Unified modeling language

Xem 1-20 trên 46 kết quả Unified modeling language
 • Bài giảng Giới thiệu UML (Unified Modeling Language) do Trương Vĩnh Hảo thực hiện nhằm giúp các bạn hiểu rõ hơn về khái niệm UML; lịch sử phát triển của UML; khung nhìn của UML; lược đồ của UML 2.0; hệ thống POS; hệ thống Library. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

  ppt26p cocacola_07 09-11-2015 23 7   Download

 • This book is intended to be a complete and useful reference to the Unified Model- ing Language (UML) for the developer, architect, project manager, system engi- neer, programmer, analyst, contracting officer, customer, and anyone else who needs to specify, design, build, or understand complex software systems. It pro- vides a full reference to the concepts and constructs of UML, including their se- mantics, syntax, notation, and purpose. It is organized to be a convenient but thorough reference for the working professional developer.

  pdf568p trannhu 07-08-2009 207 89   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'uml (unified modeling language', khoa học tự nhiên, công nghệ môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt29p hung20031553 24-12-2012 45 6   Download

 • Object-Oriented Design includes the waterfall model; useful texts; the importance of modeling; the unified modeling language; notation classes, interface, collaboration & use case, active class, component & node, b & states, grouping and annotation, relationships; diagrams in UML; the hello world example.

   

  pdf25p ngkhacvu 22-05-2015 22 4   Download

 • Bài giảng "Kỹ thuật lập trình - Chương 1: Lập trình hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập trình thông thường, lập trình hướng đối tượng, Unified Modeling Language - UML. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf15p doinhugiobay_12 15-01-2016 21 2   Download

 • Bài 15 - Thiết kế hướng đối tượng. Trong chương này người học sẽ tìm hiểu một số nội dung cơ bản như: MVC là gì? Java Swing và MVC, xây dựng phần mềm theo mô hình MVC, các bước xử lý yêu cầu người dùng, Unified Modeling Language, các biểu đồ UML chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p whocare_b 05-09-2016 8 1   Download

 • Visual programming environment presents Object-Oriented Programming (OOP), Visual Integrated Development Environment (Visual IDE); Unified Modelling Language (UML); Graphical User Interface (GUI) applications.

  pdf6p maiyeumaiyeu26 04-01-2017 3 1   Download

 • Since it’s standardization by the OMG (Object Management Group) in November 1997, the Unified Modeling Language (UML) has had a tremendous impact on how software systems are developed. The role of modeling in specifying and documenting complex software systems is being accepted, and an industrial approach to software engineering is on its way to becoming reality.

  pdf281p ptng13 17-05-2012 98 34   Download

 • The Unified Modelling Language, or the UML, is a graphical modelling language that provides us with a syntax for describing the major elements (called artifacts in the UML) of software systems. In this course, we will explore the main aspects of the UML, and describe how the UML can be applied to software development projects. Through to its core, UML leans towards object oriented software development, so in this course, we will also explore some of the important principles of object orientation....

  pdf123p doxuan 07-08-2009 356 97   Download

 • This book aims to instil the reader with an understanding of the Object Oriented approach to programming and aims to develop some practical skills along the way. These practical skills will be developed by small exercises that the reader will be invited to undertake and the feedback that will be provided. The concepts that will be explained and skills developed are in common use among programmers using many modern object oriented languages and are thus transferrable from one language to another.

  pdf254p tuanloc_do 03-12-2012 39 11   Download

 • Functional and flexible, this guide takes an objects-first approach to Java programming and problem using games and puzzles. Updated to cover Java version 1.5 features, such as generic types, enumerated types, and the Scanner class. Offers independent introductions to both a command-line interface and a graphical user interface (GUI). Features coverage of Unified Modeling Language (UML), the industry-standard, object-oriented design tool. Illustrates key aspects of Java with a collection of game and puzzle examples. Instructor and Student resources available online.

  pdf0p truongnghen 21-01-2013 38 10   Download

 • We place synchronous tree-adjoining grammars and tree transducers in the single overarching framework of bimorphisms, continuing the unification of synchronous grammars and tree transducers initiated by Shieber (2004). Along the way, we present a new definition of the tree-adjoining grammar derivation relation based on a novel direct inter-reduction of TAG and monadic macro tree transducers.

  pdf8p bunthai_1 06-05-2013 16 1   Download

 • The paper presents a morpho-lexical environment, designed for the management of rootoriented natural language dictionaries. It also encapsulates the basic morpho-lexical processings: analysis and synthesis of individual word-forms or compounds (idioms and analytic constructions).

  pdf6p buncha_1 08-05-2013 31 1   Download

 • Chapter 6 – Object modeling. Chapter 6 explains object-oriented tools and techniques, including use case diagrams, class diagrams, sequence diagrams, state-transition diagrams, activity diagrams, and the Unified Modeling Language.

  ppt33p nomoney6 04-03-2017 8 1   Download

 • TÓM TẮT Chúng tôi trình bày một phương pháp sử dụng Unified Modeling Language (UML) để phân tích thiết kế hệ thống (PTTKHT) quản lý tuyển sinh tại Đại học Đà Nẵng. Quá trình PTTKHT gồm các bước từ khâu khảo sát thực tế, xây dựng mô hình dòng dữ liệu, xác định các tác nhân, các đối tượng, các lớp để xây dựng các biểu đồ như biểu đồ trình tự, biểu đồ lớp, biểu đồ đối tượng, biểu đồ các trường hợp sử dụng.

  doc7p vothien_b10 21-12-2009 880 312   Download

 • Các ngôn ngữ mô hình hóa ra đời và ngày càng được cải tiến, trong đó sự ra đời của UML ( Unified Modeling language) dựa trên ba phương pháp hướng đối tượng Booch, OMT, OOSE đã nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ chuẩn dùng để trực quan hóa, đặc tả, xây dựng và làm sưu liệu cho các sản phẩm phần mềm và được hỗ trợ bởi các tổ chức, các công ty phát triển phần mềm trên thế giới.

  pdf171p doxuan 05-08-2009 825 298   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phân tích thiết kế uml', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p vuzlong 12-07-2010 340 181   Download

 • Nội dung chính của đề tài được trình bày trong 6 chương. Nội dung cụ thể gồm: Tổng quan - Giới thiệu đôi nét về hệ thống hỗ trợ dịch vụ khách hàng như mục tiêu, phạm vi, đối tượng mà hệ thống hướng tới; giới thiệu công nghệ XML; mô tả hệ thống quản lý dịch vụ khách hàng; phân tích ứng dụng - Phân tích chi tiết các yêu cầu theo mô hình UML (Unified Model Language); thiết kế và cài đặt ứng dụng; kết luận và hướng phát triển.

  pdf126p ngochanh 31-07-2009 435 166   Download

 • Chúng tôi trình bày một phương pháp sử dụng Unified Modeling Language (UML) để phân tích thiết kế hệ thống (PTTKHT) quản lý tuyển sinh tại Đại học Đà Nẵng. Quá trình PTTKHT gồm các bước từ khâu khảo sát thực tế, xây dựng mô hình dòng dữ liệu, xác định các tác nhân, các đối tượng, các lớp để xây dựng các biểu đồ như biểu đồ trình tự, biểu đồ lớp, biểu đồ đối tượng, biểu đồ các trường hợp sử dụng. ...

  pdf100p ddanhthong 13-05-2010 247 105   Download

 • Chúng tôi trình bày một phương pháp sử dụng Unified Modeling Language (UML) để phân tích thiết kế hệ thống (PTTKHT) quản lý tuyển sinh tại Đại học Đà Nẵng. Quá trình PTTKHT gồm các bước từ khâu khảo sát thực tế, xây dựng mô hình dòng dữ liệu, xác định các tác nhân, các đối tượng, các lớp để xây dựng các biểu đồ như biểu đồ trình tự, biểu đồ lớp, biểu đồ đối tượng, biểu đồ các trường hợp sử dụng. ...

  pdf7p toidohang 23-01-2011 297 105   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản