intTypePromotion=1
ADSENSE

Vai trò lãnh đạo

Xem 1-20 trên 1126 kết quả Vai trò lãnh đạo
 • Bài viết Những vấn đề đặt ra về bình đẳng giới trong lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam trình bày các nội dung: Khung pháp lý về phụ nữ tham gia lãnh đạo và quản lý đảm bảo bình đẳng giới trong lãnh đạo và quản lý; Thực trạng và một số vấn đề đặt ra trong Bình đẳng giới với vai trò lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay; Giải pháp thực hiện bình đẳng giới trong lãnh đạo quản lý của Việt Nam hiện nay.

  pdf3p vibugatti 29-08-2022 25 2   Download

 • Bài thu hoạch môn Giới trong lãnh đạo và quản lý "Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An thực trạng và giải pháp" nhằm làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đối tượng tham gia thực hiện công tác bình đẳng giới, đồng thời cũng nâng cao nhận thức đối với bình đẳng giới trong xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf19p dongtrongphan 09-08-2022 7 4   Download

 • Bài thu hoạch môn Xã hội học trong lãnh đạo và quản lý "Phát huy vai trò dư luận xã hội trong việc xây dựng văn hóa nhà trường ở trường THPT Diễn Châu 3" nhằm làm rõ vai trò, trách nhiệm của chủ thể là nhà lãnh đạo, quản lý và các đối tượng tham gia thực hiện nhiệm vụ nắm bắt, khai thác, tạo lập dư luận xã hội trong triển khai công việc. Từ đó tạo sự đồng thuận, tăng hiệu lực, hiệu quả cho công tác lãnh đạo, quản lý nhà trường.

  pdf25p dongtrongphan 09-08-2022 6 1   Download

 • Giáo trình Quản trị học với mục tiêu giúp các bạn có thể hiểu và có khả năng vận hành, quản trị một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thông qua các chức năng quản trị. Biết được các kỹ năng cần thiết đối với nhà quản trị và những vai trò cơ bản của nhà quản trị trong một tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình!

  pdf83p namkimcham25 19-07-2022 7 2   Download

 • Bài viết Đánh giá mức độ áp dụng mô hình tổ chức học tập tại các doanh nghiệp trên địa bàn Kon Tum tiến hành khảo sát 204 nhân viên tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum, kết quả cho thấy các nhóm như an toàn tâm lý, tôn trọng sự khác biệt, cởi mở những ý tưởng mới, thời gian cho phản ánh, giáo dục và đào tạo, trao đổi thông tin, lãnh đạo củng cố học tập đều xếp vào nhóm thấp nhất so với định chuẩn của đại học Harvard đưa ra.

  pdf7p vimelindagates 18-07-2022 10 1   Download

 • Luận văn "Vai trò của báo Pasaxôn Lào trong sự nghiệp xây dựng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào hiện nay" tạo dựng một cái nhìn khái quát về tờ báo Pasaxôn dưới sự lãnh đạo của Đảng nhân dân cách mạng và Nhà nước CHDCND Lào. Trên cơ sở đó khẳng định những đóng góp cũng như thấy được những hạn chế của nó để đi đến đề xuất những giải pháp khắc phục.

  pdf93p bakerboys08 15-07-2022 4 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, nội dung Giáo trình Quản trị học: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: lãnh đạo; công tác kiểm tra; truyền đạt thông tin; ra quyết định quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf102p namkimcham10 04-07-2022 13 4   Download

 • Bài giảng Lãnh đạo và quản lý - Chương 1: Tổng quan về lãnh đạo và quản lý. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các quan điểm trong lãnh đạo và quản lý; vai trò của lãnh đạo và quản lý;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p hidetoshidekisugi 15-06-2022 9 4   Download

 • Bài giảng Lãnh đạo và quản lý - Chương 2: Nhà lãnh đạo, nhà quản lý. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: vị trí và vai trò của nhà lãnh đạo, nhà quản lý trong tổ chức; năng lực của nhà lãnh đạo, nhà quản lý; cách thức phát triển năng lực nhà lãnh đạo, nhà quản lý;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p hidetoshidekisugi 15-06-2022 19 4   Download

 • Trong các đối tượng nhân dân thì công nhân có vị trí, vai trò quan trọng, đó là giai cấp lãnh đạo cách mạng và đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước. Việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm phát huy vai trò của công nhân trong phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết. Cùng tham khảo bài viết "Phát huy vai trò của công nhân trong phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh" để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf4p runordie2 06-06-2022 10 0   Download

 • Cuốn sách Quản lý văn hóa nhà trường được viết với mong muốn cung cấp cho các cán bộ quản lý, lãnh đạo nhà trường; học viên, nghiên cứu sinh chuyên ngành quản lý giáo dục và bạn đọc những kiến thức chung nhất về văn hóa nhà trường, đồng thời gợi mở những hướng tiếp cận nghiên cứu về văn hóa nhà trường nói chung và văn hóa nhà trường ở Việt Nam nói riêng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf99p dongcoxanh25 22-06-2022 50 3   Download

 • Bài viết "Vai trò của tổ chức đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường" đưa ra một số nội dung nhằm góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p andromedashun 26-05-2022 13 1   Download

 • Tài liệu "Cẩm nang công tác chi bộ ở xã, phường, thị trấn" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vai trò, vị trí của chi bộ; Công tác chi bộ; Chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; Chi bộ lãnh đạo công tác tư tưởng; Chi bộ lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát; Nội dung và quy trình sinh hoạt chi bộ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf204p viginnirometty 04-05-2022 22 2   Download

 • Triều Nguyễn trong giai đoạn còn là một triều đại phong kiến độc lập (1802 - 1885), đã có vai trò rất lớn trong việc xác lập và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Triều Nguyễn đã kế thừa kinh nghiệm của các triều đại trước, phát huy hết tác dụng tích cực của mình, ra sức thực hiện các hoạt động hoạt động tuần tra, kiểm soát mặt biển và hoạt động cứu hộ, cứu nạn trên biển, nhất là ở hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, nhằm khẳng định chủ quyền biển đảo của mình và góp phần đảm ảo an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên lãnh hải Việt Nam lúc bấy giờ.

  pdf11p viindranooyi 04-05-2022 16 1   Download

 • Phần 2 của sách Văn hóa doanh nghiệp và sự lãnh đạo nói về vai trò của lãnh đạo trong việc xây dựng gắn kết và phát triển văn hóa, các nhà lãnh đạo có thể quản lý sự thay đổi văn hóa như thế nào, các vai trò mới cho người lãnh đạo và công tác lãnh đạo. Mời các bạn tham khảo

  pdf252p redrose24 16-04-2022 23 6   Download

 • Phần 2 của Ebook Quản trị dựa vào tri thức có nội dung về đối thoại và thực hành: đòn bẩy cho phép biện chứng tổ chức, quá trình sử dụng những tài sản tri thức năng động, vai trò lãnh đạo: đẩy mạnh sự phân bổ các tài năng trong tổ chức. Mời các bạn tham khảo!

  pdf173p redrose24 16-04-2022 11 1   Download

 • Bài viết này nhằm khảo cứu và đánh giá các hoạt động của các nhà truyền đạo Hoa Kỳ tại Siam trong thế kỷ XIX (Thái Lan hiện nay), từ đó đề xuất một góc nhìn khác về vấn đề truyền giáo tại châu Á trong thế kỷ này.

  pdf12p viplato 05-04-2022 15 2   Download

 • Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Học viện Tư pháp. Xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên thỉnh giảng đủ về số lượng, mạnh về chất lượng luôn là giải pháp quan trọng, thường xuyên được lãnh đạo Học viện Tư pháp quan tâm. Bài viết đề cập tới vai trò của giảng viên thỉnh giảng, thực trạng và giải pháp hoàn thiện cơ chế xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên thỉnh giảng của Học viện Tư pháp.

  pdf7p viottohahn 30-03-2022 11 2   Download

 • Mục đích của luận văn là nêu bật thực trạng thực hiện quyền tham gia của phụ nữ trong các cơ quan chính phủ của Việt Nam, mô tả tổng quan khung pháp lý liên quan đến vai trò lãnh đạo của phụ nữ, đồng thời đề xuất những phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền tham gia quản lý đất nước của phụ nữ Việt Nam, phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của nước ta và các chuẩn mực quốc tế có liên quan mà Nhà nước ta đã cam kết thực hiện.

  pdf98p badbuddy08 25-03-2022 14 3   Download

 • Tài liệu dạy học môn Giáo dục Chính trị với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được một số nội dung khái quát về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; yêu cầu và nội dung học tập, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

  pdf83p caphesuadathemtieu 02-03-2022 51 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1310 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Vai trò lãnh đạo
p_strCode=vaitrolanhdao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2