intTypePromotion=1
ADSENSE

Tương đương dịch thuật

Xem 1-20 trên 371 kết quả Tương đương dịch thuật
 • Tương đương dịch thuật luôn là vấn đề trung tâm của các cuộc bàn luận về dich thuật từ khi dịch ra đời. Bài viết khảo sát những lý thuyết chính liên quan tới tương đương dịch thuật (Savory, Catford, Koller, Snell - Hornby, Venuti, v.v…) và tìm hiểu việc thiết lập tương đương dịch thuật giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Việc khảo sát cho thấy các cách phân loại về tương đương dịch thuật có thể áp dụng cho dịch Anh - Việt, tuy nhiên một sự tương đương hoàn toàn giữa bản gố và bản...

  pdf10p tuanlocmuido 14-12-2012 640 49   Download

 • Tương đương dịch thuật luôn là vấn đề trung tâm của các cuộc bàn luận về dich thuật từ khi dịch ra đời. Bài viết khảo sát những lý thuyết chính liên quan tới tương đương dịch thuật (Savory, Catford, Koller, Snell - Hornby, Venuti, v.v…) và tìm hiểu việc thiết lập tương đương dịch thuật giữa tiếng Anh và tiếng Việt.

  pdf10p miulovesmile4 19-11-2018 357 11   Download

 • Bài viết trình bày đôi nét về tương đương dịch thuật nói chung và tương đương thuật ngữ nói riêng; tìm tương đương giữa ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích thực. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf9p caygaocaolon1 12-11-2019 20 0   Download

 • Tương đương dịch thuật luôn là vấn đề trung tâm của các cuộc bàn luận về dich thuật từ khi dịch ra đời. Bài viết đã sử dụng lý thuyết tương đương trong dịch thuật của Koller và cho thấy lý thuyết tương đương của Koller có thể áp dụng cho dịch Hàn - Việt, tuy nhiên một sự tương đương hoàn toàn giữa bản gốc và bản dịch là không thể đạt được và thành công của bản dịch phụ thuộc nhiều vào ưu tiên của người dịch trong việc chọn lựa và thiết lập loại hình tương đương hợp lý.

  pdf10p nanhankhuoctai7 01-07-2020 24 3   Download

 • Câu hỏi đặt ra cho bài viết này là, làm thế nào để có thể xử lí được các mối quan hệ giữa hình thức và ngữ nghĩa khi chuyển dịch một câu bị động trong tiếng Anh sang tiếng Việt sao cho chính xác? Trong bài viết này, chúng tôi tiến hành khảo sát và đưa ra một số nhận xét về các phương thức chuyển dịch câu bị động tiếng Anh sang tiếng Việt từ góc độ đối chiếu các tương đương dịch thuật.

  pdf6p tangtuy01 01-03-2016 540 32   Download

 • Tương đương dịch thuật luôn là vấn đề trung tâm của các cuộc bàn luận về dich thuật từ khi dịch ra đời. Bài viết khảo sát những lý thuyết chính liên quan tới tương đương dịch thuật (Savory, Catford, Koller, Snell - Hornby, Venuti, v.v…) và tìm hiểu việc thiết lập tương đương dịch thuật giữa tiếng Anh và tiếng Việt.

  pdf10p phalinh20 24-08-2011 334 61   Download

 • Thông qua bài viết này, tác giả trình bày 6 thủ thuật phổ biến nhất trong việc tạo tương đương đối với các thuật ngữ của Quan họ Bắc Ninh, với ưu nhược điểm của từng loại. Tác giả cũng đề xuất một bảng thuật ngữ Việt - Anh cơ bản về Quan họ Bắc Ninh, góp phần hữu ích cho những người làm công tác dịch thuật cũng như các nghiên cứu về dịch văn hóa trong tương lai.

  pdf8p nganga_05 25-09-2015 123 11   Download

 • Chuyển ngữ tiêu đề chủ đề (TĐCĐ) là một trong những công đoạn quan trọng trong quá trình biên mục tại các thư viện, đặc biệt là các thư viện sử dụng bộ tiêu đề chủ đề do Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ biên soạn. Bài viết trình bày một số lưu ý về yếu tố tương đương trong dịch thuật và ứng dụng của nó trong chuyển ngữ TĐCĐ. Từ đó, tác giả đề xuất một vài biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả chuyển ngữ TĐCĐ.

  pdf7p tangtuy01 01-03-2016 41 3   Download

 • Theo Dubois (1973) thì : Bản chất của dịch thuật là sự biểu đạt bằng một ngôn ngữ khác (ngôn ngữ đích) những điều đã được thể hiện trong một ngôn ngữ khác (ngôn ngữ gốc) trong khi vẫn bảo tồn sự tương đương ngữ nghĩa và tu từ.

  doc20p lecherrylan 15-11-2009 1322 416   Download

 • Phần 1 Tài liệu Nhập môn nghiên cứu dịch thuật lý thuyết và ứng dụng trình bày nội dung của 5 chương (từ chương 1 đến chương 5) bao gồm các kiến thức: Những vấn đề chính của nghiên cứu dịch thuật, lý thuyết dịch thuật trước thế kỷ 20, tương đương và hiệu quả tương đương, nghiên cứu biến đổi dịch thuật, các lý thuyết chức năng về dịch thuật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf137p tsmttc_008 01-09-2015 615 117   Download

 • Tiếng Anh và tiếng Việt khác nhau về loại hình ngôn ngữ nên việc dịch từ câu bị động tiếng Anh sang tiếng Việt có những hình thức khác nhau. Làm thế nào để có thể hiểu được và dịch được một câu bị động tiếng Anh sang tiếng Việt sao cho đúng và thuần Việt? Trong bài viết này, chúng tôi bước đầu kh.o sát và đưa ra một số nhận xét về kh. năng chuyển dịch câu bị động tiếng Anh sang tiếng Việt từ góc độ đối chiếu các tương đương dịch thuật. ...

  pdf7p tuanlocmuido 14-12-2012 299 56   Download

 • Dựa trên lý thuyết về ngữ vực của Halliday (1994) và lý thuyết tương đương trong dịch thuật của Koller (1995), bài viết này đưa ra một số nguyên tắc dịch thuật văn bản thư tín thương mại xét ở giác độ ngữ nghĩa kinh nghiệm, thể hiện ở cách dịch từ ngữ thương mại, thuật ngữ chuyên ngành và hiện tượng danh hóa trong văn bản thư tín thương mại.

  pdf11p nguyenhong1235 29-11-2018 92 10   Download

 • 4.1. PHÂN CHIA LỚP TƯƠNG ĐƯƠNG (EQUIVALENCE PARTITIONING)  Equivalence partitioning (equivalence class) ) là quá trình làm giảm số lượng các test case nhưng vẫn đảm bảo đạt được hiệu quả tương đương như khi kiểm thử với số lượng các test case cũ

  ppt51p haythaem101 26-05-2011 525 105   Download

 • Chương 2 Kế toán tiền & các khoản tương đương tiền thuộc bài giảng kế toán thương mại dịch vụ. Mục tiêu nghiên cứu chương này gồm các vấn đề sau: khái niệm, bản chất của tiền & các khoản tương đương tiền; kỹ năng hạch toán về tiền & các khoản tương đương tiền; kỹ thuật hạch toán các khoản tiền liên quan đến ngoại tệ.

  pdf31p holoesinin 13-06-2014 205 67   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 8: Tối ưu hóa câu hỏi trình bày về mục đích của tối ưu hóa câu hỏi; các nguyên tắc tổng quát để tối ưu hóa câu hỏi; biểu thức tương đương; tính chất của phép kết và phép tích; nguyên tắc tổng quát; các phép biến đổi tương đương; một số kỹ thuật tối ưu hóa câu hỏi bằng ĐSQH.

  pdf14p minhminhquangtri32 07-07-2014 81 9   Download

 • Bài viết đề cập đến sự khác nhau thú vị ở đồng từ phóng chiếu trích nguyên của quá trình phát ngôn trong hai ngôn ngữ: tiếng Anh và tiếng Việt, trên quan điểm của ngữ pháp chức năng. Tác giả sử dụng phương pháp đối chiếu để tìm ra nét tương đồng và khác biệt trong hai ngôn ngữ.

  pdf5p sansan4 30-05-2018 58 6   Download

 • Trong dịch viết, tuy có lượng thời gian làm việc đủ để suy xét kỹ lưỡng, tìm ra cách biểu đạt tương đương, nhưng do những hạn chế về kiến thức ngôn ngữ nên sinh viên vẫn thường mắc nhiều lỗi sai trong dịch viết Hán Việt liên quan đến dịch con số, dịch định ngữ đa tầng và dịch câu dài. Nội dung chủ yếu của bài viết phân tích các lỗi sai trên của sinh viên, từ đó tìm ra nguyên nhân mắc lỗi và đề xuất các biện pháp giải quyết trong giảng dạy.

  pdf8p vikakashi2711 28-05-2019 71 8   Download

 • Bài viết đã phân tích ý nghĩa dụng học của Well và đồng thời mạnh dạn đề xuất một hướng tiếp cận dịch thuật mới cho Well trên cơ sở 3 thao tác: (1) Ngữ cảnh hóa; (2) Diễn giải bằng siêu ngôn ngữ (3) Từ đó tìm dấu hiệu dụng học diễn ngôn tương đương để có một văn bản dịch vừa chuẩn xác vừa thú vị. Trên cơ sở 3 thao tác này, bài viết cũng phân tích và đề nghị cách dịch ngược lại từ tiếng Việt sang tiếng Anh.

  pdf5p miulovesmile4 19-11-2018 46 3   Download

 • Trong bài báo này đưa ra cấu trúc cây tam nguyên n-chiều với thông tin chứa ở lá cùng với hàm kết quả, các quy tắc dẫn xuất, hệ tiên đề, các hiệu quả, các định lý và đặc biệt là thuật toán phân rã lớp các thông tin có cấu trúc dạng cây tam nguyên n-chiều trên cơ sở hai thuật toán: thuật toán chuyền cây tam nguyên n-chiều về cây chuẩn tắc tương đương và thuật toán chuyền về cây tam nguyên n-chiều tối ưu nhằm mục đích giảm thời gian xây dựng cây tam nguyên n-chiều tối ưu khi tập khóa rất lớn.

  pdf10p uocvong07 14-10-2015 55 2   Download

 • Nội dung bài viết trình bày giảng dạy dịch là một trong các môn học chủ đạo của các Khoa ngoại ngữ tại Trường Đại học Ngoại thương. Tại sao phải có dịch thuật, và dịch có các hình thức nào. Phát triển của lý thuyết dịch, các cơ sở ngôn ngữ học của dịch thuật, vấn đề giao thoa ngôn ngữ và giao thoa văn hóa trong dịch thuật, vấn đề chuyển dịch tương đương và các khó khăn trong giảng dạy dịch là các vấn đề được đề cập trong bài báo này.

  pdf26p hanh_tv32 02-05-2019 23 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1146 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tương đương dịch thuật
p_strCode=tuongduongdichthuat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2