intTypePromotion=1
ADSENSE

Tỷ số tài chính cơ bản

Xem 1-20 trên 2395 kết quả Tỷ số tài chính cơ bản
 • Mục tiêu của bài giảng là giúp người học có thể: Liệt kê được các bước lập kế hoạch tài chính, trình bày được nội dung kế hoạch tài chính, phân tích được các tỷ số tài chính cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf17p tieu_vu08 05-05-2018 75 13   Download

 • Bài giảng "Lập kế hoạch kinh doanh - Chương 7: Kế hoạch tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình lập kế hoạch tài chính, nội dung kế hoạch tài chính, tỷ số tài chính cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf17p tamynhan2 04-07-2020 39 6   Download

 • Mục tiêu phân tích báo cáo tài chính  Đối tượng phân tích  Tài liệu sử dụng phân tích  Các công cụ và phương pháp phân tích  Các tỷ số tài chính cơ bản  Tác động của thuế và đòn bẩy tài chính  Một số lưu ý khi phân tích báo cáo tài chính

  pdf22p gianghce 13-11-2012 376 164   Download

 • Đây là những chỉ số quan trọng để đánh giá tình hình của một công ty trong ngắn hạn. Tài sản lưu động là tiền mặt, những tài sản có tính chất tương tự như tiền mặt, các khoản phải thu (khoản tiền mà khách hàng nợ công ty) và cả hàng tồn kho. Nhìn chung, đó là những tài sản có thể nhanh chóng chuyển đổi thành tiền mặt. Công nợ phải trả là bất cứ những gì công ty nợ trong ngắn hạn. Vấn đề cần quan tâm là khi 2 chỉ số này biến động quá lớn...

  pdf5p giomuaxuantoi 21-05-2010 290 102   Download

 • Bài giảng Chương 3: Phân tích báo cáo tài chính có nội dung giới thiệu các báo cáo tài chính, phân tích các tỷ số tài chính, phân tích xu hướng, phân tích tài chính DuPont, phân tích biến động và kết cấu. Mời bạn đọc theo dõi nội dung bài giảng.

  pdf127p hoa_khoai91 12-06-2014 208 72   Download

 • Cách phân tích các chỉ số tài chính cơ bản giúp nhà đầu tư lựa chọn được những cổ phiếu tốt và an toàn Tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là yếu tố quan trọng nhất quyết định giá trị của cổ phiếu.

  pdf7p maichi08 27-12-2010 169 60   Download

 • Tiểu luận: Phân tích chứng khoán ASM - công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Sao Mai tỉnh An Giang nhằm trình bày tổng quan về công ty, lịch sử hình thành và phát triển, chiến lược phát triển và đầu tư của công ty, phân tích chỉ số tài chính, các tỷ số tài chính cơ bản, phân tích chứng khoán ASM và thiết lập danh mục đầu tư.

  pdf21p orange_12 04-06-2014 279 56   Download

 • Chương 7 cung cấp kiến thức về kế hoạch tài chính. Sau khi học xong chương này người học có thể: phân tích được các tỷ số tài chính cơ bản, trình bày được nội dung kế hoạch tài chính, liệt kê được các bước lập kế hoạch tài chính.

  ppt34p estupendo1 06-08-2016 158 29   Download

 • Nội dung cơ bản của chương 3 Phân tích báo cáo tài chính thuộc bài giảng quản trị tài chính nhằm trình bày về các kiến thức chính: phân tích tỷ số tài chính, hệ thống Du Pont, ảnh hưởng của việc cải thiện các tỷ số tài chính, hạn chế của phân tích tỷ số tài chính và các yếu tố định tính.

  pdf37p bad_12 03-07-2014 127 22   Download

 • Nội dung cơ bản của chương 4 Phân tích báo cáo tài chính nằm trong bài giảng phân tích tài chính trình bày về phân tích tỷ số, phân tích Du Pont, tác động của việc cải thiện các tỷ số tài chính, hạn chế của việc phân tích tỷ số và các nhân tố định tính.

  pdf24p yellow_12 02-06-2014 169 18   Download

 • Bài giảng quản trị tài chính chương 4: Phân tích tài chính doanh nghiệp trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các báo cáo tài chính, các tỷ số tài chính, bảng cân đối kế toán,...Mời các bạn tham khảo.

  pdf33p lamtran89 12-07-2014 92 6   Download

 • Chỉ số tài chính là các công cụ phổ biến mà các nhà đầu tư sử dụng để liên kết và phân tích mối liên hệ giữa giá của cổ phiếu với một hay một vài yếu tốt có liên quan đến hiệu suất hoạt động của các công ty. Các chỉ số này có thể trở nên hữu ích thông qua nhiều cách khác nhau miễn là bạn hiểu được và nhận thức được những hạn chế của các chỉ số đó.

  doc10p lanxichen 22-04-2020 35 5   Download

 • Phân tích tỷ số tài chính là kỹ thuật phân tích căn bản và quan trọng nhất của phân tích báo cáo tài chính. Phân tích các tỷ số tài chính liên quan đến việc xác định và sử dụng các tỷ số tài chính để đo lường và đánh giá tình hình và hoạt động tài chính của công ty. Có nhiều loại tỷ số tài chính khác nhau. Dựa vào cách thức sử dụng số liệu để xác định, tỷ số tài chính có thể chia thành ba loại: tỷ số tài chính xác định từ bảng cân...

  doc31p 0978738687 04-10-2011 556 284   Download

 • Sau khi học chương này sinh viên có thể: Có kiến thức tổng quan về báo cáo tài chính doanh nghiệp: các quy định chung, các chuẩn mực có liên quan , các nguyên tắc và yêu cầu, các yếu tố cơ bản, nội dung,ý nghĩa của báo cáo tài chính... Có kỹ năng và trình bày báo cáo tài chinh1trong các quy định hiện hành. Hiểu được thông tin cơ bản trong báo cáo tài chính và đánh giá doanh nghiệp

  pdf30p namson94 20-07-2012 276 101   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Quản trị tài chính và phân tích các chỉ số tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn La Vie có mục đích nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp. Từ đó thấy được các phương pháp và nội dung phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua báo cáo tài chính của Công ty TNHH Lavie, liên hệ so sánh với một số doanh nghiệp cùng ngành. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf87p lanxichen 05-05-2020 78 17   Download

 • Các tỷ số cần phải được so sánh giữa các thời kỳ trong cùng một công ty để thấy được công ty đang tăng trưởng hay suy giảm, và với các công ty trong cùng ngành để thấy công ty đó hoạt động tốt hay xấu so với mức trung bình ngành. Chỉ số tài chính giúp nhà phân tích chỉ cần nhìn lướt qua các báo cáo tài chính cũng có thể tìm ra được xu hướng phát triển của doanh nghiệp cũng như giúp nhà đầu tư, các chủ nợ kiểm tra được tình hình sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

  doc14p lanxichen 04-05-2020 55 9   Download

 • Đề tài được nghiên cứu nhằm một số mục đích cụ thể như sau: Làm rõ một số vấn đề mang tính lý luận đối với việc phân tích hệ thống báo cáo tài chính đối với các Công ty tài chính; Đánh giá hiệu quả của phân tích hệ thống báo cáo tài chính tại Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam. Mời các bạn tham khảo!

  pdf12p praishy3 12-03-2019 19 2   Download

 • Xây dựng cơ bản là ngành tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật quan trọng cho nền kinh tế quốc dân, cũng là ngành mũi nhọn trong chiến lược xây dựng và phát triển đất nước. Thành công của ngành xây dựng cơ bản trong những năm qua là điều kiện thúc đẩy công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Để đầu tư xây dựng cơ bản đạt được hiệu quả cao doanh nghiệp phải có biện pháp thích hợp quản lý nguồn vốn, khắc phục tình trạng lãng phí, thất thoát trong sản xuất. Quá trình...

  pdf53p nhattruong 08-07-2009 3002 1958   Download

 • Gc Tài chính-Tiền tệ hình thành trên cơ sở tổng hợp có chọn lọc những nội dung chủ yếu của hai môn học: “Tài chính học” và “Lưu thông Tiền tệ-Tín dụng” của chuyên ngành Tài chính và Ngân hàng. Những kiến thức của môn học này mang tính tổng hợp, có liên quan trực tiếp đến điều kiện kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế thị trường có điều tiết. Do vậy nó trở thành môn học cơ sở cho tất cả sinh viên đại học thuộc các ngành kinh tế. Môn học này cung cấp cho sinh...

  pdf190p tongnguyenlong 12-10-2010 1005 617   Download

 • "Báo cáo tài chính tóm tắt - Mẫu CBTT-05" bao gồm các hạng mục cần được báo cáo chi tiết như: bảng cân đối kế toán (tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, tổng cộng tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, tổng cộng nguồn vốn); kết quả hoạt động kinh doanh; các chỉ tiêu tài chính cơ bản (cơ cấu tài sản, cơ cấu nguồn vốn, khả năng thanh toán, tỷ suất lợi nhuận). Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc2p lananh 16-07-2009 4267 218   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Tỷ số tài chính cơ bản
p_strCode=tysotaichinhcoban

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2