intTypePromotion=1
ADSENSE

Tư hữu tư bản chủ nghĩa

Xem 1-20 trên 453 kết quả Tư hữu tư bản chủ nghĩa
 • Sở hữu, theo C. Mác, là sự phản ánh quan hệ của con người với những điều kiện khách quan của sản xuất và do đó quy định việc phân phối những kết quả của sản xuất. Bài viết Quan niệm của C. Mác về chế độ sở hữu và vấn đề đổi mới chế độ sở hữu ở Việt Nam bàn về quan niệm của C. Mác về chế độ sở hữu và vấn đề đổi mới chế độ sở hữu ở Việt Nam.

  pdf12p visirius 11-01-2023 3 1   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất" tiếp tục trình bày những nội dung sau: trích nội dung về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong các tác phẩm của V.I. Lênin;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf300p langmongnhu 14-12-2022 8 2   Download

 • Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo Đề thi kết thúc học phần học kì 2 môn Một số tác phẩm của CMác Ph Ăngghen VI Lênin về Chủ nghĩa xã hội năm 2018-2019 có đáp án - Trường ĐH Đồng Tháp dưới đây giúp các em dễ dàng hơn trong việc ôn tập và nâng cao kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Chúc các em đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới!

  pdf2p trangvang0906 28-11-2022 5 1   Download

 • Giáo án GDCD lớp 10 bài 1 "Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng" được biên soạn nhằm giúp các em học sinh nhận biết được nội dung cơ bản của PPLBC và PPLSH; Nêu được chủ nghĩa duy vật biện chứng là sự thống nhất hữu cơ giữa TGQDV và PPLBC. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc7p phuongthanh205 18-11-2022 3 0   Download

 • Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, tập 7 ghi lại các hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 1958 đến hết năm 1960. Tập 7 giới thiệu với bạn đọc những hoạt động toàn diện của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta, nhà hoạt động nổi tiếng trong phong trào cộng sản quốc tế, người chiến sĩ đấu tranh vì độc lập, tự do và hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf521p duonghoanglacnhi 07-11-2022 10 1   Download

 • Cơ sở kinh tế của chủ nghĩa tư bản là chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. Trong quá trình phát triển của chủ nghĩa tư bản, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa không ngừng được điều chỉnh, mở rộng để mang tính xã hội hóa. Cùng với nó, vai trò của nhà nước đối với đời sống kinh tế ngày càng tăng. Vì vậy, chủ nghĩa tư bản hiện đại đã thích nghi với hoàn cảnh lịch sử mới và vẫn đang tồn tại, phát triển.

  pdf10p viporsche 03-11-2022 16 2   Download

 • Bài viết "Nâng cấp phần mềm quản lý hệ thống tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến (VJOL) từ phiên bản OJS2X lên OJS3X tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia" khái quát việc chuyển đổi thành công hệ thống VJOL từ OJS2 lên OJS3 và vận hành thử nghiệm có kết quả mang ý nghĩa hết sức quan trọng. Nó không chỉ khẳng định khả năng nắm bắt và làm chủ các công nghệ mới của đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, mà còn góp phần xóa bỏ thói quen cố hữu là tiếp thu và sử dụng phần mềm máy tính một cách thụ động.

  pdf9p phuong20052000 15-10-2022 1 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 34)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: gương liệt sĩ cách mạng; khí phách người cách mạng; mãi mãi đi theo con đường của chủ nghĩa Mác - Lênin; những bài ca cách mạng; những bài vè dân gian về đề tài Xô Viết Nghệ - Tĩnh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf302p colinhthu 12-08-2022 9 3   Download

 • Tập 32 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen" bao gồm thư từ trao đổi giữa hai nhà kinh điển và thư từ của hai ông viết cho những người khác từ tháng Giêng 1868 đến giữa tháng Bảy 1870. Đây là thời kỳ mâu thuẫn kinh tế - xã hội ở châu Âu và Mỹ trở nên gay gắt, giai cấp tư sản đã chuyển hẳn sang phe phản cách mạng và phong trào công nhân phát triển mạnh. Một loạt đảng vô sản bắt đầu hình thành ở các nước tư bản chủ nghĩa phát triển nhất ở châu Âu.

  pdf638p vuhuyennhi 02-08-2022 12 2   Download

 • Tài liệu "Tìm hiểu về kinh tế văn hóa Việt Nam 1930-1980" với nội dung gồm những diễn biến về tình hình kinh tế được trình bày, sắp xếp trình tự theo các giai đoạn Cách mạng: giai đoạn xây dựng chế độ dân chủ nhân dân, kháng chiến chống Pháp (1945-1954); giai đoạn tiến hành 2 nhiệm vụ chiến lược Cách mạng: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, giải phóng miền Nam (1955-1975); giai đoạn cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước chống bọn bành trướng Bắc Kinh (1976-1980).

  pdf114p vuhuyennhi 02-08-2022 17 1   Download

 • Bài viết Một số suy nghĩ về nội dung của học thuyết giá trị thặng dư trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trình bày các nội dung: Máy móc tạo ra giá trị thặng dư trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Cách mạng công nghiệp 4.0 làm cho cấu tạo hữu cơ của tư bản tăng lên, yêu cầu về trình độ giai cấp công nhân và người lao động đòi hỏi ngày càng cao; Cách mạng công nghiệp 4.0 làm thời gian chu chuyển của tư bản rút ngắn lại, tăng hiệu quả đầu tư tư bản.

  pdf3p vipriyankagandhi 27-07-2022 17 3   Download

 • Cuốn sách "Tập viết chữ Hán" này là tài liệu bổ trợ cho giáo trình "301 câu đàm thoại tiếng Hoa". Chữ Hán trong sách đều có chú phiên âm tiếng Hán, có phù hiệu chú âm, dịch nghĩa ra tiếng Việt và đối chiếu với chữ phồn thể... Các chữ Hán được soạn ra từ hệ thống từ mới của từng bài, đi kèm phiên âm, nghĩa Hán Việt và nghĩa gốc của từng từ. Phần tập viết phiên âm và tập viết các chữ Hán theo thứ tự từng nét một sẽ giúp các bạn học và nhớ chữ Hán lâu hơn. Đây là cuốn sách vô cùng hữu ích cho những người tự luyện viết chữ Hán. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

  pdf74p runordie4 05-07-2022 38 2   Download

 • Bài báo trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kinh tế tư nhân, từ đó chỉ rõ mối quan hệ chặt chẽ giữa phát triển kinh tế tư nhân với việc thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trong bối cảnh hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 29 2   Download

 • Bài viết "Kinh tế tư nhân, thành tựu và những rào cản thách thức" đưa ra những giải pháp hữu hiệu để kinh tế tư nhân phát huy tốt nhất vai trò quan trọng của mình, để kinh tế tư nhân và toàn bộ nền kinh tế Việt Nam vươn mình cất cánh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p atarumoroboshi 09-05-2022 10 1   Download

 • Trên thực tế kinh tế tư nhân chưa phát triển hết tiềm năng của nó, một trong những nguyên nhân đó là chưa nhận thức và vận dụng đúng quan điểm của Đảng về vai trò của kinh tế tư nhân; quá trình triển khai hành động trong thực tiễn còn nhiều bất cập. Để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển hơn nữa, chúng ta cần làm rõ vai trò của kinh tế tư nhân, có cơ chế, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 17 1   Download

 • Bài viết "Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế tư nhân và sự vận dụng của đảng ta hiện nay (Qua thực tế ở huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng)" tập trung nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của kinh tế tư nhân và sự vận dụng của Đảng ta về phát triển kinh tế tư nhân hiện nay qua thực tế ở huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 18 1   Download

 • Bài viết bàn về quá trình cải tiến thể chế cần tiếp tục trên cơ sở chủ trương, đường lối và mục tiêu kiên định phát triển thị trường bất động sản trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng và Nhà nước cũng như những đóng góp mà ngay từ đầu Luật đất đai 2013 đã tạo dựng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf28p atarumoroboshi 05-05-2022 29 3   Download

 • Nội dung cơ bản của Bộ luật dân sự năm 2015 ra đời với nhiều đổi mới về nhận thức, tư duy pháp lý trong việc hoàn thiện cơ chế điều chỉnh quan hệ dân sự, xây dựng nền tảng pháp lý thống nhất, đồng bộ, ổn định cho hệ thống pháp luật dân sự Việt Nam, thực hiện, bảo vệ quyền dân sự về nhân thân, tài sản của cá nhân, pháp nhân, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phục vụ hội nhập quốc tế.

  pdf224p caphesuadathemtieu 06-01-2022 25 3   Download

 • Bài nghiên cứu sử dụng nguồn tài liệu từ phía Việt Nam và Nhật Bản, để đưa ra bản so sánh tham chiếu hữu ích và đúc kết những bài học kinh nghiệm hữu dụng cho cuộc sống ngày nay Đồng thời việc tìm hiểu thông qua truyện cổ tích Nhật sẽ là nguồn bổ trợ kiến thức tốt cho nhóm nghiên cứu nói riêng và sinh viên ngành Nhật Bản Học nói chung.

  pdf5p vizhangyiming 22-12-2021 18 0   Download

 • Trong các phương tiện nghi vấn của Việt Nam, đại từ nghi vấn "ai" là câu hay và tế nhị nhất, có hai đại từ đặc biệt dùng để hỏi về một người: "ai" và "người nào" nhưng trong ca dao trữ tình chỉ có "ai". Bởi vì ý nghĩa mơ hồ của nó, "ai" rất hữu ích để thể hiện tình yêu của một người. Câu đối “Ai” trong ca dao trữ tình có nội dung phi thường và mục đích gián tiếp. Để hiểu họ, chúng ta phải dựa trên ngữ cảnh và hiểu biết về văn hóa giao tiếp của người Việt.

  pdf7p thienlangso 15-12-2021 18 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tư hữu tư bản chủ nghĩa
p_strCode=tuhuutubanchunghia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2