intTypePromotion=1
ADSENSE

Ứng dụng thuế điện tử

Xem 1-20 trên 93 kết quả Ứng dụng thuế điện tử
 • Bài viết khảo sát các công trình nghiên cứu về mẫu thiết kế để phát triển phần mềm doanh nghiệp trong môi trường đám mây, đặc biệt là phần mềm cung cấp như dịch vụ, đồng thời đi sâu vào các khó khăn khi phát triển ứng dụng đa người thuê. Đóng góp chính của bài báo này bao gồm lý do cần nghiên cứu mẫu thiết kế để phát triển phần mềm trong môi trường đám mây. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p wangziyi_1307 26-04-2022 3 0   Download

 • Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, ngành Tài chính luôn xác định, chuyển đổi số là cơ hội để Ngành đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá thực hiện cải cách quản lý, cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính – ngân sách, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Để thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, Bộ Tài chính đã từng bước xây dựng hành lang pháp lý và lộ trình chuyển đổi số, nhằm chủ động tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.

  pdf4p vinikolatesla 25-03-2022 7 0   Download

 • Ứng dụng công nghệ số trong kinh doanh, kinh doanh thông qua internet, các trang mạng xã hội là loại hình kinh doanh phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Bên cạnh những lợi ích mang lại như: Làm giảm chi phí bán hàng, tiếp thị, giảm lượng hàng lưu kho, tăng khả năng cạnh tranh, chăm sóc khách hàng… mô hình này cũng tạo ra một áp lực không nhỏ đối với công tác quản lý thuế, nhất là việc thanh tra, kiểm tra thuế.

  pdf3p vinikolatesla 25-03-2022 10 4   Download

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về của pháp luật về quản lý thuế đối với dự án thủy điện đầu tư tại CHDCND Lào, luận văn còn đi sâu phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế đối với các dự án thuỷ điện đầu tƣ tại CHDCND Lào; các quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật trong thực tiễn; chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm, những mặt đã đáp ứng được yêu cầu cũng như những mặt chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf127p badbuddy05 16-02-2022 6 1   Download

 • Bài viết cho thấy, khi CPTPP chính thức có hiệu lực sẽ mang lại một số cơ hội rõ ràng cho Việt Nam như được tận hưởng mức thuế suất ưu đãi 0% cho các nước thành viên, có điều kiện ứng dụng những công nghệ hiện đại vào sản xuất trong nước để mở rộng được thị trường xuất khẩu, tăng cường liên kết sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

  pdf6p visergeybrin 23-11-2021 13 0   Download

 • Bài giảng Dịch vụ chứng thực chữ ký số trên thế giới, thị trường tại Việt Nam trình bày các nội dung chính sau: Tại sao sử dụng chứng thực số; Ứng dụng chứng thực số trên thế giới; Thị trường chữ ký số tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf20p vimarkzuckerberg 04-11-2021 6 0   Download

 • Kỷ yếu Hội thảo Hoàn thiện pháp luật về thuế và thanh toán điện tử trong thời kỳ công nghiệp 4.0 trình bày các nội dung chính sau: Pháp luật về Đại lý thuế; Pháp luật một số quốc gia trên thế giới về quản lý giao dịch Mobile money và một số gợi mở cho Việt Nam; Thu nhập chịu thuế theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân thực trạng và giải pháp hoàn thiện; Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện khung pháp lý về thanh toán bằng tiền điện tử ở Việt Nam đáp ứng thời kỳ công nghiệp 4.0;...

  pdf118p vibigates 31-10-2021 30 3   Download

 • Nghiên cứu dựa trên sự kết hợp mô hình lý thuyết TRA và lý thuyết lan tỏa công nghệ (DOI) để đánh giá nhận thức và thái độ ủng hộ của doanh nghiệp (DN) đối với tiếp tục áp dụng thuế điện tử tại Việt Nam. Dựa trên phân tích độ tin cậy của thang đo (Cronbach’s Alpha), phân tích nhân tố khám phá (EFA-Exploratory Factor Analysis), phân tích tương quan và phân tích hồi quy tuyến tính, nghiên cứu sẽ cung cấp những bằng chứng thực nghiệm để xác định được mức độ nhận thức và thái độ ủng hộ của DN cũng như những yếu tố tác động đến nhận thức và thái độ ủng hộ tiếp tục áp dụng thuế điện tử.

  pdf14p vijihyo2711 25-09-2021 8 0   Download

 • Trong thời đại ngày nay, việc toàn cầu hóa nền kinh tế đang diễn ra nhanh chóng. Thông tin là một công cụ chiến lược của mọi nhà kinh doanh khắp nơi trên thế giới, nhà kinh doanh cần phải có các thông tin như: Thông tin thị trường, thông tin về giá cả các yếu tố sản xuất, về cước phí vận tải, các phương tiện bảo hiểm hàng hóa, khả năng về vốn, những yêu cầu của hải quan, các loại thuế suất...để nhà kinh doanh có quyết định đúng đắn. Mời các bạn cùng tìm hiểu qua nội dung luận văn.

  pdf124p sonhalenh03 05-06-2021 26 6   Download

 • Để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ, ngành thuế đã triển khai rất nhiều phần mềm ứng dụng và xây dựng hạ tầng mạng truyền thông thống nhất trong toàn ngành phục vụ công tác quản lý thuế, đồng thời mở rộng cung cấp dịch vụ kê khai thuế điện tử, nộp thuế qua ngân hàng, thực hiện minh bạch hóa thủ tục thuế, cung cấp thông tin tra cứu hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận tiện, hỗ trợ người nộp thuế,... từ đó nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc cũng như giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho người nộp thuế.

  pdf9p kethamoi12 13-05-2021 19 0   Download

 • Bài viết hướng đến các giải pháp đổi mới sáng tạo và vận dụng kỹ năng giảng dạy cần thiết nhằm nâng cao kiến thức thực tiễn về kế toán và kiến thức về Thuế trong hạch toán kế toán. Từ đó nhằm nâng cao chất lượng sinh viên sau khi ra trường; Góp phần giải quyết công việc đầu ra cho sinh viên; Rút ngắn khoảng cách về kiến thức lý thuyết trong đào tạo và giảng dạy với thực tế diễn ra tại các doanh nghiệp;...

  pdf5p vichaeng2711 04-05-2021 17 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản tại Tổng cục Thuế cụ thể thông qua xây dựng và ứng dụng các phần mềm quản lý văn bản để đánh giá các kết quả đạt được và chỉ ra các tồn tại. Đưa ra một số giải pháp và kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong QLVB tại Tổng cục Thuế nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử trong giai đoạn hiện nay.

  pdf14p ocxaodua999 13-04-2021 15 5   Download

 • Công văn số 48825/CT-TTHT năm 2019 về dùng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p jiangfengmian 17-06-2020 6 1   Download

 • Công văn số 63229/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử nhiều hơn 01 trang do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p jiangfengmian 17-06-2020 13 1   Download

 • Công văn số 3962/TCT-CS năm 2019 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p jiangwanyin 02-06-2020 3 1   Download

 • Công văn số 66976/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc5p jiangwanyin 02-06-2020 3 0   Download

 • Công văn số 73686/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc3p jiangwanyin 02-06-2020 3 0   Download

 • Công văn số 72239/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p jiangwanyin 02-06-2020 1 0   Download

 • Công văn số 13313/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn điện tử do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p lanqiren 28-05-2020 4 0   Download

 • Công văn số 84150/CT-TTHT năm 2019 về sử dụng hóa đơn điện tử do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p lanqiren 28-05-2020 6 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1285 lượt tải
320 tài liệu
1109 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Ứng dụng thuế điện tử
p_strCode=ungdungthuedientu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2