intTypePromotion=1
ADSENSE

Vai trò lãnh đạo

Xem 1-0 trên 0 kết quả Vai trò lãnh đạo
 • Vai trò lãnh đạo của Đảng trong cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 Về thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, như Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ, là do sự lãnh đạo sáng suốt và kiên quyết của Đảng.

  doc2p baohung1989 14-12-2009 1392 221   Download

 • Tiểu luận "Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam" nhằm mục đích: mỗi công dân Việt Nam cần phải xác định đúng đắn, nhìn nhận được tầm quan trọng của vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

  doc35p invitinh 28-11-2014 1277 158   Download

 • Phần 2 của cuốn Tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền trình bày về Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo, bổ sung phát triển học thuyết Mác - Lênin về Đảng Cộng sản cầm quyền; một số vấn đề cần chú trọng trong việc quán triệt, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò và sức chiến đấu của Đảng trong điều kiện nước ta hiện nay.

  pdf151p thuytrang_5 27-06-2015 137 32   Download

 • Mời các bạn tham khảo Tài liệu Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền: Phần 1 sau đây để nắm bắt những kiến thức về tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền như vai trò và bản chất giai cấp công nhân của Đảng, nâng cao sức chiến đấu của Đảng về chính trị, ... Và một số nội dung khác.

  pdf121p thuytrang_5 27-06-2015 115 29   Download

 • Bài viết Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động tư pháp trình bày phân tích, luận giải về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống Viện kiểm sát và Tòa án. Từ đó đưa ra những đánh giá, tổng kết về việc thực hiện vai trò của Đảng trong lĩnh vực tư pháp từ lịch sử lập hiến cho đến nay,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p tranminhluanluan 29-05-2018 44 4   Download

 • Khả năng làm việc nhóm bình thường đối với mỗi cá nhân đã là một sự nỗ lực rất lớn để đạt được thành công cho bản thân và tập thể. Vì thế, với vị trí lãnh đạo nhóm, sự nỗ lực đó cần được phát triển thêm nhiều. Tuy nhiên, có những vấn đề mà người trưởng nhóm chưa ý thức được hết, vì vậy có thể dẫn tới khó phát huy hết được khả năng của bản thân và tạo sự thành công cho nhóm làm việc của mình. Vietnamlearning xin cung cấp cho các bạn một số...

  pdf4p giomuaxuantoi 14-05-2010 284 76   Download

 • Bài giảng Một số kỹ năng cơ bản của hoạt động lãnh đạo, quản lý ở cơ sở của Nguyễn Thế Hùng gồm có hai nội dung chính. Trong đó, phần 1 trình bày về khái quát hoạt động lãnh đạo, quản lý và vai trò lãnh đạo, quản lý cơ sở; phần 2 nêu lên nội dung hoạt động lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý cơ sở.

  pdf8p cocacola_07 09-11-2015 712 63   Download

 • Mục tiêu của đề tài nhằm phân tích thự trạng Đảng lãnh đạo Nhà nước ở nước ta, từ đó đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf219p tsmttc_003 06-06-2015 138 31   Download

 • Chủ tịch một tập đoàn có tiếng ở Mỹ nhận xét: “Thước đo thật sự của vai trò lãnh đạo chính là tầm ảnh hưởng". Nếu một ai đó nghĩ rằng chỉ có thể lãnh đạo được nếu họ được giữ vị trí đứng đầu là họ đang ngộ nhận về chức vị. Những đối tượng này khi bố trí vào một nhóm cùng thực hiện công việc, họ sẽ cảm thấy bức bối nếu không được cấp cho một chức danh hay địa vị nào đó....

  pdf6p mina005 20-09-2010 115 27   Download

 • Báo cáo nhằm mục đích nêu bật các xu hướng tham gia của phụ nữ trong các cơ quan chính phủ của Việt Nam, mô tả tổng quan khung pháp lý liên quan đến vai trò lãnh đạo của phụ nữ, đồng thời thảo luận các thách thức và rào cản đối với phụ nữ trong khu vực nhà nước. Báo cáo rà soát và phân tích các kết quả nghiên cứu và báo cáo gần đây của chính phủ về sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực ra quyết sách. Báo cáo nhấn mạnh, mặc dù Việt...

  pdf34p motorola_12 01-06-2013 118 23   Download

 • Tuy nhiên, có những vấn đề mà người trưởng nhóm chưa ý thức được hết, vì vậy có thể dẫn tới khó phát huy hết được khả năng của bản thân và tạo sự thành công cho nhóm làm việc của mình. Chúng tôi xin cung cấp cho các bạn một số vấn đề mà vai trò lãnh đạo thường gặp, với mục đích tham khảo và rút kinh nghiệm để củng cố và phát huy tốt hơn khả năng ở vị trí quản lý nhóm làm việc Sự mơ hồ về vai trò Nếu như bạn không chắc chắn...

  pdf3p bibocumi15 14-11-2012 120 12   Download

 • Bài thuyết trình Quản trị kinh doanh lưu trữ: Lãnh đạo có nội dung trình bày khái niệm lãnh đạo, đặc điểm lãnh đạo, vai trò lãnh đạo, lãnh đạo trong doanh nghiệp lưu trú và một số nội dung liên quan khác.

  ppt12p talata_1 27-10-2014 124 11   Download

 • Sự cấp thiết của vai trò lãnh đạo sau khủng hoảng Trước tiên phải lãnh lấy phần trách nhiệm của mình, sau đó chúng ta cần vạch ra chiến lược lãnh đạo cho con đường dài phía trước.

  pdf10p ivy1605 05-10-2010 85 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thước đo thật sự của vai trò lãnh đạo chính là tầm ảnh hưởng', kỹ năng mềm, kinh nghiệm lãnh đạo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p qscaxzwde 24-09-2012 62 6   Download

 • Trong bối cảnh giáo dục hiện nay, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên (SV) đang được chú trọng nhằm giúp thế hệ trẻ nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tinh thần sẵn sàng tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Bài báo trình bày về sự cần thiết của việc tăng cường phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên (GV) Giáo dục Quốc phòng An ninh (GDQP–AN) ở Trường Đại học An Giang.

  pdf11p vizeus 03-03-2019 125 8   Download

 • Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, "là đạo đức, là văn minh". Khảng định vai trò lãnh đạo của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam Sựnghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh luôn gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp của Đảng:Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợicủa cách mạng VN....

  ppt62p vantien2268 21-08-2010 887 309   Download

 • Chiến tranh đã lùi xa nhưng dư âm nó để lại thì còn vang vọng tới muôn đời. Dư âm đó là hào quang ánh sáng của những người con đất Việt “chìm trong khói lửa lại vùng đứng lên”. Bước ra khỏi cuộc chiến tranh những người con thân yêu của Tổ quốc tạm gác nhiệm vụ chiến đấu trên chiến trường trở về quê hương ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế xây dựng lại đất nước Việt Nam “giàu đẹp hơn, to đẹp hơn” (di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh)....

  doc25p ajcphuong 09-11-2010 466 110   Download

 • Ý NGHĨA, TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TA TRONG SẠCH VỮNG MẠNH, “LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH” 1.Khảng định vai trò lãnh đạo của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam - Sự nghiệp cách mạng của Hồ Chí Minh luôn gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp của Đảng:

  ppt62p thptbmt 27-06-2012 534 76   Download

 • Đề tài sẽ phân tích những kết quả đạt được trong việc triển khai mô hình liên kết Khoa Kế toán thời gian qua, cũng như những chỉ đạo của chi bộ trong các giải pháp tăng cường liên kết giữa khoa và doanh nghiệp trong đào tạo kế toán giai đoạn 2020-2022.

  pdf5p angicungduoc10 05-03-2021 4 0   Download

 • Lãnh đạo là cả một nghệ thuật, mà đã là nghệ thuật thì cần phải học hỏi, trau dồi liên tục mới đạt được kết quả trong vai trò lãnh đạo. Một cách tổng quát, nghệ thuật lãnh đạo là một phương thức bao gồm nhiều yếu tố phải có của người lãnh đạo để có thể chỉ huy, hướng dẫn, điều hành một tập thể sao cho thành công và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp. Mời các bạn cùng tìm hiểu nghệ thuật lãnh đạo qua tài liệu sau

  pdf278p transang1 25-09-2012 765 401   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Vai trò lãnh đạo
p_strCode=vaitrolanhdao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2