trữ lượng cũng mắc sai số hệ thống đáng kể, mà khó có thể đánh giá được. Hiện nay, với những lâm phần trong chu kỳ kinh doanh có tiến hành tỉa thưa một số lần, thì phương pháp dự đoán tổng tiết diện ngang thông qua trữ lượng và hình cao đang được sử dụng phổ biến

  pdf24p myxaodon10 14-06-2011 134 36   Download

 • Mục đích của thiết kế thí nghiệm ngoài thực địa là tạo ra nguồn số liệu cho việc thiết lập các mô hình tăng trưởng và sản lượng. Thực chất các mô hình này là các phương trình hồi quy, mà biến phụ thuộc là một chỉ tiêu sản lượng nào đó, như trữ lượng, tổng tiết diện ngang, tăng trưởng trữ lượng hay tăng trưởng tổng tiết diện ngang, còn các biến độc lập có thể là mật độ ban đầu, cường độ tỉa thưa, thời gian giãn cách giữa các lần tỉa thưa

  pdf24p myxaodon10 14-06-2011 128 36   Download

 • Luận án thực hiện nghiên cứu nhằm xác định thực trạng sản xuất và kinh doanh của Công ty làm cơ sở cho việc điều chỉnh sản lượng rừng trồng Keo tai tượng về trạng thái cân bằng, ổn định về diện tích và trữ lượng; đồng thời đánh giá tác động môi trường, xã hội nhằm khắc phục các lỗi, từ đó lập kế hoạch quản lý rừng rừng trồng Keo tai tượng theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững của Hội đồng quản trị rừng thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf254p quangdaithuan78 16-01-2017 110 23   Download

 • Khóa đào tạo cho giảng viên nông dân về cây có múi, khai thác và tiếp thị sản phẩm lâm nghiệp – Phần 2: Khai thác gỗ bằng cưa máy gồm có những nội dung chính sau: Đo tính trữ lượng rừng trồng bằng phương pháp cây bình quân, sử dụng cưa xăng trong khai thác rừng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p tangtuy16 02-07-2016 67 4   Download

 • phần 1 gồm các nội dung: chuẩn bị điều kiện khai thác, khai thác lâm sản, đo tính trữ lượng rừng, các loại công cụ khai thác gỗ, yêu cầu về an toàn lao động,... mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf27p hpnguyen12 28-05-2018 21 1   Download

 • Trên cơ sở áp dụng các phương pháp dự đoán sản lượng rừng trồng và phương pháp điều chỉnh lượng khai thác hàng năm theo diện tích và theo trữ lượng để điều chỉnh diện tích rừng hiện tại nhằm duy trì ổn định sản lượng khai thác hàng năm và đảm bảo sản lượng ổn định từ chu kỳ kinh doanh tiếp theo.

  pdf0p vinobinu2711 03-03-2020 19 0   Download

 • Cách tiếp cận đầu tiên về quản lý rừng do SFDP phát triển trong những năm gần đây không lấy các số liệu về trữ lượng rừng thực tại làm căn cứ. Vì thế, không thể có được những dự đoán chính xác về khả năng cung cấp của rừng. Tuy vậy, việc xác định các cấp độ phát triển bền vững đối với phát triển và sử dụng rừng cũng như tăng cường trách nhiệm ở cấp cơ sở gần đây đã được xem như là những nhân tố chủ yếu trong quá trình lập kế hoạch quản lý rừng....

  pdf17p thanhsang 10-06-2009 720 226   Download

 • Giáo trình Khai thác gỗ gồm 4 bài, cấu trúc thống nhất phù hợp với phương pháp giảng dạy tích hợp: đo tính trữ lượng gỗ; chặt hạ gỗ bằng công cụ thủ công; chặt hạ gỗ bằng cưa xăng; vận xuất gỗ. Giáo trình không những phục vụ cho đào tạo nghề Trồng và khai thác rừng trồng trình độ sơ cấp mà còn dùng để biên soạn tài liệu giảng dạy cho các lớp tập huấn cho nông dân theo từng nội dung phù hợp.

  pdf71p minhminh_2 02-12-2014 613 101   Download

 • Rừng tự nhiên hỗn loài có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với đời sống con người. Ngoài chức năng cung cấp gỗ củi và lâm đặc sản - thực vật quí hiếm, chúng còn đóng vai trò chủ đạo trong phòng hộ, chống xói mòn rửa trôi đất, điều hoà khí hậu bảo vệ môi trường sống. Rừng tự nhiên ở nước ta hiện nay hầu hết là rừng thứ sinh ở mức độ thoái hoá khác nhau. Nguyên nhân chủ yếu là con người khai thác lạm dụng, đốt nương làm rẫy. Độ che phủ của rừng đã...

  pdf126p carol123 21-07-2012 169 45   Download

 • Giáo trình mô đun: Khai thác gỗ và tre nứa nhằm phục vụ đào tạo cho đối tượng học sinh Trung cấp nghề Lâm sinh và người lao động trong lĩnh vực khai thác gỗ, đây là những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về đo tính, dự báo trữ lượng gỗ, chuẩn bị hiện trường, tổ chức khai thác và vận xuất gỗ, tre nứa phù hợp với đối tượng học sinh và yêu cầu khai thác lâm sản trong giai đoạn hiện nay.

  pdf95p trongtungdh 11-06-2016 115 25   Download

 • Quyết định mức khai thác bền vững phải xác định rõ ràng, thực tế theo tiêu chuẩn giới hạn có thể dễ dàng đánh giá, giám sát và thực thi. Theo truyền thống, xây dựng biểu trữ lượng rừng là kết quả của việc thường xuyên điều tra sự sinh trưởng và sản lượng rừng dùng các ô mẫu sau khi điều tra rừng hàng chục năm. Tuy nhiên, việc sử dụng biểu trữ lượng rừng như thế này sẽ hạn chế cho kiểu rừng chỉ có một loài cây và một số kiểu rừng hỗn giao và không...

  pdf99p badaovl 18-05-2013 81 14   Download

 • Thực tế đã có nhiều công trình nghiên cứu lập biểu thể tích cây đứng rừng tự nhiên, tuy nhiên mới chỉ dừng lại ở mức cung cấp được về mặt số lượng (tổng thể tích cây đứng - trữ lượng rừng) chưa xác định được chất lượng và giá trị tài nguyên gỗ rừng tự nhiên (thể tích gỗ tròn, thể tích gỗ lớn thân cây). Tồn tại này có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính là do chưa xây dựng được phương pháp điều tra trữ lượng sản phẩm (cốt lõi là lập biểu sản phẩm)...

  pdf7p miumiungon 08-02-2012 78 9   Download

 • Bài viết Sử dụng ảnh vệ tinh Landsat 8 trong thành lập bản đồ hiện trạng rừng ngập mặn cần giờ, Tp. Hồ Chí Minh trình bày: Tóm tắt kết quả sử dụng ảnh vệ tinh Landsat 8 để thành lập bản đồ trong hiện trạng rừng và trữ lượng rừng ngập mặn thuộc ban QLRPH Cần Giờ, Tp.Hồ Chí Minh. Sử dụng ảnh vệ tinh landsat 8 được chịp ngày 15/06/2017, kết hợp với số liệu điều tra 179 ô mẫu thuộc 12 trạng thái rừng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p sobinhoangson 29-04-2018 103 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Trữ lượng rừng
p_strCode=truluongrung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2