intTypePromotion=1
ADSENSE

Trường phái triết học

Xem 1-20 trên 580 kết quả Trường phái triết học
 • Đã đến lúc cần tìm cho nhà trường Việt Nam một khẩu hiệu thích hợp, khẩu hiệu này phải đáp ứng các yêu cầu sau: 1- Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước ta. 2- Phù hợp với mục tiêu đào tạo của nhà trường Việt Nam. 3- Tiếp thu kinh nghiệm giáo dục của các nước. 4- Đủ sâu sắc để thể hiện chiến lược lâu dài và đủ cụ thể để đáp ứng đòi hỏi trước mắt của giáo dục Việt Nam. 5- Ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Trong bài viết này, nhóm tác giả đi tìm khẩu hiệu đó trong những chỉ dẫn của Chủ tịch cho nền giáo dục Việt Nam.

  pdf4p runordie2 07-06-2022 6 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ những đặc điểm, yếu tố kỹ thuật và phong cách của trường phái âm nhạc Ấn tượng Pháp cũng như quan niệm nghệ thuật, triết lý sư phạm và nghệ thuật biểu diễn của trường phái piano Pháp. Luận án đưa ra các đề xuất, giải pháp nhằm góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong chương trình đào tạo.

  pdf237p caphesuadathemtieu 02-03-2022 8 1   Download

 • Tìm ra quy luật hình thành và phát triển của Quốc hội Hoa Kỳ; bản chất, nguồn gốc và điều kiện tạo ra sức mạnh của Quốc hội; vị trí, vai trò của Quốc hội trong nền chính trị Mỹ; mối quan hệ giữa Quốc hội với các ngành quyền lực khác và các đảng phái chính trị, nhóm lợi ích trong Nhà nước Mỹ; quy trình lập pháp; hoạt động nghị trường; những nét đặc thù, ưu điểm, nhược điểm của Quốc hội và những thách thức đối với Quốc hội Hoa Kỳ trong hiện tại và tương lai; kinh nghiệm và triết lý của người Mỹ về Quốc hội.

  pdf156p badbuddy03 22-02-2022 9 0   Download

 • Tài liệu "Vật lí và Triết học - Cuộc cách mạng trong khoa học hiện đại" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Truyền thông cũ và mới; Lịch sử lý thuyết lượng tử; Cách giải thích lý thuyết lượng tử của trường phái Copenhagen; Lý thuyết lượng tử và những cội nguồn của khoa học nguyên tử; Sự phát triển các ý tưởng triết học từ thời Descartes so với tình hình mới trong lý thuyết lượng tử;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf152p viclerkmaxwel 16-02-2022 8 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Vật lí và Triết học - Cuộc cách mạng trong khoa học hiện đại" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thuyết tương đối; Sự phê phán và những đề xuất đối lại cách giải thích lý thuyết lượng tử của trường phái Copenhagen; Lý thuyết lượng tử và cấu trúc của vật chất; Ngôn ngữ và thực tại trong vật lý hiện đại; Vai trò của vật lý hiện đại trong sự phát triển của tư duy nhân loại ngày nay. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf199p viclerkmaxwel 16-02-2022 11 1   Download

 • Bài viết đưa ra ý kiến cho rằng khẩu hiệu “Tiên học lễ, hậu học văn” trong các trường học có nội dung chính xác. Thứ nhất, “Tiên học lễ, hậu học văn” chính là phương châm giáo dục “Đức phải có trước tài”, phương châm giáo dục này được Bác Hồ rất coi trọng. Thứ hai, “Tiên học lễ, hậu học văn” là phương châm giáo dục đúng đắn của Nho giáo, vì Nho giáo cho rằng lễ là quy tắc đạo đức; trái với lễ, đừng xem; Trái với lễ, đừng nghe; Trái với lễ, đừng nói; Trái với lễ, đừng làm;...

  pdf6p viaristotle 26-01-2022 35 1   Download

 • Đổi mới phương pháp giảng dạy thực chất không phải là sự thay thế các phương pháp giảng dạy truyền thống bằng một loạt các phương pháp giảng dạy mới. Về bản chất, đổi mới phương pháp giảng dạy là đổi mới cách tiến hành các phương pháp trên cơ sở khai thác triệt để ưu điểm của các phương pháp truyền thống và vận dụng linh hoạt một số phương pháp mới nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học.

  pdf5p viaristotle 26-01-2022 24 2   Download

 • Khổng Tử là nhà tư tưởng nổi tiếng của Trung Quốc cổ đại. Những tư tưởng của ông đã đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử giáo dục của thế giới. Khái niệm Tử tế trong triết học giáo dục của Khổng Tử, về cơ bản, là lòng nhân ái. Theo Khổng Tử, muốn giáo dục con người chủ yếu là nuôi dưỡng lòng nhân ái. Như vậy, nuôi dưỡng lòng nhân ái của con người cũng nhằm đào tạo ra những con người đầy lòng tốt cho xã hội. Chính sách tất cả mọi người (không có trường hợp ngoại lệ) đều phải được giáo dục là hiện thân của tư tưởng và thực hành giáo dục trong đó đặc biệt coi trọng lòng nhân ái.

  pdf12p thienlangso 15-12-2021 25 4   Download

 • Mục tiêu của đề tài là phân tích một số vấn đề lý luận chung về văn hóa và bản sắc văn hóa, về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, luận văn làm rõ sự cần thiết phải giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.

  pdf102p guitaracoustic05 15-12-2021 12 5   Download

 • Trên cơ sở phân tích một số vấn đề lý luận chung về văn hóa và bản sắc văn hóa, về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, luận văn làm rõ sự cần thiết phải giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam.

  pdf18p guitaracoustic05 15-12-2021 17 0   Download

 • Cũng như trên chiến trường, quyết sách là nhân tố quan trọng hàng đầu trong thương trường. Để có một quyết sách trong kinh doanh, doanh nghiệp phải có sự phân tích chiến lược chuẩn xác, thấy rõ chỗ mạnh, chỗ yếu của mình, tính toán cái lợi, cái hại khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Cuốn sách "Ứng dụng binh pháp Tôn Tử trong kinh doanh" này sẽ hướng dẫn cho bạn ứng dụng các chiến thuật trong "binh pháp Tôn Tử" một cách hiệu quả trong kinh doanh.

  pdf209p cucngoainhan4 26-11-2021 29 4   Download

 • Điểm đặc biệt trong triết học, MacIntyre chủ trương chúng ta cần ưu tiên cộng đồng hơn cá nhân, phản đối chủ nghĩa tự do cá nhân; trong lý thuyết đạo đức và khẳng định điều tốt cộng đồng phải được ưu tiên hơn quyền cá nhân, chống lại quan điểm của các nhà tự do chủ nghĩa cho rằng quyền được ưu tiên hơn điều tốt. Bên cạnh đó, MacIntyre đề cao nguyên tắc công bằng trong phân phối công lý, chống lại nguyên tắc bình đẳng về quyền của chủ nghĩa tự do.

  pdf14p vilarrypage 19-11-2021 21 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, giảng dạy không những là nhiệm vụ của bộ môn Tiếng Anh mà còn là nhiệm vụ của tất cả các môn học khác. Những năm học gần đây ngành giáo dục thực hiện đề án nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ trong hệ thống GD quốc dân.

  pdf25p bobietbo 13-10-2021 16 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là phải quán triệt đầy đủ về yêu cầu nhiệm vụ cho toàn thể giáo viên, thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động của nhà trường gạt bỏ tư tưởng chạy đua với thành tích, gian lận, dối trá, lợi dụng. Đồng thời khơi dậy đức tính trung thực, thật thà, chịu thương, chịu khó trong mỗi giáo viên. Đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất cho bán trú đảm bảo theo yêu cầu. Chú trọng vệ sinh an toàn thực phẩm, từ khâu mua thực phẩm tại thị trường hoặc tại các cơ sở hợp đồng đến khâu sơ chế biến, bảo quản và tổ chức cho trẻ ăn.

  pdf13p bobietbay 09-10-2021 57 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là trong sự nghiệp giáo dục nói chung, bậc học Mầm non nói riêng việc nghiên cứu các đề tài sáng kiến kinh nghiệm là công việc vô cùng quan trọng nhưng áp dụng các sáng kiến kinh nghiệm, khai thác triệt để tác dụng của sáng kiến kinh nghiệm vào công tac giảng dạy cho tất cả giáo viên trong nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục trên tất cả các môn học là việc hết sức quan trọng và khó khăn.

  pdf7p bobietbay 09-10-2021 7 1   Download

 • Nhà trường, gia đình và xã hội phải nhận thức rõ đổi mới dạy học là khách quan, ngày nay dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa trở thành xu thế chung của nhiều nước trên thế giới. Khi nói đến dạy học phân hóa, có một số vấn đề quan trọng được đặt ra, trong bài viết này trao đổi về những cơ sở khoa học và các nguyên tắc dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p sotritu 18-09-2021 17 0   Download

 • Dựa trên tiếp cận hệ thống đổi mới quốc gia, trong đó, các hoạt động KH&CN xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp, của xã hội và tạo ra được sản phẩm mới được thị trường và xã hội chấp nhận, luận án đưa ra triết lý của thiết chế tự chủ trong hệ thống KH&CN. Bên cạnh đó, luận án làm rõ quan điểm nhiệm vụ KH&CN không thể xuất phát từ ý chí chủ quan của Nhà nước, Nhà nước không phải là chủ thể của hoạt động KH&CN, Nhà nước không trực tiếp thực hiện hoạt động KH&CN.

  pdf174p beloveinhouse07 12-09-2021 3 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của bài viết là làm rõ khái niệm và nội dung cơ bản của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh. Qua đó, thấy được sự cần thiết phải giáo dục chủ nghĩa nhân văn cho sinh viên trường Đại học Đồng Tháp và kiến nghị một số giải pháp giáo dục chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh cho sinh viên trường Đại học Đồng Tháp hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p despicableme36 09-09-2021 7 1   Download

 • Bài viết tìm hiểu khái quát về đặc điểm trong tư tưởng chính trị của trường phái triết học Mặc gia thời kì Chiến Quốc ở Trung Quốc cổ đại và những dấu ấn mà Mặc gia đã tác động đến các giai đoạn tiếp theo trong lịch sử triết học Trung Hoa. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết này.

  pdf11p despicableme36 09-09-2021 63 2   Download

 • Nội dung bài viết trình bày Nguyên tắc tích hợp phải được quán triệt trong toàn bộ môn học, từ Đọc văn, Tiếng Việt đến Làm văn; quán triệt trong mọi khâu của quá trình dạy học; quán triệt trong mọi yếu tố của hoạt động học tập; tích hợp trong chương trình; tích hợp trong SGK; tích hợp trong phương pháp dạy học của GV và tích hợp trong hoạt động học tập của HS; tích hợp trong các sách đọc thêm, tham khảo. Mời các bạn tham khảo!

  pdf6p sotritu 30-08-2021 21 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1113 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Trường phái triết học
p_strCode=truongphaitriethoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2