intTypePromotion=1
ADSENSE

Từ điển kế toán kiểm toán

Xem 1-20 trên 649 kết quả Từ điển kế toán kiểm toán
 • MỤC I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU VÀ NỘI DUNG QUY TRÌNH 1. Quy trình kiểm toán nội bộ là trình tự, thủ tục tiến hành công việc kiểm toán nội bộ; trình tự, thủ tục này được sắp xếp theo thứ tự phù hợp với diễn biến và yêu cầu khách quan của hoạt động kiểm toán nội bộ. 2. Quy trình kiểm toán nội bộ tại Quỹ tín dụng Hùng Tiến bao gồm: a) Lập kế hoạch kiểm toán (Kiểm toán hàng năm và từng cuộc kiểm toán). b) Thực hiện kiểm toán. c) Lập báo cáo kiểm toán nội bộ...

  doc32p khanhthtd 06-04-2013 1372 138   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài: Làm rõ những lý luận cơ bản về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong Doanh nghiệp. Làm rõ thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả tại công ty Cổ phần điện tử Hải Phòng. Mời các bạn tham khảo!

  pdf129p krixiiii 14-10-2019 19 3   Download

 • Ngày nay, trong xu thế toàn cầu hoỏ nền kinh tế thế giới đang diễn ra mạnh mẽ, mà biểu hiện cụ thể của nú là hoạt động trao đổi buụn bỏn giữa cỏc nước với nhau hay cũn gọi là hoạt động ngoại thương. Trong xu thế đú, Việt Nam đang từng bước hội nhập với cỏc nền kinh tế trong khu vực và quốc tế, và hoạt động ngoại thương đang trở thành sống cũn đối với sự phỏt triển của đất nước cũng như của cỏc doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Núi đến sự phỏt triển của...

  pdf132p loaken_1 25-11-2012 128 49   Download

 • Cuốn booklet “Cam kết WTO về kế toán, kiểm toán, dich vụ thuế - bảo hiểm” sẽ giúp bạn tìm hiểu Việt Nam có cam kết trong những phân ngành nào của dịch vụ kế toán, kiểm toán, dịch vụ thuế và dịch vụ bảo hiểm? Các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán, bảo hiểm nước ngoài có thể hiện diện thương mại ở Việt Nam dưới hình thức nào? Việt Nam có hạn chế đẩu tư nước ngoài trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và dịch vụ bảo hiểm hay không?......

  pdf24p esc_12 30-07-2013 56 7   Download

 • Mục tiêu của em khi chọn đề tài này là vận dụng lý luận về kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ đã được học ở trường vào nghiên cứu thực tiễn tại Công ty từ đó phân tích và đưa ra các kiến nghị phù hợp nhằm hoàn thiện thêm công tác kế toán ở Công ty.

  pdf86p valhein 08-10-2019 52 5   Download

 • Khóa luận của được chia làm 3 phần như sau: Chương 1 - Một số vấn đề lý luận cơ bản về công tác tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán trong doanh nghiệp. Chương 2 - Thực trạng công tác tổ chức lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần Điện tử Hải Phòng. Chương 3 - Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần Điện tử Hải phòng. Mời các bạn tham khảo!

  pdf103p krixiiii 14-10-2019 25 2   Download

 • Khoá luận bao gồm ba chương: Chương 1 - Lý luận chung về công tác kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp. Chương 2 - Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp điện Hải Phòng. Chương 3 - Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp điện Hải Phòng.

  pdf81p queencongchua4 29-09-2019 9 1   Download

 • Nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng để có được sự phát triển toàn diện như ngày nay. Chúng ta phải kể đến vai trò của những người làm công tác hạch toán kế toán. Hạch toán kế toán là một công cụ quan trọng trong hệ thống quản lý tài chính. Nó giữ một vai trò tất yếu trong việc điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh doanh. Là một doanh nghiệp tư nhân với quy mô sản xuất vừa sản phẩm sản xuất hàng loạt....

  pdf124p thainhatquynh 06-07-2009 995 418   Download

 • LUẬN VĂN: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ cơ điện Hà Nội .Lời mở đầu Chi phí nguyên vật liệu là một trong những yếu tố chi phí cơ bản của quá trình sản xuất và thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất cũng như trong tổng giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Từ đó buộc các doanh nghiệp phải tiết kiệm một cách triệt để và hợp lý nguyên vật liệu, tránh tình trạng cung cấp thiếu gây ngừng trệ sản xuất hay thừa...

  pdf0p asus1122 25-10-2012 217 86   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần du lịch bưu điện', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf62p loaken_1 25-11-2012 158 48   Download

 • Sáng ngày 07/06/2011 tại Hà Nội, Bộ Tài chính - Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán tổ chức thảo luận về dự thảo thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung vào nội dung: “Kế toán trường hợp nhà đầu tư được nhận cổ tức bằng cổ phiếu (không nhận bằng tiền)” . Tham gia thảo luận có đại diện các Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK), Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt...

  pdf2p nkt_bibo46 17-02-2012 114 10   Download

 • Trong một nền kinh tế, doanh nghiệp thương mại giữ vai trò phân phối lưu thông hàng hóa, thúc đẩy quá trình tái sản xuất xã hội. Hoạt động của doanh nghiệp thương mại diễn ra theo chu kì T - H -T' hay nói cách khác nó bao gồm 2 giai đoạn mua và bán hàng hóa. Như vậy trong hoạt động kinh doanh thương mại, tiêu thụ là nghiệp vụ kinh doanh cơ bản, nó giữ vai trò chi phối các nghiệp vụ khác. Các chu kì kinh doanh chỉ có thể diễn ra liên tục nhịp nhàng...

  pdf94p hocbong1122 20-02-2013 59 8   Download

 • Tài liệu được biên soạn gồm hơn 32.000 mục từ, cụm từ, thuật ngữ chuyên dụng mới, những thuật ngữ viết tắt về Kiểm toán, Kế toán, Ngoại thương, Bảo hiểm, Tài chính ngân hàng và một số lĩnh vực khác. Tài liệu phục vụ cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế.

  pdf699p nhatro75 09-07-2012 1931 856   Download

 • Quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta hiện nay đang diễn ra rất mạnh mẽ,các mối quan hệ với nước ngoài ngày càng được mở rộng và thương hiệu Việt Nam cũng dần dần được nhiều nước khác trên thế giới biết đến.Đặc biệt việc gia nhập WTO đã mở ra một con đường phát triển kinh tế hết rộng lớn cho nước ta. Các doanh nghiệp trong nước có cơ hội to lớn để tự giớ thiệu và phát triển trên tầm quốc tế. Để có thể phát triển được thì đối với bất...

  pdf26p hocbong1122 20-02-2013 75 33   Download

 • Đất nước Việt Nam đang trờn đà đổi mới. Nền kinh tế đó cú nhiều đổi thay đỏng kể. Cựng với những chuyển biến đú, hoạt động sản xuất ra của cải vật chất diễn ra trờn quy mụ lớn, với chất lượng và hiệu quả ngày càng cao nhưng trong nền kinh tế thị trường đầy cơ hội và thỏch thức khụng phải bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đứng vững trờn thị trường, mà phải đương đầu với những khú khăn và rủi ro. Sự canh tranh, ganh đua nhau, giành giật chiếm lĩnh thị trường, đỏp ứng...

  doc87p phongtrantnut 19-12-2012 77 26   Download

 • Giáo án điện tử Kiểm toán - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán, trình bày các kiến thức: khái niệm, phân loại kiểm toán, thông tin được kiểm tra, chuẩn mực được thiết lập, bằng chứng kiểm toán, kiểm toán viên, tình huống nghiên cứu. Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Kế toán.

  ppt57p mailaobao 05-04-2014 138 17   Download

 • Các ấn bản thứ bảy của kế toán tài chính nâng cao là một bài thuyết trình toàn diện và cao minh họa các nguyên tắc kế toán và báo cáo được sử dụng trong một loạt các thực thể kinh doanh. Trình bày đầy đủ các bảng tính, lịch trình, và các báo cáo tài chính cho phép học sinh để xem sự phát triển của mỗi chủ đề mới. Khối xây dựng phương pháp tiếp cận của cuốn sách giới thiệu các khái niệm ví dụ đơn giản và sau đó dần dần giới thiệu phức tạp...

  pdf37p meomeo_1669 03-02-2012 61 10   Download

 • Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng và toàn diện vào nền kinh tế thế giới và khu vực với việc tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do thì việc chủ động chuẩn bị những nền tảng cần thiết để tiếp cận thành tựu công nghệ mới từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) sẽ giúp nền kinh tế Việt Nam nói chung và lĩnh vực kế toán và kiểm toán nói riêng tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu, vào thị trường dịch vụ kế toán và kiểm toán.

  pdf5p caothientrangnguyen 19-05-2020 40 1   Download

 • Là kế toán, hàng ngày chắc chắn các bạn đều phải tiếp xúc trực tiếp với chứng từ kế toán. Và không ít các bạn kế toán viên, vẫn đang lơ mơ chưa rõ về bản chất của chứng từ kế toán. Hôm nay, chúng tôi giúp các bạn tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết “Chứng từ kế toán là gì? Ý nghĩa và nội dung của chứng từ kế toán" nhé!

  doc5p lanwangji 20-02-2020 14 0   Download

 • Xu thế chung của thế giới trong giai đoạn hiện nay là khu vực hoá các nền kinh tế. Liên minh Châu Âu (EU) là một điển hình về xu thế nay, các nước Châu Âu đã xây dựng cho mình một thị trường chung với một đồng tiền thống nhất. Nhận thấy tính đúng đắn của xu thế này, Việt Nam đã tích cực tham gia vào hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) từ 10 năm nay và sắp tới sẽ là khu vực mậu địch tự do ASEAN (AFTA) với mẫu hình là EU kết hợp...

  pdf88p thainhatquynh 03-07-2009 1164 515   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Từ điển kế toán kiểm toán
p_strCode=tudienketoankiemtoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2