intTypePromotion=1
ADSENSE

Tư hữu tư bản chủ nghĩa

Xem 1-20 trên 426 kết quả Tư hữu tư bản chủ nghĩa
 • C.Mác đã trình bày nhiều tư tưởng quan trọng về chủ nghĩa tư bản. Một số tư tưởng của C.Mác trong tác phẩm đó không chỉ đúng ở thời chủ nghĩa tư bản hình thành, mà vẫn đúng trong những điều kiện mới hiện nay; nhưng cũng có một số tư tưởng của C.Mác trong tác phẩm đó đã bị thực tiễn vượt qua. Tư tưởng của C.Mác về sự bần cùng hóa giai cấp vô sản, về sở hữu tư nhân, về các quy luật khách quan của chủ nghĩa tư bản, về sự suy vong của chủ nghĩa tư bản, tuy vẫn đúng trong những điều kiện mới hiện nay nhưng cần được giải thích bổ sung thêm.

  pdf10p duaheocuctan 30-03-2018 79 4   Download

 • Vấn đề sở hữu và thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam sẽ giới thiệu tới các bạn các vấn đề cơ bản như: Sở hữu về tư liệu sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo nắm bắt thông tin vấn đề. 

  40p meomun12340628 31-08-2015 154 25   Download

 • Đề cương bài giảng môn Triết học Chương VI "Chủ nghĩa duy vật biện chứng – Cơ sở của thế giới quan khoa học" do - PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng và TS. Lê Hữu Ái biên soạn, có kết cấu nội dung về: thế giới quan và thế giới quan khoa học; nội dung, bản chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng với tư cách là hạt nhân của TGQ duy vật; những nguyên tắc phương pháp luận của TGQ duy vật biện chứng và sự vận dụng vào sự nghiệp cách mạng ở nước ta hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng.

  ppt27p dacnac 28-08-2012 954 190   Download

 • Chủ nghĩa tư bản được xác lập là một phương thức sản xuất thống trị khi có một nền đại công nghiệp cơ khí. (Từ cuối thế kỷ 18 ở nước Anh bắt đầu cuộc cách mạng công nghiệp lần I) Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển qua 2 giai đoạn:  Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh (cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19) Trong thời kỳ tự do cạnh tranh nhà tư bản đồng thời vừa là chủ sở hữu vừa là giám đốc điều hành.  Chủ nghĩa tư...

  pdf11p window1234 12-12-2012 559 123   Download

 • Từ khi xã hội loài người được hình thành cho tới nay đã trải qua rất nhiều hình thái kinh tế- xã hội như: Công xã nguyên thuỷ, Chiếm hữu nô lệ, phong kiến, Tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên chưa một hình thái kinh tế nào có cơ chế quản lý, điều hành kinh tế toàn diện. Việt Nam là một nước nghèo, kinh tế, kỹ thuật lạc hậu, trình độ xã hội còn thấp lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội là mục tiêu lý tưởng...

  pdf29p peheo_2 26-07-2012 198 65   Download

 • CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …..ngày….tháng….năm……. ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (Công trình thuộc sở hữu tư nhân) Xây dựng mới Cải tạo sửa chữa Kính gửi: ...................................................................... 1. Tên chủ đầu tư: .................................................................................................. - CMND số .....................cấp ngày ..................................................................... - Địa chỉ thường trú : ...................................................................................

  pdf1p giangtanthon 22-02-2010 365 58   Download

 • Sở hữu tư liệu sản xuất là một nhân tố cơ bản cấu thành hệ thống quan hệ sản xuất trong từng chế độ kinh tế - xã hội. Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, một trong những nội dung cơ bản cần phải giải quyết là phải tiến hành cải tạo các quan hệ sản xuất mà điểm xuất phát là cải biến quan hệ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất sang quan hệ sở hữu công cộng để đáp ứng yêu cầu phát triển lực lượng sản xuất. Ở nước...

  pdf107p vascaravietnam 16-08-2012 336 57   Download

 • Những biến đổi thích nghi của chủ nghĩa tư bản hiện nay gồm có các nội dung chính: Những biến đổi phát triển về lực lượng sản xuất, những điều chỉnh thích nghi về quan hệ sản xuất, giới hạn của sự điều chỉnh thích nghi và những mâu thuẫn của chủ nghĩa tư bản ngày nay. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về nội dung này.

  doc12p quanghai87h 01-09-2016 535 53   Download

 • SX hàng hóa giản đơn:Dựa trên chế độ tư hữu nhỏ về tư liệu sản xuất và lao động của bản thân người sản xuất.

  ppt59p huynhlong123 08-05-2011 170 47   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Sự hình thành và quá trình phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  ppt24p hpnguyen8 23-04-2018 136 23   Download

 • Tài liệu trình bày về bản chất của tư bản, sự phân chia tư bản thành tư bản bất biến và khả biến và ý nghĩa của nó. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích cho những bạn cần. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc2p lengocmn2811 14-03-2017 328 23   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Lược khảo lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa trước Mác. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  ppt52p hpnguyen8 23-04-2018 286 19   Download

 • Môn:Tiếng Việt..BÀI 5: TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG.VÀ BIỆT NGỮ XÃ HỘI.. Môn:Tiếng Việt Tiết 17. Bài:TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG VÀ BIỆT NGỮ XÃ HỘI.I/TỪ NGỮ ĐỊA PHƯƠNG..Quan sát những từ in đậm trong các ví dụ sau đây:.. Sáng ra bờ suối ,tối vào hang. Cháo bẹ măng tre vẫn sẵn sàng. (Hồ Chí Minh,Tức cảnh Pác Pó).. Khi con tu hú gọi bầy. Trái chiêm đang chín,trái cây ngọt dần. Vườn râm dậy tiếng ve ngân. Bắp rây vàng hạt, đầy sân nắng đào. (Khi con tu hú-Tố Hữu)..

  ppt23p anhtrang_99 07-08-2014 357 14   Download

 • Phần mở đầu Từ khi xuất hiện con người trên hành tinh này đến ngày nay đã trải qua 5 phương thức sản xuất tồn tại trong 5 chế độ xã hội: công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến tập quyền, tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa. Tư duy nhận thức của con người không dừng lại ở một chỗ mà ngày càng phát triển hoàn thiện hơn. Từ đó kéo theo sự thay đổi phát triển lực lượng sản xuất cũng như quan hệ sản xuất. Từ hái lượm săn bắt để duy...

  pdf9p caott8 26-07-2011 114 9   Download

 • Tên Cơ quan CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - tự do - Hạnh phúc TỜ CAM ĐOAN VỀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG Tên chủ sở hữu………………………………………………………………………… Địa chỉ thường trú……………………………………………………………………… Số Giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu………………….…………………… Ngày cấp…………………………………..Nơi cấp………………………………… Hiện tôi là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau: Loại xe máy chuyên dùng……….................................Màu sơn…………………… Nhãn hiệu (mác, kiểu)……………………………… Công suất ...…………………… Nước sản xuất…………………………………………Năm sản xuất…….…………… Số động...

  pdf2p baby_bu 06-07-2010 118 4   Download

 • Chủ nghĩa tư bản, một thuật ngữ dùng để định danh hệ thống kinh tế thống trị ở phương Tây kể từ khi chủ nghĩa phong kiến sụp đổ. Điều cốt yếu ở bất kỳ hệ thống nào được gọi là tư bản, là các mối quan hệ giữa sở hữu tư nhân đối với các phương tiện sản xuất phi nhân tính được gọi chung là vốn và những công nhân tự do nhưng không có vốn, những người bán dịch vụ lao động của họ cho người thuê họ… Mời tham khảo bài viết sau đây để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf29p nhanmotchut_2 06-10-2016 56 3   Download

 • Bài viết "So sánh các chủ nghĩa xã hội thị trường: Những điều gợi mở từ kinh nghiệm của Hungari đối với Việt Nam đương đại" giới thiệu về thị trường và nhà nước sự phi chính thức và quà tặng, chủ nghĩa xã hội thị trường ở Hungari sau năm 1986,... Với các bạn chuyên ngành Văn hóa – Lịch sử thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf10p thuyhuynh02 04-03-2016 50 1   Download

 • Nhằm giúp các em hệ thống lại kiến thức và nắm vững phương pháp giải các bài tập 1,2 SGK trang 8. TaiLieu.VN gửi đến các em tài liệu giải bài tập Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu dưới đây. Tài liệu bao gồm các gợi ý trả lời cụ thể cho từng bài tập. Hy vọng đây là tài liệu hữu ích dành cho các em. Chúc các em học tốt!

  pdf2p tuyensinhhoc247_lop10 10-07-2017 115 1   Download

 • Trong mô hình lý luận của C.Mác, Ph.Ăngghen và V.I.Lênin, chủ nghĩa xã hội là xã hội tốt đẹp, nằm ở nấc thang phát triển cao hơn chủ nghĩa tư bản, có nền sản xuất công nghiệp, dựa trên chế độ công hữu, thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động, không có kinh tế thị trường, không có bóc lột, không có giai cấp, không có nhà nước, không có cưỡng bức, có tự do, có bất bình đẳng về thu nhập, có bất công ở một mức độ nhất định.

  pdf12p duaheocuctan 30-03-2018 54 0   Download

 • Bài viết Tư tưởng giải phóng con người trong tác phẩm không tưởng của Tômát morơ trình bày: Vấn đề giải phóng con người được đặt ra trong suốt chiều dài của lịch sử nhân loại từ khi chế độ tư hữu xuất hiện. Trong dòng chảy của lịch sử của tư tưởng xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa, tác phẩm “Không tưởng” của Tômát Morơ là một sự cố gắng lớn trên bước đường tìm kiếm cách thức để thực hiện công việc giải phóng con người,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p lamducduy 27-04-2018 175 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tư hữu tư bản chủ nghĩa
p_strCode=tuhuutubanchunghia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2