intTypePromotion=1
ADSENSE

Tỷ giá hối đoái thực

Xem 1-20 trên 500 kết quả Tỷ giá hối đoái thực
 • Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái tại ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long chi nhánh Hà Nội (MHB HN) trên cơ sở khái quát hoá một số vấn đề cơ bản về rủi ro tỷ giá hối đoái, các biện pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái và thực trạng phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái tại MHB HN.

  pdf132p badbuddy10 21-04-2022 5 0   Download

 • Bài nghiên cứu sử dụng Mô hình phân tích chuỗi thời gian Var(p) để xem xét mối quan hệ của các nhân tố kinh tế vĩ mô như CPI – chỉ số giá tiêu dùng, tỷ giá hối đoái, tốc độ tăng trưởng cung tiền,... và giá cổ phiếu trên sàn HSX. Đây thực sự là một vấn đề quan trọng và rất cần được quan tâm ở tại Việt Nam.

  pdf11p vikissinger 03-03-2022 15 4   Download

 • Hiện nay, các nghiên cứu về chính sách điều hành lãi suất ở Việt Nam vẫn chủ yếu dừng lại trên khía cạnh lý thuyết và còn khá ít những khảo sát thực nghiệm. Do đó, việc tìm lời giải dưới góc nhìn định lượng cho những câu hỏi đặt ra là điều rất cần thiết, nhất là cho quá trình hoạch định chính sách. Xuất phát từ nhu cầu đó, bài nghiên cứu này sẽ tiến hành mô hình hóa chính sách điều hành lãi suất ở Việt Nam theo phương pháp phân tích SVAR.

  pdf8p vikissinger 03-03-2022 16 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 4: Hệ thống tiền tệ quốc tế và tỷ giá hối đoái, cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống tiền tệ quốc tế; Phương pháp yết tỷ giá; Tìm hiểu vai trò của tỷ giá hối đoái trong thương mại quốc tế; Nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái; Các biện pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p hoathachthao090 25-02-2022 7 1   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô 2 - Chương 3: Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở, cung cấp cho người học những kiến thức như: Luồng chu chuyển hàng hóa: thương mại quốc tế – NX; Luồng chu chuyển vốn – đầu tư quốc tế (NFI, KI); Cán cân thanh toán quốc tế và tỷ giá hối đoái; Mô hình thị trường ngoại tệ và thị trường vốn; Một số chính sách chủ yếu tác động đến thị trường vốn và ngoại tệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf34p hoathachthao090 25-02-2022 12 0   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Bài 8 Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở, cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số khái niệm cơ bản trong nền kinh tế mở; Cán cân thanh toán; Tỷ giá hối đoái; Lý thuyết ngang bằng sức mua; Thị trường ngoại hối; Các chế độ tỷ giá hối đoái.

  pdf8p hoathachthao090 25-02-2022 4 0   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 6 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm ngoại hối, ngoại tệ, tỷ giá hối đoái, phương thức yết tỷ giá, cách xác định tỷ giá chéo. Trình bày được các nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối của Ngân hàng thương mại: giao dịch giao ngay, phái sinh (Forward, Future, Swap, Option).

  pdf26p hoaanhdao709 19-01-2022 60 3   Download

 • (NB) Học xong giáo trình này, người học sẽ có khả năng: Trình bày được các loại hình tiền tệ phổ biến trên thế giới; hiểu được các phương pháp yết tỷ giá, các loại tỷ giá hối đoái và các phương pháp điều chỉnh tỷ giá hối đoái; nắm được các hình thức thanh toán trong nền kinh tế thị trường, ưu và nhược điểm của từng hình thức; trình bày được các chứng từ sử dụng trong nghiệp vụ thanh toán và các phương pháp lập.

  pdf107p caphesuadathembotngot 26-12-2021 19 6   Download

 • Bài viết tập trung phân tích mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái và lạm phát; Chính sách tỷ giá; Thực trạng tác động của tỷ giá tới lạm phát ở Việt Nam giai đoạn 2008-2014; Khuyến nghị đối với chính sách tỷ giá Việt Nam trong thời gian sắp tới.

  pdf13p vicolinzheng 13-12-2021 12 2   Download

 • Bài viết trình bày cơ sở lý thuyết về tỷ giá hối đoái; Các loại tỷ giá hối đoái; Những nhân tố tác động đến tỷ giá; Chính sách điều hành tỷ giá hối đoái; Thực trạng sử dụng chính sách điều hành tỷ giá hối đoái của NHNN Việt Nam; Đánh giá hiệu quả sử dụng chính sách điều hành tỷ giá hối đoái của NHNN Việt Nam năm 2014.

  pdf15p vicolinzheng 13-12-2021 11 0   Download

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu tổng quát về thanh toán quốc tế; Thị trường hối đoái; Thương mại quốc tế và bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf318p tomjerry009 11-12-2021 18 4   Download

 • Giáo trình Thanh toán quốc tế: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tỷ giá và các giao dịch hối đoái; Các phương tiện thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf52p tomjerry009 11-12-2021 15 2   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương trình bày cơ sở lý luận về quản trị rủi ro lãi suất và ngoại hối; thực trạng hoạt động và sự tác động của lãi suất và tỷ giá hối đoái của hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn Tp.HCM từ năm 1990 đến nay; thực trạng hoạt động và sự tác động của lãi suất và tỷ giá hối đoái của hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn Tp.HCM từ năm 1990 đến nay.

  pdf62p guitaracoustic02 08-12-2021 7 0   Download

 • Bài giảng Kinh doanh ngoại hối do ThS. Nguyễn Trung Thông biên soạn, với mục tiêu chính giúp các bạn sinh viên nắm vững, phân tích được những kiến thức căn bản về tiền tệ thế giới, các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ trên thị trường hối đoái. Thực hiện nghiệp vụ mua bán ngoại tệ trên thị trường hối đoái quốc tế, đảm nhiệm các khâu Kinh doanh Ngoại hối tại các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu và các phòng Kinh doanh Ngoại hối tại các ngân hàng thương mại.

  pdf77p caphesuadathemhanh 03-12-2021 9 2   Download

 • Bài viết này nghiên cứu về thực trạng thâm hụt tài khoản vãng lai của Việt Nam giai đoạn 1990 – 2012. Nghiên cứu rút ra được nguyên ngân của thâm hụt tài khoản vãng lai là do công nghiệp hỗ trợ còn yếu, chính sách thương mại chưa hợp lý, chính sách tỷ giá hối đoái và chưa cân đối vĩ mô giữa tiết kiệm và đầu tư. Từ đó, chúng tôi đề xuất các giải pháp ngắn hạn và các giải pháp dài hạn để giảm thâm hụt tài khoản vãng lai ở Việt Nam trong thời gian đến.

  pdf10p vimackenziebezos 29-11-2021 13 0   Download

 • Mục tiêu của bài báo này xác định mối quan hệ giữa thâm hụt ngân sách và các biến số vĩ mô. Dữ liệu của mô hình được thu thập từ ấn phẩm Châu Á Thái Bình Dương năm 2013. Bằng cách sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian từ năm 1990 đến 2014 với kỹ thuật phân tích theo mô hình tự hồi quy vectơ (Vector autoregression).

  pdf7p visergeybrin 26-11-2021 36 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan tình hình nghiên cứu về cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái; Cơ sở lý luận và kinh nghiệm về cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái trong điều kiện hội nhập quốc tế; Thực trạng cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế; Giải pháp hoàn thiện cơ chế điều hành tỷ giá hối đoái ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế.

  pdf209p vilarrypage 21-11-2021 20 8   Download

 • Chính sách tỷ giá hối đoái là một trong những công cụ giữ vai trò quan trọng trong điều hành kinh tế vĩ mô của một quốc gia. Tỷ giá thực đa phương (REER) phản ánh giá trị chung của đồng nội tệ của một quốc gia so với một rổ tiền tệ của các quốc gia khác có quan hệ thương mại. Tỷ giá hối đoái thực đa phương và khả năng ứng dụng trong nền kinh tế Việt Nam.

  pdf22p closefriend09 16-11-2021 9 2   Download

 • Đề tài áp dụng kiến thức kinh tế lượng và kết quả mô hình hồi quy để xem xét có tồn tại mối quan hệ dài hạn của các nhân tố vĩ mô như: Chỉ số giá tiêu dùng, lãi suất cơ bản, giá vàng, tỷ giá hối đoái (USD/VND), cung tiền với chỉ số giá cổ phiếu VN-Index của các cổ phiếu được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, bài khóa luận cũng muốn xem xét thị trường chứng khoán Việt Nam tuy còn non trẻ so với thị trường chứng khoán quốc tế nhưng có làm tốt vai trò phong vũ biểu của nền kinh tế nước ta hay không.

  pdf71p closefriend08 10-11-2021 9 5   Download

 • Đề tài nghiên cứu nững vấn đề lý luận và thực tiễn về tỷ giá hối đoái và cơ chế điều hành tỷ giá của Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm sử dụng tỷ giá hối đoái trong xây dựng và phát triển kinh tế của một số nước trên thế giới.

  pdf93p closefriend07 05-11-2021 11 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1284 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Tỷ giá hối đoái thực
p_strCode=tygiahoidoaithuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2