intTypePromotion=1
ADSENSE

Từ điển kế toán kiểm toán

Xem 1-20 trên 601 kết quả Từ điển kế toán kiểm toán
 • MỤC I MỤC ĐÍCH YÊU CẦU VÀ NỘI DUNG QUY TRÌNH 1. Quy trình kiểm toán nội bộ là trình tự, thủ tục tiến hành công việc kiểm toán nội bộ; trình tự, thủ tục này được sắp xếp theo thứ tự phù hợp với diễn biến và yêu cầu khách quan của hoạt động kiểm toán nội bộ. 2. Quy trình kiểm toán nội bộ tại Quỹ tín dụng Hùng Tiến bao gồm: a) Lập kế hoạch kiểm toán (Kiểm toán hàng năm và từng cuộc kiểm toán). b) Thực hiện kiểm toán. c) Lập báo cáo kiểm toán nội bộ...

  doc32p khanhthtd 06-04-2013 1170 133   Download

 • Ngày nay, trong xu thế toàn cầu hoỏ nền kinh tế thế giới đang diễn ra mạnh mẽ, mà biểu hiện cụ thể của nú là hoạt động trao đổi buụn bỏn giữa cỏc nước với nhau hay cũn gọi là hoạt động ngoại thương. Trong xu thế đú, Việt Nam đang từng bước hội nhập với cỏc nền kinh tế trong khu vực và quốc tế, và hoạt động ngoại thương đang trở thành sống cũn đối với sự phỏt triển của đất nước cũng như của cỏc doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Núi đến sự phỏt triển của...

  pdf132p loaken_1 25-11-2012 107 49   Download

 • Cuốn booklet “Cam kết WTO về kế toán, kiểm toán, dich vụ thuế - bảo hiểm” sẽ giúp bạn tìm hiểu Việt Nam có cam kết trong những phân ngành nào của dịch vụ kế toán, kiểm toán, dịch vụ thuế và dịch vụ bảo hiểm? Các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán, bảo hiểm nước ngoài có thể hiện diện thương mại ở Việt Nam dưới hình thức nào? Việt Nam có hạn chế đẩu tư nước ngoài trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và dịch vụ bảo hiểm hay không?......

  pdf24p esc_12 30-07-2013 52 7   Download

 • Nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng để có được sự phát triển toàn diện như ngày nay. Chúng ta phải kể đến vai trò của những người làm công tác hạch toán kế toán. Hạch toán kế toán là một công cụ quan trọng trong hệ thống quản lý tài chính. Nó giữ một vai trò tất yếu trong việc điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh doanh. Là một doanh nghiệp tư nhân với quy mô sản xuất vừa sản phẩm sản xuất hàng loạt....

  pdf124p thainhatquynh 06-07-2009 985 418   Download

 • LUẬN VĂN: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty cổ phần sản xuất và dịch vụ cơ điện Hà Nội .Lời mở đầu Chi phí nguyên vật liệu là một trong những yếu tố chi phí cơ bản của quá trình sản xuất và thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất cũng như trong tổng giá thành sản phẩm của doanh nghiệp. Từ đó buộc các doanh nghiệp phải tiết kiệm một cách triệt để và hợp lý nguyên vật liệu, tránh tình trạng cung cấp thiếu gây ngừng trệ sản xuất hay thừa...

  pdf0p asus1122 25-10-2012 209 86   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần du lịch bưu điện', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf62p loaken_1 25-11-2012 151 48   Download

 • Tài liệu được biên soạn gồm hơn 32.000 mục từ, cụm từ, thuật ngữ chuyên dụng mới, những thuật ngữ viết tắt về Kiểm toán, Kế toán, Ngoại thương, Bảo hiểm, Tài chính ngân hàng và một số lĩnh vực khác. Tài liệu phục vụ cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế.

  pdf699p nhatro75 09-07-2012 1870 853   Download

 • Sáng ngày 07/06/2011 tại Hà Nội, Bộ Tài chính - Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán tổ chức thảo luận về dự thảo thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung vào nội dung: “Kế toán trường hợp nhà đầu tư được nhận cổ tức bằng cổ phiếu (không nhận bằng tiền)” . Tham gia thảo luận có đại diện các Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK), Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt...

  pdf2p nkt_bibo46 17-02-2012 104 10   Download

 • Trong một nền kinh tế, doanh nghiệp thương mại giữ vai trò phân phối lưu thông hàng hóa, thúc đẩy quá trình tái sản xuất xã hội. Hoạt động của doanh nghiệp thương mại diễn ra theo chu kì T - H -T' hay nói cách khác nó bao gồm 2 giai đoạn mua và bán hàng hóa. Như vậy trong hoạt động kinh doanh thương mại, tiêu thụ là nghiệp vụ kinh doanh cơ bản, nó giữ vai trò chi phối các nghiệp vụ khác. Các chu kì kinh doanh chỉ có thể diễn ra liên tục nhịp nhàng...

  pdf94p hocbong1122 20-02-2013 53 8   Download

 • Quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa ở nước ta hiện nay đang diễn ra rất mạnh mẽ,các mối quan hệ với nước ngoài ngày càng được mở rộng và thương hiệu Việt Nam cũng dần dần được nhiều nước khác trên thế giới biết đến.Đặc biệt việc gia nhập WTO đã mở ra một con đường phát triển kinh tế hết rộng lớn cho nước ta. Các doanh nghiệp trong nước có cơ hội to lớn để tự giớ thiệu và phát triển trên tầm quốc tế. Để có thể phát triển được thì đối với bất...

  pdf26p hocbong1122 20-02-2013 73 33   Download

 • Đất nước Việt Nam đang trờn đà đổi mới. Nền kinh tế đó cú nhiều đổi thay đỏng kể. Cựng với những chuyển biến đú, hoạt động sản xuất ra của cải vật chất diễn ra trờn quy mụ lớn, với chất lượng và hiệu quả ngày càng cao nhưng trong nền kinh tế thị trường đầy cơ hội và thỏch thức khụng phải bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đứng vững trờn thị trường, mà phải đương đầu với những khú khăn và rủi ro. Sự canh tranh, ganh đua nhau, giành giật chiếm lĩnh thị trường, đỏp ứng...

  doc87p phongtrantnut 19-12-2012 73 26   Download

 • Giáo án điện tử Kiểm toán - Chương 1: Tổng quan về kiểm toán, trình bày các kiến thức: khái niệm, phân loại kiểm toán, thông tin được kiểm tra, chuẩn mực được thiết lập, bằng chứng kiểm toán, kiểm toán viên, tình huống nghiên cứu. Đây là tài liệu học tập, giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Kế toán.

  ppt57p mailaobao 05-04-2014 130 17   Download

 • Các ấn bản thứ bảy của kế toán tài chính nâng cao là một bài thuyết trình toàn diện và cao minh họa các nguyên tắc kế toán và báo cáo được sử dụng trong một loạt các thực thể kinh doanh. Trình bày đầy đủ các bảng tính, lịch trình, và các báo cáo tài chính cho phép học sinh để xem sự phát triển của mỗi chủ đề mới. Khối xây dựng phương pháp tiếp cận của cuốn sách giới thiệu các khái niệm ví dụ đơn giản và sau đó dần dần giới thiệu phức tạp...

  pdf37p meomeo_1669 03-02-2012 54 10   Download

 • Xu thế chung của thế giới trong giai đoạn hiện nay là khu vực hoá các nền kinh tế. Liên minh Châu Âu (EU) là một điển hình về xu thế nay, các nước Châu Âu đã xây dựng cho mình một thị trường chung với một đồng tiền thống nhất. Nhận thấy tính đúng đắn của xu thế này, Việt Nam đã tích cực tham gia vào hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) từ 10 năm nay và sắp tới sẽ là khu vực mậu địch tự do ASEAN (AFTA) với mẫu hình là EU kết hợp...

  pdf88p thainhatquynh 03-07-2009 1147 515   Download

 • Để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường, không một doanh nghiệp sản xuất nào không quan tâm tới vấn đề hạch toán kế toán nguyên vật liệu đầu vàọ Hạch toán kế toán là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính, có vai trò tích cực trong quản lý, điều hành, kiểm soát các hoạt động kinh tế, đảm nhận chức năng cung cấp thông tin có ích cho các quyết định sản xuất kinh doanh. Một trong những khâu quan trọng của công tác kế toán là hạch toán nguyên...

  doc90p thuyhang3456 07-11-2012 477 301   Download

 • Cách thức HTTT hiện đại tác động tới việc ghi nhận, xử lý và truyền thông tin về các dữ liệu kế toán. Con người, công nghệ và các kiểm soát cần thiết để có thể thực hiện thương mại điện tử, đặc biệt nhấn mạnh vào hệ thống kiểm soát nội bộ cho hệ thống thông tin hiện đại này. Để hiểu rõ các kiến thức này của môn hệ thống thông tin kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  ppt14p khacduan 08-12-2010 976 279   Download

 • Hạch toán kế toán là một công cụ quan trọng trong hệ thống quản lý kinh tế tài chính, giữ vai trò tích cực trong việc điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh doanh. Là một khâu của hạch toán kế toán, công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp giữ vai trò hết sức quan trọng. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là các chỉ tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh trình độ quản lý, sử dụng tài sản, vật tư, lao động,...

  doc80p tiendungtb3003 09-03-2010 286 137   Download

 • Mọi tổ chức và cá nhân là người nộp thuế (ngoại trừ những cơ sở cá thể thuộc diện thu ổn định và những trường hợp nộp thuế có liên quan đến tài sản như trước bạ, quyền sử dụng đất) đều có trách nhiệm : - Tự tính thuế, tự xác định số thuế phải nộp theo các qui định của chính sách thuế, - Tự kê khai và nộp hồ sơ kê khai thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý, ...

  pdf4p trangdai 13-10-2009 191 118   Download

 • Việt nam đang tiến hành cải cách toàn diện, triệt để hệ thống kế toán theo yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. Yêu cầu quản lý kinh doanh trong cơ chế thị trường đòi hỏi những thông tin đa dạng, phục vụ cho các quyết định kinh tế, điều đó đã hình thành khái niệm về hệ thống kế toán tài chính, kế toán quản trị. Kế toán quản trị - Một bộ phận cấu thành của hệ thống kế toán, được hình thành và phát triển. Thông tin...

  pdf211p 951847623 09-04-2012 337 112   Download

 • Qua nghiên cứu cung cấp cái nhìn toàn diện về quá trình vận động của hệ thống kế toán quản trị trên toàn thế giới. Từ khi xuất hiện ở Mỹ và đã trải qua các quá trình phát triển, thay đổi các hình thái để trở thành một công cụ đắc lực hỗ trợ cho các nhà quản lý trong thời đại ngày nay.

  pdf8p hamdocsach08 26-12-2010 736 94   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Từ điển kế toán kiểm toán
p_strCode=tudienketoankiemtoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản